Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leki stosowane w ChNS Postacie ChNS Objawy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leki stosowane w ChNS Postacie ChNS Objawy."— Zapis prezentacji:

1 Leki stosowane w ChNS Postacie ChNS Objawy

2 Leki stosowane w leczeniu dusznicy bolesnej
Azotany i azotyny (nitraty) Leki β-adrenolityczne Leki blokujące kanał wapniowy Inne leki (pomocniczo) Leki stosowane w napadzie bólu wieńcowego Nitrogliceryna (triazotan glicerolu) Diazotan izosorbidu

3 Azotany i azotyny (nitraty)
Uwalnianie NO  stymulacja cyklazy guanylanowej  wzrost syntezy cGMP  wewnątrzkomórkowego poziomu Ca++  zmniejszenie napięcia ścian naczyń Rozszerzają naczynia żylne („wewnętrzny upust krwi”) i tętnicze  zmniejszają pracę serca i jego zapotrzebowanie na O2 Zmniejszenie naprężenia ścian lewej komory  poprawa przepływu krwi w warstwach podwsierdziowych

4 Mechanizm działania Rozszerzenie łożyska żylnego ↓obciążenia wstępnego
↓obciążenia nastepczego ↓objetości lewej komory ↓objetości prawej komory

5 wskazania stabilna choroba wieńcowa niestabilna choroba wieńcowa
Zawał m.s. Ostra niewydolność lewej komory (obrzęk płuc) Nadciśnienie tętnicze

6 Działania niepożądane
Hipotonia, omdlenia Tachykardia Bóle głowy, zaczerwienienie skóry U małych dzieci anemia wywołana methemoglobinemią

7 przeciwwskazania Zawał prawej komory i zawale ściany dolnej!
Wstrząs kardiogenny Hipowolemia, hipotonia Uraz głowy ze wzrostem ICP

8 Nitrogliceryna (triazotan glicerolu)
Wskazania – profilaktyka i leczenie bólów dławicowych, ostry zawał serca, ostra niewydolność lewokomorowa Działania niepożądane – obniżenie ciśnienia tętniczego, hipotonia ortostatyczna, odczyny alergiczne, bóle i zawroty głowy, zaczerwienienie skóry, wzrost ciśnienia sródczaszkowego i śródgałkowego Przeciwwskazania – nadwrażliwość na lek, jaskra, stany po urazie czaszkowo-mózgowym, krwawienie śródczaszkowe Działanie synergistyczne z β-blokerami i antagonistami wapnia UWAGA!!! Alkohol nasila działanie hipotensyjne

9 Nitrogliceryna (triazotan glicerolu)
Tabletki podjęzykowe, aerozol do stosowania podjęzykowego Maść do wcierania w skórę Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, systemy transdermalne Roztwory do wstrzyknięć i infuzji

10 Nitrogliceryna w napadzie bólu wieńcowego
Podać podjęzykowo 1/2-2 tabletki, jeśli ból nie ustępuje dawkę można powtórzyć po kilkunastu minutach. Nie zażywać więcej niż 2-3 tabletki w ciągu 15 minut.

11 Izosorbid, Sorbonit (diazotan izosorbidu)
Działa po podaniu podjęzykowym i po podaniu doustnym Łatwo wchłania się z błon śluzowych i przewodu pokarmowego Wskazania – leczenie i profilaktyka bólów dławicowych, niewydolność krążenia, nadciśnienie płucne, zawał mięśnia sercowego, ostra niewydolność lewokomorowa Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, aerozol do stosowania w jamie ustnej

12 Monoazotan izosorbidu
Aktywny metabolit diazotanu izosorbidu Po podaniu doustnym całkowicie wchłaniany i powoli wydalany z organizmu, nie podlega efektowi pierwszego przejścia Szczególnie przydatny w stosowaniu długotrwałym

13 Pentaerythrytol (czteroazotan pentaerytrytylu)
Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego Podlega szybkiej biotransformacji w wątrobie Wskazania – stabilna choroba wieńcowa

