Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego Jarosław Wiśniewski Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego Jarosław Wiśniewski Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych."— Zapis prezentacji:

1 Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego Jarosław Wiśniewski Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych Poznań, r.

2 2 Podstawowym celem rolnictwa jest zabezpieczenie potrzeb żywnościowych, dlatego do celów energetycznych w pierwszej kolejności powinny być wykorzystywane lokalnie dostępne: produkty uboczne rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego rośliny energetyczne uprawiane na gruntach o niskiej przydatności rolniczej Podstawą energetyki odnawialnej powinny być: niewielkie jednostki wytwórcze, dostosowane do możliwości surowcowych gospodarstw rolnych, zlokalizowane w niewielkiej odległościach od odbiorców końcowych Zróżnicowany poziom wsparcia dla OZE w zależności od zainstalowanej mocy (wspieranie małych instalacji, instalacje powyżej 20 MW – brak wsparcia). wsparcie dla upraw energetycznych – WPR płatności do zagajników o krótkiej rotacji Polityka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie bioenergii

3 3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r., dotyczącego OZE Zobowiązanie Zobowiązanie jednostek wytwórczych do corocznego zwiększania wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego w ogólnej ilości biomasy dostarczonej do procesu spalania. Zapewnienie minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w zależności od typu oraz wielkości instalacji. dla jednostek wytwórczych o mocy elektrycznej powyżej 5 MW udział ten powinien wynosić od 25% w 2010 r. do 100% - w 2017 r. w przypadku jednostek hybrydowych oraz jednostek spalających wyłącznie biomasę o mocy elektrycznej powyżej 20 MW, udział ten został określony na poziomie od 20 % w 2010 r. do 60% w 2017 r. Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od dnia 23 lutego 2010 r., rozszerzono definicje biomasy o ziarna zbóż niskiej jakości.

4 4 Udział wagowy biomasy pochodzenia rolniczego w zależności od typu oraz wielkości instalacji Rok Obecne rozporządzenieProjekt nowego rozporządzenia 5 MW - 20 MWpow. 20 MW5 MW - 20 MWpow. 20 MW

5 5 Wyszczególnienie PolskaUE 2006 r,2007 r,2008 r,2009 r,2008 r, Biomasa stała90,891,187,786,146 Woda3,74,23,4 18,6 Biopaliwa ciekłe3,52,35,57,1 Biogaz1,3 1,81,65,4 Wiatr0,50,91,31,57,2 Energia geotermalna0,30,2 4 Biodegradowalne odpady komunalne ,5 Promieniowanie słoneczne00001,2 Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 r, wydawnictwo GUS 2011 Struktura pozyskania energii ogółem ze źródeł odnawialnych w Polsce i średnio w UE [w %]

6 6 Ilość energii elektrycznej wyprodukowana w poszczególnych technologiach Rodzaj źródła Elektrownie wodne Biomasa Biogaz Elektrownie wiatrowe Ogółem Źródło: URE (MG) [w GWh]

7 7 Saldo handlu zagranicznego Polski biomasą rolniczą i leśną Słoma i plewy zbóż (niepreparowane, mielone, prasowane lub w formie granulek) Pozostałe produkty pochodzenia roślinnego (w tym łuska słonecznika) Makuchy i inne pozostałości z nasion słonecznika Drewno opałowe (kłody, wióry, trociny, brykiety lub podobne formy) I-XII 2007I-XII 2008I-XII 2009I-XII 2010I-XI 2011 Źródło: Dane Ministerstwa Finansów [tys. ton]

8 8 Przybliżone zapotrzebowanie na biomasę pochodzenia rolniczego w Polsce? Przyjmując założenia: -roczna produkcja energii elektrycznej na poziomie około GWh, -produkcja energii elektrycznej z OZE w 50% z biomasy stałej, -realizacja celu w zakresie OZE w 2010 r. na poziomie 6,98% oraz w 2020 na poziomie 15%, -wymagany udział biomasy pochodzenia rolniczego na poziomie 60%, -rozliczenia udziału biomasy pochodzenia rolniczego wg wartości opałowej, -sprawność przemiany energii z biomasy 60%, -wartość energetyczną biomasy pochodzenia rolniczego 15 GJ/t, Przybliżone zapotrzebowanie na biomasę pochodzenia rolniczego dla sektora energetycznego wynosi: w 2010*– ok. 1,8 mln ton w 2020– ok. 3,0 mln ton * Szacunek uwzględnia dane MG (URE) dotyczące produkcji energii elektrycznej z biomasy

9 9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego Jarosław Wiśniewski Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google