Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RC (UK) Zaburzenia rytmu serca. RC (UK) Zaburzenia rytmu są ważne ponieważ mogą występować bezpośrednio przed NZK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RC (UK) Zaburzenia rytmu serca. RC (UK) Zaburzenia rytmu są ważne ponieważ mogą występować bezpośrednio przed NZK."— Zapis prezentacji:

1 RC (UK) Zaburzenia rytmu serca

2 RC (UK) Zaburzenia rytmu są ważne ponieważ mogą występować bezpośrednio przed NZK

3 RC (UK) Groźne dla życia zaburzenia rytmu serca W jakim stanie jest pacjent? Jaki rodzaj arytmii obserwujemy?

4 RC (UK) Niepokojące objawy (1) Objawy małego rzutu –Ból w klatce piersiowej, bladość, zimna skóra, hipotensja, zaburzenia świadomości Ciężka tachykardia –Wąskie zespoły QRS >200/ min -1 –Szerokie zespoły QRS >150/ min -1

5 RC (UK) Ciężka bradykardia –<40/ min -1 lub <60/ min -1 przy małych rezerwach mięśnia sercowego Niewydolność krążenia –Obrzęk płuc, podwyższony OCŻ, powiększenie wątroby Niepokojące objawy(2)

6 RC (UK) Możliwości leczenia Bradykardie Stymulacja Tachykardie Kardiowersja Wszystkie arytmie Antyarytmiki i inne leki

7 RC (UK) Stymulacja Pewna metoda leczenia bradykardii Konieczna specjalistyczna pomoc w celu założenia elektrody endokawitarnej Może mieć zastosowanie w przypadku braku odpowiedzi na leczenie farmakologiczne, lub w przypadkach niewydolności krążenia

8 RC (UK) Kardiowersja Skutecznie zmienia tachyarytmie w rytm zatokowy Wskazana w przypadku wystąpienia objawów niewydolności krążenia –Leczenie farmakologiczne relatywnie mniej efektywne Może wywołać VF ! –Wyładowanie musi być zsynchronizowane z załamkami R –Wymagana jest sedacja / znieczulenie

9 RC (UK) Antyarytmiki i inne leki Mogą zmienić tachyarytmie w rytm zatokowy –Mniej skuteczne od kardiowersji –Niewskazane w przypadku wystąpienia objawów niewydolności krążenia Leczenie z wyboru w przypadku bradykardii –Mniej efektywne w przypadkach małego rzutu Wszystkie leki antyarytmiczne mogą wywoływać zaburzenia rytmu serca !

10 RC (UK)

11 Bradykardia Czy występują niepokojące objawy? –RR < 90 mmHg –HR < 40/ min -1 –Komorowe zaburzenia rytmu –Objawy niewydolności krążenia Jeśli TAK – podaj atropinę 500 g i.v. i obserwuj efekt

12 RC (UK) Bradykardia Jeśli jest efekt po podaniu atropiny, i - Nie ma niepokojących objawów Oceń ryzyko wystąpienia asystolii: Asystolia w wywiadzie? Blok A-V typu Mobitz II ? Całkowity blok serca z szerokimi QRS? Przerwa pomiędzy QRS > 3 sekund?

13 RC (UK) Bradykardia Istnieje ryzyko wystąpienia asystolii Nie ma odpowiedzi na podanie atropiny 1.Kolejna dawki atropiny do 3 mg max 2.Zewnętrzna stymulacja serca 3.Wlew adrenaliny, 2-10 g min -1 4.Przygotować elektrodę endokawitarną WEZWIJ NA POMOC SPECJALISTĘ !

14 RC (UK) Bradykardia Jeśli jest efekt po podaniu atropiny, i - Nie ma ryzyka wystąpienia asystolii Obserwacja

15 RC (UK) BRADYKARDIA (Częstość <40/ min -1 lub zbyt wolna czynność w danej sytuacji hemodynamicznej) Niepokojące objawy? RR <90 mm Hg HR < 40 beat min -1 Dodatkowe pobudzenia komorowe Niewydolność krążenia Ryzyko asystolii? Asystolia w wywiadzie Blok A-V typu Mobitz II Całkowity blok serca z szerokimi QRS? Przerwa QRS > 3 sek Satysfakcjonująca odpowiedź? Atropina 500 µg i.v. TAKNIE TAK NIE Obserwuj Możliwości leczenia: Atropina 500 µg i.v. kolejne dawki do 3 mg max Stymulacja zewnętrzna Adrenalina 2-10 µg min -1 Wezwij specjalistę Przygotuj elektrodę endokawitarną NIE TAK

16 RC (UK)

17 Częstoskurcz o szerokich zespołach QRS Czy jest obecny puls? NIE! – zastosuj schemat VF TAK – czy są niepokojące objawy?

