Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podczas sprawdzianu badano umiejętności z następujących obszarów:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podczas sprawdzianu badano umiejętności z następujących obszarów:"— Zapis prezentacji:

1 Podczas sprawdzianu badano umiejętności z następujących obszarów:
4 kwietnia 2013 roku odbył się kolejny ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej. Został on zorganizowany i przeprowadzony na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) Celem sprawdzianu było zbadanie, w jakim stopniu uczniowie klas szóstych szkół podstawowych opanowali umiejętności opisane w formie standardów wymagań egzaminacyjnych. Podczas sprawdzianu badano umiejętności z następujących obszarów: czytanie (I), pisanie (II), rozumowanie (III), korzystanie z informacji (IV), wykorzystywanie wiedzy w praktyce (V).

2 Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-132) składał się z 26 zadań, w tym z 20 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego) i z 6 zadań otwartych (3 zadania krótkiej odpowiedzi i 3 – rozszerzonej odpowiedzi). Został on skonstruowany według planu przedstawionego w poniższej tabeli. Obszar umiejętności Procentowy udział badanych umiejętności Czytanie (1) 25 Pisanie (2) Rozumowanie (3) 20 Korzystanie z informacji (4) 10 Wykorzystywanie wiedzy w praktyce (5)

3 1 – najniższy 6 – wyżej średni 2 – bardzo niski 7 – wysoki
W celu opracowania wyników sprawdzianu wyznacza się 9 stanin o następujących nazwach: 1 – najniższy 6 – wyżej średni 2 – bardzo niski 7 – wysoki 3 – niski 8 – bardzo wysoki 4 – niżej średni 9 - najwyższy 5 – średni

4 STANINY Staniny to umowne przedziały (klasy) na jakie dzielimy dużą populację. Wyróżnia się dziewięć stanin: najniższa, bardzo niska, niska, poniżej średniej, średnia, powyżej średniej, wysoka, bardzo wysoka, najwyższa. W pierwszej (najniższej) jest zawsze (około) 4% populacji, a potem kolejno 7%, 12%, 17%, 20%, 17%, 12%, 7%, 4% populacji. Procentowy rozkład w staninach nie zależy więc od wyników populacji. Staniny służą więc do porównywania wyników w ramach konkretnego badania (egzaminu) – nigdy nie można odnosić określonych stanin do danych (wyników) pochodzących z innego badania (egzaminu).

5 W tym roku przypisano następujące wartości punktowe poszczególnym staninom:
ilość punktów stanin nazwa staniny 0 – 8 1 NAJNIŻSZY 9 – 11 2 BARDZO NISKI 12 – 15 3 NISKI 16 – 20 4 NIŻEJ ŚREDNI 21 – 26 5 ŚREDNI 27 – 30 6 WYŻEJ ŚREDNI 31 – 34 7 WYSOKI 35 – 36 8 BARDZO WYSOKI 9 NAJWYŻSZY

6 SP nr 1 w Jaworzu ZESTAWIENIE I OPRACOWANIE WYNIKÓW SPRAWDZANIU KOMPETENCJI KLAS 6 W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Z WYKORZYSTANIEM SKALI STANINOWEJ

7 Ilość uczniów naszej szkoły biorąca udział w sprawdzianie – 63
ZESTAWIENIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU Ilość uczniów naszej szkoły biorąca udział w sprawdzianie – 63 Minimalna ilość punktów osiągnięta w tym roku – 11 Maksymalna ilość punktów osiągnięta w tym roku – 38 Średni wynik w naszej szkole wyniósł 26,6, w Bielsku – Białej 25,45, w powiecie bielskim 23,8

8 Porównanie ŚREDNICH WYNIKÓW SPRAWDZIANU

9

10

11

12 Procent uczniów zdających w województwie, którzy osiągnęli wyniki od średnich do bardzo wysokich (stanin od 5 do 8) uzyskało 57,85% zdających. Dla naszej szkoły wynik ten wynosi 74,6% Uczniowie naszej szkoły tymi wynikami uplasowali się w 7 wysokim staninie na znormalizowanej skali staninowej.

13 DANE POCHODZĄ Z: AUTORZY OPRACOWANIA: Krystyna Penkala Jolanta Sienicka Beata Niklińska - Kantor


Pobierz ppt "Podczas sprawdzianu badano umiejętności z następujących obszarów:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google