Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE: http://www.id-eye.eu/index.php/pl/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE: http://www.id-eye.eu/index.php/pl/"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:

2

3 AUTORSKI PLAN LEKCJI /przeprowadzony/
PRZEDMIOT MATEMATYKA (nauczana dwujęzycznie) Tytuł lekcji Powers with natural exponent. (Potęgi o wykładniku naturalnym.) Czas trwania lekcji 45 minut Umiejętności/wartości/postawy, które należy rozwijać praca w zespole; integracja zespołu klasowego; pomoc rówieśniacza; obliczanie potęg liczb wymiernych o wykładniku naturalnym; zapisywanie iloczynu jednakowych liczb w postaci potęgi; wyszukiwanie i poprawa błędów

4 Co to jest wykładnik i podstawa potęgi?
Cele nauczania: Wymień tutaj czego uczniowie muszą się dowiedzieć, zastosować i zrozumieć Co to jest potęga? Co to jest wykładnik i podstawa potęgi? Uczniowie rozumieją zapis liczb w postaci potęg. Uczniowie stosują obliczanie potęg liczb wymiernych w zadaniach praktycznych. Ocenianie nauczania <Kształtujące (np. podczas działania)> oraz/lub <Podsumowujące (np. po zakończeniu działania)> Kryteria osiągnięcia sukcesu Wypisz zestaw wymiernych kryteriów NaCoBeZU: znam i rozumiem pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym; zapisuję potęgę w postaci iloczynu takich samych liczb; zapisuję iloczyn jednakowych liczb w postaci potęgi; obliczam potęgę dowolnej liczby o wykładniku naturlanym; obliczam wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi uczeń wie, co to jest potęga; uczeń rozumie zapis liczb w postaci potęg; uczeń zna przykłady zastosowania potęg w życiu codziennym; uczeń potrafi stworzyć przykład wyrażenia zawierającego potegi i obliczyć go; uczeń potrafi obliczać wyrażenia arytmetyczne zawierające potęgi w zadaniach praktycznych

5 Linki do wcześniejszej nauki
Wypisz pprzednią wiedzę/zasoby jakie będą wspomniane Nowe umiejętności/Pojęcia/Słownictwo Wypisz nowe słownictwo, które będzie prezentowane uczniom Kolejność wykonywania działań. potęga; podstawa potęgi; wykładnik potęgi (także w języku angielskim) Kluczowe punkty nauczania (rola nauczyciela) wypisz tutaj co instruktor musi być w stanie zronić przed, w trakcie i po zakończeniu lekcji. Odnieś się do konkretnych zadań jakie nauczyciel musi wykonać w czasie lekcji (np. zapewnić informacje zwrotne). Przygotowanie scenariusza lekcji wraz z pomocami dydaktycznymi. Rozdanie każdemu uczniowi kartek z NaCoBeZu, słowniczków oraz karteczki czerwonej i zielonej do kontrolowania tempa pracy. Moderowanie pracy grup po rozdaniu im plansz z przykładami oraz chmurkami na wnioski – kontrolowanie poprawności zapisanych wniosków. Prowadzenie z klasą dialogu na podstawie dwóch prezentacji (wyjaśniającej potrzebę zapisu liczb w postaci potęg oraz prezentującą nowe słownictwo). Zadawanie klasie pytań sprawdzających wybierając losowo ucznia do odpowiedzi. Moderowanie pracy grup po rozdaniu im kart pracy do wypełnienia – puszczenie klasie piosenki o potęgach w języku angielskim. Pokazanie klasie poprawnych wyników na projektorze w celu ukazania ewentualnych błędów jakie uczniowie popełnili i wywołania chęci do przyznania się do pomyłek. Podsumowanie lekcji poprze rozwiązywanie przykładów zaproponowanych przez rówieśników. Ocena pracy uczniów. Opracowanie ewaluacji lekcji.

6 Praca w grupie rówieśniczej.
Zadania oraz zróżnicowanie uczniów (Rola Ucznia) Wypisz tutaj co uczniowie mają robić w czasie lekcji. Odnieś się do konkretnych zadań, które mają wykonać uczniowe. Praca w grupie rówieśniczej. Wyszukiwanie przez każdą z grup w telefonach informacji “Skąd się wzięła nazwa Google?” (w celu odkrycia głównego tematu lekcji). Korzystanie z kart NaCoBeZU oraz słowniczków. Korzystanie z kartek czerwonych i zielonych w celu kontroli tempa lekcji. Wypełnianie wniosków w chmurkach do podanych przykładów (w języku angielskim). Popełnianie błędów i przyznawanie się do nich podczas wypełniania kart pracy (w języku angielskim). Przygotowanie przykładów kontrolnych dla kolegów z klasy w celu zapewnienia informacji zwrotnej czy uczniowie zrozumieli temat na koniec lekcji. Rozwiązywanie kontrolnych przykładów przygotowanych przez kolegów – przyznawanie się do błędów, jeśli się pojawiły.

