Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE: http://www.id-eye.eu/index.php/pl/ http://www.id-eye.eu/index.php/pl/

2

3 AUTORSKI PLAN LEKCJI /przeprowadzony/ PRZEDMIOTGodzina wychowawcza Tytuł lekcjiMoje zainteresowania offline i online. Czas trwania lekcji45 min. Umiejętności/wartości/postawy, które należy rozwijać Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych Poznawanie różnych rodzajów zainteresowań Integracja klasy poprzez znalezienie wspólnych zainteresowań Ćwiczenie umiejętności autoprezentacji na forum grupy

4 Cele nauczania : Wymień tutaj czego uczniowie muszą się dowiedzieć, zastosować i zrozumieć Uczeń zna różne rodzaje zainteresowań (kolekcjonerstwo, majsterkowanie, modelarstwo itp., gry online: edukacyjne, strategiczne itd.); Ocenianie nauczania oraz/lub Kryteria osiągnięcia sukcesu Wypisz zestaw wymiernych kryteriów Podsumowujące na zakończenie lekcji.Potrafi zaprezentować swoje zainteresowania. Aktywny udział uczniów w zajęciach. Wyszukiwanie informacji w Internecie.

5 Linki do wcześniejszej nauki Wypisz pprzednią wiedzę/zasoby jakie będą wspomniane Nowe umiejętności/Pojęcia/Słownictwo Wypisz nowe słownictwo, które będzie prezentowane uczniom Pojęcia: zainteresowanie, pasja, hobby, offline, online. Haftowanie, astrologia, akwarystyka, kynologia, hipologia. Kluczowe punkty nauczania (rola nauczyciela) wypisz tutaj co instruktor musi być w stanie zronić przed, w trakcie i po zakończeniu lekcji. Odnieś się do konkretnych zadań jakie nauczyciel musi wykonać w czasie lekcji (np. zapewnić informacje zwrotne). Przygotowanie scenariusza lekcji Prezentacja wybranych zagadnień przy użyciu różnych narzędzi (zestaw multimedialny, Internet, rekwizyty) Ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę (karty pracy, pytania kontrolne) Prezentacja własnych zainteresowań offline i online Nauczyciel jako uczeń poznaje zainteresowania swoich uczniów Rozmowa podsumowująca

6 Zadania oraz zróżnicowanie uczniów (Rola Ucznia) Wypisz tutaj co uczniowie mają robić w czasie lekcji. Odnieś się do konkretnych zadań, które mają wykonać uczniowe. Praca w grupach (wykonywanie zadań tj. wspólne rozwiązywanie zagadek; negocjacje kto zaprezentuje swoją pasję online) Praca indywidualna: prezentacja własnych zainteresowań Wykorzystanie narzędzi url: www.facebook.com, www.google.pl, www.youtube.pl, www. www.google.plwww.youtube.plwww. wyspagier.plwyspagier.pl, www.leagueoflegends.comwww.leagueoflegends.com Zasoby Wypisz tutaj wszystkie zasoby potrzebne do przeprowadzenia lekcji np. Podręczniki, linki, materiały audiowizualne itp. Zestaw multimedialny: laptop, tablica multimedialna, rzutnik, łącze internetowe. Rekwizyty: autentyczne przedmioty, kolekcje znaczków, kart itp. Strony www (google.pl, youtube.com, itp.) Karta pracy

7

8

9

10

11

12 (mój) WYBRANY TEMAT Pozwól uczniom popełniać błędy i przyznawać się do nich Zapewnić uczniom kompetencje, które pomogą im podążać za ich życiowymi celami: – Przeprowadzanie dialogu – Przeprowadzanie negocjacji – Zyskiwanie wspólnego zrozumienia

13 (moja) WYBRANA METODA DYDAKTYCZNA 1.KONTROLNE PYTANIA (NAUCZYCIEL PYTA, UCZEŃ WYBIERA ODPOWIEDŹ I POKAŻE ZNAK “A” LUB “B”) 3. LOSOWANIE (NAUCZYCIEL LOSUJE JAKI UCZEŃ MA DAĆ ODPOWIEDŹ – BRAK „RĄK DO GÓRY”)

