Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RC (UK) Przyczyny i zapobieganie NZK. RC (UK) Cele Zrozumieć: Przyczyny NZK u dorosłych Jak rozpoznać pacjenta zagrożonego NZK Zasady działania zespołów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RC (UK) Przyczyny i zapobieganie NZK. RC (UK) Cele Zrozumieć: Przyczyny NZK u dorosłych Jak rozpoznać pacjenta zagrożonego NZK Zasady działania zespołów."— Zapis prezentacji:

1 RC (UK) Przyczyny i zapobieganie NZK

2 RC (UK) Cele Zrozumieć: Przyczyny NZK u dorosłych Jak rozpoznać pacjenta zagrożonego NZK Zasady działania zespołów resuscytacyjnych Zasady postępowania w stanach bezpośredniego zagrożenia NZK

3 RC (UK) Przyczyny NZK 1. Drogi oddechowe Depresja OUN Krew, wymiociny, ciała obce Uraz Infekcje, stany zapalne Skurcz krtani Skurcz oskrzeli

4 RC (UK) Przyczyny NZK 2. Niewydolność oddechowa Obniżenie napędu oddechowego –Depresja OUN Obniżenie siły oddechowej –ubytki neurologiczne –osłabienie mięśniowe Choroby płuc –Odma opłucnowa

5 RC (UK) Przyczyny NZK 3. Układ krążenia Pierwotne Niedokrwienie Zawał serca Nadciśnienie Wady zastawkowe Leki Zaburzenia elektrolitowe Wtórne Zamartwica Niedotlenienie Utrata krwi Wstrząs septyczny

6 RC (UK) Rozpoznanie zagrożenia Wywiad, badanie Zwiastuny NZK - 80% zatrzymań krążenia w warunkach szpitalnych –przyspieszony oddech –częstoskurcz –spadek ciśnienia –pogorszenie świadomości

7 RC (UK) Zespół resuscytacyjny Kryteria wezwania Niedrożne drogi oddechowe Oddech –bezdech – 36 Krążenie –zatrzymanie krążenia –tętno 140 –ciśnienie skurczowe < 90 Układ nerwowy –nagłe obniżenie GCS > 2 Jakiekolwiek wątpliwości

8 RC (UK) Niedrożne drogi oddechowe Objawy Trudności w oddychaniu, niepokój, zadławienie Duszność Świsty, bulgotanie Nieprawidłowy tor oddechowy Postępowanie Odsysanie, pozycja bezpieczna Udrożnienie dróg oddechowych –Czynności podstawowe –Czynności specjalistyczne

9 RC (UK) Niewydolność oddechowa Objawy Duszność, niepokój, drażliwość Pogorszenie świadomości Przyspieszony oddech Sinica Postępowanie Tlen Wspomaganie oddychania Leczenie potencjalnych przyczyn

10 RC (UK) Układ krążenia: Ostre zespoły wieńcowe Podział kliniczny: Niestabilna choroba niedokrwienna Zawał mięśnia sercowego bez załamka Q Zawał mięśnia sercowego z załamkiem Q

11 RC (UK) Stabilna choroba niedokrwienna Ból spowodowany niedokrwieniem –ucisk/ból w klatce piersiowej –promieniowanie do gardła ramienia pleców nadbrzusza –wywołany wysiłkiem –ustępuje po zaprzestaniu wysiłku NIE jest to ostry zespół wieńcowy

12 RC (UK) Niestabilna choroba niedokrwienna Dławica powysiłkowa z narastającą częstotliwością i wywoływana mniejszym wysiłkiem Nawracająca dławica bez związku z wysiłkiem Spoczynkowy i przedłużający się ból w klatce piersiowej bez danych dla zawału w EKG i badaniach laboratoryjnych

13 RC (UK) Zawał mięśnia sercowego bez załamka Q Objawy sugerujące zawał m.s. Niespecyficzne zmiany w EKG –Obniżenie odcinka ST –Odwrócenie załamka T –Podwyższone wartości enzymów wskaźnikowych martwicy m.s. Niestabilna choroba niedokrwienna –Dławica niestabilna –Zawał m.s. bez załamka Q

14 RC (UK) Zawał m.s. bez załamka Q

15 RC (UK) Zawał m.s. z załamkiem Q Przedłużający się ból w klatce piersiowej Nagłe uniesienie odcinka ST Załamki Q Wzrost enzymów wskaźnikowych martwicy m.s. –kinaza kreatyninowa –troponiny

16 RC (UK) Zawał m.s.ściany przednio-bocznej

17 RC (UK) Postępowanie doraźne we wszystkich ostrych zespołach wieńcowych MONA –Morfina –O 2 –Nitrogliceryna (spray lub tabletka) –Aspiryna 300 mg doustnie (pokruszona lub do żucia)

18 RC (UK) Zawał m.s. z uniesieniem odcinka ST lub świeży zawał m.s. w bloku lewej odnogi pęczka Hisa Wczesna terapia reperfuzyjna: Terapia trombolityczna –streptokinaza –tkankowy aktywator plazminogenu-alteplaza Przezskórna plastyka tętnicy wieńcowej (PTCA) Operacja by-passów (CABG)

19 RC (UK) Wskazania do terapii trombolitycznej w świeżym zawale m.s. Typowe bóle w klatce piersiowej o czasie trwania poniżej 12 godzin i: Uniesienie odcinka ST: –o conajmniej 0.2 mV w 2 kolejnych odprowadzeniach przedsercowych lub, – powyżej > 0.1 mV w 2 lub więcej odprowadzeniach kończynowych Świeżo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa Wysoki załamek R i obniżenie odcinka ST w odprowadzeniach V1-V3 Czas trwania bólu w klatce piersiowej 12-24 godzin, ale ból trwa nadal +/- ewolucja zawału m.s.w EKG

20 RC (UK) Przeciwwskazania bezwzględne do trombolizy Udar krwotoczny mózgu w wywiadzie Udar mózgu niezależnie od etiologii lub uraz mózgu w ciągu ostatnich 6 m-cy Czynne krwawienie wewnętrzne Rozwarstwienie aorty

21 RC (UK) Dławica niestabilna i zawał m.s. bez załamka Q MONA Heparyna –ciągły wlew heparyny niefrakcjonowanej, lub –Podskórna heparyna drobnocząsteczkowa Nitrogliceryna dożylnie W grupie wysokiego ryzyka: –inhibitor glikoproteiny IIb/IIIa ( np.Reo-Pro) Rozważ beta-blokery

22 RC (UK) Pytania?

23 RC (UK) Podsumowanie Upośledzenie drożności dróg oddechowych, wentylacji czy wydolności układu krążenia prowadzi do NZK Bardzo często są objawy ostrzegawcze Wczesne rozpoznanie problemów może ustrzec przed wystąpieniem NZK W ostrym zespole wieńcowym rozważ MONA i wcześnie włącz terapię reperfuzyjną jeżeli są wskazania


Pobierz ppt "RC (UK) Przyczyny i zapobieganie NZK. RC (UK) Cele Zrozumieć: Przyczyny NZK u dorosłych Jak rozpoznać pacjenta zagrożonego NZK Zasady działania zespołów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google