Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Warszawa, 20.11.2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Warszawa, 20.11.2010."— Zapis prezentacji:

1 Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Warszawa,

2 Plan wykładów (1) Energia – charakterystyka ogólna Związek między pracą, mocą i energią. Produkcja energii i jej zużycie Formy, rodzaje i postaci energii Zasada zachowania energii Pomiar energii; jednostki System energetyczny Sektory energii (elektroenergetyka, ciepło i chłód, transport) Źródła odnawialne, nośniki energii; co tak na prawdę się odnawia i w jakim cyklu? Przetwarzanie i konwersja energii Energia pierwotna i końcowa Wartość energii netto i brutto Ciepło spalania a wartość opałowa Konwersja energii – sprawność, straty, bilans 2 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO

3 Plan wykładów (2) Przesył i dystrybucja energii Rodzaje sieci elektroenergetycznych, przesył energii elektrycznej Sieć ciepłownicza a lokalne zagospodarowanie energii cieplnej Rodzaje sieci gazowych; przesył biogazu Odnawialne źródła energii w bilansie energetycznym kraju Bilans energii pierwotnej Bilans energii końcowej Bilanse z podziałem na sektory, źródła i technologie Udziały energii ze źródeł odnawialnych w strukturze zużycia Metodologia obliczeń stosowana w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie tzw. zielonych certyfikatów Metodologia obliczeń stosowana w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. (2009/28/WE) 3 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO

4 Praca, moc, energia – model uproszczony 4 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Praca (w = F * r) mierzona w dżulach (J) Iloczyn siły i przesunięcia. Jeden dżul to praca wykonana przez siłę (F) o wartości 1 niutonu (N) na drodze 1 metra (m). 1N = 1kg * m/(1s 2 ). 1J = 1 N * 1 m = (1 kg * m 2 ) / (1s 2 ) Moc (P = w/t) mierzona w watach (W) Jest to szybkość wykonanej pracy. Stosunek wykonanej pracy (w) do czasu jej wykonania (t). Jeden wat (W) to moc takiego urządzenia, które wykonuje pracę 1dżula (J) w ciągu 1 sekundy (s). 1 W = 1J/1s Energia (E) mierzona w dżulach (J) Zdolność ciała do wykonania pracy. 1J = 1W * 1 s

5 Formy / rodzaje energii 5 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Energia (E) kinetyczna posiadają ciała w ruchu potencjalna w polu grawitacyjnym (na wysokości) E p = m*g*h E k = m*v2m*v2 2 m – masa (kg) g – przyspieszenie ziemskie (m/s 2 ) h – wysokość (m) v – prędkość (m/s) E k ciała w ruchu = pracy, jaką może wykonać to ciało, zanim się zatrzyma. Są inne rodzaje energii stanowią różnorodną składową formę energii potencjalnej i kinetycznej

6 Energia kinetyczna na przykładzie wiaru 6 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO źródło zdjęć: wikipedia promień łopaty R = 60 m wiatr prędkość wiatru v = 10 m/s gęstość powietrza q = 1,2 kg/m 3 powierzchnia zakreślona skrzydłami wirnika S = πR 2 = m 2 masa przepływająca w czasie 1 s to: m = q*V (gęstość x objętość) V = S * v*t m = q * S*v*t Ek =Ek = m*v2m*v2 2 = 0,5 * ( q * S*v*t) * v 2 = 0,5* ( q*S*v 3 *t) E k = 0,5*(1,2*11304*1000*1) kg*m 2 s2s2 = J E k - energia pierwotna w czasie 1 s

7 Inne formy energii 7 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Cieplna Chemiczna Elektryczna Radiacyjna (radiacje elektromagnetyczne) Jądrowa Magnetyczna Sprężystości Dźwiękowa Mechaniczna = E p + E k

8 Zmiana formy energii 8 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Przy czym: wysoka sprawność może być zapewniona jeśli przekształceniu nie poddaje się energii cieplnej. Z II zasady termodynamiki wynika, że ciepło nie może samorzutnie przepływać od ciała o temperaturze niższej do ciała o temperaturze wyższej (entropia nie maleje). Dlatego też w przypadku konwersji energii cieplnej występują ograniczenia sprawności procesu. Może być także tak, że energi cieplna charakteryzować będzie się takimi parametrami, że nie będzie możliwa przemiana jej w inną formę. Każdy rodzaj energii może być przekształcony w inną formę energii

