Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyczyny i zapobieganie NZK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyczyny i zapobieganie NZK"— Zapis prezentacji:

1 Przyczyny i zapobieganie NZK

2 Cele Zrozumieć: Przyczyny NZK u dorosłych
Jak rozpoznać pacjenta zagrożonego NZK Zasady działania zespołów resuscytacyjnych Zasady postępowania w stanach bezpośredniego zagrożenia NZK

3 Przyczyny NZK 1. Drogi oddechowe
Depresja OUN Krew, wymiociny, ciała obce Uraz Infekcje, stany zapalne Skurcz krtani Skurcz oskrzeli

4 Przyczyny NZK 2. Niewydolność oddechowa
Obniżenie napędu oddechowego Depresja OUN Obniżenie siły oddechowej ubytki neurologiczne osłabienie mięśniowe Choroby płuc Odma opłucnowa

5 Przyczyny NZK 3. Układ krążenia
Pierwotne Niedokrwienie Zawał serca Nadciśnienie Wady zastawkowe Leki Zaburzenia elektrolitowe Wtórne Zamartwica Niedotlenienie Utrata krwi Wstrząs septyczny

6 Rozpoznanie zagrożenia
Wywiad, badanie Zwiastuny NZK - 80% zatrzymań krążenia w warunkach szpitalnych przyspieszony oddech częstoskurcz spadek ciśnienia pogorszenie świadomości

7 Zespół resuscytacyjny Kryteria wezwania
Niedrożne drogi oddechowe Oddech bezdech < 5 albo >36 Krążenie zatrzymanie krążenia tętno < 40 albo >140 ciśnienie skurczowe < 90 Układ nerwowy nagłe obniżenie GCS > 2 Jakiekolwiek wątpliwości

8 Niedrożne drogi oddechowe
Objawy Trudności w oddychaniu, niepokój, zadławienie Duszność Świsty, bulgotanie Nieprawidłowy tor oddechowy Postępowanie Odsysanie, pozycja bezpieczna Udrożnienie dróg oddechowych Czynności podstawowe Czynności specjalistyczne

9 Niewydolność oddechowa
Objawy Duszność, niepokój, drażliwość Pogorszenie świadomości Przyspieszony oddech Sinica Postępowanie Tlen Wspomaganie oddychania Leczenie potencjalnych przyczyn

10 Układ krążenia: Ostre zespoły wieńcowe
Podział kliniczny: Niestabilna choroba niedokrwienna Zawał mięśnia sercowego bez załamka Q Zawał mięśnia sercowego z załamkiem Q

11 Stabilna choroba niedokrwienna
Ból spowodowany niedokrwieniem ucisk/ból w klatce piersiowej promieniowanie do gardła ramienia pleców nadbrzusza wywołany wysiłkiem ustępuje po zaprzestaniu wysiłku NIE jest to ostry zespół wieńcowy

12 Niestabilna choroba niedokrwienna
Dławica powysiłkowa z narastającą częstotliwością i wywoływana mniejszym wysiłkiem Nawracająca dławica bez związku z wysiłkiem Spoczynkowy i przedłużający się ból w klatce piersiowej bez danych dla zawału w EKG i badaniach laboratoryjnych

13 Zawał mięśnia sercowego bez załamka Q
Objawy sugerujące zawał m.s. Niespecyficzne zmiany w EKG Obniżenie odcinka ST Odwrócenie załamka T Podwyższone wartości enzymów wskaźnikowych martwicy m.s. Niestabilna choroba niedokrwienna Dławica niestabilna Zawał m.s. bez załamka Q

14 Zawał m.s. bez załamka Q

15 Zawał m.s. z załamkiem Q Przedłużający się ból w klatce piersiowej
Nagłe uniesienie odcinka ST Załamki Q Wzrost enzymów wskaźnikowych martwicy m.s. kinaza kreatyninowa troponiny

16 Zawał m.s.ściany przednio-bocznej

17 Postępowanie doraźne we wszystkich ostrych zespołach wieńcowych
“MONA” Morfina O2 Nitrogliceryna (spray lub tabletka) Aspiryna 300 mg doustnie (pokruszona lub do żucia)

18 Zawał m. s. z uniesieniem odcinka ST lub świeży zawał m. s
Zawał m.s. z uniesieniem odcinka ST lub świeży zawał m.s. w bloku lewej odnogi pęczka Hisa Wczesna terapia reperfuzyjna: Terapia trombolityczna streptokinaza tkankowy aktywator plazminogenu-alteplaza Przezskórna plastyka tętnicy wieńcowej (PTCA) Operacja by-passów (CABG)

19 Wskazania do terapii trombolitycznej w świeżym zawale m.s.
Typowe bóle w klatce piersiowej o czasie trwania poniżej 12 godzin i: Uniesienie odcinka ST: o conajmniej 0.2 mV w 2 kolejnych odprowadzeniach przedsercowych lub, powyżej > 0.1 mV w 2 lub więcej odprowadzeniach kończynowych Świeżo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa Wysoki załamek R i obniżenie odcinka ST w odprowadzeniach V1-V3 Czas trwania bólu w klatce piersiowej godzin, ale ból trwa nadal +/- ewolucja zawału m.s.w EKG

20 Przeciwwskazania bezwzględne do trombolizy
Udar krwotoczny mózgu w wywiadzie Udar mózgu niezależnie od etiologii lub uraz mózgu w ciągu ostatnich 6 m-cy Czynne krwawienie wewnętrzne Rozwarstwienie aorty

21 Dławica niestabilna i zawał m.s. bez załamka Q
“MONA” Heparyna ciągły wlew heparyny niefrakcjonowanej, lub Podskórna heparyna drobnocząsteczkowa Nitrogliceryna dożylnie W grupie wysokiego ryzyka: inhibitor glikoproteiny IIb/IIIa ( np.Reo-Pro) Rozważ beta-blokery

22 Pytania?

23 Podsumowanie Upośledzenie drożności dróg oddechowych, wentylacji czy wydolności układu krążenia prowadzi do NZK Bardzo często są objawy ostrzegawcze Wczesne rozpoznanie problemów może ustrzec przed wystąpieniem NZK W ostrym zespole wieńcowym rozważ “MONA” i wcześnie włącz terapię reperfuzyjną jeżeli są wskazania


Pobierz ppt "Przyczyny i zapobieganie NZK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google