Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania osiągnięć uczniów – analiza wyników

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania osiągnięć uczniów – analiza wyników"— Zapis prezentacji:

1 Badania osiągnięć uczniów – analiza wyników
Henryk Szaleniec

2 Zagadnienia Jaki jest ogólny wynik diagnozy?
Dlaczego nie można porównywać wyników surowych (średnie) z I i II diagnozy? Jakie wyniki uzyskano w I i II diagnozie w odniesieniu do wyników wszystkich biorących udział w projekcie: szkoła klasa, uczeń? Jak można wykorzystać analizę z obydwu diagnoz łącznie?

3 W jakich miarach (skalach) komunikowane są wyniki?

4 Trzy rodzaje skal dla każdej diagnozy
Skala wyników surowych dla ucznia, wynik średni dla klas, wynik średni dla szkół, Przedziałowa skala staninowa, która została unormowana dla każdej diagnozy osobno na podstawie wyników wszystkich uczniów i szkół biorących udział w diagnozie, Skala centylowa (rangowa) pokazująca miejsce wyniku w wynikach całej populacji unormowana na podstawie wyników wszystkich uczniów i szkół biorących udział w diagnozie

5 Test Liczba uczniów Maksymalna liczba punktów Wynik średni Średni procent punktów matematyka I 20 833 40 18.44 46.1% matematyka II 19 024 17.41 43.5% przyrodniczy I 20 421 50 22.15 44.3% przyrodniczy II 18 540 15.98 40.0% język angielski I 18 070 32.47 64.9% kompetencje językowe 2 608 26.22 52.4% język angielski II – poziom podstawowy 6 983 20.06 50.2% język angielski II – poziom zaawansowany 11 400 20.21 50.5% Wyników punktowych z I i II diagnozy nie możemy porównywać – są to różne testy. Średnia trudność każdego testu jest inna.

6 Matematyka – rozkład średnich dla szkół

7 Skala staninowa dla rozkładu normalnego

8 Każdy przedział skali (oprócz brzegowych – pierwszy i ostatni) teoretycznie zawiera 1 % wyników. Rozkład wyników w skali centylowej jest prostokątny

9 Miejsce wyniku ucznia w zbiorze wszystkich wyników uczniów z diagnozy
Skala centylowa Miejsce wyniku ucznia w zbiorze wszystkich wyników uczniów z diagnozy Miejsce wyniku klasy w zbiorze wszystkich wyników średnich klas Miejsce wyniku szkoły w zbiorze wszystkich wyników szkół biorących udział w projekcie.

10 Centyle są pozycjami osiągnięć uczniów, gdyż wskazują miejsce uczniów (szkół, klas) uzyskujących dany wynik w zbiorze wszystkich wyników (populacji) uporządkowanych według wyników testowania. Aby ustalić wartości centyli porządkujemy wyniki od najniższych do najwyższych, dzielimy na 100 równych części, a następnie określamy położenie granic między tymi częściami na skali wyników i oznaczamy je jako centyle C1 , C2, ,C3 , C4 , C99 .

11 Skala centylowa dla wyników średnich szkół (matematyka I)
III kwartyl II kwartyl - mediana I kwartyl

12 Wyniki wyrażone w centylach pozwalają określić, jakie miejsce wśród wszystkich szkół w projekcie ze względu na wybraną diagnozę mają uczniowie naszej szkoły, czy klasy. Możemy korzystać ze wszystkich zaproponowanych skal (miar), lub tylko z wybranej, z którą czujemy się najbardziej komfortowo przy opisywaniu i analizie rezultatów diagnozy. Przedstawione wyniki nie informują natomiast, jakie kompetencje kluczowe są opanowane a jakie nie.

13 Strefy wyników Strefy zostały wybrane arbitralnie, ale są stosowane w jednolity sposób w komunikowaniu wyników diagnoz prowadzonych przez WSiP. Strefa 1 – wyniki niskie są to wyniki odpowiadające centylowi 25 i poniżej. W analizowanym przykładzie strefa 1 – wyniki niskie reprezentowane są przez słupki zaznaczone czerwonym kolorem. Dla diagnozy matematycznej możemy odczytać dla tej strefy przedział średnich wyników dla szkół (od 0 do 16,68 punktu. Strefa 2, wyników średnich (zaznaczona na wykresie pomarańczowymi słupkami rozciąga się od 16,69 do 19,53 punktów. Strefa wyników wysokich (zielone słupki na wykresie) rozciąga się od 19,54 punktu do 40.

14 Wybór raportu do analizy

15 Wyniki dla szkoły, Klasy, ucznia komunikowane są w podobny sposób.

16 Wyniki uczniów tej szkoły rozciągają się od 15 procent wyniku maksymalnego do 79 procent.
Procent maksymalnej liczby punktów

17 Skala staninowa i strefy normowane są dla każdej diagnozy dla każdego testu osobno
Osobno normowane są dla uczniów, średnich wyników klas, średnich wyników szkół.

18 Przykładowe gimnazjum – dwie diagnozy

19 Przykładowe gimnazjum – dwie diagnozy (przedmioty mat-przyr.)

20 Plan testu i kartoteka

21

22 Materiały podzielone są na 3 części zgodnie z podziałem wyników n 3 strefy

23

24 Matematyka – plan testu

25 Przykład Zadania sprawdzającego opanowanie Kompetencji uczenia się

26

27 Zadanie 25 z diagnozy wstępnej - matematyka

28 Zadanie 9 z diagnozy na koniec roku - matematyka

29

30

31 Test diagnostyczny – matematyka (średnie wyniki klas z podziałem na kompetencje)
Wskaźnik szkoła/ kraj wynik szkoły: wynik w kraju Dla kompetencji uczenia się 1,79:1,43 = 1,252

32

33 Moja Klasa

34

35 Wynik ogólny w wybranej do analizy klasie – test z nauk przyrodniczych na zakończenie I klasy

36

37 Wyniki dla klasy – test matematyczny

38

39 Wyniki ogólne dla klasy
skala staninowa, skala centylowa, strefy, odniesione są do wyników wszystkich uczniów piszących test matematyczny ( )

40 Wyniki dla klasy – test matematyczny

41

42

43

44

45 Uczeń

46 Raport ogólny dla ucznia
TEST MATEMATYCZNY

47 Test przyrodniczy – raport dla ucznia

48 Raport ucznia – kompetencja uczenia się

49 Raport ucznia kompetencja 7 i 4

50

51

52 Podgląd odpowiedzi ucznia

53

54

55 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Badania osiągnięć uczniów – analiza wyników"

Podobne prezentacje


Reklamy Google