Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian po klasie szóstej 2014. INFORMACJE W PIGUŁCE Do rozwiązania było 26 zadań z języka polskiego i matematyki Maksymalnie można było uzyskać 40.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian po klasie szóstej 2014. INFORMACJE W PIGUŁCE Do rozwiązania było 26 zadań z języka polskiego i matematyki Maksymalnie można było uzyskać 40."— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian po klasie szóstej 2014

2 INFORMACJE W PIGUŁCE Do rozwiązania było 26 zadań z języka polskiego i matematyki Maksymalnie można było uzyskać 40 pkt Najwyższy wynik - 40 pkt; najniższy wynik – 11pkt. Średnia z Testu S-1 dla szkoły: 27,29 pkt. S-8: 37 pkt Sprawdzian pisało 46 uczniów dwóch klas szóstych zestaw S-1 – 45 osób, zestaw S-8 - 1 osoba

3 OPIS ARKUSZA STANDARDOWEGO Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej zawierał 26 zadań, w tym 20 zamkniętych wyboru wielokrotnego oraz 6 otwartych. Rozwiązywali go uczniowie bez dysfunkcji i z dysleksją rozwojową. Podstawę zadań sprawdzających umiejętność czytania stanowił tekst popularnonaukowy J. J. Herlingera „Zaklęty dźwięk” oraz wiersz J. K. Weintrauba „Muzyka”. Zadania sprawdzające umiejętność pisania polegały na zredagowaniu ogłoszenia o zbiórce książek i zabawek na loterię oraz na napisaniu opowiadania, którego bohaterowie wspólnie znajdują rozwiązanie jakiegoś problemu. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów

4 PLAN ARKUSZA STANDARDOWEGO

5 Wynik szkoły jest: o 0,17pkt niższy od wyniku gminy i o 1,38pkt niższy niż wynik powiatu; Wyższy od średniej województwa o 0,31pkt

6 Analiza miar tendencji centralnych Oddział AOddział B Wynik średni23,9530,48 Wartość min.1113 Wartość max. 3440 Mediana2532 Dominanta28 Łatwość dla arkusza0,600,76

7 Klasa VIa Rozstęp - zróżnicowanie – 23 pkt. Dla tej klasy sprawdzian okazał się trudny. Słaba dominanta – 3 osoby uzyskały 28pkt. Najniższy wynik w klasie 11pkt (1 uczeń), najwyższy 34pkt (2 uczniów). Uczniowie (2), którzy uzyskali wynik plasujący się w środku wyników rozkładu uporządkowanego rosnąco (mediana) otrzymali 24pkt (60% możliwych punktów) i 26pkt (65% pkt).

8 Klasa VIb Rozstęp – 27pkt. Dla tej klasy sprawdzian okazał się łatwy. Brak wyraźnej dominanty – po troje uczniów uzyskało wyniki: 31pkt, 32pkt, 33pkt. Najniższy wynik w klasie 13 pkt (1 uczeń), najwyższy 40 pkt (1 uczeń). Uczeń, który uzyskał wynik plasujący się w środku wyników rozkładu uporządkowanego rosnąco (mediana) otrzymał 32pkt, co stanowi 80% pkt możliwych do zyskania.

9 Łatwość sprawdzianu dla poszczególnych umiejętności kluczowych Wynik w klasie A poniżej wyników powiatu (0,12pkt) i gminy (0,11pkt); w klasie B porównywalny z wynikami powiatu i gminy.

10 W klasie A wynik porównywalny z wynikiem gminy i niższy o 0,12pkt od wyniku powiatu, W klasie B wynik powyżej wyników powiatu (0,11pkt) i gminy (0,18pkt).

11 Wynik: w klasie A o około 0,06pkt poniżej wyników gminy i 0,08pkt powiatu, w klasie B – wynik wyższy od wyniku gminy i powiatu.

12 Wynik: w klasie A o 0,13pkt niższy od wyniku gminy i o 0,15pkt niższy od wyniku powiatu, w klasie B wyższy od wyniku gminy (0,04pkt) i powiatu (0,02pkt)

13 klasa A - wynik poniżej wyników gminy (0,09pkt) i powiatu (0,1pkt) klasa B - wynik wyższy od powiatowego (0,08pkt) i gminnego (0,09pkt).

14 WYNIKI INDYWIDUALNE ZE SPRAWDZIANU  W naszej szkole 15 uczniów uzyskało powyżej 30 punktów – wynik mieszczący się w staninie najwyższym, niestety, aż 7 uzyskało wynik mieszczący się w staninie najniższym.  Na Mazowszu największa liczba uczniów osiągnęła wynik mieszczący się w staninie wysokim – 32 punkty.  Mediana czyli wynik dzielący grupę zdających na 2 równe części wynosi w szkole 28 / dla Mazowsza -...  Średnia szkoły 26,15/ dla Mazowsza – 26,98 Do poprawki

15 WYNIKI UCZNIÓW W STANDARDOWEJ SKALI DZIEWIĄTKI ODDZIAŁ A ODDZIAŁ B Liczba piszących Poziom najniższy Poziom bardzo niski Poziom niski Poziom niżej średni Poziom średni Poziom wyżej średni Poziom wysoki Poziom bardzo wysoki Poziom najwyższy 232000212313 Liczba piszących Poziom najniższy Poziom bardzo niski Poziom niski Poziom niżej średni Poziom średni Poziom wyżej średni Poziom wysoki Poziom bardzo wysoki Poziom najwyższy 22 5 31222322

16 WYNIKI UCZNIÓW WEDŁUG SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Wniosek: Największą trudność sprawiły uczniom zadania badające umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce i rozumowanie.

17 Arkusz S - 8 Arkusz S – 8 pisał jeden uczeń uzyskując 37pkt Wynik średni dla arkusza S-8 Szkoła37 Gmina Pruszków30,31 Powiat Pruszków30,05 Województwo mazowieckie26,86 Porównanie średnich wyników

18 Podsumowanie W tym roku wyniki sprawdzianu po klasie szóstej uplasowały szkołę w staninie wyżej średnim. Tegoroczny zestaw zadań w arkuszu standardowym okazał się dla uczniów naszej szkoły umiarkowanie trudny. Analizując średnie dla sprawdzanych umiejętności widać wyraźnie, że największą trudność sprawiły uczniom zadania badające umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce i rozumowanie. Zdecydowanie lepiej sprawdzian napisali uczniowie klasy VIb. Ich wyniki dla poszczególnych umiejętności były zawsze wyższe niż średnie uzyskane w gminie i powiecie.


Pobierz ppt "Sprawdzian po klasie szóstej 2014. INFORMACJE W PIGUŁCE Do rozwiązania było 26 zadań z języka polskiego i matematyki Maksymalnie można było uzyskać 40."

Podobne prezentacje


Reklamy Google