Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leki zwiększające siłę skurczu mięsnia sercowego – nowe opcje terapeutyczne Dariusz Onichimowski Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leki zwiększające siłę skurczu mięsnia sercowego – nowe opcje terapeutyczne Dariusz Onichimowski Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytet."— Zapis prezentacji:

1 Leki zwiększające siłę skurczu mięsnia sercowego – nowe opcje terapeutyczne Dariusz Onichimowski Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Olsztyn ŁÓDŹ 22.09.2015

2 Konflikt interesów Wykłady dla : Wykłady dla : - Fresenius Medical Care - Edwards Life Sciences - MSD - Pfizer - Glaxo - Orion Pharma 2

3 3 OKIT WSS w Olsztynie 17 stanowisk 17 stanowisk 450 leczonych pacjentów rocznie 450 leczonych pacjentów rocznie Oddział o profilu mieszanym; śmiertelność 32%, Oddział o profilu mieszanym; śmiertelność 32%, średni APACHE II 26pkt średni APACHE II 26pkt - Uraz wielonarządowy - Operacje na aorcie brzusznej i tętnicach obwodowych - Ciężka niewydolność krążenia po operacjach kardiochirurgicznych i plastykach wieńcowych - Powikłania chirurgii onkologicznej - Urazowe i nieurazowe patologie OUN - Choroby neurologiczne z ONO - Powikłania transplantacjach nerek

4 Ostra zdekompensowana niewydolność serca 4

5 Klasyczne leczenie AHF Leczenie przyczynowe: angioplastka, by- pass, operacje zastawek serca Leczenie przyczynowe: angioplastka, by- pass, operacje zastawek serca Optymalizacja statusu wolemicznego – diuretyki, CVVH Optymalizacja statusu wolemicznego – diuretyki, CVVH Wazodilatatory, inh.ACE, Ca-blokery Wazodilatatory, inh.ACE, Ca-blokery Leki inotropowe: katecholaminy Leki inotropowe: katecholaminy PDE III-inhibitory PDE III-inhibitory Levosimendan Levosimendan 5

6 Niewydolność krążenia - terapia Normalizacja preload Normalizacja preload Normalizacja afterload Normalizacja afterload Poprawa kurczliwości Poprawa kurczliwości Redukcja lub brak zmian w zapotrzebowaniu mięśnia sercowego na tlen Redukcja lub brak zmian w zapotrzebowaniu mięśnia sercowego na tlen 6

7 Tradycyjne leki inotropowo+ Wzrost cAMP i śródk.stęż.Ca++ Wzrost cAMP i śródk.stęż.Ca++ β-1 adrenerg.-agonist (dobutamina, epinefryna) - aktywują cyklazę adenylową - wzrost produkcji - cAMP β-1 adrenerg.-agonist (dobutamina, epinefryna) - aktywują cyklazę adenylową - wzrost produkcji - cAMP PDE III inh.(milrinon,amrinon)- zapobiegają degradacji cAMP PDE III inh.(milrinon,amrinon)- zapobiegają degradacji cAMP Wzrost komsumpcji tlenu w miokardium i działanie arytmogenne!! Wzrost komsumpcji tlenu w miokardium i działanie arytmogenne!! 7

8 rob 8

9 t 9

10 Levosimendan należy do grupy leków działających inotropowo dodatnio (ATC C01CX08) należy do grupy leków działających inotropowo dodatnio (ATC C01CX08) posiada unikalny mechanizm działania – zwiększa kurczliwość mięśnia sercowego poprzez zwiększenie wrażliwości komórek mięśnia sercowego na wapń posiada unikalny mechanizm działania – zwiększa kurczliwość mięśnia sercowego poprzez zwiększenie wrażliwości komórek mięśnia sercowego na wapń

11 11

12 Rejestracja Produkt leczniczy Simdax jest wskazany do krótkotrwałego leczenia ostrej zdekompensowanej Produkt leczniczy Simdax jest wskazany do krótkotrwałego leczenia ostrej zdekompensowanej ciężkiej niewydolności serca (ADHF od ang. acutely ciężkiej niewydolności serca (ADHF od ang. acutely decompensated severe heart failure) w sytuacjach, gdy decompensated severe heart failure) w sytuacjach, gdy konwencjonalna terapia nie wystarcza oraz w konwencjonalna terapia nie wystarcza oraz w przypadkach, gdy za odpowiednie uważa się przypadkach, gdy za odpowiednie uważa się zastosowanie leków o działaniu inotropowym dodatnim. zastosowanie leków o działaniu inotropowym dodatnim. Produkt leczniczy Simdax jest wskazany do stosowania u dorosłych. Produkt leczniczy Simdax jest wskazany do stosowania u dorosłych. Simdax jest przeznaczony do użytku wyłącznie w szpitalach. Simdax jest przeznaczony do użytku wyłącznie w szpitalach. 12

