Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

©M WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE WYKORZYSTYWANE W RAPORCIE OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "©M WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE WYKORZYSTYWANE W RAPORCIE OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ."— Zapis prezentacji:

1 ©M WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE WYKORZYSTYWANE W RAPORCIE OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

2 ©M 1. ŁATWOŚĆ ZADANIA (umiejętności) 1. ŁATWOŚĆ ZADANIA (umiejętności)ŁATWOŚĆ ZADANIA (umiejętnościŁATWOŚĆ ZADANIA (umiejętności 2. ŁATWOŚĆ ZESTAWU ZADAŃ (ARKUSZA) 2. ŁATWOŚĆ ZESTAWU ZADAŃ (ARKUSZA)ŁATWOŚĆ ZESTAWU ZADAŃ (ARKUSZA)ŁATWOŚĆ ZESTAWU ZADAŃ (ARKUSZA) 3. MIARY TENDENCJI CENTRALNEJ 3. MIARY TENDENCJI CENTRALNEJ a) MEDIANA (Me)MEDIANA (Me) b) MODALNA (Mo)MODALNA (Mo) c) ŚREDNIA ARYTMETYCZNAŚREDNIA ARYTMETYCZNA MIARY ROZPROSZENIA 4. MIARY ROZPROSZENIA a) NAJWYŻSZY WYNIK a) NAJWYŻSZY WYNIKNAJWYŻSZY WYNIKNAJWYŻSZY WYNIK b) NAJNIŻSZY WYNIK b) NAJNIŻSZY WYNIKNAJNIŻSZY WYNIKNAJNIŻSZY WYNIK c) ROZSTĘP WYNIKÓW c) ROZSTĘP WYNIKÓWROZSTĘP WYNIKÓWROZSTĘP WYNIKÓW d) ODCHYLENIE STANDARDOWE d) ODCHYLENIE STANDARDOWEODCHYLENIE STANDARDOWEODCHYLENIE STANDARDOWE 5. SKALA STANINOWA 5. SKALA STANINOWASKALA STANINOWASKALA STANINOWA

3 ©M ŁATWOŚĆ ZADAŃ (umiejętności) W zadaniach punktowanych 0 –1 łatwość zadania jest stosunkiem sumy punktów uzyskanych za rozwiązanie danego zadania do liczby wszystkich uczniów, którzy rozwiązywali zadanie.

4 ©M L.p. ucznia Liczba pkt. za zad.1 11 20 30 41 51 61 70 80 91 101 Suma pkt. 6 Przykład Suma punktów uzyskanych przez Uczniów za zadanie 1 wynosi 6. Liczba uczniów uczestniczących w badaniu to 10. Łatwość zadania 1 wynosi: 6:10 = 0,6 Łatwość 0,6 możemy interpretować w następujący sposób: 60% uczniów rozwiązało poprawnie zadanie 1. 60% uczniów opanowało badaną tym zadaniem umiejętność.

5 ©M Tabela łatwości wg B. Niemierki Wartość wskaźnika łatwości 0,0 – 0,19 0,20 – 0,49 0,50 – 0,69 0,70 – 0,89 0,90 – 1,00 Łatwość zadania (umieję- tności) bardzo trudne trudne umiako- wanie trudne łatwe bardzo łatwe Na podstawie obliczonej łatwości zadania 1 równej 0,6 możemy powiedzieć, że umiejętność badana tym zadaniem okazała się dla uczniów umiarkowanie trudna. powrót

6 ©M ŁATWOŚĆ ZESTAWU ZADAŃ (ARKUSZA ) Łatwość zestawu zadań (łatwość arkusza) jest stosunkiem sumy punktów wszystkich uczniów uzyskanych za rozwiązanie arkusza do iloczynu maksymalnej liczby punktów jakie za ten arkusz można było otrzymać i liczby wszystkich uczniów, którzy rozwiązywali zadanie.

