Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ocenianie, które pomaga się uczyć

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ocenianie, które pomaga się uczyć"— Zapis prezentacji:

1 ocenianie, które pomaga się uczyć
      Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć

2 Definicja Ocenianie kształtujące to częste,
interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału, tak by móc określić, jak uczeń ma się dalej uczyć i jak najlepiej go nauczać. Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

3 Ocenianie kształtujące to dawanie informacji pomagającej w uczeniu.
Definicja Ocenianie kształtujące to dawanie informacji pomagającej w uczeniu.

4 Innymi słowy, Ocenianie Kształtujące to sposób nauczania, oparty na wspólnej pracy ucznia i nauczyciela. Za tę pracę obie strony biorą odpowiedzialność, dbając o atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

5 Atmosfera sprzyjająca uczeniu się
trwale wzmacnia w uczniach poczucie ich wartości, zwiększa zaangażowanie uczniów w naukę, zachęca uczniów do samodzielności, stwarza uczniom warunki do współpracy, pogłębia u uczniów świadomość procesu uczenia się, pozwala uczniom wziąć odpowiedzialność za własną naukę.

6 Współpraca z rodzicami
Po uwzględnieniu wszystkich korzyści wynikających ze stosowania Oceniania Kształtującego do realizacji w naszej szkole wybraliśmy jego cztery najważniejsze elementy: Cele lekcji Nacobezu Informacja zwrotna Współpraca z rodzicami

7 Cele dla ucznia Podawanie celu lekcji powoduje, że uczniowie są bardziej świadomi procesu uczenia się i mają większe zaufanie do nauczyciela.

8 Każdorazowe, precyzyjne określanie celów zajęć pozwoli nauczycielom jasno określić, dokąd zmierzają w pracy z uczniami i co chcą z nimi osiągnąć na lekcji. Uczniowie natomiast, precyzyjnie informowani o tym, co mają do zrobienia i po co to robią, mają szansę na aktywny i świadomy udział w lekcji.

9 Kryteria oceniania – NACOBEZU
Ustalenie, na co będziemy zwracać uwagę przy ocenianiu. Określenie kryteriów sukcesu, które pokażą nauczycielowi i uczniowi, czy cel lekcji został osiągnięty.

10 „Nacobezu to precyzyjny drogowskaz dla ucznia
„Nacobezu to precyzyjny drogowskaz dla ucznia. Jak zbłądzi, to wie dlaczego.” Dzięki nacobezu uczeń nie będzie musiał obawiać się, że zostanie niemile zaskoczony wymaganiami nauczyciela.

11 Ocenianie kształtujące a ocenianie sumujące
Nauczyciel stosujący Ocenianie Kształtujące stosuje również ocenę sumującą. Nie rezygnuje ze stopni.

12 Każdy z nauczycieli musi sam opracować
sobie strategię godzenia/rozdzielenia Oceniania Kształtującego i oceny sumującej.

13 Praca z rodzicami Uczniowie i rodzice muszą być świadomymi uczestnikami procesu oceniania kształtującego. Uczniu, ocena kształtująca pomoże Ci się uczyć. Rodzicu, dzięki ocenianiu kształtującemu wiesz, jak pomóc swojemu dziecku, możesz stać się jego sojusznikiem.

14 Szkoła nie działa w oderwaniu od świata zewnętrznego, a na efektywność procesu kształcenia duży wpływ mają także rodzice naszych uczniów. Realizując założenia Oceniania Kształtującego, zamierzamy zadbać o dobrą i przynoszącą pozytywne rezultaty, współpracę z Państwem. Państwo bowiem, w równym stopniu co uczniowie, musicie być świadomymi uczestnikami procesu stosowania Oceniania Kształtującego.

15 Znajomość zasad Oceniania Kształtującego oraz przewidywanych rezultatów jego stosowania pozwoli Państwu bez lęku patrzeć w przyszłość Waszych dzieci, z satysfakcją wspierać je w procesie uczenia się i obdarzyć szkołę większym niż dotychczas zaufaniem.

16 Informacja zwrotna Cztery elementy:
wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia [++] odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia [-] wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę [D] wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej [f]

17 Obszarem, który naszym zdaniem może w największym stopniu wpłynąć na podniesienie motywacji uczniów do nauki, a tym samym na poprawę efektywności kształcenia jest informacja zwrotna. Dotychczas większość nauczycieli przy ocenianiu, skupiała się na wskazywaniu błędów i słabych stron w pracy ucznia, co niejednokrotnie, przy dużym natężeniu niepowodzeń szkolnych, całkowicie zniechęcało dziecko do jakiejkolwiek pracy.

18 Teraz, stosując Ocenianie Kształtujące, nauczyciel będzie skupiony przede wszystkim na poszukiwaniu mocnych stron w pracy swoich uczniów. Wskazywanie obszarów, które wymagają poprawienia i/lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, będzie natomiast, uzupełniane jasną i życzliwą informacją na temat tego, co uczeń w swojej pracy powinien poprawić oraz w jakim kierunku powinien dalej pracować.

19 Życzliwość nauczycieli i rówieśników bowiem, a co za tym idzie - dobra atmosfera pracy, w której uczeń czuje się bezpieczny i wartościowy, jest nieodzownym czynnikiem, wpływającym na efektywność działań związanych z Ocenianiem Kształtującym.

20 Ocenianie Kształtujące zawiera jeszcze trzy elementy:
Pytania kluczowe, Ocena koleżeńska, Samoocena Przez pewien czas nauczyciel sam będzie zdecydował, który z tych elementów i w jakim stopniu zostanie przez niego wykorzystany na lekcji.

21 Pytania kluczowe Pytania ukazujące uczniom szerszy kontekst, zachęcające ich do poszukiwania odpowiedzi, angażujące w naukę.

22 Ocena koleżeńska Uczniowie na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów oceniania wzajemnie recenzują swoje prace. Nauczyciel powinien pracować z uczniami nad: ustaleniem kryteriów oceniania – (co?) umiejętnością dawania informacji zwrotnej – (jak?)

23 Jeśli uczeń potrafi ocenić, ile się nauczył
Samoocena   Jeśli uczeń potrafi ocenić, ile się nauczył i ile musi się jeszcze uczyć, aby osiągnąć wyznaczony cel, to pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego uczestnika tego procesu.

24 Naszym celem jest wykształcenie pokolenia młodych ludzi, którzy znają swoją wartość, są samodzielni i otwarci na współpracę z innymi, świadomi procesu uczenia, zaangażowani w swoją naukę i gotowi wziąć za nią odpowiedzialność. Osiągnięciu tego celu będzie sprzyjać stosowanie Oceniania Kształtującego.

25 Przez Ocenianie Kształtujące dążymy do wyrobienia u uczniów odpowiedzialności za swoją naukę i poprawę jakości procesu nauczania.


Pobierz ppt "ocenianie, które pomaga się uczyć"

Podobne prezentacje


Reklamy Google