9 Zasada Zachowania energii 9 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Energia całkowita, czyli suma energii kinetycznej, potencjalnej, cieplnej i wszystkich innych rodzajów energii nie zmienia się. Energia całkowita jest wielkością stałą. We wszystkich procesach przemiany całkowita ilość energii pozostaje stała. Rzeczy nie mogą powstać z niczego, a gdy zostały stworzone, nie mogą zmienić się w nicość - Lukrecjusz

10 Zasada Zachowania energii 10 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Energia nie może być sama z siebie stworzona, ani zniszczona. Energia się nie odnawia ! Odnawia się źródło, stąd: odnawialne źródła energii (OZE). energia odnawialna

11 Rodzaje energii: pierwotna - wtórna 11 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Energia pierwotna Energia zawarta w pierwotnych nośnikach energii, która nie była poddana żadnym przemianom (konwersjom). Nośniki energii pierwotnej pozyskiwane bezpośrednio z natury to: Biomasa Energia słoneczna Energia wiatru Energia wody Energia geotermalna Energia wtórna Energia otrzymana z przetworzenia energii pierwotnej (lub przetworzenia energii wtórnej) – wytwarzanie energii lub paliw z innych (zwykle pierwotnych) paliw lub energii.

12 Rodzaje energii: energia finalna i użyteczna 12 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Energia finalna (końcowa) Energia przystosowana do użycia (np. energia elektryczna, ciepło, gaz) Energia użyteczna Energia po przemianach w odbiornikach (takich jak: urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia przemysłowe, lampy, grzejniki, samochody,...) Rodzaje energii użytecznej: świetlna, mechaniczna, cieplna

13 Rodzaje energii: przemiana energii 13 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO energia pierwotna przemiana (konwersja) energii energia wtórna przemiana (konwersja) energii energia finalna

14 Przemiana energii pierwotnej na wtórną 14 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO biomasa energia słoneczna energia słoneczna energia wiatru energia wiatru energia wody energia wody energia geoterm. energia geoterm. elektro- ciepłownie CHP elektro- ciepłownie CHP elektrownie (także cieplne) elektrownie (także cieplne) ciepłownie elektrownie wiatrowe elektrownie wiatrowe elektrownie wodne elektrownie wodne energia elektryczna i/lub cieplna odpowiednio biopaliwa, w tym biogaz energia pierwotna energia wtórna

15 Rodzaje energii: wtórna - końcowa 15 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO energia pierwotna np. słoneczna przemiana (konwersja) energii np. konwersja fotowoltaiczna energia wtórna energia końcowa energia elektryczna źródło zdjęć: własne lub wikipedia

16 Rodzaje energii: energia wtórna - końcowa 16 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO energia pierwotna np. kukurydza przemiana (konwersja) energii np. fermentacja energia wtórna np. biogaz przemiana (konwersja) energii np. spalanie w silniku gazowym energia końcowa (finalna) np. energia elektryczna i ciepło źródło zdjęć: własne, GE lub wikipedia

17 Rodzaje energii: brutto - netto 17 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO nośnik/źródło energii źródło zdjęć: wikipedia oraz GE energia pierwotna energia finalna konwersja energii własne zużycie energetyki wytwórczej przesył i dystrybucja (straty) generator (sprawność) (straty) odbiorca końcowy brutto netto

18 Rodzaje energii: brutto - netto 18 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Energia finalna brutto E FB > Energia finalna netto E FN energia finalna brutto własne zużycie energetyki energia finalna netto straty na przesyle

19 Konwersja a transformacja energii – przykład 19 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO źródło zdjęć: wikipedia źródło energii pierwotnej energia finalna (elektr.) kocioł turbina generator transformator konwersja energii transformacja energii straty

20 Pobór energii a wytwarzanie – uproszczony model 20 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Urządzenie odbiorcze o mocy 1000 wat (np. odkurzacz) pracując pełną mocą przez 1 godzinę (1h) zużyje (1000 W x 1 h) = 1000 watogodzin energii Jednostka wytwórcza o mocy zainstalowanej 1000 wat (np. elektrownia na biomasę) pracując pełną mocą przez 1 godzinę wyprodukuje 1000 watogodzin energii W energetyce dla rozróżnienia stosuje się następujące jednostki mocy: MW el – jednostka określająca moc elektryczną (megawat mocy elektrycznej) MW th - jednostka określająca moc cieplną (megawat mocy cieplnej)

