Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2015 Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2015 Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza."— Zapis prezentacji:

1 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2015 Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu

2 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2015 Starorzecze Żegliny (kolor jasnozielony) na tle pozostałych zadań projektu zintegrowanego

3 Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu Obszar objęty inwestycją „Odtworzenie starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych”

4 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2015 Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (http://www.umsieradz.finn.pl/res/serwisy/bip-umsieradz/komunikaty/_013_001_299424.jpg) ‏ Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu

5 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2015 Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (http://www.umsieradz.finn.pl/index.jsp?bipkod=/013/002 ) Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu

6 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2015 Poprawę stanu wizualnego, technicznego i funkcjonalnego starorzecza osiągnięto poprzez oczyszczenie terenu, budowę ciągów pieszo-rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą parkową, poprzez montaż elementów małej architektury w postaci, ławek, koszy na śmieci, zieleńców, lamp itp., budowę cieków i otwartych zbiorników wodnych, kładek i przepustów wodnych, wycinkę sanitarną oraz kolidujących z inwestycją drzew i krzewów, nasadzenia nowych drzew i krzewów oraz usprawnienia systemu odprowadzania wód deszczowych z okolicy starego miasta (starorzecze Żegliny). Utwardzono sięgacz ulicy Wschodniej, stanowiącą drogę dojazdową do prywatnych posesji. Natomiast w rejonie bulwaru ulicy Grodzkiej stworzono miejsca postojowe samochodów osobowych, ograniczono dostęp samochodom osobowym i ciężarowym do dalszej części ulicy tworząc teren przyjazny pieszym i rowerzystom. Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu

7 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2015 Cele projektu: Cele projektu: rewitalizacja starorzecza rzeki Żegliny przez zmianę stanu wizualnego, technicznego i funkcjonalnego obszaru, usprawnienia systemu odprowadzania wód deszczowych z okolicy starego miasta, zmiana funkcji ul. Grodzkiej poprzez stworzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, ograniczenie dostępu samochodom osobowym i ciężarowym do dalszej części ulicy, stworzenie terenu przyjaznego pieszym i rowerzystom, Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu

8 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2015 Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu STARORZECZE ŻEGLINY PRZED ODTWORZENIEM

9 Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2015 STARORZECZE ŻEGLINY PRZED ODTWORZENIEM

10 Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2015 STARORZECZE GÓRNE PO ODTWORZENIU, widok z kładki na muldę brukowaną i zbiornik górny

11 Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2015 STARORZECZE GÓRNE PO ODTWORZENIU. Ścieżka pieszo-rowerowa i elementy małej architektury

12 Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2015 STARORZECZE ŚRODKOWE PO ODTWORZENIU. Taras z siedziskami nad zbiornikiem środkowym.

13 Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2015 STARORZECZE ŚRODKOWE PO ODTWORZENIU. Podświetlenie historycznej ścianki oporowej.

14 Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2015 STARORZECZE DOLNE PO ODTWORZENIU

15 Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2015 STARORZECZE DOLNE PO ODTWORZENIU. Kładka nad przelewem ulgowym.

16 Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2015 ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA WZDŁUŻ ZBIORNIKA GRODZKA. W tle XIII wieczny klasztor podominikański.

17 Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w Sieradzu Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2015 BULWAR ULICY GRODZKIEJ. W tle XIII wieczny klasztor podominikański.


Pobierz ppt "Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2015 Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google