Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co chcieliśmy osiągnąć?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co chcieliśmy osiągnąć?"— Zapis prezentacji:

1 LABORATORIUM PRAKTYK EDUKACYJNYCH KLUCZOWE PROCEDURY SUS OBSERWACJA WYBRANEJ GRUPY UCZNIÓW

2 Co chcieliśmy osiągnąć?
1. Lepsze wyniki nauczania. 2. Większe zaangażowanie uczniów. 3. Zwiększenie świadomości uczenia się

3 Wprowadzenie procedury
Analiza wyników sprawdzianu po szkole podstawowej w wybranej klasie laboratoryjnej. 2. Przeprowadzenie diagnoz i analiza ich wyników na początku klasy pierwszej. Zestawienie wyników diagnoz ze sprawdzianem. 3. Stworzenie mapy klasy – podział na 3 grupy Uczniowie z najniższymi wynikami Grupa średnia Uczniowie osiągający dobre wyniki, ale nie na miarę swoich możliwości

4 4. Pierwsze obserwacje całej klasy prowadzone przez nauczycieli przedmiotów (w czasie ok-obserwacji, podczas spaceru edukacyjnego) oraz przez nauczyciela wspomagającego, który jest z klasą 18 godzin w tygodniu. Główny kierunek obserwacji - jak klasa pracuje technikami OK, jak uczniowie angażują się w lekcję. 5. Omówienie uczniów podczas spotkań z trenerami. Wybór uczniów, nad którymi należało pracować z każdej grupy.

5 6. Obserwacja wybranych uczniów bez arkuszy:
poziom zaangażowania uczniów w zależności od stosowanej metody pracy, interakcje pomiędzy nauczycielem i uczniem oraz pomiędzy uczniami. KORZYŚCI: Wypracowanie skuteczniejszych metod pracy w tej klasie. KLASA LEPIEJ PRACUJE METODĄ WARSZTATOWĄ, W MAŁYCH GRUPACH. TRUDNOŚCI – nauczyciele na podstawie obserwacji automatycznie dokonywali oceny uczniów, za bardzo skupiano się na poziomie wykonanego przez ucznia zadania a nie jego reakcjach

6 Sfera społeczna-interakcja
Sfera zadaniowa Przygotowany do lekcji – posiada przybory Ma zrobioną pracę domową Przepisuje z tablicy Tempo pracy (w tepmie klasy, szybciej, wolniej) Rozwiązuje zadania dodatkowe Wymaga pomocy Zgłasza problem Zadaje pytania pogłębiające Koncentruje się na toku lekcji Korzysta z wiedzy z poprzedniech lekcji Umie zaprezentować swoją pracę Korzysta ze źródeł Wykorzystuje wskazówki n-la Ma twórcze pomysły Umie nieszablonowo wykonać zadanie Dokonuje samooceny Sfera społeczna-interakcja Relacje z nauczycielem Relacje z uczniami Aktywny odpowiada na pytania ogólne Słucha innych Pomaga innym Chętnie współpracuje W grupie pełni funkcję lidera/mrówki Rozwiązuje konflikty spokojnie, gwałtownie Sfera emocjonalna Kontroluje emocje Empatyczny Pozytywnie/negatywnie nastawiony Okazuje radość Jak reaguje na otrzymaną ocenę Jak reaguje na informację zwrotną 7. Stworzenie arkusza do obserwacji. TRUDNOŚCI: Dużo wniosków nasuwało się poza arkuszem. Jeden nauczyciel obserwował kilku uczniów, nie dostrzegał wszystkiego.

7 CO ZMIENILIŚMY???? jeden nauczyciel koncentruje się na maksymalnie dwóch uczniach, obserwacja jednego ucznia odbywa się na kilku lekcjach, w krótkim odstępie czasu obserwacja bez arkusza nauczyciel zapisuje spostrzeżenia (wygląd, mimika, postawa, zaangażowanie ucznia) nauczyciel przedstawia całej grupie nauczycieli uczących w tej klasie to co zaobserwował, BEZ WNIOSKÓW I OCENY omówienie ucznia i wnioski z obserwacji (nie tylko metody pracy ale i usadzenie, oferty wspomagania ucznia i jego rodziców, wspólne działania kadry pedagogicznej)

8 Po wprowadzeniu zmian w sposobie obserwacji i analizie osiągnięć i zachowania uczniów stworzyliśmy nową mapę klasy i wybraliśmy uczniów do obserwacji.

9 Co daje nam wypracowana procedura?
Działania dotyczące wybranych uczniów przekładają się na zmianę uczenia w całej klasie. Wypracowaliśmy metody, dzięki którym uczniowie są bardziej zaangażowani w proces uczenia. Znamy indywidualne potrzeby uczniów, przez co możemy wspierać ich rozwój i eliminować negatywne zachowania i trudności. Możemy zmienić sposób spostrzegania danego ucznia po analizie pracy na różnych przedmiotach. Skuteczniejsze oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze.

10 Korzyści dla klasy W klasie II B udało się utrzymać średnią ocen klasyfikacyjnych na półrocze na tym samym poziomie co w klasie pierwszej. Obserwowani uczniowie osiągnęli lepsze wyniki w klasie drugiej. Stosowane metody pracy wpłynęły pozytywnie na zachowanie uczniów.

11 Procedura w skrócie: Analiza osiągnięć uczniów.
Podział klasy na grupy o różnym potencjale edukacyjnym. Wyłonienie z każdej grupy uczniów potrzebujących wsparcia. Obserwacje wybranych uczniów zgodnie z wypracowanymi zasadami. Spotkanie zespołu nauczycieli uczących w klasie. Ustalenie sposobów wspierania rozwoju uczniów.


Pobierz ppt "Co chcieliśmy osiągnąć?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google