21 Moc wytwórcza – charakterystyka jednostki wytwórczej 21 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Moc zainstalowana – łączna moc znamionowa generatorów elektrowni, ciepłowni, czy elektrociepłowni. Zwykle określa się oddzielnie moc zainstalowaną elektryczną i cieplną (przy kogeneracji) Moc znamionowa – jest to wartość znamionowa mocy, przy której urządzenie pracuje prawidłowo i zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Wartość ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce znamionowej na obudowie urządzenia Moc osiągalna – maksymalna moc jednostki wytwórczej do wytwarzania energii w sposób ciągły w określonym czasie Moc dyspozycyjna - jest to moc osiągalna pomniejszona o ubytki na remonty planowe, ubytki okresowe, eksploatacyjne i losowe.

22 Moc wytwórcza – charakterystyka jednostki wytwórczej 22 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Dla biogazowni nie zintegrowanej z układem do wytwarzania energii elektrycznej/cieplnej, za moc wytwórczą uważa się produkcję biogazu w określonym czasie (np. m3/rok) lub ilość ekwiwalentnej energii elektrycznej obliczanej na podstawie wartości opałowej biogazu oraz referencyjnej wartości sprawności elektrycznej. Dla biopaliw, moc wytwórcza może być określona w tonach/rok W fotowoltaice (PV), nominalną moc modułu fotowoltaicznego określa się przez pomiar prądu i napięcia (P = U * I) podczas zmiany oporu przy określonym oświetleniu. Oświetlenie ma miejsce w tzw. warunkach standardowych – airmass 1,5 (natężenie światła 1000W/m2), temperatura ogniwa 25° C. W wyniku otrzymuje się tzw. moc w jednostkach MWpeak (MWp)

23 Sprawność konwersji, η (%) 23 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO konwersja energii SPRAWNOŚĆ η (%) E WE E WY η = E WY (output) E WE (input) * 100%

24 Sprawność konwersji, przykład biogaz CHP 24 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO η (%) Ilość: 190 tys. m3 Wartość opałowa:19 MJ/m3 E WY = 816 MWh (2938 GJ) η = 2938 GJ * 19*0,001 GJ * 100% = 81,4% biogaz

25 Pomiar energii - jednostki 25 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Jednostką energii w układzie SI jest: Dżul (ozn. J) Układ SI – Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar. Jest stworzony w oparciu o metryczny system miar. W Polsce układ SI obowiązuje od 1966 r. Został przyjęty przez wszystkie kraje świata z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, Liberii i Birmy.

26 Pomiar energii – inne stosowane jednostki 26 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Watogodzina (Wh) – moc * czas 1 Wh = 1 W * 1 h = 1W * 3600 s = 3600 Ws = 3600 J = 3,6 kJ (kilodżuli) Elektronowolt (eV) 1 eV = 1 e · 1 V 1,602 × J = fJ (femptodżuli) Tona oleju ekwiwalentnego (toe) – tona ropy naftowej 1 toe = 41,868 × J = 41,868 GJ Tona paliwa umownego (tpu) - tona węgla kamiennego 1 tpu = 29,3 × J = 29,3 GJ (gigadżuli) kaloria (cal) 1 cal = 4,1868 J

27 Przedrostki jednostek 27 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO NazwaSymbolMnożnik jottaY = zettaZ = eksaE = petaP = teraT = gigaG = 10 9 megaM = 10 6 kilok1 000 = 10 3 hektoh100 = 10 2 dekada10 = 10 1 decyd0,1 = centyc0,001 = milim0,001 = mikro μ 0, = nanon0, = pikop0, = femtof0, = attoa0, = zeptoz0, = joktoy0, =

28 Jednostki – przykłady (moc zainstalowana) 28 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO 1000 W = 1 kW (kilowat) 1000 kW = 1 MW (megawat) 1000 MW = 1 GW (gigawat) 1000 GW = 1 TW (terawat) 1 TW = 1000 GW = MW = kW = 1 x W 0,001 W = 1 mW (miliwat) 0,001 kW = 1 W (wat) 0,001 MW = 1 kW (kilowat)

29 Jednostki – przykłady (energia) 29 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO 1 kWh = 1*1000*W*60*60*s = Ws = J = 3,6 MJ = 0,0036 GJ 1 MWh= J = 3,6 GJ 1 GWh= GJ 1 ktoe = 11,63 GWh

