Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstrząs. stan kliniczny, w którym na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem, a dowozem odpowiedniej ilości tlenu do komórek organizmu dochodzi do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstrząs. stan kliniczny, w którym na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem, a dowozem odpowiedniej ilości tlenu do komórek organizmu dochodzi do."— Zapis prezentacji:

1 Wstrząs

2 stan kliniczny, w którym na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem, a dowozem odpowiedniej ilości tlenu do komórek organizmu dochodzi do upośledzenia funkcji i niewydolności ważnych dla życia narządów stan kliniczny, w którym na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem, a dowozem odpowiedniej ilości tlenu do komórek organizmu dochodzi do upośledzenia funkcji i niewydolności ważnych dla życia narządów Definicja wstrząsu

3 zespół zaburzeń, w wyniku których dopływ krwi do wszystkich tkanek organizmu nie jest wystarczający. zespół zaburzeń, w wyniku których dopływ krwi do wszystkich tkanek organizmu nie jest wystarczający. Mechanizmy autoregulacyjne nie są w stanie zapewnić prawidłowego dostarczania tlenu do komórek, a więc ich utlenowanie jest niewystarczające. Mechanizmy autoregulacyjne nie są w stanie zapewnić prawidłowego dostarczania tlenu do komórek, a więc ich utlenowanie jest niewystarczające. Dochodzi do niedotlenienia i dysfunkcji ważnych dla życia organów takich jak: mózg, serce, płuca, nerki, wątroba. Dochodzi do niedotlenienia i dysfunkcji ważnych dla życia organów takich jak: mózg, serce, płuca, nerki, wątroba.

4 Rodzaje wstrząsu wstrząs hipowolemiczny - spowodowany względnym lub bezwzględnym zmniejszeniem objętości krwi krążącej. Najczęstszą przyczyną jest masywny krwotok w wyniku urazu lub utrata płynu pozakomórkowego w przebiegu oparzeń. Do tej grupy należy również wstrząs anafilaktyczny, spowodowany zależną od immunoglobuliny E reakcją alergiczną oraz nie wyróżniane obecnie wstrząsy neurogenny czy urazowy; wstrząs hipowolemiczny - spowodowany względnym lub bezwzględnym zmniejszeniem objętości krwi krążącej. Najczęstszą przyczyną jest masywny krwotok w wyniku urazu lub utrata płynu pozakomórkowego w przebiegu oparzeń. Do tej grupy należy również wstrząs anafilaktyczny, spowodowany zależną od immunoglobuliny E reakcją alergiczną oraz nie wyróżniane obecnie wstrząsy neurogenny czy urazowy; wstrząs kardiogenny - spowodowany niewydolnością mięśnia sercowego, na przykład zawałem mięśnia. Jego przyczyną mogą być także wady serca i arytmie. wstrząs kardiogenny - spowodowany niewydolnością mięśnia sercowego, na przykład zawałem mięśnia. Jego przyczyną mogą być także wady serca i arytmie. wstrząs septyczny - uwarunkowany wieloczynnikowo, spowodowany uszkodzeniem przez cytokiny prozapalne wielu narządów, rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe i wywołane tym zaburzenia metaboliczne; wstrząs septyczny - uwarunkowany wieloczynnikowo, spowodowany uszkodzeniem przez cytokiny prozapalne wielu narządów, rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe i wywołane tym zaburzenia metaboliczne;

5 Patofizjologiczny podział wstrząsu: 1. Kardiogenny (niski wyrzut w chorobach serca): Pozawałowy, w niewydolności serca, w arytmiach. 1. Kardiogenny (niski wyrzut w chorobach serca): Pozawałowy, w niewydolności serca, w arytmiach. 2. Hipowolemiczny (spadek objętości krwi): Krwotoczny, urazowy, pooperacyjny, oparzeniowy, z utraty płynów 2. Hipowolemiczny (spadek objętości krwi): Krwotoczny, urazowy, pooperacyjny, oparzeniowy, z utraty płynów 3. Dystrybucyjny (naczyniowy lub niskooporowy): Neurogenny, anafilaktyczny, septyczny 3. Dystrybucyjny (naczyniowy lub niskooporowy): Neurogenny, anafilaktyczny, septyczny 4. Obstrukcyjny (utrudnienie przepływu krwi): W odmie prężnej, w zatorach płucnych, guzach i tamponadzie serca 4. Obstrukcyjny (utrudnienie przepływu krwi): W odmie prężnej, w zatorach płucnych, guzach i tamponadzie serca

