Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rynek biomasy stałej w Polsce dr Magdalena Rogulska www.ipieo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rynek biomasy stałej w Polsce dr Magdalena Rogulska www.ipieo.pl."— Zapis prezentacji:

1 1 Rynek biomasy stałej w Polsce dr Magdalena Rogulska

2 2 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 Podstawowe kierunki: 1.Poprawa efektywności energetycznej 2.Wzrost bezpieczeństwa energetycznego 3.Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej 4.Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw 5.Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii 6.Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko

3 3 Cele w obszarze OZE Wzrost wykorzystania OZE w finalnym zużyciu energii do 15% w roku 2020 oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz utrzymanie tego poziomu w latach następnych Ochrona lasów przed nadmierną eksploatacją w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak żeby uniknąć konkurencji pomiędzy energetyką odnawialna i rolnictwem.

4 4 Przykłady działań na rzecz rozwoju wykorzystania OZE Wypracowanie ścieżki dojścia do 15% udziału OZE w podziale na sektory i technologie utrzymanie stabilnych mechanizmów wsparcia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, realizacja Wieloletniego programu promocji biopaliw i innych paliw odnawialnych w transporcie na lata wprowadzenie mechanizmów wsparcia dla wytwarzania ciepła i chłodu z OZE, Utrzymanie zasady zwolnienia z akcyzy energii z OZE Bezpośrednie wsparcie budowy nowych jednostek i sieci elektroenergetycznych umożliwiających ich przyłączenie, Stymulowanie rozwoju przemysłu na rzecz energetyki odnawialnej

5 Poznań, 18 maja 2010 r.5 Struktura produkcji z OZE Źródło: Główny Urząd Statystyczny Struktura produkcji energii z OZE, 2008 r. (%) Produkcja energii z OZE 228,3 PJ co stanowi 7,7% energii całkowitej biomasa stała – 70% produkcja ciepła 29% en. elektryczna 1% ciepło sieciowe

6 6 Zapotrzebowanie na energię do 2030 r. Zapotrzebowanie na energię: struktura produkcji z OZE Źródło : Polityka energetyczna Polski do 2030r. Wzrost zapotrzebowania na OZE z 4,8 Mtoe w 2006 do 12,9 Mtoe w 2030

7 Rynek biomasy Energetyka zawodowa i przemysłowa – współspalanie i kotły dedykowane biomasie, przy współspalaniu od 2008 r. obowiązek wykorzystania określonego udziału biomasy pochodzenia rolniczego (100% w 2015 r.). Lokalne ciepłownie (śr.1-10 MWh), konieczna modernizacja starych kotłowni węglowych, możliowść zamiany na kotły biomasowe (przykłady - PEC Lubań 8 MW, EC Płońsk- 10 MW th,2 MW el ) Indywidualni użytkownicy, w tym gospodarstwa domowe- duża dynamika sprzedaży kotłów, ale brak rynku paliwa i bezpieczeństwa dostaw paliwa, w tym peletów (85 % na eksport).

8 8 Produkcja energii elektrycznej z OZE wg źródeł ich pozyskania w latach [GWh] Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych w 2008 r., GUS, 2009

9 9 Produkcja ciepła z OZE w energetyce konwencjonalnej w latach [TJ] Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych w 2008 r., GUS, 2009

10 Konkurencja o zasoby biomasy Konkurencja po stronie podaży (rolnika): Produkcja żywności Produkcja biomasy na cele przemysłowe Zalesianie Ochrona przyrody (NATURA 2000) Konkurencja po stronie popytu: Elektroenergetyka Ciepłownictwo Produkcja biopaliw płynnych Przemysł Przykład: konkurencja o biomasę z leśnictwa między elektroenergetyką a przemysłem celulozowo-papierniczym, przemysłem produkcji płyt wiórowych i przemysłem meblarskim. Problem ograniczoności zasobów dostrzeżony po raz pierwszy przy planowaniu współspalania biomasy na dużą skalę

11 Zasoby biomasy Ograniczone zasoby leśne Przemysł drzewny zużywa odpady z produkcji drzewnej – brak nadwyżek Duży potencjał roślin energetycznych Ogromny potencjał produkcyjny w rolnictwie Zmiany strukturalne i reforma WPR Potrzeba alternatywnej produkcji w rolnictwie

12 Bilans zasobów biomasy i podstawowe kierunki jej pozyskania (J.Bzowski, 2006) Rodzaj biomasy stałejPotencjałWykorzystanie PJ/rok% % Słoma ,11,50,9 Siano10,0 0,0 Drewno z sadownictwa15,02,31,00,6 Rośliny energetyczne21231,90,30,2 Biomasa rolnicza razem351,052,82,81,7 Zasoby leśne240,036,1104,065,0 Drzewne odpady przemysłowe30,04,524,015,0 Drewno poużytkowe43,06,529,018,1 Drewno z pielęgnacji dróg1,00,20,1 Biomasa stała razem665,0100,0160,0100,0

13 Źródła biomasy rolniczej Uprawy energetyczne: drzewa szybkorosnące (np. wierzba, topola, akacja), wieloletnie byliny dwuliścienne (np. topinambur, ślazowiec pensylwański, rdesty), trawy wieloletnie (np. trzcina pospolita, miskanty) Znaczący potencjał Perspektywa średnio- i długo-terminowa Produkty rolnicze: rzepak, burak cukrowy, żyto, jęczmień, kukurydza, ziemniaki Odpady organiczne z rolnictwa: słoma, pozostałości przerobu owoców, odchody zwierzęce Perspektywa krótko- i średnio-terminowa

14 De Wit i Faaij 2008 za A. Faber 2009

15 IUNG-PIB 15 Kuś 2009 Zboża + kukurydza + rzepak IUNG, J. Kuś 2009 r.

16 źródło: Gradziuk P., Grzybek A., 2002 Zasoby słomy w różnych województwach

17 za Ślęzak 2008 Pozyskiwanie: PL 50% rocz. przyrostu UE 60% rocz. przyrostu

18 za Ślęzak 2008

19

20 20 Problemy Jak przyspieszyć rozwój rynku ? Produkcja dużych ilości biomasy zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego Rozwój wielkoobszarowych plantacji lignocelulozowych Wsparcie produkcji ciepła i chłodu sieciowego z OZE Wykorzystania odpadów na cele energetyczne Efektywność energetyczna – produkcja energii, przemysł, nawyki użytkowników Promocja stylu życia przyjaznego środowisku, wzrost świadomości społecznej

21 21 Uwagi końcowe Ministerstwo Gospodarki pracuje nad nowymi regulacjami energetycznymi np. zmiana definicji biomasy (Rozporządzenie MG z lutego 2010 r.) Krajowy plan działań w zakresie OZE – 25 maja 2010 r. na stronach MG, publiczna konsultacja do 7 czerwca Us tawa o OZE ??? Nowelizacja ustawy o biopaliwach ???


Pobierz ppt "1 Rynek biomasy stałej w Polsce dr Magdalena Rogulska www.ipieo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google