Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego dla osiedli na 2016 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego dla osiedli na 2016 rok."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego dla osiedli na 2016 rok

2 Prace nad regulaminem Konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego – grupa robocza Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

3 HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK I etap akcja informacyjna, zebrania osiedlowe: wrzesień. II etap zgłaszanie projektów: 1 – 23 października. III etap publiczna dyskusja nad projektami: 26 października – 10 listopada. IV etap weryfikacja szczegółowa: równocześnie z poprzednim etapem zaczyna się 26 października i trwa do 27 listopada - ogłoszenie listy. V etap akcja promocyjna: 30 listopada – 6 grudnia. VI etap GŁOSOWANIE: 7 – 13 grudnia. VII etap ogłoszenie wyników. 15 grudnia.

4 I etap – wrzesień - akcja informacyjna - zebrania osiedlowe

5 II etap zgłaszanie projektów: 1 – 23 października - głosowanie od 16. roku życia - 30 osób poparcia - można zgłaszać dowolną liczbę wniosków - pisemna zgoda dysponenta terenu - deklaracja podmiotu zewnętrznego dot. współfinansowania projektu - wypełniony formularz składamy w Urzędzie Miejskim w Jarocinie - pokój nr 32 bądź przesyłamy skan na adres: - zmiany można dokonywać w ciągu 5 dni po publicznej dyskusji - udzielanie pomocy przy uzupełnianiu formularzy - prawo wycofania projektu do dnia 10 listopada

6 III etap publiczna dyskusja: 23 października – 10 listopada -jedno spotkanie na osiedlu z mieszkańcami i projektodawcami -informacja o terminie drogą mailową

7 IV etap weryfikacja szczegółowa: 26 października – 27 listopada - ocenę czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa; - analizę technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu; - urealnienie kosztorysu wskazanego przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu; - sprawdzenie, czy urealniony kosztorys nie przekracza wyznaczonych kwot - analizę poniesienia kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu Urząd Miejski w Jarocinie informuje telefonicznie lub mailowo projektodawcę o możliwości dokonania zmian, w tym celu istnieje również możliwość zorganizowania spotkania projektodawcy z pracownikiem Urzędu Miejskiego. Ostateczny wynik weryfikacji podany zostaje 27 listopada.

8 Kolejność projektów na listach do głosowania ustalana jest przez Międzywydziałowy Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w drodze losowania. Listy projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców ogłasza się na stronie internetowej Gminy Jarocin najpóźniej do dnia 1 grudnia.

9 GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW 7 – 13 grudnia - drogą elektroniczną -system elektronicznego głosowania przygotowuje firma Smart Media -każdy głosujący może oddać głos w swoim osiedlu maksymalnie na 3 projekty z danej listy -do 20 listopada zostaną wskazane punkty do głosowania dla osób nie posiadających dostępu do Internetu

10 15 grudnia ogłoszenie wyników

11 Kwota budżetu obywatelskiego dla osiedli w 2016 roku to: ,51 zł

12 Podział kwoty na poszczególne osiedla Lp.Nazwa osiedlaLiczba mieszkańcówKwota wynikająca z wyliczenia 1.Osiedle Nr 1 - Stare Miasto ,61 2.Osiedle Nr 2 - Tadeusza Kościuszki ,86 3.Osiedle Nr 3 - Mikołaja Kopernika ,31 4.Osiedle Nr 4 - Sródmieście ,11 5.Osiedle Nr 5 - Ciświca ,13 6.Osiedle Nr 6 Tumidaj ,86 7.Osiedle Nr 7 Bogusław ,08 8.Osiedle Nr lecia ,38 9.Osiedle Nr lecia ,04 10.Osiedle Nr 10 - Glinki ,46 11.Osiedle Nr 11 Ługi ,71 12.Osiedle Nr 12 - Wojska Polskiego ,30 13.Osiedle Nr 13 - Os. Konstytucji 3 Maja I ,70 14.Osiedle Nr 14 - Os. Konstytucji 3 Maja II ,23 15.Osiedle Nr 15 Polna ,74 Razem: ,51

13 Wzór stanowiący podstawę wyliczenia kwoty: F = ( 2 + Lm / 100 ) x Kb F – wysokość środków przeznaczonych na dane osiedle Lm – liczba mieszkańców osiedla według stanu na ostatni dzień czerwca roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki (na przykład: przy ustalaniu kwoty funduszu sołeckiego na rok 2011 brano pod uwagę liczbę mieszkańców na dzień 30 czerwca 2010 roku). Liczbę mieszkańców określa się na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców. Kb – kwota bazowa obliczana jako iloraz wykonanych dochodów bieżących gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy wg stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego o dwa lata rok poniesienia wydatków.


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego dla osiedli na 2016 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google