7 ©M Przykład Suma punktów uzyskanych przez uczniów: 4320 Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez jednego ucznia 50 Liczba uczniów piszących arkusz 102 Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez wszystkich uczniów piszących egzamin 50*102= 5100 ŁATWOŚĆ ARKUSZA 4320:5100 =0,847 Wg B. Niemierki ten arkusz był arkuszem łatwym powrót

8 ©M MEDIANA (Me) Mediana jest to wynik jaki uzyskał środkowy uczeń po uporządkowaniu wyników uczniów (rosnąco lub malejąco).

9 ©M Przykład 1. nieparzysta liczba wyników Jeśli uporządkujemy rosnąco wyniki o nieparzystej ich liczbie to mediana jest równa środkowemu wynikowi np. 12,15, 18, 24, 26, 29, 30, 34, 35, 38, 42, 44, 48 2. parzysta liczba wyników Jeśli uporządkujemy rosnąco wyniki o parzystej ich liczbie to mediana jest równa średniej dwóch środkowych wyników np. 12, 17,18, 19, 20, 22, 25, 28, 28, 29, 30, 31, 36, 44 (26+28):2= 26,5 powrót

10 ©M MODALNA (Mo) Modalna jest to wynik uzyskany przez uczniów, który w danej grupie powtarza się najczęściej. Czyli jest to wynik najbardziej typowy dla badanej grupy. (Inna nazwa modalnej to dominanta lub moda)

11 ©M Przykład 1 21, 23, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 34, 35, 36,37 jedna mediana Mo= 34 Przykład 2 22, 24,31, 31, 33, 33, 33, 34, 35, 37, 37,37, 40 dwie mediany Mo= 33 i 37 Przykład 3 15, 19, 22, 26, 27,29, 30,32, 33, 34, 35,37,38,45 brak mediany powrót

12 ©M ŚREDNIA ARYTMETYCZNA ŚREDNIA ARYTMETYCZNA jest sumą wszystkich uzyskanych wyników podzieloną przez ich liczbę.

13 ©M Przykład 21, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 33, 34, 35, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40 suma wszystkich wyników: 587 Ilość wyników (uczniów): 18 średnia arytmetyczna: 587 : 18 = 32,6 powrót

14 ©M NAJWYŻSZY WYNIK Najlepszy (najwyższy, maksymalny) wynik uzyskany przez uczniów podczas egzaminu. powrót

15 ©M NAJNIŻSZY WYNIK Najsłabszy (najniższy, minimalny) wynik uzyskany przez uczniów podczas egzaminu. powrót

16 ©M ROZSTĘP WYNIKÓW jest różnicą między najwyższym a najniższym wynikiem uzyskanym przez uczniów podczas egzaminu. Im mniejszy rozstęp tym grupa jest mniej zróżnicowana pod względem umiejętności. ROZSTĘP WYNIKÓW powrót

17 ©M ODCHYLENIE STANDARDOWE ODCHYLENIE STANDARDOWE jest miarą rozproszenia wyników uczniów w odniesieniu do wyniku średniego. Ilość wszystkich uczniów Średnia arytmetyczna i-tego ucznia Liczba punktów uzyskana przez i -tego ucznia powrót

18 ©M SKALA STANINOWA To dziewięciopunktowa skala umożliwiająca porównanie wyników uzyskanych przez uczniów w różnych latach przy narzędziach o różnym stopniu łatwości.

19 ©M 1 staninzawiera 4% wynikównajniższych 2 staninzawiera 7% wynikówbardzo niskich 3 staninzawiera 12% wynikówniskich 4 staninzawiera 17% wynikówniżej średnich 5 staninzawiera 20% wynikówśrednich 6 staninzawiera 17% wynikówwyżej średnich 7 staninzawiera 12% wynikówwysokich, 8 staninzawiera 7% wynikówwyżej wysokich 9 staninzawiera 4% wynikównajwyższych Uporządkowane rosnąco wyniki dzielimy na dziewięć ponumerowanych grup – staninów: powrót

20 ©M Interpretacja wskaźników statystycznych Jeżeli Mo > Me > M to wykres jest przesunięty w lewą stronę Jeżeli M < Me < Mo to wykres jest przesunięty w prawą stronę – uczniowie lepiej opanowali i napisali arkusz egzaminacyjny.


Pobierz ppt "©M WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE WYKORZYSTYWANE W RAPORCIE OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google