Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego dla osiedli na 2016 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego dla osiedli na 2016 rok."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego dla osiedli na 2016 rok

2 Prace nad regulaminem Konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego – grupa robocza Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

3 HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK I etap akcja informacyjna, zebrania osiedlowe: wrzesień. II etap zgłaszanie projektów: 1 – 23 października. III etap publiczna dyskusja nad projektami: 26 października – 10 listopada. IV etap weryfikacja szczegółowa: równocześnie z poprzednim etapem zaczyna się 26 października i trwa do 27 listopada - ogłoszenie listy. V etap akcja promocyjna: 30 listopada – 6 grudnia. VI etap GŁOSOWANIE: 7 – 13 grudnia. VII etap ogłoszenie wyników. 15 grudnia.

4 I etap – wrzesień - akcja informacyjna - zebrania osiedlowe

5 II etap zgłaszanie projektów: 1 – 23 października - głosowanie od 16. roku życia - 30 osób poparcia - można zgłaszać dowolną liczbę wniosków - pisemna zgoda dysponenta terenu - deklaracja podmiotu zewnętrznego dot. współfinansowania projektu - wypełniony formularz składamy w Urzędzie Miejskim w Jarocinie - pokój nr 32 bądź przesyłamy skan na adres: budzet.obywatelski@jarocin.pl - zmiany można dokonywać w ciągu 5 dni po publicznej dyskusji - udzielanie pomocy przy uzupełnianiu formularzy - prawo wycofania projektu do dnia 10 listopada budzet.obywatelski@jarocin.pl

6 III etap publiczna dyskusja: 23 października – 10 listopada -jedno spotkanie na osiedlu z mieszkańcami i projektodawcami -informacja o terminie drogą mailową

7 IV etap weryfikacja szczegółowa: 26 października – 27 listopada - ocenę czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa; - analizę technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu; - urealnienie kosztorysu wskazanego przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu; - sprawdzenie, czy urealniony kosztorys nie przekracza wyznaczonych kwot - analizę poniesienia kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu Urząd Miejski w Jarocinie informuje telefonicznie lub mailowo projektodawcę o możliwości dokonania zmian, w tym celu istnieje również możliwość zorganizowania spotkania projektodawcy z pracownikiem Urzędu Miejskiego. Ostateczny wynik weryfikacji podany zostaje 27 listopada.

8 Kolejność projektów na listach do głosowania ustalana jest przez Międzywydziałowy Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w drodze losowania. Listy projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców ogłasza się na stronie internetowej Gminy Jarocin najpóźniej do dnia 1 grudnia.

9 GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW 7 – 13 grudnia - drogą elektroniczną -system elektronicznego głosowania przygotowuje firma Smart Media -każdy głosujący może oddać głos w swoim osiedlu maksymalnie na 3 projekty z danej listy -do 20 listopada zostaną wskazane punkty do głosowania dla osób nie posiadających dostępu do Internetu

10 15 grudnia ogłoszenie wyników

11 Kwota budżetu obywatelskiego dla osiedli w 2016 roku to: 760 806,51 zł

12 Podział kwoty na poszczególne osiedla Lp.Nazwa osiedlaLiczba mieszkańcówKwota wynikająca z wyliczenia 1.Osiedle Nr 1 - Stare Miasto1 59647 244,61 2.Osiedle Nr 2 - Tadeusza Kościuszki2 37667 762,86 3.Osiedle Nr 3 - Mikołaja Kopernika90128 962,31 4.Osiedle Nr 4 - Sródmieście2 16462 186,11 5.Osiedle Nr 5 - Ciświca1 39842 036,13 6.Osiedle Nr 6 Tumidaj2 13761 475,86 7.Osiedle Nr 7 Bogusław1 83053 400,08 8.Osiedle Nr 8 - 1000 lecia1 93956 267,38 9.Osiedle Nr 9 - 700 - lecia1 71250 296,04 10.Osiedle Nr 10 - Glinki1 03932 592,46 11.Osiedle Nr 11 Ługi1 99957 845,71 12.Osiedle Nr 12 - Wojska Polskiego1 35640 931,30 13.Osiedle Nr 13 - Os. Konstytucji 3 Maja I1 17436 143,70 14.Osiedle Nr 14 - Os. Konstytucji 3 Maja II2 66275 286,23 15.Osiedle Nr 15 Polna1 63948 375,74 Razem:25 922760 806,51

13 Wzór stanowiący podstawę wyliczenia kwoty: F = ( 2 + Lm / 100 ) x Kb F – wysokość środków przeznaczonych na dane osiedle Lm – liczba mieszkańców osiedla według stanu na ostatni dzień czerwca roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki (na przykład: przy ustalaniu kwoty funduszu sołeckiego na rok 2011 brano pod uwagę liczbę mieszkańców na dzień 30 czerwca 2010 roku). Liczbę mieszkańców określa się na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców. Kb – kwota bazowa obliczana jako iloraz wykonanych dochodów bieżących gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze gminy wg stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego o dwa lata rok poniesienia wydatków.


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego dla osiedli na 2016 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google