Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁANIA NA UŁAMKACH ZWYKŁYCH wskazówki dla nauczycieli do opracowania zagadnienia metodą projektową

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁANIA NA UŁAMKACH ZWYKŁYCH wskazówki dla nauczycieli do opracowania zagadnienia metodą projektową"— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁANIA NA UŁAMKACH ZWYKŁYCH wskazówki dla nauczycieli do opracowania zagadnienia metodą projektową

2 CELE PROJEKTU Kształcenie umiejętności: działań na ułamkach zwykłych planowania i organizacji własnej pracy samodzielnego wyszukiwania informacji z różnych źródeł oraz ich selekcja współpracy w grupie posługiwania się komputerem

3 ETAP I – zainicjowanie projektu 1.Wyrażenie przez nauczycieli: języka polskiego, matematyki i informatyki zgody na udział projekcie. 2.Zachęcenie uczniów do pracy metodą projektów. 3. Przygotowanie przez nauczyciela matematyki tematu do opracowania dla uczniów.

4 ETAP II - wprowadzenie do realizacji projektu 1.Podanie tematu projektu Działania na ułamkach zwykłych. 2.Podział klasy na pięcioosobowe grupy. Wszystkie grupy realizują ten sam temat. 3. Dobrowolny wybór przez uczniów zakresu tematu.

5 Działania na ułamkach zwykłych Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach Mnożenie ułamków Odwrotność liczby, dzielenie ułamków Rozwiązywanie zadań - kolejność wykonywania działań

6 3. Przygotowanie konspektu do tematu przez uczniów: tematy i ich zakres (wzór konspektu, załącznik nr 1)załącznik nr 1 formy realizacji (ujęte w konspekcie) sposób realizacji – nauczyciel informatyki podaje przykładowe sposoby wykonania pracy: strona WWW, prezentacja multimedialna, baza danych, referat pisemny, omawia z uczniami cel pracy, do kogo będzie skierowana, ile czasu będzie trwała

7 PRZYKŁAD KONSPEKTU PROJEKTU (opracowanego przez uczniów) TEMAT: Działania na ułamkach zwykłych. Tytuł i zakres materiałuFormy realizacjiOsoba odpowiedzialna 1. Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach dodawanie i odejmowanie ułamków od całości dodawanie i odejmowanie liczb mieszanych. Wykorzystanie: wykresów, animowanych obrazów, edytora równań Microsoft Equation. Należy wpisać nazwisko ucznia, który będzie opracowywał dany zakres materiału. 2. Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach dodawanie i odejmowanie liczb mieszanych. 3. Mnożenie ułamków zwykłych mnożenie ułamka przez liczbę naturalną mnożenie ułamka przez ułamek mnożenie liczb mieszanych. 4. Odwrotność liczby. Dzielenie ułamków zwykłych odwrotność ułamka zwykłego, liczby całkowitej i liczby mieszanej dzielenie ułamków przez: liczbę naturalną, ułamek, liczbę mieszaną. 5. Rozwiązywanie zadań- kolejność wykonywania działań rozwiązywanie zadań tekstowych obliczanie wartości wyrażeń rozwiązywanie równań. Powrót

8 materiały – podręcznik do matematyki i materiały pomocnicze dla klasy V Mogę zostać Pitagorasem, S. Durydiwka, W. i S. Łęscy, informacje uzyskane z Internetu.

