Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego Jarosław Wiśniewski Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego Jarosław Wiśniewski Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych."— Zapis prezentacji:

1 Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego Jarosław Wiśniewski Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych Poznań, 16.02.2012 r.

2 2 Podstawowym celem rolnictwa jest zabezpieczenie potrzeb żywnościowych, dlatego do celów energetycznych w pierwszej kolejności powinny być wykorzystywane lokalnie dostępne: produkty uboczne rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego rośliny energetyczne uprawiane na gruntach o niskiej przydatności rolniczej Podstawą energetyki odnawialnej powinny być: niewielkie jednostki wytwórcze, dostosowane do możliwości surowcowych gospodarstw rolnych, zlokalizowane w niewielkiej odległościach od odbiorców końcowych Zróżnicowany poziom wsparcia dla OZE w zależności od zainstalowanej mocy (wspieranie małych instalacji, instalacje powyżej 20 MW – brak wsparcia). wsparcie dla upraw energetycznych – WPR płatności do zagajników o krótkiej rotacji Polityka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie bioenergii

3 3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r., dotyczącego OZE Zobowiązanie Zobowiązanie jednostek wytwórczych do corocznego zwiększania wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego w ogólnej ilości biomasy dostarczonej do procesu spalania. Zapewnienie minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w zależności od typu oraz wielkości instalacji. dla jednostek wytwórczych o mocy elektrycznej powyżej 5 MW udział ten powinien wynosić od 25% w 2010 r. do 100% - w 2017 r. w przypadku jednostek hybrydowych oraz jednostek spalających wyłącznie biomasę o mocy elektrycznej powyżej 20 MW, udział ten został określony na poziomie od 20 % w 2010 r. do 60% w 2017 r. Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od dnia 23 lutego 2010 r., rozszerzono definicje biomasy o ziarna zbóż niskiej jakości.

4 4 Udział wagowy biomasy pochodzenia rolniczego w zależności od typu oraz wielkości instalacji Rok Obecne rozporządzenieProjekt nowego rozporządzenia 5 MW - 20 MWpow. 20 MW5 MW - 20 MWpow. 20 MW 20102520-- 20114020-- 201255205020 201370256020 201485307020 2015100408020 2016100508030 2017100608040 2018--8540 2019--8550 2020--8550 2021--8550

5 5 Wyszczególnienie PolskaUE 2006 r,2007 r,2008 r,2009 r,2008 r, Biomasa stała90,891,187,786,146 Woda3,74,23,4 18,6 Biopaliwa ciekłe3,52,35,57,1 Biogaz1,3 1,81,65,4 Wiatr0,50,91,31,57,2 Energia geotermalna0,30,2 4 Biodegradowalne odpady komunalne 000010,5 Promieniowanie słoneczne00001,2 Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 r, wydawnictwo GUS 2011 Struktura pozyskania energii ogółem ze źródeł odnawialnych w Polsce i średnio w UE [w %]

6 6 Ilość energii elektrycznej wyprodukowana w poszczególnych technologiach Rodzaj źródła200520062007200820092010 Elektrownie wodne2 1762 0302 2532 1532 3762 922 Biomasa1 3451 8182 3433 3134 8885 788 Biogaz105117162221295363 Elektrownie wiatrowe1352574728061 0451 822 Ogółem3 7614 2225 2306 4938 60410 895 Źródło: URE (MG) [w GWh]

7 7 Saldo handlu zagranicznego Polski biomasą rolniczą i leśną Słoma i plewy zbóż (niepreparowane, mielone, prasowane lub w formie granulek) Pozostałe produkty pochodzenia roślinnego (w tym łuska słonecznika) Makuchy i inne pozostałości z nasion słonecznika Drewno opałowe (kłody, wióry, trociny, brykiety lub podobne formy) -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 I-XII 2007I-XII 2008I-XII 2009I-XII 2010I-XI 2011 Źródło: Dane Ministerstwa Finansów [tys. ton]

8 8 Przybliżone zapotrzebowanie na biomasę pochodzenia rolniczego w Polsce? Przyjmując założenia: -roczna produkcja energii elektrycznej na poziomie około 160 000 GWh, -produkcja energii elektrycznej z OZE w 50% z biomasy stałej, -realizacja celu w zakresie OZE w 2010 r. na poziomie 6,98% oraz w 2020 na poziomie 15%, -wymagany udział biomasy pochodzenia rolniczego na poziomie 60%, -rozliczenia udziału biomasy pochodzenia rolniczego wg wartości opałowej, -sprawność przemiany energii z biomasy 60%, -wartość energetyczną biomasy pochodzenia rolniczego 15 GJ/t, Przybliżone zapotrzebowanie na biomasę pochodzenia rolniczego dla sektora energetycznego wynosi: w 2010*– ok. 1,8 mln ton w 2020– ok. 3,0 mln ton * Szacunek uwzględnia dane MG (URE) dotyczące produkcji energii elektrycznej z biomasy

9 9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego Jarosław Wiśniewski Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google