13 Wskazania: krótkotrwałe leczenie ostrej zdekompensowanej niewydolności serca (ADHF) krótkotrwałe leczenie ostrej zdekompensowanej niewydolności serca (ADHF) Zespół niskiego rzutu (LCOS) Zespół niskiego rzutu (LCOS) Prawokomorowa niewydolność m.sercowego Prawokomorowa niewydolność m.sercowego Wstrząs kardiogenny Wstrząs kardiogenny Wstrząs septyczny Wstrząs septyczny Zatrucie beta-blokerami i blokerami Ca Zatrucie beta-blokerami i blokerami Ca Kardiomiopatia okołoporodowa Kardiomiopatia okołoporodowa Kardimiopatia Takotsubo Kardimiopatia Takotsubo

14 Levosimendan nie powoduje zwiększenia przepływu wapnia do wnętrza komórki 500 ms 0.35 0.20 Indo-1 ratio % cell shortening 15 0 ControlLevosimendan 0.1  M [Ca 2+ ] i Lancaster and Cook (1997) Eur J Pharmacol 339:97-100 Milrinone, PDE inhibitor zwiększa stężenie wewnątrzkomórkowe wapnia

15 stężenie [µM] Zmiana zużycia tlenu w stosunku do pracy Kaheinen et al. (2004) J Cardiovasc Pharmacol 43:555-561 Levosimendan nie powoduje wzrostu zużycia tlenu MILRINONE LEVOSIMENDAN -8 -4 0 4 8 12 16 0,010,030,10,31310 Aktywny transport jonów wapnia powoduje wzrost zużycia energii (ATP) oraz wzrost zużycia tlenu. Zmiana VO 2 do  (P)dt wslaźnik

16 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 Dobutamine Levosimendan Baseline Treatment (2 hrs infusion) 6 µg/kg/min N = 5 0.3 µg/kg/min N = 6 Ukkonen et al. (1997) Clin Pharmacol Ther 61:596-607 Wpływ levosimendanu na wzrost zużycia tlenu przez mięsień sercowy u pacjentów z HF Emisyjna tomografia pozytronowa

17 17

18 18

19 Dawkowanie: Dawkowanie: Dawka i czas leczenia powinny być dostosowane indywidualnie do stanu klinicznego pacjenta i jego reakcji na lek Dawka i czas leczenia powinny być dostosowane indywidualnie do stanu klinicznego pacjenta i jego reakcji na lek Podawanie wersja I: powolny wlew iv w dawce 0,05 – 0,2  g/kg/minutę -przez 24 godz. Podawanie wersja I: powolny wlew iv w dawce 0,05 – 0,2  g/kg/minutę -przez 24 godz. Podawanie wersja II: Podawanie wersja II: – dawka wysycająca 6 – 12  g/kg w 10 min wlewie – następnie 0,1  g/kg/minutę przez 24 godz.

20 Działania niepożądane: Najczęściej występujące działania niepożądane: tachykardia, migotanie przedsionków, częstoskurcz komorowy, niedociśnienie, tachykardia, migotanie przedsionków, częstoskurcz komorowy, niedociśnienie, Hipokaliemia, zmniejszenie stężenia hemoglobiny Hipokaliemia, zmniejszenie stężenia hemoglobiny Bezsenność, bóle głowy, zawroty głowy Bezsenność, bóle głowy, zawroty głowy Zaparcia, biegunki, wymioty Zaparcia, biegunki, wymioty

21 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z: Niskiem ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym Niskiem ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym Hipowolemią Hipowolemią Z zaburzeniami rytmu Z zaburzeniami rytmu Niewydolnością nerek i/lub niewydolnością wątroby (możliwe dłuższe utrzymywanie się i/lub wyższe stężenie aktywnych metabolitów – większy i dłuższy efekt hemodynamiczny) Niewydolnością nerek i/lub niewydolnością wątroby (możliwe dłuższe utrzymywanie się i/lub wyższe stężenie aktywnych metabolitów – większy i dłuższy efekt hemodynamiczny)

