Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Annopolu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Annopolu."— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Annopolu

2 Multimedialne Centrum Informacji w Publicznym Gimnazjum w Annopolu to pracownia wyposażona w 8 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem i dostępem do Internetu oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne (skaner, kopiarka, drukarka)

3 Komputery posiadają system operacyjny Windows Vista Business. Aby spełnić swoją rolę informacyjną, centrum posiada szybki, stały dostęp do Internetu z kontrolą zasobów, monitorowaną przez program Cenzor. Blokuje on niestosowne, bądź szkodliwe wychowawczo treści, umożliwiając jednocześnie swobodny dostęp do stron bezpiecznych.

4 Bogato urządzone centrum multimedialne sprawia, że użytkownicy naszej biblioteki zdobywają umiejętności:

5 Posługiwania się nowoczesnym multimedialnym zestawem komputerowym, połączonym do sieć Szybkiego docierania do potrzebnych informacji Korzystania z dostępnych programów edukacyjnych Gromadzenia, selekcjonowania i przetwarzania informacji zgodnie z obowiązującymi normami etycznymi oraz poszanowaniem praw autorskich

6 Zadaniem centrum jest m. in. pomoc uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły w zbieraniu i przetwarzaniu informacji, przygotowywaniu materiałów do zajęć, odrabianiu prac domowych, przygotowywaniu prac związanych z konkursami i pracą pozalekcyjną.

7 Szkolne Centrum Informacji jest miejscem: Pracy indywidualnej i grupowej uczniów oraz nauczycieli nad przygotowaniem materiałów związanych z zadaniami dydaktycznymi szkoły jak np. zadania domowe, referaty, prezentacje multimedialne, materiały i pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji, itp. Korzystania z zasobów bibliotecznych

8 Pozalekcyjnych zajęć indywidualnych i grupowych związanych z rozwijaniem zainteresowań (koła zainteresowań, np. Klub Przyjaciół Biblioteki, LOP) Przygotowywania materiałów związanych z promocją szkoły – tworzenie prezentacji na stronę internetową szkoły, Dzień Otwarty Szkoły Opracowywania materiałów do gazetki szkolnej Carpe Diem, ulotek i broszur na akcje, kiermasze książek, konkursy.

9 Prowadzenia zajęć przez nauczycieli różnych przedmiotów: polonistów (projekcja filmów, w tym lektur), nauczycieli wychowania fizycznego (oglądanie filmów z zakresu promocji zdrowia), nauczycieli historii, geografii, świetlicy Archiwizacji materiałów na nośnikach elektronicznych.

10 Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i poza nimi. Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych.

11 W bibliotece w dużym stopniu wykorzystywany jest edytor tekstu Word, Publisher oraz program do tworzenia prezentacji multimedialnych PowerPoint. Prezentacje przygotowane przez uczniów to m. im. Zdrowe odżywianie, Szkolna Biblioteka, Jadwiga Andegaweńska, Profilaktyka chorób oczu, Internetowe Centrum Multimedialne, Kronika Klubu Przyjaciół Biblioteki, Miejski Zespół Szkół – Szkołą Promującą Zdrowie

12 W ICM młodzież naszego gimnazjum przygotowuje się do olimpiad (np. szkolna olimpiada wiedzy o AIDS), bierze udział w konkursach informatycznych, przygotowuje akcje (akcja w ośrodku zdrowia nt. szkodliwości palenia tytoniu), przedstawienia i imprezy.

13 Uczniowie klas trzecich poszukują informacji nt. szkół średnich, pobierają i drukują potrzebne formularze.

14 Szczegółowe zasady korzystania z Centrum przedstawia regulamin, z którym każdy użytkownik musi się zapoznać.

15


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Annopolu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google