Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kiedy lekcja jest OK? Ocenianie Kształtujące. Cele NaCoBeZU (wymagania, kryteria dla ucznia) Powiązanie z wcześniejszą wiedzą Pytania kluczowe Techniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kiedy lekcja jest OK? Ocenianie Kształtujące. Cele NaCoBeZU (wymagania, kryteria dla ucznia) Powiązanie z wcześniejszą wiedzą Pytania kluczowe Techniki."— Zapis prezentacji:

1 Kiedy lekcja jest OK? Ocenianie Kształtujące

2 Cele NaCoBeZU (wymagania, kryteria dla ucznia) Powiązanie z wcześniejszą wiedzą Pytania kluczowe Techniki zadawania pytań Praca w parach Ocena koleżeńska Informacja zwrotna Światła Kryteria dobrej lekcji związane z OK

3 Po co tego uczę? Cel nie może być tajemnicą Cel powinien być wyrażony w języku ucznia Powinien być wyrażony w formie efektu a nie procesu Cele

4 NaCoBeZU odpowiada na pytanie: Co mam umieć? Uczeń: Czuje się bezpiecznie Zwraca szczególną uwagę na to, co nauczyciel będzie oceniał w jego pracy Wie, co powinno się znaleźć w jego pracy Jest zainteresowany późniejszym komentarzem nauczyciela do jego pracy ponieważ wie co nauczyciel oceniał

5 Nauczyciel: Zastanawia się i analizuje sens zadań zadawanych uczniom na sprawdzianie lub pracy domowej Dostosowuje zadania na sprawdzianie do wcześniej podanych uczniom nacobezu do lekcji W czasie sprawdzania prac uczniowskich skupia się tylko na tym, co zapowiedział Ma niej skarg uczniów dotyczących oceny pracy NaCoBeZU

6 Po określeniu celu lekcji następuje odwołanie się do wiedzy i umiejętności uczniów Wszystko co uczeń może powiązać z wiedzą, którą już posiada, jest dla niego łatwiejsze do zrozumienia Nowa wiedza przykleja się do czegoś znanego i już zrozumianego Powiązanie z wcześniejszą wiedzą

7 Bez dobrych pytań nie ma nauczania Cechy pytania kluczowego: Pokazuje uczniom szerszą perspektywę zagadnienia Są ściśle związane z celem lekcji Dotyczą głównej problematyki lekcji Mają spowodować zainteresowanie ucznia tematem Odpowiedź na PK uczeń powinien uzyskać podczas lekcji Pytanie kluczowe

8 Ponadto PK powinno: Wzmacniać cele uczenia i przyspieszać ich osiąganie Zainteresować uczniów uzyskaniem odpowiedzi Angażować wszystkich uczniów Stawiać uczniom wyzwanie Pobudzać uczniów do samodzielnego myślenia i poszukiwania odpowiedzi Zachęcać do uzasadniania poglądów i sposobu rozumowania PK uczy twórczego myślenia Pytanie kluczowe

9 Matematyka: Dlaczego można mnożyć przez zero, a nie można przez nie dzielić? Jak zmierzyłbyś wysokość egipskiej piramidy? Jak trzema cięciami noża podzielić tort na osiem jednakowych kawałków? Chemia: Jak dobrać ilość soli, by kiszone ogórki nie były za słone? Dlaczego miś polarny nie rozpuszcza się w wodzie chociaż jest polarny? Fizyka: Dlaczego zasada bezwładności może być zabójcza? Pytania kluczowe – przykłady:

10 Wydłużenie czasu oczekiwania na odpowiedź Bez podnoszenia rąk Zadawanie pytań pobudzających do myślenia Para odpowiada, po wcześniejszym ustaleniu odpowiedzi Pytania zadają uczniowie Wykorzystanie błędnych odpowiedzi uczniów by pokazać, w jaki sposób unikać błędnych wniosków lub jakie są typowe błędy na egzaminie Techniki zadawanie pytań

11 Daje uczniom poczucie bezpieczeństwa Sprzyja pracy we własnym tempie Nie jest rywalizacją Praca w parach

12 Oszczędność czasu Poczucie odpowiedzialności za proces uczenia się Nauka obiektywności oceniania koleżeńskiego Szybka IZ dla uczniów Praca w parach – wzajemne nauczanie Ocena koleżeńska

13 Jej zadaniem jest pomóc uczniowi poprawić pracę i zaplanować dalszą naukę. Wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia Odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia Wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę Wskazówki w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej Informacja zwrotna

14 Światła Zielone – to już potrafisz Żółte – nad tym jeszcze musisz popracować Czerwone – tego jeszcze nie potrafisz Jak działa nauka?

15 Biblioteka Akademii SUS: Ocenianie kształtujące w praktyce OK – Danuta Sterna bibliografia

16 Dziękuję za uwagę Iwona Pruszczyk koniec


Pobierz ppt "Kiedy lekcja jest OK? Ocenianie Kształtujące. Cele NaCoBeZU (wymagania, kryteria dla ucznia) Powiązanie z wcześniejszą wiedzą Pytania kluczowe Techniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google