22 Farmakokinetyka: Właściwości farmakokinetyczne lewosimendanu są liniowe w zakresie dawek terapeutycznych (0,05-0,2 mikrogramów/kg/min) Właściwości farmakokinetyczne lewosimendanu są liniowe w zakresie dawek terapeutycznych (0,05-0,2 mikrogramów/kg/min) Lewosimendan jest prawie całkowicie (94%) sprzęgany z glutationem (nieaktywny) i wydalany z moczem i kałem. Lewosimendan jest prawie całkowicie (94%) sprzęgany z glutationem (nieaktywny) i wydalany z moczem i kałem. Ok. 6% niezmetabilizowanego leku jest redukowane do OR 1855 a następnie acetylowane do OR 1896 w jelicie. Oba metabolity są aktywne farmakodynamicznie. Na proces acetylacji ma wpływ flora jelitowa. Ok. 6% niezmetabilizowanego leku jest redukowane do OR 1855 a następnie acetylowane do OR 1896 w jelicie. Oba metabolity są aktywne farmakodynamicznie. Na proces acetylacji ma wpływ flora jelitowa.

23 Farmakokinetyka: 23

24 Czas działania (PCWP & CO) Lilleberg et al, Eur J Heart Fail 2007 24-h infusion

25 Farmakokinetyka: (0.1 μg/kg/hour over 24 hours without bolus) in 15

26 Tradycyjne postrzeganie levosimendanu w terapii ostrej niewydolności serca (AFH) Przewlekła niewydolność serca Ostra Zdekompensowana Niewydolność serca diuretyki (i.v.) dożylne rozszerzające naczynia (i.v.) tańsze tradycyjne leki inotropowe  -blokery antagoniści aldosteronu diuretyki (p.o.) doustne naparstnica) morfina wentylacja mechaniczna levosimendan hospitalizacja ACEi/ARB (sartany) Wstrząs kardiogenny

27 Prawidłowe podejście do stosowania levosimendanu w AHF Przewlekła niewydolność serca Ostra Zdekompensowana Niewydolność serca i.v. diuretyki dozylne i.v. vasodilators Tanie leki inotropowe  -blokery Antagoniści aldosteronu Diuretyki doustne Naparstnica Morfina Mechaniczna wentylacja Levosimendan hospitalizacja ACEi/ARB (sartany) Wstrząs kardiogenny

28 28

29 29

30 Trzykierunkowy mechanizm działania: Trzykierunkowy mechanizm działania: wiąże się z troponiną C (cTnC) i zwiększa jej wrażliwości na jony wapnia wiąże się z troponiną C (cTnC) i zwiększa jej wrażliwości na jony wapnia otwiera zależne od ATP kanały potasowe (K ATP ) w mięśniach gładkich naczyń otwiera zależne od ATP kanały potasowe (K ATP ) w mięśniach gładkich naczyń otwiera zależne od ATP kanały potasowe (K ATP ) w mitochondriach mięśnia sercowego otwiera zależne od ATP kanały potasowe (K ATP ) w mitochondriach mięśnia sercowego ale także wątroby i mózgu ale także wątroby i mózgu

31 Definicja wstrząsu Zespół ciężkich zaburzeń czynności organizmu wywołanych: Zespół ciężkich zaburzeń czynności organizmu wywołanych: - zaburzeniami perfuzji, - zaburzeniami perfuzji, - dystrybucji przepływu, - dystrybucji przepływu, - niedotlenieniem tkankowym - niedotlenieniem tkankowym oraz upośledzeniem eliminacji produktów przemiany materii.

32 32

33 33

34 Interakcje: Interakcje: Nie zaobserwowano interakcji farmakokinetycznych Nie zaobserwowano interakcji farmakokinetycznych Levosimendan należy stosować ostrożnie z lekami rozszerzającymi naczynia ze względu na ryzyko wystąpienia niedociśnienia Levosimendan należy stosować ostrożnie z lekami rozszerzającymi naczynia ze względu na ryzyko wystąpienia niedociśnienia Levosimendan może być stosowany u pacjentów leczonych beta-blokerami bez zmniejszenia działania inotropowego Levosimendan może być stosowany u pacjentów leczonych beta-blokerami bez zmniejszenia działania inotropowego

35 Synergiczny efekt działania  -blokerów i levosimendanu  Ciśnienie zaklinowania (mmHg)  CO (l/min) Rzut serca 0 0.5 1.0 1.5 Levosimendan without  -blockers Levosimendan with  -blockers Dobutamine without  -blockers Dobutamine with  -blockers -6 -4 -2 0 LevosimendanDobutamine p = 0.01 p = 0.03   LIDO clinical trial -– Follath et al. (2002) Lancet 360:196-202

36 36 „Data obtained from repolarization analyses and ambulatory ECG did not indicate any possible proarrhythmic effects of the combination.”