6

7 Objawy wstrząsu Ze względu na złożoną patofizjologię trudno ustalić objawy charakterystyczne dla wstrząsu. Prawidłowe lub podwyższone ciśnienie tętnicze krwi nie wyklucza rozwijającego się wstrząsu, podobnie jak brak cech centralizacji krążenia czy sinicy. Generalnie podejrzenie wstrząsu można wysunąć jedynie na podstawie dysfunkcji narządów spowodowanej niedotlenieniem, z których w warunkach pozaszpitalnych zastosowanie mogą mieć: zaburzenia świadomości zaburzenia świadomości niska produkcja moczu niska produkcja moczu hiperwentylacja hiperwentylacja znaczne osłabienie znaczne osłabienie

8 Objawy wstrząsu c.d. Wstrząs hipowolemiczny Wstrząs hipowolemiczny –niepokój, zaburzenia świadomości związane z niedokrwieniem i niedotlenieniem mózgu; –bladość skóry; –spadek ciśnienia krwi spowodowany zmniejszeniem objętości krwi krążącej; –szybki i słaby puls spowodowany zmniejszonym przepływem krwi ; –pocenie się i hipotermia - wynika ze skurczu naczyń skórnych i uruchomienia czynności gruczołów potowych; –niska produkcja moczu spowodowana skurczem naczyń nerkowych; –hiperwentylacja; –pragnienie i suchość w ustach (duże zapotrzebowanie na płyn); –zmęczenie; –wymioty, biegunki, udar słoneczny.

9 3 okresy wstrząsu hipowolemicznego I. Blada, chłodna, wilgotna skóra, cisnienie krwi (prawie) prawidłowe I. Blada, chłodna, wilgotna skóra, cisnienie krwi (prawie) prawidłowe II. Tętno > 100, RR skurczowe 100, RR skurczowe < 100 mmHg, żyły szyjne zapadnięte (w pozycji leżącej), pragnienie, skąpomocz III. Ciśnienie sk. < 60 mmHg, tętno prawie niewyczuwalne, płytki, szybki oddech, zaburzenia świadomosci, z szerokimi, prawie niereagującymi źrenicami, bezmocz III. Ciśnienie sk. < 60 mmHg, tętno prawie niewyczuwalne, płytki, szybki oddech, zaburzenia świadomosci, z szerokimi, prawie niereagującymi źrenicami, bezmocz

10 Ostra utrata krwi utrata poniżej 1000 ml jest zwykle dobrze tolerowana, ale większa powoduje zagrożenie wstrząsem utrata poniżej 1000 ml jest zwykle dobrze tolerowana, ale większa powoduje zagrożenie wstrząsem podczas utraty 20 % krwi krążącej (około 1000 ml) występuje odbicie w ciśnieniu tętniczym, o.c.ż. zmniejsza się już przy utracie krwi około 10 % podczas utraty 20 % krwi krążącej (około 1000 ml) występuje odbicie w ciśnieniu tętniczym, o.c.ż. zmniejsza się już przy utracie krwi około 10 % Przy RR skurczowym < 70 mmHg pośredni pomiar ciśnienia jest obarczony dużą niedokładnością i preferowany jest krwawy pomiar ciśnienia Przy RR skurczowym < 70 mmHg pośredni pomiar ciśnienia jest obarczony dużą niedokładnością i preferowany jest krwawy pomiar ciśnienia

11 Wstrząs hipowolemiczny-leczenie Wypełnienie łożyska naczyniowego ( substytucja objętościowa wskazana jest we wszystkich rodzajach wstrząsu oprócz kardiogennego) Wypełnienie łożyska naczyniowego ( substytucja objętościowa wskazana jest we wszystkich rodzajach wstrząsu oprócz kardiogennego) Dążenie do normalizacji ciśnienia tętniczego, usprawnienia krążenia włośniczkowego, wypełnienia żył szyjnych, diurezy > 0,5-1,0 ml/kg/h, normalizacji parametrów gazometrycznych Dążenie do normalizacji ciśnienia tętniczego, usprawnienia krążenia włośniczkowego, wypełnienia żył szyjnych, diurezy > 0,5-1,0 ml/kg/h, normalizacji parametrów gazometrycznych Intensywność przetaczania płynów zależy od stopnia hipotensji Intensywność przetaczania płynów zależy od stopnia hipotensji

12

13 Ułożenie chorego we wstrząsie

14 Przyczyny wstrząsu kardiogennego 1.Niewydolność napełniania komór: 1.Niewydolność napełniania komór: Tachyarytmie - zaburzenia rytmu z szybką czynnością serca; Tachyarytmie - zaburzenia rytmu z szybką czynnością serca; Nagromadzenie płynu w worku osierdziowym - tamponada osierdzia; Nagromadzenie płynu w worku osierdziowym - tamponada osierdzia; 2.Niewydolność funkcji wyrzutowej: 2.Niewydolność funkcji wyrzutowej: Niestabilna choroba wieńcowa i zawał serca Niestabilna choroba wieńcowa i zawał serca Zapalenia mięśnia sercowego Zapalenia mięśnia sercowego Niedomykalność ujść tętniczych Niedomykalność ujść tętniczych Kardiomiopatia przerostowa Kardiomiopatia przerostowa Leki kardiodepresyjne (inotropowo ujemne) Leki kardiodepresyjne (inotropowo ujemne) Zwężenie ujść tętniczych Zwężenie ujść tętniczych Zator tętnicy płucnej Zator tętnicy płucnej Zaburzenia rytmu ( bradyarytmie) Zaburzenia rytmu ( bradyarytmie)

