Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład specjalizacyjny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład specjalizacyjny"— Zapis prezentacji:

1 Wykład specjalizacyjny
Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny

2 Klasyfikacja spółek –podatki dochodowe
1. Spółka nie mająca osobowości prawnej (nie będąca podatnikiem) cywilna, jawna, komandytowa, partnerska 2. Spółka ( będąca podatnikiem) Kapitałowa ( w tym SE) Kapitałowa w organizacji SKA z siedzibą na terytorium RP Zagraniczna Spółka nie mająca osobowości prawnej traktowana w państwie siedziby jako osoba prawna i podatnik

3 Przykład jednokrotnego opodatkowania zysku spółki
Spółka jawna ma dwóch wspólników A i B będących osobami fizycznymi, których udziały w spółce są równe. Na podstawie ewidencji podatkowej prowadzonej przez spółkę ustalono za okres podatkowy przychody podatkowe w wysokości 150 j.p. i koszty uzyskania przychodów w wysokości 50 j.p. Wspólnikowi A przypisuje 75 j.p. przychodu i 25 j.p. kosztów , dochód wynosi 50 j.p. podatek liniowy wg stawki 19 % wynosi 9,50 j.p. Wspólnikowi B przypisuje 75 j.p. przychodu i 25 j.p. kosztów , dochód wynosi 50 j.p. podatek liniowy wg stawki 19 % wynosi 9,50 j.p. Razem wspólnicy odprowadzą 19 j.p. podatku ( 19 % od 100 j.p. )

4 Przykład podwójnego opodatkowania zysku spółki
Spółka z o.o. A ma dwóch wspólników będących osobami fizycznymi. Dochód do opodatkowania spółki A – 100 j.p. podatek CIT (stawka 19 %) ,00 j.p. dywidenda przypadająca na każdego ze wspólników (100 j.p. – 19 j.p.) : 2 = 40,5 j.p. podatek od dywidendy ,50 j.p. × 19% = 7,69 j.p. 7,69 j.p.x 2 =15,38 j.p spółka odprowadza do urzędu skarbowego j.p. + 15,38 j.p. = 34,38 j.p. Stawka obciążenia podatkowego dochodu podzielonego – 34,38%.

5 SKA Założenia : Dochód SKA : 1 000 000 zł Prawo do udziału w zysku :
Komplementariusz : 1 % Akcjonariusz : 99 % Brak podjętej uchwały o podziale zysku Przed 2014 r. Opodatkowanie komplementariusz : 1900 zł Akcjonariusz : 0 zł Całkowite opodatkowanie zł Od 2014 r. SKA : zł Komplementariusz 0 zł Akcjonariusz ( korzysta ze zwolnienia od dywidendy ) 0 zł Całkowite opodatkowanie zł

6 SKA Rok 2003 – 19 SKA Rok SKA

7 Zasady traktowania aportów do spółek nie będących podatnikami
Wspólnik wnoszący aport nie uzyskuje przychodu na dzień wniesienia ( przychód ten jest zwolniony u osób fizycznych oraz jest wyłączony z przychodów u osób prawnych), spółka kontynuuje wycenę przedmiotu aportu po podmiocie wnoszącym przy zbyciu przez spółkę przedmiotu wkładu kosztem uzyskania przychodów jest wartość kontynuowana z uwzględnieniem amortyzacji dokonanej przez spółkę .

8 Zasady wyceny przez spółkę aportów
jeżeli składnik był u wspólnika wnoszącego aport amortyzowany – wartość początkowa, od której były dokonywane odpisy amortyzacyjne jeżeli składnik nie był amortyzowany – wydatki na nabycie lub wytworzenie wkładu, niezaliczone do kup Wartość określona w wysokości wartości rynkowej - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie Jeżeli wspólnik wnosi wkład w postaci składnika , który otrzymał w wyniku likwidacji spółki nie będącej osobą prawną lub wystąpienia z takiej spółki - tak jak w pkt 1 i 2

9 Przepisy regulujące wniesienie wkładów
Artykuł 21 ust.1 pkt 50 b u.p.d.o.f. i Artykuł 12 ust.4 pkt 3 c u.p.d.o.p Artykuł 22g ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f., art. 16g ust. 1 pkt 4a u.p.d.o.p.  Artykuł 22g ust. 1a u.p.d.o.f., art. 16g ust. 1a u.p.d.o.p.  Artykuł 22h ust. 3d u.p.d.o.f., art. 16h ust. 3d u.p.d.o.p.  Artykuł 22 ust. 8a u.p.d.o.f., art. 15 ust. 1t u.p.d.o.p.

10 Przykład 1 Podatnik A nabył akcje w 2010 r. za 100 j.p. Sprzedaje je w lutym 2015 r. Na dzień sprzedaży wartość rynkowa tych akcji wynosi 140 j.p. Sprzedając akcje po cenie rynkowej podatnik A osiąga dochód w wysokości 40 j.p. (140 j.p. – 100 j.p.), który podlega opodatkowania stawką 19 %

11 Przykład 2 Podatnik A nabył akcje w 2010 r. 100 j.p. W lutym 2015 r. wnosi je do spółki jawnej. Na dzień wniesienia cena rynkowa tych akcji wynosi 140 j.p. Wspólnik wnosząc aport nie osiąga żadnego przychodu. Spółka jawna wycenia akcje po wartości rynkowej 140 j.p. W marcu 2015 r. spółka jawna sprzedaje te akcje za 140 j.p. Przychody, które zostaną z tej transakcji przypisane wspólnikom wynoszą 140 j.p. i kup, które zostaną przypisane wspólnikom także wynoszą 140 j.p. Wspólnicy nie osiągną na tej transakcji żadnego dochodu. W rezultacie dochód w wysokości 40 j.p., który podatnik A musiałby opodatkować sprzedając te akcje ( przykład 1) nie będzie podlegał opodatkowaniu, jeśli akcje te sprzeda „ za pośrednictwem” spółki.

12 Przykład 3 Podatnik A nabył akcje w 2010 r. 100 j.p. . W lutym 2015 r. wnosi je do spółki jawnej. Na dzień wniesienia cena rynkowa tych akcji wynosi 140 j.p. Wspólnik wnosząc aport nie osiąga żadnego przychodu. Spółka jawna wycenia akcje po wartości, po jakiej nabył je wspólnik tj. 100 j.p. W marcu 2015 r. spółka jawna sprzedaje te akcje za 140 j.p. Przychody, które zostaną z tej transakcji przypisane wspólnikom wynoszą 140 j.p. a kup, które zostaną przypisane wspólnikom wynoszą 100 j.p. U wspólników powstanie dochód do opodatkowania.

13 Wniesienie do spółki aportu w postaci przedsiębiorstwa lub zczp
Wniesienie aportu jest dla wspólników neutralne podatkowo Spółka kontynuuje wycenę składników majątkowych po wspólniku Wartości, po których spółka przyjmie składniki majątkowe do ewidencji pomniejszone o dokonane przez nią po wniesieniu aportu odpisy amortyzacyjne, stanowią koszty uzyskania przychodu przy ich zbyciu Artykuł 22 ust. 1k u.p.d.o.f. i art. 15 ust. 1s u.p.d.o.p.  Artykuł 22 ust. 1l u.p.d.o.f. i art. 15 ust. 1u u.p.d.o.p.

14 Literatura : „Prawo Podatkowe przedsiębiorców” ( red) Hanna Litwińczuk Warszawa 2013 Pkt s. 217 Pkt s.321


Pobierz ppt "Wykład specjalizacyjny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google