37 ez 37

38 Parametry do monitorowania efektu leczenia 38 Cewnik S-G Vigileo, ProACT Termodylucjaprzezpłucna CI, SVI, PCWP, SVRI, PVRI, LVSWI, RVSWI, RVEF, RVEDVI, PAM, PAS, PAD SvO2 DO2, VO2 CI, SVI, SVRI, SVV, ScvO2 DO2, VO2 CI, SVI, SVV/PPV, SVRI, GEDI, ITBI, CFI, GEF, dPmx, CPI, ELWI, PVPI, ScvO2 DO2, VO2

39 Czas włączania wczesny vs późny 39

40 40

41 Levosimendan – raz czy wiele razy Parissis J.T. et al. Heart 2006;92:1768−72 Levosimendan poprawia sprawność lewej komory i ma korzystny wpływ na markery aktywacji immunologicznej i neurohormonalnej bez pogłębiania uszkodzenia mięśnia sercowego. Pacjenci z przewlekłą zdekompensowaną niewydolnością serca, otrzymywali lewosimendanem co 3 tygodnie 5 razy 1

42 Raz czy wiele razy 42

43 Efekty hemodynamiczne NYHA II-III Nieminen et al, JACC 2000

44 Fang M, Dong S [Effects of levosimendan on hemodynamics and cardiac function in patients with septic shock]. [English Abstract, Journal Article] Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue 2014 Oct; 26(10):692-6. 中华危重病急救医学 2014 年 10 月第 26 卷第 10 期 Chin Crit Care Med , October 2014 , Vol.26 , No.10 · 论著 · 左西孟旦对脓毒性休克患者血流动力学 及心功能的影响 方明星董士民 44

45 Intensive Care days Mitchell et al, Am Rev Resp Dis 145: 990-998, 1992 Kontrola gospodarki wodnej w oparciu o EVLW znacząco redukuje czas wentylacji mechanicznej oraz czas pobytu w OIT w porównaniu z terapia opartą o pomiary PCWP Ventilation Days PAC Group n = 101 * p ≤ 0,05 PAC GroupEVLW Group 22 days15 days9 days7 days * p ≤ 0,05

46 46

47 47

48 Levosimendan and right ventricule -Rieg AD et al.-Levosimendan relaxes Pulmonary Atreries and Veins in Precision-Cut Lung Slices-The role of KATP-Channels, cAMP and cGMP (PLoS One 2013): -Rieg AD et al.-Levosimendan relaxes Pulmonary Atreries and Veins in Precision-Cut Lung Slices-The role of KATP-Channels, cAMP and cGMP (PLoS One 2013): Levos.might reduce right ventricular afterload by relaxation of pulmonary arteries as well as pulmonary hydrostatic pressure and pulmonary edema by relaxation of pulmonary veins. Levos.might reduce right ventricular afterload by relaxation of pulmonary arteries as well as pulmonary hydrostatic pressure and pulmonary edema by relaxation of pulmonary veins. 48

49 Levosimendan and right ventricule - Kerbauld F et al. Effects of levosimendan versus dobutamine on pressure load-induced right ventricular failure*(Crit Care Med. 2006)-n=15- dogs - Kerbauld F et al. Effects of levosimendan versus dobutamine on pressure load-induced right ventricular failure*(Crit Care Med. 2006)-n=15- dogs -A transient increase in PA pressure persistently worsens PA hemodynamics, RV contractility, RV-PA coupling, and cardiac output. Levosimendan restores RV-PA coupling better than dobutamine because of similar inotropic effects and additional pulmonary vasodilatory effects. -A transient increase in PA pressure persistently worsens PA hemodynamics, RV contractility, RV-PA coupling, and cardiac output. Levosimendan restores RV-PA coupling better than dobutamine because of similar inotropic effects and additional pulmonary vasodilatory effects. 49

