Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Test kompetencyjny z języka angielskiego dla klas szóstych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Test kompetencyjny z języka angielskiego dla klas szóstych"— Zapis prezentacji:

1 Test kompetencyjny z języka angielskiego dla klas szóstych
2011 Joanna Bechcińska ŁCDNiKP

2 Test kompetencyjny 2010 22 szkoły 1117 uczniów

3 Test kompetencyjny 2011 22 szkoły 1017 uczniów

4 Format testu Gramatyka – 20% Słownictwo – 20%
Rozumienie tekstu czytanego – 10% Komunikacja – 20% Tworzenie tekstu pisanego – 20% Rozumienie ze słuchu – 10%

5 I. GRAMATYKA 2010 20% punktów 11,9/20 2011 20% punktów 8,8/20

6 I. GRAMATYKA 2010 Najwyższy wynik: 16,6/20 Najniższy wynik: 8,6/20
2011 Najwyższy wynik: 14,7/20 Najniższy wynik: 6/20

7 II. KOMUNIKACJA 2010 20% punktów 14,2/20 2011 20% punktów 13/20

8 II. KOMUNIKACJA 2010 Najwyższy wynik: 17,5/20 Najniższy wynik: 10/20
2011 Najwyższy wynik: 17,5/20 Najniższy wynik: 9,4/20

9 III. ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
2010 10% punktów 6,9/10 2011 10% punktów 7,1/10

10 III. ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
2010 Najwyższy wynik: 8/10 Najniższy wynik: 6,2/10 2011 Najwyższy wynik: 9,4/10 Najniższy wynik: 5,7/10

11 IV. TWORZENIE TEKSTU PISANEGO
2010 20% punktów 10,4/20 2011 20% punktów 11,1/20

12 IV. TWORZENIE TEKSTU PISANEGO
2010 Najwyższy wynik: 16,2/20 Najniższy wynik: 5,7/20 2011 Najwyższy wynik: 17/20 Najniższy wynik: 6,8/20

13 V. SŁOWNICTWO 2010 20% punktów 13,2/20 2011 20% punktów 12,6/20

14 V. SŁOWNICTWO 2010 Najwyższy wynik: 17,5/20 Najniższy wynik: 7,6/20
2011 Najwyższy wynik: 17/20 Najniższy wynik: 8,6/20

15 VI. ROZUMIENIE TEKSTU ZE SŁUCHU
2010 10% punktów 6,2/10 2011 10% punktów 8,1/10

16 VI. ROZUMIENIE TEKSTU ZE SŁUCHU
2010 Najwyższy wynik: 7,6/10 Najniższy wynik: 5,2/10 2011 Najwyższy wynik: 9,7/10 Najniższy wynik: 6,9/10

17 ŚREDNIA SZKOŁY 2010 Najwyższa średnia: 82,7% Najniższa średnia: 46,1%
2011 Najwyższa średnia: 85,2% Najniższa średnia: 45,5%

18 ŚREDNIA ŁÓDZKA 2010 62,8 2011 60,7

19 Staninowy podział wyników
Staniny punkty Stanin I - najniższy 45,00 – 50,9 Stanin II – bardzo niski 51,00 – 56,9 Stanin III - niski 57,00 – 62,9 Stanin IV- średni 63,00 – 68,9 Stanin V - wysoki 69,00 – 74,9 Stanin VI – bardzo wysoki 75,00 – 80,9 Stanin VII - najwyższy 81,00 – 86,00

20 Staninowy podział wyników
Przedział Liczba szkół Stanin I-najniższy 45,00 – 50,9 4 Stanin II-bardzo niski 51,00 – 56,9 3 Stanin III- niski 57,00 – 62,9 6 Stanin IV- średni 63,00 – 68,9 Stanin V- wysoki 69,00 – 74,9 2 Stanin VI- bardzo wysoki 75,00 – 80,9 Stanin VII- najwyższy 81, 1

21 Podsumowanie 2010/2011

22 W roku szkolnym 2010/2011 wyniki w zakresie gramatyki były zdecydowanie niższe w porówaniu z wynikami badania w roku szkolnym 2009/2010 – o 15,5%.

23 Wyniki w części sprawdzającej umiejętności komunikacyjne również były niższe od wyników ubiegłorocznych (o 6%).

24 W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie uzyskali nieznacznie wyższe wyniki w zakresie rozumienia tekstu czytanego – o 1% w stosunku do wyników ubiegłorocznych.

25 W roku szkolnym 2009/2011 wynik w zakresie słownictwa poprawił się o przeszło 11%.
W bieżącym roku szkolnym wynik ten pogorszył się o 6%.

26 W zakresie odbioru tekstu ze słuchu tegoroczne wyniki poprawiły się w stosunku do wyników ubiegłorocznych – o 9,5%.

27 W zakresie tworzenia wypowiedzi pisemnej wynik z roku 2009/2010 w porównaniu z rokiem ubiegłym poprawił się – zaskakująco – o przeszło 11%. W roku szkolnym 2009/2010 wynik ten znów się poprawił się o 3,5%.

28 Reasumując: Wyniki uzyskane przez uczniów w zakresie gramatyki i słownictwa pogorszyły się. Wyniki uzyskane w ramach umiejętności praktycznych (odbiór tekstu ze słuchu, odbiór tekstu pisanego i tworzenie wypowiedzi pisemnej) poprawiły się.

29 Średnia łódzka -2,1%

30 www.wckp.lodz.pl Pracownia Humanistyczna jbechcinska@wckp.lodz.pl

31 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Test kompetencyjny z języka angielskiego dla klas szóstych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google