Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSTRZĄS KARDIOGENNY. Zespół objawów związany z niedokrwieniem/niedotlenieniem narządów i tkanek, powstających na skutek obniżenia rzutu serca spowodowanego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSTRZĄS KARDIOGENNY. Zespół objawów związany z niedokrwieniem/niedotlenieniem narządów i tkanek, powstających na skutek obniżenia rzutu serca spowodowanego."— Zapis prezentacji:

1 WSTRZĄS KARDIOGENNY

2 Zespół objawów związany z niedokrwieniem/niedotlenieniem narządów i tkanek, powstających na skutek obniżenia rzutu serca spowodowanego ciężka jego dysfunkcją, zwykle skojarzony z hypowolemią i oligurią.

3 Przyczyny Nieprawidłowa czynność skurczowa Nieprawidłowa czynność rozkurczowa Dysfunkcja zastawki lub kombinacja powyższych. Najczęstsza przyczyna – świeży zawał serca

4 NIEPRAWIDŁOWA CZYNNOŚĆ SKURCZOWA – Niedokrwienie/zawał mięśnia sercowego – Zapalenie mięśnia sercowego – Kardiomiopatie – Leki kardiotoksyczne (doxorubicyna, kokaina) – Wstrząs septyczny – Kwasica

5 NIEPRAWIDŁOWA CZYNNOŚĆ SKURCZOWA – Pęknięcie mięśnia brodawkowatego/nici ścięgnistej – Pęknięcie przegrody/wolnej ściany – Tętniak rozwarstwiający aorty – Znacząca bradykardia/tachykardia – Migotanie komór

6 Nieprawidłowa czynność rozkurczowa Ucisk zewnątrzsercowy/naczyniowy – Tamponada osierdzia – Odma wentylowa Utrudniony przepływ krwi – Zator/zatorowość płucna – Guz serca (myxoma)

7 Dysfunkcja zastawki Ostra, ciężka niedomykalność mitralna/aortalna Uszkodzenie sztucznej zastawki serca

8 Patofizjologia Ciężka dysfunkcja serca CO, BP Wzrost oporu obwodowego, niedokrwienie tkanek/narządów Nierównowaga podaży/zapotrzebowania O 2 Hypoksja, metabolizm beztlenowy, kwasica Zaburzenia funkcji komórek/tkanek/organów Uszkodzenia i śmierć komórek/tkanek/organów

9 Kryteria diagnostyczne SAP < 80 mmHg PCWP > mmHg Oliguria (< 20 ml/h) Zaburzenia funkcji OUN Zimna, blada skóra CI < 1,5-2,0 l/min/m 2 Dwa lub więcej

10 Cewnikowanie tętnicy płucnej PCWP (pulmonary capillary wedge pressure) 2 – 12 mmHg PAP (pulmonary artery pressure) sys 15-30, e-dia 4-12, mean 9-16 mmHg CVP (central venous pressure) 0-8 mmHg CO (cardiac output) 4-8 l/min CI (cardiac index) 3,5 l/min/m 2

11 Rozpoznanie Objawy podmiotowe i przedmiotowe EKG Badania laboratoryjne RTG klp ECHO (TTE/TEE) PAC

12 Monitoring EKG BP (metodą krwawą) PCWP CO Częstość oddechów Diureza Badania laboratoryjne (BUN, K, Na, gazometria, Hct) Temperatura ciała Stan kliniczny

13 Leczenie Szybkie rozpoznanie i monitorowanie Leczenie farmakologiczne Procedury inwazyjne - IABP - Koronarografia/PTCA/stenting - CABG - Inne (pericardiocenteza, embolektomia płucna, czasowa stymulacja endokawitarna)

14 Leki wazodylatacyjne LekDroga podania/dawkaDziałanie Nitroprusydek sodowy Ciągły wlew dożylny 0,5-10 g/kg/min Wazodylatacyjnie (ven/art.) Nitroglyceryna Ciągły wlew dożylny g/kg/min and more Wazodylatacyjnie (ven) przepływu wieńcowego pre-/afterload objętości wewnątrznaczyniowej systemowego oporu naczyniowego pracy serca

15 Leki inotropowe LekDroga podania/dawkaDziałanie Dopamina Ciągły wlew dożylny nerkowa < 5 g/kg/min sercowa 5-10 g/kg/min naczyniowa > 10 g/kg/min (do 60) dopam – wazodilatacyje (nerki) diurezy -adrenerg - (+) chronotropowe (+) inotropowe, wazodilatacyjne -adrenergiczne - wazokonstrykcyjne Dobutamina Ciągły wlew dożylny 2,5-10 g/kg/min (do 40) -adrenerg - (+) inotropowo Noradrenalina Ciągły wlew dożylny 8-12 g/kg/min -adrenerg - wazokonstrykcyjne -adrenerg - (+) chrono/ino Amrinon Ciągły wlew dożylny 5-10 g/kg/min komórkowego cAMP/Ca 2+ (+) inootropowo, wazodylatacyjnie

16 Objawy przedmiotowe Zaburzenia świadomości Skóra zimna, zasiniona, marmurkowata Tachykardia/(bradykardia) Hypotensja Tachypnoe i hiperwentylacja Oliguria Rytm cwałowy

17 Leczenie farmakologiczne Leki fibrynolityczne (tPA, streptokinaza) !!! Płyny (0,9% NaCl, osocze) Korekcja kwasicy (8,4% NaHCO 3 - ) Leki inotropowe Leki wazodylatacyjne

18 Przyszłość LVAD (urządzenia wspomagające pracę komór serca) Sztuczne serce Do momentu HTx

19 IABP intra-aortic ballon pumping (conterpulsation) inflacja deflacja

20 IABP Nie poprawia przeżycia (samo/farmakologia) Pomaga utrzymać pacjenta do momentu zastosowania leczenia przyczynowego Pomocna jeśli leki inotropowe/wazodylatacyjne nie przynoszą poprawy perfuzji tkankowej i wzrostu SAP

21 85 % pts 4-5 % bez wstrząsu śmiertelność wczesna AMI % 15 % pts we wstrząsie % (IABP/PTCA/CABG)

22 AMI + wstrząs – algorytm postępowania Wstrząs kardiogenny Czynności wstępne Cewnikowanie Koronarografia Stan stabilny Stan ciężki PTCA CABG (jeśli możliwe) (jeśli PTCA trudne) Ratunkowa PTCA IABP PCWP Wyrówanie kwasicy, hypoksii, hypowolemii Leki inotrop/wazodylat Fibrynoliza !?!


Pobierz ppt "WSTRZĄS KARDIOGENNY. Zespół objawów związany z niedokrwieniem/niedotlenieniem narządów i tkanek, powstających na skutek obniżenia rzutu serca spowodowanego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google