14 (moja) WYBRANA METODA PROFILAKTYCZNA Dobre praktyki w wybranych obszarach (Radosław Nowak, Andrzej Skorupski): Dialog (rozmowy indywidualne i grupowe - społeczności) Dobre praktyki w wybranych obszarach (Radosław Nowak, Andrzej Skorupski): „Ja jako narzędzie” – narzędzie trzeba doskonalić

15 (moja) WYBRANA TECHNOLOGIA Proszę wpisz tu z listy „DOBRYCH PRAKTYK Nr IV” Obszar: Osobiste i zawodowe sieci kontaktów; Zarządzanie i dzielenie się informacjami Narzędzie: facebook; youtube Url: www.facebook.com, www.youtube.comwww.facebook.com

16 (moje) DOBRE PRAKTYKI PROSZĘ W NASTĘPNYCH 4 SLAJDACH OCENIAĆ SWOJE WYBRANE I STOSOWANE DOBRE PRAKTYKI – JAK POMAGAŁY/ PRZEZKADZAŁY OSIĄGNAĆ CEL PLANU LEKCJI, KTÓRY WYBIERAŁEŚ?

17 AUTO-EWALUACJA – (mój) TEMAT Temat oraz sposób realizacji zajęć okazał się dla uczniów bardzo interesujący, każdy chętny uczeń mógł zaprezentować swoje zainteresowania w grupie a wybrani na drodze negocjacji uczniowie prezentowali swoje zainteresowania online. Zaproponowana przez nauczyciela forma zajęć okazała się bardzo interesująca i efektywna. Podczas zajęć uczniowie mogli usystematyzować wiedzę na temat zainteresowań, pasji i sposobów ich rozwijania.

18 AUTO-EWALUACJA – (moja) DYDAKTYKA Uczniowie korzystali z kolorowych karteczek, za pomocą, których informowali nauczyciela o znajomości bądź nieznajomości danego pojęcia, oraz do gotowości odpowiedzi na zadane zagadki. Kontrolne pytania spełniły swoją funkcję tj. podtrzymywanie zaangażowania w toku lekcji.

19 AUTO-EWALUACJA – (moja) PROFILAKTYKA Uczniowie pracując w grupach nawiązywali dialog, próbując znaleźć odpowiedzi na zadane pytanie bądź wykonanie zadania. Musieli również wspólnie zadecydować kto będzie reprezentować daną grupę na forum Nauczyciel pilnował kolejności zabierania głosu i czasu wypowiedzi Każdy uczeń został doceniony za to co przygotował i zaprezentował podczas zajeć

20 AUTO-EWALUACJA – (moja) TECHNOLOGIA Korzystanie podczas zajęć lekcyjnych z urządzeń multimedialnych oraz możliwość wchodzenia na strony www i dzielenie się własnymi zainteresowaniami wzbudziły u uczniów ogromny entuzjazm, jak również pozwoliła nauczycielowi uzyskać pewne informacje na temat wychowanków a wychowankom na temat nauczyciela co z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na dalszą współpracę i relacje między rówieśnikami.

21 (moje) INNE/ UWAGI/ REFLEKSJE Temat oraz metody realizacji godziny wychowawczej okazały się dla uczniów bardzo interesujące. Podczas zajęć wykazywali się dużym zaangażowaniem i motywacją do wykonywania kolejnych zadań. Chętnie opowiadali o swoich zainteresowaniach i z zaciekawieniem poznawali zainteresowania innych. Zaproponowane praktyki okazały się skuteczne i miały pozytywny wpływ na przebieg lekcji.

22 AUTORKA PLANU LEKCJI I EWALUACJI Imię nazwisko: Anna Dąbrowska-Górska Kontakt e-mail: a.dabrosia@wp.pl Gdańsk, dn: 09.10.2014

23 POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project: Beata Staszyńska staszynska.beata@gmail.comstaszynska.beata@gmail.com tel.: 502 589842 www.foundationcitizenproject.euwww.foundationcitizenproject.eu Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień: Ewelina Gerke e.gerke@gcpu.ple.gerke@gcpu.pl tel.: 58 320 02 56 www.gcpu.plwww.gcpu.pl


Pobierz ppt "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google