Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystywać dyktafony za zgodą nauczyciela do nagrywania lekcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystywać dyktafony za zgodą nauczyciela do nagrywania lekcji."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystywać dyktafony za zgodą nauczyciela do nagrywania lekcji.
Kodeks z klasą 2.0 Wykorzystywać dyktafony za zgodą nauczyciela do nagrywania lekcji.

2 Zajęcia, na których wykorzystano dyktafon

3 Przeprowadzamy wywiad ze sławnymi sportowcami- lekcje w klasach Iie/f i II b/c/d
Wywiad z Robertem Lewandowskim 2. Wywiad z Sereną Wiliams

4 Przebieg zajęć: uczniowie zadawali pytania sławnym sportowcom, aby móc następnie zredagować artykuł do szkolnej gazetki o wizycie tych sportowców w naszej szkole. Pytania były redagowane na wcześniejszych lekcjach na podstawie informacji z różnych źródeł Jeden z uczniów odgrywał rolę sportowca udzielającego wywiad; zarówno przeprowadzający wywiad jak i odpowiadający na pytania nie znali wcześniej treści ani pytań ani tym bardziej odpowiedzi CO DAŁA MOŻLIWOŚĆ NAGRANIA WYWIADÓW -uczniowie mogli skupić się na zadawaniu pytań i odpowiedziach Mogli później w dowolnej chwili odsłuchać wywiadu i dzięki temu zredagować poprawnie artykuł do gazetki Wreszcie- mogli krytycznie odnieść się do swoich ustnych wypowiedzi i wyciągnąć wnioski do pracy nad poprawą płynności i poprawności wypowiedzi Cele zajęcia : doskonalenie umiejętności tworzenia pytań i odpowiedzi, oraz umiejętności poprawnego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie Metody i formy: hot sitting- odgrywanie ról; praca indywidualna i grupowa

5 Dobre i złe strony życia na wsi i w mieście- debata w klasie Ia
I etap Uczniowie wypisali dobre i złe strony życia na wsi i w mieście W zespołach przeanalizowali swoje informacje; uzupełnili i poprawili ewentualne błędy gramatyczne Zostali podzieleni na cztery zespoły Podczas debaty dwie grupy miły możliwość słuchania debaty swoich kolegów II etap po debatach uczniowie mieli za zadanie napisać esej opinię na temat : Gdzie chciałbym mieszkać i dlaczego Nagranie debaty dało możliwość przypomnienia sobie argumentów dotyczących dobrych i złych stron życia na wsi i w mieście i użyć lepszych argumentów w pracy pisemnej Jak też, sprawdzenia umiejętności swobodnych wypowiedzi w języku angielskim

6 Dodatkowe wykorzystanie dyktafonu – podczas zajęć wystąpiła niezaplanowana sytuacja, w której wykorzystanie dyktafonu stało się niezbędnym elementem pracy jednej z uczennic klasy II, która z powodu złamanych palców u prawej ręki nie mogła pisać na zajęciach

7 Uwagi Bardzo istotne jest, że nie tylko nauczyciel wyraził zgodę na nagrywanie lekcji, ale także uczniowie, którzy brali czynny udział w zajęciach ( uczniowie zgodzili się tylko na wykorzystanie nagrań podczas zajęć , ci, którzy nagrywali obiecali, że nie będą wykorzystywać ich do innych celów, a nagrania po zajęciach zostaną usunięte) Uczniowie zauważyli, że dało im to możliwość krytycznego spojrzenia na swoje wypowiedzi i mogą na przyszłość starać się mówić poprawniej Wyrazili chęć wykorzystania dyktafonu na zajęciach częściej aby nie tylko przełamywać barierę językową ale także móc rozwijać swoje umiejętności


Pobierz ppt "Wykorzystywać dyktafony za zgodą nauczyciela do nagrywania lekcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google