18 RC (UK) Częstoskurcz o szerokich zespołach QRS Niepokojące objawy –RR < 90 mmHg –Ból w klatce piersiowej –Niewydolność krążenia –Częstość > 150/ min -1 NIE Leczenie farmakologiczne Wezwij specjalistę Kardiowersja TAK Wezwij specjalistę Kardiowersja Leczenie farmakologiczne Wyrównaj hipokaliemię, podaj magnez

19 RC (UK) Częstoskurcz o szerokich zespołach QRS (Lecz jak utrwalony częstoskurcz nadkomorowy) Jeśli nie wykonano wcześniej, podaj tlen zapewnij dostęp do żyły Tętno?NIE Schemat VF TAK Niepokojące objawy ? –RR < 90 mmHg –Ból w klatce piersiowej –Niewydolność krążenia –Częstość > 150/ min -1 TAKNIE

20 RC (UK) Niepokojące objawy –RR < 90 mmHg –Ból w klatce piersiowej –Niewydolność krążenia –Częstość > 150/ min -1 NIE Amiodarone150 mg i.v. W ciągu 10 min lub Ligokaina i.v. 50 mg w ciągu 2 min Powtórzyć co 5 min do max dawki 200mg; Kardiowersja 100 J: 200 J: 360 J lub eqwiwalent energi dwufazowej Jeśli będzie potrzeba, dalsze dawki amiodarone 150 mg i.v. W ciągu 10 min, max 300 mg w ciągu godziny Wezwij specjalistę Jeśli niski poziom potasu patrz w prawo Podaj potas 60 mmol, max 30mmol h -1 Podaj magnez i.v. 5ml 50% w ciągu 30min

21 RC (UK) Niepokojące objawy –RR < 90 mmHg –Ból w klatce piersiowej –Niewydolność krążenia –Częstość > 150/ min -1 TAK Wezwij specjalistę Kardiowersja 100 J: 200 J: 360 J lub eqwiwalent energi dwufazowej Amiodarone150 mg i.v. W ciągu 10 min Dalsze kardiowersje jeśli jest potrzeba W przypadkach opornego częstoskurczu rozważ dodatkowe leczenie: amiodaron, lignocaina, prokainamid lub sotalol lub stymulacja Uwaga leki powodują depresję mięśnia sercowego Jeśli niski poziom potasu patrz w lewo Podaj potas 60 mmol, max 30mmol h -1 Podaj magnez i.v. 5ml 50% w ciągu 30min

22 RC (UK) Częstoskurcz o szerokich zespołach QRS (Lecz jak utrwalony częstoskurcz nadkomorowy) Jeśli nie wykonano wcześniej, podaj tlen zapewnij dostęp do żyły Tętno?NIE Schemat VF TAK Niepokojące objawy –RR < 90 mmHg –Ból w klatce piersiowej –Niewydolność krążenia –Częstość > 150/ min -1 TAKNIE Amiodarone150 mg i.v. W ciągu 10 min lub Ligokaina i.v. 50 mg w ciągu 2 min Powtórzyć co 5 min do max dawki 200mg; Kardiowersja 100 J: 200 J: 360 J lub eqwiwalent energi dwufazowej Jeśli będzie potrzeba, dalsze dawki amiodarone 150 mg i.v. W ciągu 10 min, max 300 mg w ciągu godziny Wezwij specjalistę Kardiowersja 100 J: 200 J: 360 J lub eqwiwalent energi dwufazowej Amiodarone150 mg i.v. W ciągu 10 min Dalsze kardiowersje jeśli jest potrzeba W przypadkach opornego częstoskurczu rozważ dodatkowe leczenie: amiodaron, lignocaina, prokainamid lub sotalol lub stymulacja Uwaga leki powodują depresję mięśnia sercowego Jeśli niski poziom potasu patrz w prawo Wezwij specjalistę Jeśli niski poziom potasu patrz w lewo Podaj potas 60 mmol, max 30mmol h -1 Podaj magnez i.v. 5ml 50% w ciągu 30min