50 Levosimendan and right ventricule -Russ MA et al.-Right ventricular function in myocardial infarction complicated by cardiogenic shock: Improvement with levosimendan*(Crit Care Med. 2009), n=56, PTCA -Russ MA et al.-Right ventricular function in myocardial infarction complicated by cardiogenic shock: Improvement with levosimendan*(Crit Care Med. 2009), n=56, PTCA Levos v dobut. and norepi Levos v dobut. and norepi Levosimendan infusion for cardiogenic shock following acute myocardial infarction improved hemodynamic parameters of right ventricular performance(++CI, Right Ventricular Cardiac Power Index/--PVR). Levosimendan infusion for cardiogenic shock following acute myocardial infarction improved hemodynamic parameters of right ventricular performance(++CI, Right Ventricular Cardiac Power Index/--PVR). 50

51 51

52 Kardioprotekcja: kardioprotekcja krótkoterminowa: kardioprotekcja krótkoterminowa: – preconditioning (hartowanie mięśnia sercowego) – postconditioning (modyfikowana reperfuzja) – anti-stunning (zmniejszenie ogłuszenia mięśnia sercowego) długoterminowa kardioprotekcja: długoterminowa kardioprotekcja: – działanie przeciw-niedokrwienne – działanie przeciw-remodelujące – działanie zmniejszające apoptozę – działanie przeciwzapalne

53 53 26 pacjentów we wstrząsie septycznym – mitochondria mięśni

54 54

55 55

56 56

57 Levosimendan we wstrząsie septycznym Sepsa powoduje depresje mięśnia obu komór poprzez osłabioną odpowiedź beta-receptorów na endogenne i egzogenne katecholaminy i poprzez zmniejszoną wrażliwość miofilamentów na wapń. Sepsa powoduje depresje mięśnia obu komór poprzez osłabioną odpowiedź beta-receptorów na endogenne i egzogenne katecholaminy i poprzez zmniejszoną wrażliwość miofilamentów na wapń. Levosimendan – patofizjologicznie może być bardzo uzyteczny w poprawie funkcji serca we wstrząsie septycznym Levosimendan – patofizjologicznie może być bardzo uzyteczny w poprawie funkcji serca we wstrząsie septycznym (Pinto B, et al.-Current Opinion in Anesthesiology 2008;21:168-177) (Pinto B, et al.-Current Opinion in Anesthesiology 2008;21:168-177) 57

58 58

59 59 Oldner A. et al.(Crit Care Med. 2001)-first show improved haemodynamics in a preclinical sepsis model (14 pigs received endotoxin E.coli):++ CI,DO2, GDO2/--PAOP, PVRI,MPAP Oldner A. et al.(Crit Care Med. 2001)-first show improved haemodynamics in a preclinical sepsis model (14 pigs received endotoxin E.coli):++ CI,DO2, GDO2/--PAOP, PVRI,MPAP Rehnberg et al.( Crit Care Med 2010)-survival benefit in an 21 ovine s.s. model with levos: AVP/norepi v AVP/norepi/levos v placebo(norepi):++LVSWI, RVSWI, SvO2/--PAOP, SVRI, PVRI Rehnberg et al.( Crit Care Med 2010)-survival benefit in an 21 ovine s.s. model with levos: AVP/norepi v AVP/norepi/levos v placebo(norepi):++LVSWI, RVSWI, SvO2/--PAOP, SVRI, PVRI Morelli A,et al.-(Intens Care Med 2005)-28 s.s. patients with persisting left ventricular dysfunction -24 –hour infusion of either levos.(0,2mcg/kg/min, n=15) or dobuta.(5mcg/kg/min,n=13):levos. Improved haemodynamics:++CI,LVSWI,LVEF, DO2I, VO2I/-- PAOP,MPAP,LVEDV,RAP ;increased gastric mucosal flow, creatynine clearance, urinary output,decreased lactate levels, without negatively affecting MAP ;PVRI,SVRI-not observed any sign.decrease! Morelli A,et al.-(Intens Care Med 2005)-28 s.s. patients with persisting left ventricular dysfunction -24 –hour infusion of either levos.(0,2mcg/kg/min, n=15) or dobuta.(5mcg/kg/min,n=13):levos. Improved haemodynamics:++CI,LVSWI,LVEF, DO2I, VO2I/-- PAOP,MPAP,LVEDV,RAP ;increased gastric mucosal flow, creatynine clearance, urinary output,decreased lactate levels, without negatively affecting MAP ;PVRI,SVRI-not observed any sign.decrease!

60 60

61 61

62 62 40 septic shock patients either levosimendan 0.2 μg·kg-1·min-1 (n = 20) or dobutamine 5 μg·kg-1·min- 1; control; n = 20 for 24 hours.