9 4. Kryteria oceny strona merytoryczna: poprawność, dobór zadań i przykładów, selekcja materiału; oceny dokonuje nauczyciel matematyki strona artystyczna: modulacja głosu, prawidłowa gestykulacja, postawa, kontakt z publicznością; oceny dokonuje nauczyciel języka polskiego strona techniczna: atrakcyjność wykorzystanego oprogramowania, estetyka wykonanej pracy; oceny dokonuje nauczyciel informatyki

10 5. Zadania dla nauczycieli: matematyki – proponuje temat i zakres projektu do wykonania, poleca fachową literaturę, sprawdza pracę uczniów, udziela rad i wskazówek, dokonuje oceny wykonanego projektu języka polskiego – przygotowuje ucznia do publicznego wystąpienia (zwraca uwagę na postawę, gestykulację, modulację głosu, nawiązywanie kontaktu wzrokowego ze słuchaczami), dokonuje oceny wykonanego projektu

11 informatyki – proponuje sposób wykonania pracy, poleca oprogramowanie, uczy dostępnych funkcji programów koniecznych do realizacji projektu, ukierunkowuje pracę ucznia na poszczególnych etapach, podaje adresy stron WWW o tematyce matematycznej, uczy obsługi sprzętu multimedialnego, dokonuje oceny wykonanego projektu. 6. Zawarcie umowy o realizację (wzór umowy, załącznik nr 2)załącznik nr 2

12 UMOWA O REALIZACJĘ PROJEKTU DZIAŁANIA NA UŁAKACH ZWYKŁYCH Zawarta pomiędzy uczniami: X, Y, Z, W, G, a nauczycielami informatyki, matematyki i j. polskiego: A, B, C w dniu: pierwszy piątek października. Konspekt w załączeniu. Termin realizacji – 7 tygodni. Daty konsultacji i rozliczeń z matematyki i języka polskiego: I konsultacja z matematyki - trzeci piątek października II konsultacja z języka polskiego i matematyki – czwarty piątek października III konsultacja z języka polskiego i matematyki – pierwszy piątek listopada Konsultacje z informatyki: projekt realizowany będzie na lekcjach informatyki, w razie konieczności uczniowie mogą korzystać z pracowni po lekcjach. Ostateczny termin prezentacji projektu: trzeci piątek listopada. Ocena pracy: strona merytoryczna strona techniczna, strona artystyczna. ………………………………………………… podpisy uczniówpodpisy nauczycieli Powrót

13 ETAP III – realizacja projektu 1. Uczniowie poszukują informacji dotyczących wybranego zagadnienia, mogą korzystać z dostępnych im źródeł: biblioteka szkolna i publiczna Internet proponowane materiały przez nauczyciela matematyki (podręcznik, materiały pomocnicze).

14 2. Uczniowie dokonują selekcji materiału wybór odpowiednich zadań i przykładów do poszczególnych zagadnień dobór ilustracji, rysunków, obrazów, które będą przydatne w realizacji prezentacji konsultacje z nauczycielami matematyki i informatyki

15 3. Tworzenie projektu opracowanie wyselekcjonowanych materiałów (rozwiązanie zadań) konsultacja z nauczycielem matematyki 4. Uczniowie indywidualnie tworzą części projektu za pomocą komputera ustalają stronę graficzną projektu wpisują zadania, przykłady ozdabiają pracę rysunkami, Clipartami itp.

16 5. Uczniowie łączą poszczególne części w całość projektu: ustalenie jednolitości i spójności pracy (grafika, wygląd czcionki, itp.) sprawdzenie pracy pod względem poprawności ortograficznej konsultacje ze współpracującymi nauczycielami 6. Uczniowie przygotowują tekst do wypowiedzi ustnej. konsultacja z nauczycielem języka polskiego

17 ETAP IV – prezentacja efektów pracy zespołu 1.Kolejni uczniowie prezentują przed publicznością poszczególne zagadnienia tematu (wypowiedź słowna). 2.W przypadku pytań ze strony słuchaczy prelegenci odpowiadają na pytania.

18 ETAP V - ocena pracy uczniów 1.Strona merytoryczna wykonanej pracy. 2.Strona techniczna. 3.Sposób prezentacji (modulacja głosu, prawidłowa gestykulacja, postawa, kontakt z publicznością).


Pobierz ppt "DZIAŁANIA NA UŁAMKACH ZWYKŁYCH wskazówki dla nauczycieli do opracowania zagadnienia metodą projektową"

Podobne prezentacje


Reklamy Google