23 RC (UK)

24 Migotanie przedsionków Leczenie opiera się na określeniu stopnia ryzyka dla pacjenta Wysokie ryzyko –HR > 150/ min -1 –Ból w klatce piersiowej –Zaburzenia perfuzji Pośrednie ryzyko –HR 100-150/ min -1 –Brak tchu Niskie ryzyko –HR < 100/ min -1 –Słabe lub brak objawów –Dobra perfuzja

25 RC (UK) Migotanie przedsionków Wysokie ryzyko –HR > 150/ min -1 –Ból w klatce piersiowej –Zaburzenia perfuzji Wezwij specjalistę! 1.Podaj heparynę 2.Kardiowersja 100 J: 200 J: 360 Lub ekwiwalent energii dwufazowej 3.Amiodaron 300 mg i.v. w ciągu godziny (można powtórzyć dawkę 1 raz)

26 RC (UK) Migotanie przedsionków : wysokie ryzyko Wysokie ryzyko –HR > 150/ min -1 –Ból w klatce piersiowej –Zaburzenia perfuzji TAK Wezwij specjalistę Niezwłocznie Podaj heparynę Kardiowersja 100 J: 200 J: 360 J lub eqwiwalent energi dwufazowej Amiodaron 300 mg i.v. w ciągu godziny (można powtórzyć dawkę 1 raz)

27 RC (UK) Migotanie przedsionków Pośrednie ryzyko –HR 100-150/ min -1 –Brak tchu WEZWIJ SPECJALISTĘ ! 1.Zaburzenia perfuzji lub strukturalne choroby serca? 2.Początek w ciągu 24 h?

28 RC (UK) Migotanie przedsionków Pośrednie ryzyko Brak zaburzeń perfuzji/strukturalnych chorób serca Początek > 48 godzin: Farmakologiczna kontrola HR Antykoagulanty Kardiowersja w późniejszym terminie Początek < 48 godzin: Leki p/krzepliwe : heparyna Antyarytmiki: propafenon, sotalol, amiodaron Kardiowersja jeśli są wskazania

29 RC (UK) Migotanie przedsionków Niskie ryzyko –HR < 100/ min -1 –Słabe lub brak objawów –Dobra perfuzja Początek > 48 godzin: Rozważ antykoagulanty Kardiowersja w późniejszym terminie Początek < 48 godzin: Heparyna Antyarytmiki Kardiowersja jeśli są wskazania

30 RC (UK) Migotanie przedsionków Pośrednie ryzyko –HR 100-150/ min -1 –Brak tchu Niskie ryzyko –HR < 100/ min -1 –Słabe lub brak objawów –Dobra perfuzja Wysokie ryzyko –HR > 150/ min -1 –Ból w klatce piersiowej –Zaburzenia perfuzji TAK NIE Wezwij specjalistę TAK Wezwij specjalistę Niezwłocznie Podaj heparynę Kardiowersja 100 J: 200 J: 360 J lub eqwiwalent energi dwufazowej Amiodaron 300 mg i.v. w ciągu godziny (można powtórzyć dawkę 1 raz) Początek > 48 godzin? NIETAK Heparyna Kardiowersja 100 J: 200 J: 360 J lub eqwiwalent energi dwufazowej Kontrola HR: Amiodaron 300 mg i.v. w ciągu godziny Antykoagulanty Heparyna Warfaryna Kardiowersja w późniejszym terminie Antykoagulanty: Heparyna Warfaryna Kardiowersja w późniejszym terminie Heparyna Amiodaron 300 mg i.v./godzinę (można powtórzyć dawkę 1 raz) LUB Flecainid 100-150 mg i.v. W ciągu 30 min i/lub kardiowersja Kontrola HR: Beta blockery, lub Werapamil, lub Diltiazem, lub Digoxin, lub Antykoagulanty Heparyna Warfaryna Kardiowersja Zaburzenia perfuzji i/lub strukturalne choroby serca? Początek > 48 godzin ? Amiodaron 300 mg i.v. w ciągu godziny (można powtórzyć dawkę 1 raz) NIE Początek > 48 godzin ? Próba kardiowersji Heparyna Flecainid 100-150 mg i.v., lub Amiodaron 300 mg i.v./1 h Kardiowersja NIE TAK

31 RC (UK)

32 Częstoskurcz o wąskich zespołach QRS (Przypuszczalnie częstoskurcz nadkomorowy) 1.Pobudzenie nerwu błędnego –Próba Valsalva –Masaż zatoki szyjnej 2.Adenozyna i.v. –6mg, szybki bolus –12mg, co 1-2 minuty, (max 3 dawki) Jeśli brak efektu: WEZWIJ SPECJALISTĘ!