30 Stosowanie jedn. w zależności od sektora 30 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Sektor energiistosowana jedn. energii (praktyka) elektroenergetykaMWh ciepło i chłódGJ transportktoe (także litr)

31 System energetyczny 31 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO źródło zdjęć: wikipedia sieć energetyczna: elektroenergetyczna ciepłownicza gazowa jedn. wytwórcza odbiorca może być także wytwarzanie energii wyspowe

32 Rodzaje sieci elektroenergetycznych 32 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO źródło zdjęć: wikipedia, bociany.pl Sieć przesyłowa wysokiego napięcia WN (110kV, 220 kV) najwyższego napięcia NN 400 kV Sieć dystrybucyjna (rozdzielcza) średniego napięcia SN (1 – 60 kV) sieć niskiego napięcia (<1 kV)

33 Charakterystyka parametrów sieci 33 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Prąd przesyłany w sieci elektroenergetycznej to zwykle prąd przemienny, gdyż daje się łatwo transformować. Moc w układzie można opisać jako: P = U * I * cos ( φ ); U- wartość napięcia, I – natężenie prądu, φ - przesunięcie fazowe prądu przemiennego Im wyższe napięcie sieci, tym mniejszy prąd i mniejsze straty w przesyle (mniejsze straty mocy na rezystancji przewodów). Można tej samej wartości moc przesłać na tym samym napięciu. Jednakże do sieci o danym napięciu znamionowym przyłącza się źródła o określonej wartości - tzw. kryterium zwarciowe (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej/Dystrybucyjnej): P EL * 20 P ZW P EL – moc znamionowa jednostki przyłączanej P ZW - moc zwarciowa (systemowa) w przewidywanym punkcie przyłączenia W sieci 110 kV występują następujące prądy zwarcia: 20, 25, 40 kA.

34 Sieci przesyłowe w Polsce 34 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO źródło zdjęć: PSE 750 kV 400 kV 220 kV 110 kV

35 Sieć ciepłownicza 35 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Sieć ciepłownicza – sieć do transportu rurociągowego energii cieplnej od jednostki wytwórczej (np. ciepłownia na biomasę) do odbiorców, za pośrednictwem czynnika termodynamicznego (nośnika ciepła, zwykle woda, para). W przypadku źródeł odnawialnych ciepło w większości przypadków wykorzystane będzie lokalnie bez wprowadzania do sieci.

36 Sieć gazowa (wtłaczanie biogazu) 36 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Od 11 marca 2010 r. biogaz rolniczy uznany został w prawie energetycznym jako paliwo gazowe, co umożliwia jego wtłaczanie do sieci gazowej (od ). Niestety inne biogazy (wysypiskowy, komunalny, z osadów ścikowych) nie mają takiej możliwości. Biogaz rolniczy może zostać wtłoczony do danej sieci z grupy E lub podgrupy Lw, Ls, Ln, Lm po oczyszczeniu do parametrów gazu transportowanego daną siecią. Ciepło spalania wtłaczanego biogazu nie może być mniejsza niż: E34 MJ/m3 Lw30 MJ/m3 Ls26 MJ/m3 Ln22 MJ/m3 Lm18 MJ/m3

37 Ciepło spalania i wartość opałowa 37 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Przydatność energetyczna paliwa (biogazu, biomasy) może wystarczająco być opisana przez: ciepło spalania (mierzona w MJ / kg lub MJ / m3) wartość opałową (mierzona w MJ/kg lub MJ / m3) Wartość tych wielkości zależy przede wszytskim od składu chemicznego paliwa i zależy od jego wilgotności i innych właściwości zycznych. Ciepło spalania: ilość ciepła, jaka powstaje przy spalaniu całkowitym i zupełnym jednostki masy lub jednostki objętości analizowanej substancji w stałej objętości, przy czym produkty spalania oziębiają się do temperatury początkowej, a para wodna zawarta w spalinach skrapla się zupełnie. Wartość opołowa ilość ciepła wydzielana przy spalaniu jednostki masy lub jednostki objętości paliwa przy jego całkowitym i zupełnym spalaniu, przy założeniu, że para wodna zawarta w spalinach nie ulega skropleniu, pomimo że spaliny osiągną temperaturę początkową paliwa.