15 Objawy wstrząsu kardiogennego Niewydolność lewej komory Niewydolność lewej komory I. słabo wypełniony, szybki puls I. słabo wypełniony, szybki puls II. duszność, zasinienie powłok II. duszność, zasinienie powłok III. hipotensja III. hipotensja IV. Zimne i wilgotne dystalne części kończyn IV. Zimne i wilgotne dystalne części kończyn Nagła niewydolność prawej komory Nagła niewydolność prawej komory I. nadmiernie wypełnione naczynia szyjne

16 Leczenie wstrząsu kardiogennego wspomaganie krążenia i oddychania wspomaganie krążenia i oddychania przy niepowodzeniu tlenoterapii biernej respiratoroterapia przy niepowodzeniu tlenoterapii biernej respiratoroterapia inwazyjne monitorowanie: krwawy pomiar ciśnienia, o.c.ż, cewnik Swana-Ganza, częste badania echokardiograficzne inwazyjne monitorowanie: krwawy pomiar ciśnienia, o.c.ż, cewnik Swana-Ganza, częste badania echokardiograficzne poprawienie kurczliwości serca poprawienie kurczliwości serca

17 Wstrząs septyczny- definicja Bakteriemia –stwierdzenie bakterii we krwi na podstawie posiewu Bakteriemia –stwierdzenie bakterii we krwi na podstawie posiewu Posocznica-choroba ogólnoustrojowa spowodowana przez bakterie lub ich toksyny znajdujące się we krwi Posocznica-choroba ogólnoustrojowa spowodowana przez bakterie lub ich toksyny znajdujące się we krwi SIRS-systemic inflammatory response syndrome SIRS-systemic inflammatory response syndrome

18 SIRS Temperatura ciała > 38°C lub 38°C lub < 36 °C Częstoskurcz > 90/min Częstoskurcz > 90/min Przyspieszenie oddechu > 20/min Przyspieszenie oddechu > 20/min pCO2 < 32 mmHg pCO2 < 32 mmHg Liczba leukocytów >12.000 lub 12.000 lub < 4.000

19 Wstrząs septyczny- etiologia Stany zapalne: Stany zapalne: w jamie brzusznej w drogach moczowych Bakteriemia: Bakteriemia: 40-60 % przypadków

20 Wstrząs septyczny- objawy Częstoskurcz Częstoskurcz Hipotensja Hipotensja Ocieplenie obwodowych części kończyn (jeśli nie ma hipowolemii) Ocieplenie obwodowych części kończyn (jeśli nie ma hipowolemii) Oliguria Oliguria Zaburzenia świadomości Zaburzenia świadomości Hipoksemia, duszność Hipoksemia, duszność

21 Wstrząs septyczny- leczenie Lokalizacja ognisk infekcji Lokalizacja ognisk infekcji Wdrożenie antybiotykoterapii Wdrożenie antybiotykoterapii Wspomaganie krążenia i oddychania Wspomaganie krążenia i oddychania Płynoterapia (nawet 10-15l na dobę) Płynoterapia (nawet 10-15l na dobę) W przypadku hipotensji: W przypadku hipotensji:NoradrenalinaDobutaminaDopamina

22 Wstrząs - różnicowanie Wstrząs hipowolemiczny charakteryzuje się zmniejszonymi wartościami o.c.ż natomiast wstrząs kardiogenny zwiększonym o.c.ż Wstrząs hipowolemiczny charakteryzuje się zmniejszonymi wartościami o.c.ż natomiast wstrząs kardiogenny zwiększonym o.c.ż Hipowolemia powoduje zapadanie żył, natomiast we wstrząsie kardiogennym widoczny jest zastój żylny Hipowolemia powoduje zapadanie żył, natomiast we wstrząsie kardiogennym widoczny jest zastój żylny Do oceny wypełnienia najdogodniejsze są żyły szyjne i żyły nasady języka Do oceny wypełnienia najdogodniejsze są żyły szyjne i żyły nasady języka


Pobierz ppt "Wstrząs. stan kliniczny, w którym na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem, a dowozem odpowiedniej ilości tlenu do komórek organizmu dochodzi do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google