33 RC (UK) Częstoskurcz o wąskich zespołach QRS (Przypuszczalnie częstoskurcz nadkomorowy) Częstoskurcz o wąskich zespołach QRS Migotanie przedsionków AF algorytm Jeśli nie wykonano wcześniej, podaj tlen zapewnij dostęp do żyły Pobudzenie nerwu błędnego (uwaga masażem zatoki szyjnej można wywołać przejściowe niedokrwienie lub udar mózgu) Adenozyna i.v.6mg, szybki bolus 12mg, co 1-2 minuty, (max 3 dawki) Ostrożnie z adenozyną w przypadkach potwierdzonego WPW Objawy niestabilności hemodynamicznej Kardiowersja 100 J: 200 J: 360 J lub eqwiwalent energi dwufazowej

34 RC (UK) SVT ??? Migotanie przedsionków z szybką czynnością komór Trzepotanie przedsionków Zwolnić rytm => oceń arytmię

35 RC (UK) Częstoskurcz o wąskich zespołach QRS (Przypuszczalnie częstoskurcz nadkomorowy) NIE Leczenie farmakologiczne TAK Kardiowersja Amiodaron jeśli jest potrzeba Niepokojące objawy RR < 90 mmHg Ból w klatce piersiowej Niewydolność krążenia HR > 200/ min -1

36 RC (UK) Częstoskurcz o wąskich zespołach QRS (Przypuszczalnie częstoskurcz nadkomorowy) Częstoskurcz o wąskich zespołach QRS Migotanie przesionków AF algorytm Jeśli nie wyjkonano wcześniej, podaj tlen zapewnij dostęp do żyły Pobudzenie nerwu błędnego (uwaga masażem zatoki szyjnej można wywołać przejściowe niedokrwienie lub udar mózgu) Adenozyna i.v.6mg, szybki bolus 12mg, co 1-2 minuty, (max 3 dawki) Ostrożnie z adenozyną w przypadkach potwierdzonego WPW Wezwij specjalistę Niepokojące objawy ? RR < 90 mmHg Ból w klatce piersiowej Niewydolność krążenia HR > 200/ min -1 TAKNIE Możliwe leczenie farmakologiczne: Esmolol: 40 mg w ciągu 1 min + wlew 4 mg min -1 (bolus może być powtórzony jeśli chory wymaga wlewu > 12 mg min -1 LUB Werapamil 5-10 mg i.v. LUB Amiodaron: 300 mg w ciągu godziny, może być powtórzony jednorazowo LUB Digoxin: max dawka 500 µg w ciągu 30 min x2 Kardiowersja 100 J: 200 J: 360 J lub eqwiwalent energi dwufazowej Amiodarone 150 mg i.v. W ciągu 10 min, do 300 mg w ciągu godziny i powtórzyć kardiowersje Niestabilność hemodynamiczna Kardiowersja 100 J: 200 J: 360 J lub eqwiwalent energi dwufazowej

37 RC (UK) Częstoskurcz o wąskich zespołach QRS (Przypuszczalnie częstoskurcz nadkomorowy) Wezwij specjalistę Niepokojące objawy ? RR < 90 mmHg Ból w klatce piersiowej Niewydolność krążenia HR > 200/ min -1 TAKNIE Możliwe leczenie farmakologiczne: Esmolol: 40 mg w ciągu 1 min + wlew 4 mg min -1 (bolus może być powtórzony jeśli chory wymaga wlewu > 12 mg min -1 LUB Werapamil 5-10 mg i.v. LUB Amiodaron: 300 mg w ciągu godziny, może być powtórzony jednorazowo LUB Digoxin: max dawka 500 µg w ciągu 30 min x2 Kardiowersja 100 J: 200 J: 360 J lub eqwiwalent energi dwufazowej Amiodarone 150 mg i.v. W ciągu 10 min, do 300 mg w ciągu godziny i powtórzyć kardiowersje

38 RC (UK) Pytania?

39 RC (UK) Podsumowanie Groźne zaburzenia rytmu mogą wymagać leczenia w celu za pobiegania wystąpieniu NZK lub przywróceniu stabilności układu krążenia Leczenie opiera się na ocenie stanu pacjenta jak, rozpoznaniu rodzaju arytmii, farmakoterapii/ elektroterapii WEZWIJ SPECJALISTE !


Pobierz ppt "RC (UK) Zaburzenia rytmu serca. RC (UK) Zaburzenia rytmu są ważne ponieważ mogą występować bezpośrednio przed NZK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google