63 63

64 64

65 65

66 Prewencja niewydolności nerek 66

67 Prewencja niewydolności nerek 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 Levosimendan w kardiomiopatii okołoporodowej Levosimendan w kardiomiopatii okołoporodowej Uriarte-Rodriguez A et al.-Levosimendan use in the emergency management of decompensated peripartum cardiomyopathy. J Emerg Trauma Shock 2010 Jan-Mar 3(1) :94 Uriarte-Rodriguez A et al.-Levosimendan use in the emergency management of decompensated peripartum cardiomyopathy. J Emerg Trauma Shock 2010 Jan-Mar 3(1) :94 Benlolo S et al.- Successful use of levosimendan in a patient with peripartum cardiomyopathy. Anesth Analg. 2004;98:822–4. Benlolo S et al.- Successful use of levosimendan in a patient with peripartum cardiomyopathy. Anesth Analg. 2004;98:822–4. Benezet-Mazuecos J, de la Hera J. Peripartum cardiomyopathy: a new successful setting for levosimendan. Int J Cardiol. 2008;123:346–7. Benezet-Mazuecos J, de la Hera J. Peripartum cardiomyopathy: a new successful setting for levosimendan. Int J Cardiol. 2008;123:346–7. 72

73 73

74 74

75 Zalecane stosowanie lewosimendanu w kardiochirurgii Profil pacjenta  Niska przedoperacyjna LVEF (np. <30%)  Pacjenci wysokiego ryzyka (np, operacje ratujące życie, zdekompensowana niewydolność serca)  Brak możliwości wyjścia z krążenia pozaustrojowego  Pacjenci ze wskazaniami do (IABP/LVAD)  Pooperacyjny zespół niskiego rzutu LCOS Warunki optymalnego zastosowania i bezpieczeństwa  Wyrównanie płynów i/lub elektrolitów  Krystaloidy/koloidy do osiągnięcia normowolemii  K 4 mmol/l  Ścisłe monitorowanie ciśnienia tętniczego i osmolarności  Noradrenalina, jeśli SBP <90 mmHg w normowolemii Optymalizacja diuretyków  Zredukować dawkę lub nie podawać, następnie dostosować dawkę  B-blokery – podawać według wskazań Sposób podawaniadolm  Zwykle bez podawania w bolusie  Rutynowo rozpocząć wlew ciągły  Początek 0,05 - 0,1 µg/kg/minute  Czas do zadziałania zwykle ok 2 h  Dostosować po ok. 2-4 h (0.05-0.2 µg/kg/min) Rozważyć zastosowanie bolusa:  Kiedy niezbędne jest uzyskanie szybkiego efektu (śródoperacyjnie)  Pacjenci z wysokim ciśnieniem krwi  U pacjentów z hiperwolemią

76 Kiedy myślę o levosimendanie ? Ostra niewydolność serca będąca przyczyną MODS Ostra niewydolność serca będąca przyczyną MODS Zaostrzenie przewlekłej niewydolności serca Zaostrzenie przewlekłej niewydolności serca Indeks sercowy poniżej 2,4l/min/m2 Indeks sercowy poniżej 2,4l/min/m2 Brak poprawy po klasycznym leczeniu (dobutamina + optymalny status wolemiczny) Brak poprawy po klasycznym leczeniu (dobutamina + optymalny status wolemiczny) Wzrost rzutu serca poprzez tachykardię Wzrost rzutu serca poprzez tachykardię Niewydolność oddechowa spowodowana zastojem w krążeniu płucnym Niewydolność oddechowa spowodowana zastojem w krążeniu płucnym 76

77 Levosimendan Levosimendan jest dobrze tolerowany. Nie zaobserwoano poważnych interakcji z innymi lekami stosowanymi w terapi niewydolności serca Levosimendan jest dobrze tolerowany. Nie zaobserwoano poważnych interakcji z innymi lekami stosowanymi w terapi niewydolności serca Posiada bezpieczny i przewidywalny profil działania Posiada bezpieczny i przewidywalny profil działania Nie upośledza czynności rozkurczowej serca Nie upośledza czynności rozkurczowej serca Nie rozwija się tolerancja na lek Nie rozwija się tolerancja na lek

78 Dziękuję za uwagę 78


Pobierz ppt "Leki zwiększające siłę skurczu mięsnia sercowego – nowe opcje terapeutyczne Dariusz Onichimowski Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google