7 karty NaCoBeZU oraz słowniczki; kartki czerwone i zielone;
Zasoby Wypisz tutaj wszystkie zasoby potrzebne do przeprowadzenia lekcji np. Podręczniki, linki, materiały audiowizualne itp. karty NaCoBeZU oraz słowniczki; kartki czerwone i zielone; mapy rozwiązywania problemów – wskazywanie prawidłowości w chmurkach do podanych przykładów; karty pracy dla uczniów z mapą rozwiązywania problemów w postaci gałęzi wielu reguł; własna prezentacja multimedialna przygotowana dla klas nauczanych dwujęzycznie; pokazanie całej klasie na projektorze informacji o liczbie googol korzystając z wikipedii: pokazanie klasie części prezentacji o potęgach ze strony scholaris : 4&bid=0&iid=&query=pot%C4%99ga+o+wyk%C5%82adnik u+naturalnym+prezentacja&api= podczas uzupełniania kart pracy puszczenie klasie piosenki o potęgach w języku angielskim z YouTuba:

8 Jak to powiedzieć po angielsku???

9 Nasza “chmurka” :)

10 Zróbmy na kolorowo...

11 No i mamy wniosek

12 In English, please :)

13 Zielone światło dla Pani ;)

14 W końcu piosenka...

15 Może popracujemy??

16 Damy radę!

17 Podpowiedzieć Ci?

18 Ostateczny efekt :)

19 (mój wybór) DOBRE PRAKTYKI
Kolejne slajdy ukażą dobre praktyki zastosowane podczas tej jednostki lekcyjnej.

20 (mój) WYBRANY TEMAT Pozwól uczniom popełniać błędy i przyznawać się do nich. Pozwól uczniom pracować razem i popełniać błędy oraz pozwolić im się przyznać że byli częścią problemu. Zapewnić uczniom kompetencje, które pomogą im podążać za ich życiowymi celami: Przeprowadzanie dialogu Przeprowadzanie negocjacji Zyskiwanie wspólnego zrozumienia Zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów Być w stanie uczyć się i reagować na nowe sytuacje

21 (moja) WYBRANA METODA DYDAKTYCZNA
TEMPO LEKCJI (UCZEŃ POKAŻE CZERWONY KOLOR, GDY NIE ROZUMIE NAUCZYCIELA, NAUCZYCIEL PROSI INNEGO UCZNIA, ABY WYJAŚNIŁ) 2. LOSOWANIE (NAUCZYCIEL LOSUJE JAKI UCZEŃ MA DAĆ ODPOWIEDŹ – BRAK „RĄK DO GÓRY”) 3. AKTYWIZUJĄCE METODY PRACY (RÓŻNE TYPY MAP MATEMATYCZNYCH ITP.)

22 (moja) WYBRANA METODA PROFILAKTYCZNA
Dobre praktyki w wybranych obszarach (Radosław Nowak, Andrzej Skorupski): Dialog (rozmowy indywidualne i grupowe - społeczności) Stawianie wymagań i dawaniu wsparcia Budowanie klimatu grupy, atmosfery… Dobra praktyka (Programy GCPU): Uczymy „miłości” do przedmiotu wykorzystując elementy profilaktyki rówieśniczej „Ja jako narzędzie” – narzędzie trzeba doskonalić

23 (moja) WYBRANA TECHNOLOGIA
Obszar 6 : ZARZĄDZANIE I DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI. Narzędzie: YOUTUBE, Url: Narzędzie: WIKIPEDIA, Url: Narzędzie: SCHOLARIS, Url: Obszar 4 : TWORZENIE PREZENTACJI. Narzędzie: IMPRESS (LIBREOFFICE)

24 (moje) DOBRE PRAKTYKI JAK WYBRANE I STOSOWANE DOBRE PRAKTYKI POMAGAŁY/ PRZEZKADZAŁY OSIĄGNAĆ CEL PLANU LEKCJI, KTÓRY WYBIERAŁAM?

25 AUTO-EWALUACJA – (mój) TEMAT
Po zajęciach cała klasa zgodnie przyznała, że pracując kilkoma metodami podczas jednej lekcji więcej się nauczyła. Uczniowie jak na każdej lekcji matematyki bezkarnie przyznawali się do błędów, po czym automatycznie je poprawiali. Praca w zespole dała uczniom okazję to dialogu, negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów, a także była szansą na pomoc koleżeńską.