14 Przy długotrwałym stosowaniu- tolerancja
Ograniczenie liczby dawek na dobę Niesymetryczne dawkowanie Łączenie z IKA, ACC

15 Β-blokery działanie

16 Objawy niepożądane Bradykardia Nasilenie niewydolności krążenia
Hipotonia Nasilenie bronchospazmu Upośledzenie tolerancji glikemii Zaburzenia lipidowe

17 przeciwwskazania Bradykardia Bloki przewodzenia
Ostra niewydolność krążenia Astma

18 Mechanizm działania p/dusznicowego
Ino-, chronotropowo ujemnie=> ↓siły skurczu => ↓ HR=> ↑ okresu rozkurczu => ↑ przepływu wieńcowego => ↓ zapotrzebowania m.s. na tlen

19 działanie Zwolnienie czynności serca Zmniejszenie kurczliwości
Spadek zużycia tlenu Wydłużenie okresu rozkurczu Zmniejszenie metabolizmu m.s.

20 Blokery kanałów wapniowych
Podział Dzialanie

21 Mechanizm działania p/dusznicowego
Werapamil na serce działa jak βblokery ↓ kurczliwosci m.s. ↓ zapotrzebowania na tlen Alternatywny lek w przypadku p/wsk do βblokerów

22 ChNS - molsidomina Zwiększa aktywność cyklazy guanylanowej    rozszerza naczynia krwionośne tętnicze i żylne  zmniejsza napływ krwi do serca i opór obwodowy Powoduje zmniejszenie pracy serca, zmniejszenie zapotrzebowania serca na tlen, poprawia krążenie wieńcowe Hamuje agregację płytek krwi Po podaniu doustnym działanie rozpoczyna się po 20 minutach i utrzymuje 2 do 6 godzin Wskazania – dusznica bolesna i zawał serca, zastoinowa niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze

23 ChNS – trimetazydyna (Preductal)
Lek cytoprotekcyjny: aktywuje pompę Na-H, reguluje Na-K-ATP-azę  zapobiega wewnątrzkomórkowej kwasicy metabolicznej lub zmniejsza jej nasilenie Działa ochronnie na mitochondria  zwiększa stężenie związków wysokoenergetycznych w komórce Zmniejsza wytwarzanie wolnych rodników i przeciwdziała utlenianiu lipidów  korzystny wpływ na integralność błon komórkowych Hamuje agregację płytek krwi

24 ChNS – trimetazydyna (Preductal)
Zmniejsza częstość występowania i nasilenie bólów dławicowych, Zwiększa tolerancję na wysiłek fizyczny Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, wydalana z moczem w postaci niezmienionej Wskazania – długotrwale w leczeniu choroby niedokrwiennej

25 Leki p/płytkowe Kwas acetylosalicylowy (polopiryna)
Hamuje agregację płytek krwi i powiększanie się zakrzepu w naczyniach tętniczych Dawkowanie 300mg p.os

26 Tiklopidyna (Ticlo) Klopidogrel (Plavix)

27 Leki hipolipemizujące
W OZW zalecane jest niski poziom „złego” cholesterolu LDL < 115 mg% Preparaty zawierają: samvastatyna, atorvastatyna

28 ACE-I a choroba niedokrwienna
Rozszerzenie naczyń wieńcowych Cofanie się przerostu komór Zmniejszenie niemiarowości komorowych

29 Mechanizm korzystnego działania IKA
Poprawa hemodynamiki (obniżenie obciążenia wstępnego i następczego) Poprawa bilansu tlenowego Rozszerzenie tętnic wieńcowych Spadek agregacji płytek Działanie antyarytmiczne

30 OZW- postępowanie doraźne, zmniejszające ból/ niedokrwienie
Schemat MONA Dalsza farmakoterapia poprawia rokowanie, przedłuża żywotność m.s.


Pobierz ppt "Leki stosowane w ChNS Postacie ChNS Objawy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google