38 Ciepło spalania i wartość opałowa 38 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Wartość opałowa jest mniejsza od ciepła spalania o wartość ciepła parowania wody wydzielającej się z paliwa podczas jego spalania. Woda opuszcza palenisko w postaci pary, więc wartość opałowa określa to ciepło, które wydziela się przy spalaniu paliwa (może być wykorzystane użytecznie).

39 Odnawialne źródła energii (OZE) – nośniki energii 39 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii

40 OZE – energia wodna 40 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Energia potencjalna i kinetyczna spadku wód przekształcana w energię elektryczną przez hydroelektrownię, z uwzględnieniem elektrowni szczytowo-pompowych.

41 OZE – energia geotermalna 41 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Energia dostępna w postaci energii cieplnej ze skorupy ziemskiej, zwykle w formie wody lub pary. Wytwarzana energia równa się różnicy entalpii płynu z odwiertu i płynu, który jest następnie rozprowadzany. Wykorzystuje się ją w dogodnych miejscach: do wytwarzania energii elektrycznej przy użyciu pary suchej lub też solanki o wysokiej entalpii po odparowaniu rzutowym, bezpośrednio jako ciepło używane w centralnym ogrzewaniu, do celów rolnictwa itp.

42 OZE – energia fal i pływów oceanicznych 42 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Energia mechaniczna pływów morskich, ruchu fal lub prądów oceanicznych wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej.

43 OZE – energia wiatrowa 43 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Energia kinetyczna wiatru wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej w turbinach wiatrowych.

44 OZE – odapady komunalne 44 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Część odpadów komunalnych o pochodzeniu biologicznym. Odpady komunalne - odpady pochodzące z gospodarstw domowych, szpitali i placówek sektora usług, spalane przy użyciu specjalnych instalacji, rozliczane na podstawie wartości opałowej.

45 OZE – biomasa stała 45 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Obejmuje organiczne, niekopalne substancje o pochodzeniu biologicznym, które mogą być wykorzystane w charakterze paliwa do produkcji energii cieplnej lub wytwarzania energii elektrycznej, w tym drewno, uprawy, odapdy stałe biodegradowalne, i in.

46 OZE – biogaz 46 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO Gaz składający się w przeważającej części z metanu i dwutlenku węgla, powstały w wyniku beztlenowej fermentacji biomasy: Biogaz powstały w wyniku procesów gnilnych odpadów na wysypisku. Biogaz powstały w wyniku procesów fermentacji beztlenowej osadów ściekowych. Biogaz powstały w wyniku procesów fermentacji beztlenowej gnojowicy zwierzęcej oraz odpadów w rzeźniach, browarach i innych zakładach przemysłu rolnospożywczego.

47 OZE – biopaliwa płynne (1) 47 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO biobenzyna bioetanol (etanol produkowany z biomasy lub z podatnej na rozkład biologiczny frakcji odpadów), biometanol (metanol produkowany z biomasy lub z podatnej na rozkład biologiczny frakcji odpadów), bio-ETBE (eter etylo-tertbutylowy na bazie bioetanolu; w którym procent objętości bio-ETBE, liczonego jako biopaliwo, wynosi 47 %); bio-MTBE (eter metylo-tert-butylowy produkowany na bazie biometanolu, gdzie procent objętości bio-MTBE, liczonego jako biopaliwo, wynosi 36 %).

48 OZE – biopaliwa płynne (2) 48 INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO biodiesle biodiesel (tj. ester metylowy produkowany z oleju roślinnego lub zwierzęcego, o jakości oleju napędowego), biodimetyloeter (eter (di)metylowy produkowany z biomasy), Fischer-Tropsch (mieszanka Fischera-Tropscha produkowana z biomasy), bio-oleje ekstrahowane na zimno (olej produkowany z nasion oleistych przez wyłącznie mechaniczną obróbkę) wszelkie inne płynne biopaliwa będące dodatkiem lub domieszką do oleju napędowego wysokoprężnych silników transportowych lub wykorzystywane bezpośrednio jako tego rodzaju olej. Płynne biopaliwa wykorzystywane bezpośrednio w charakterze paliwa, nieobjęte kategoriami biobenzyna i biodiesel.

49 Dziękuję za uwagę Michał Ćwil Polska Izba Gospoadarcza Energii Odnawialnej INWESTYCJE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI OZE Warszawa, , Michał Ćwil, PIGEO PIGEO ul. Gotarda 9, Warszawa Tel , Fax Literatura podana będzie podczas wykładu 49


Pobierz ppt "Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Warszawa, 20.11.2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google