26 AUTO-EWALUACJA – (moja) DYDAKTYKA
TEMPO LEKCJI (UCZEŃ POKAŻE CZERWONY KOLOR, GDY NIE ROZUMIE NAUCZYCIELA, NAUCZYCIEL PROSI INNEGO UCZNIA, ABY WYJAŚNIŁ) Metoda znana klasie, kolejny raz dobrze się sprawdziła. LOSOWANIE (NAUCZYCIEL LOSUJE JAKI UCZEŃ MA DAĆ ODPOWIEDŹ – BRAK „RĄK DO GÓRY”) Uczniowie odpowiadali na zadane im tematy, jednak wdawali się w dyskusję, dlaczego właśnie ich nauczyciel wywołał do odpowiedzi. Bardzo dobra metoda dla nauczyciela w celu sprawdzenia zrozumienia materiału szczególnie przez uczniów słabszych. 3. AKTYWIZUJĄCE METODY PRACY (RÓŻNE TYPY MAP MATEMATYCZNYCH ITP.) Metody bardzo dobrze znane klasie, dzięki czemu klasa szybko i z dużą swobodą wykonywała zadania przy niewelkej pomocy nauczyciela.

27 AUTO-EWALUACJA – (moja) PROFILAKTYKA
Dialog (rozmowy indywidualne i grupowe - społeczności) Ustalanie wspólnej dobrej odpowiedzi na zadany problem były okazją do wsłuchiwania się w wypowiedzi kolegów i konfrontowania ich z własnymi poglądami. Stawianie wymagań i dawaniu wsparcia Podczas pracy zespołowej nad zadaniami uczniowie słabsi mieli okazję na wyjaśnienie indywidualnych wątpliwości zadając pytania uzupełniające nauczycielowi dostępnemu dla każdej z grup. Budowanie klimatu grupy, atmosfery… Praca w grupach była okazją, aby uczniowie nauczyli się ze sobą rozmawiać i tolerować pomysły kolegów. Zespoły były zróżnicowane pod względem wiedzy matematycznej, co stworzyło szansę na pomoc koleżeńską. Uczymy „miłości” do przedmiotu wykorzystując elementy profilaktyki rówieśniczej Zadawanie zagadek matematycznych w postaci map itp. dało uczniom szansę na rozwijanie ich myślenia twórczego. „Ja jako narzędzie” – narzędzie trzeba doskonalić Aby w przyszłości przygotowywać kolejne ciekawe lekcje i wciąż zaskakiwać uczniów, nauczyciel musi się nieustannie doskonalić.

28 AUTO-EWALUACJA – (moja) TECHNOLOGIA
IMPRESS (LIBRE OFFICE) Prezentacja pozwoliła uczniom uporządkować nowe pojęcia także w języku angielskim. SCHOLARIS Prezentacja pomogła uczniom zrozumieć sens wprowadzenia potęg w matematyce. WIKIPEDIA Pozwoliła uporządkować informacje o liczbie googol, które uczniowie znaleźli pracując w grupach. YOUTUBE Piosenka pozwoliła uczniom na zrelaksowanie się, ale przy okazji wsłuchanie w tekst i użycie nowych pojęć anglojęzycznych w praktyce. Metoda stosowana wielokrotnie w tej klasie z dobrym efektem. Uczniowie na każdej lekcji upominają się o piosenkę :)

29 (moje) INNE/ UWAGI/ REFLEKSJE
Metody pracy stosowane na lekcji były wybierane pod kątem dokładnie tej klasy drugiej. Niekoniecznie sprawdziłyby się w innej (np. słabszej) klasie. Nauczyciel miał zdecydowanie za mało czasu na sumienne przygotowanie zarówno lekcji oraz ewaluacji (jeden wieczór). Gdybym dostała listę narzędzi z zakresu Dobrych Praktyk IV wcześniej, z pewnością udałoby mi się zapoznać z np. PREZI i potem wdrożyć taką prezentację na lekcji. Wprowadzenie układania zadań pod koniec lekcji przez uczniów dla kolegów okazało się super zabawą dla całej klasy. Uczniowie byli bardzo zaciekawieni, jak ich przykład rozwiązał ktoś inny. Planuję częściej korzystać z takiej formy podsumowywania lekcji.

30 AUTORKA PLANU LEKCJI I EWALUACJI
Imię nazwisko: Ewelina Szajdziuk Kontakt Gdańsk, dn:

31 POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI
Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project: Beata Staszyńska tel.: Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień: Ewelina Gerke  tel.:


Pobierz ppt "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE: http://www.id-eye.eu/index.php/pl/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google