Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorczość i biznes we współczesnym sporcie, turystyce i rekreacji Janusz Olearnik Wykład 5 Halloween 2014 Janusz Olearnik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorczość i biznes we współczesnym sporcie, turystyce i rekreacji Janusz Olearnik Wykład 5 Halloween 2014 Janusz Olearnik."— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorczość i biznes we współczesnym sporcie, turystyce i rekreacji
Janusz Olearnik Wykład 5 Halloween 2014 Janusz Olearnik

2 Szans dla sukcesu w biznesie poszukuje się przede wszystkim na zewnątrz, poza firmą, na rynku.
Janusz Olearnik

3 WSPÓŁCZESNY RYNEK TURYSTYCZNY
SZANSĄ NA BIZNES Janusz Olearnik

4 Rynek turystyczny Przestrzeń ekonomiczna w której spotykają się kupujący (turyści) i sprzedający (przedsiębiorcy) w określonych warunkach powstałych we współpracy z jednostkami samorządu, administracji publicznej i gospodarczej oraz społeczności lokalnej. Janusz Olearnik

5 Koniunktura na rynku turystycznym w Polsce i UE
Obniżenie poziomu ruchu turystycznego w większości krajów UE od 2008r.; Spadek turystyki przyjazdowej do Polski od 2009r.; Obniżenie ruchu turystycznego krajowego w Polsce od 2008r.; Poprawa sytuacji rynkowej od 2010r.; rola EURO 2012; Janusz Olearnik

6 Czynniki rozwoju przedsiębiorczości turystycznej w Polsce
Aktywność administracji rządowej w zakresie promocji Polski; Inwestycje infrastrukturalne (drogi, stadiony, hotele, szlaki); Wzrost ilości i różnorodności regionalnych i lokalnych produktów turystycznych; Trwająca restrukturyzacja regionalnych organizacji turystycznych i wynikające stąd szanse poprawy promocji i tworzenia produktów turystycznych; Stosunkowo duży udział małych i średnich firm, a także firm rodzinnych – bardziej elastycznych na rynku; Janusz Olearnik

7 Przedsiębiorczość we współczesnym sporcie
M. Bednarczyk (red.) Przedsiębiorczość w turystyce, wprowadzenie Roberta Korzeniowskiego Janusz Olearnik

8 Przedsiębiorczość w sporcie 1 Ponadnarodowe federacje sportowe
Ponadnarodowe federacje sportowe organizujące rozgrywki są niezależne finansowo; Federacje uzyskują znaczne wpływy ze sponsoringu i praw do transmisji audiowizualnych; Federacje potrafią narzucać swoją wolę nawet rządom (przykład UEFA i EURO 2012) Janusz Olearnik

9 Przedsiębiorczość w sporcie 2 Krajowe federacje sportowe
Federacje krajowe są oparte na statutach stowarzyszeń, często funkcjonują jak przedsiębiorstwa; Są zróżnicowane jak chodzi o profesjonalizm i niezależność finansową, zależy to od atrakcyjności medialnej danej dyscypliny sportu; Federacje powinny działać na zasadach rynkowych, dostosowując się do potrzeb mediów, sponsorów, kibiców, klubów; Janusz Olearnik

10 Przedsiębiorczość w sporcie 3 Ligi i cykle rozgrywek
Dokonuje się profesjonalizacja organizacji zarządzających rozgrywkami (np. Polska Liga Koszykówki SA, Speedway Ekstraklasa Żużlowa Sp. z o.o.); Duże korporacje wspierają we własnych celach promocyjnych organizacje zarządzające rozgrywkami, np. „T-mobile Ekstraklasa”; Plus Liga, Orlen Liga, Tauron Basket Liga; Zakres działania tych podmiotów obejmuje: organizację rozgrywek, obrót prawami medialnymi, sponsoring i opiera się na zasadach rynkowych; Janusz Olearnik

11 Przedsiębiorczość w sporcie 4 Kluby sportowe
Proces przeobrażania klubów z formy stowarzyszeń w spółki; Duże kluby działają jak przedsiębiorstwa, zarządzają biznesem klubowym (marką, transferami gwiazd, sprzedażą praw i biletów), respektują rachunek ekonomiczny i prawa rynku; Janusz Olearnik

12 Przedsiębiorczość w sporcie 5 Bliskie otoczenie zawodnika/drużyny
Konieczność zapewnienia profesjonalnego wsparcia : trener, asystent trenera menedżer fizjoterapeuta; specjaliści medycyny sportowej – fizjolog, psycholog, kardiolog, ortopeda, farmakolog, itp; wg zasad rynkowych. Janusz Olearnik

13 Przedsiębiorczość w sporcie 6 Sponsorzy
Konieczność uwzględnienia interesu sponsora: przeniesienia pozytywnych emocji związanych z kibicowaniem, wyrazów podziwu i sympatii na daną firmę i jej produkty; Zysk wizerunkowy dla marki; Różnorodność form świadczeń na rzecz sponsorów Janusz Olearnik

14 Przedsiębiorczość w sporcie 7 Nauka i technika
Rewolucyjne znaczenie innowacji technicznych dla osiągnięć sportowych (stroje, sprzęt, przyrządy); Metody pomiarów wyników i wspomaganie analiz sędziowskich; Badania zdolności wysiłkowych zawodników jako wspomaganie treningu; Janusz Olearnik

15 Przedsiębiorczość w sporcie 8 Kibice
Nabywcy biletów na zawody; Kupujący pamiątki, symbole klubowe, wydawnictwa, itp. Kupujący transmisje; Kupujący usługi turystyczne. Janusz Olearnik

16 Przedsiębiorczość w sporcie 9 Infrastruktura sportowa
Projektowanie i budowa obiektów sportowych; Publiczne i komercyjne wykorzystanie obiektów; Zarządzanie obiektami; Rozwój infrastruktury i jej unowocześnianie Janusz Olearnik

17 Przedsiębiorczość w sporcie 10 Media
Dostosowanie do potrzeb widzów, sponsorów, reklamodawców; Rynek praw do przekazów medialnych; Prasa sportowa; Portale, strony, fora internetowe; Janusz Olearnik

18 EWOLUCJA PODEJŚCIA… Sport jako idea powszechnego udziału w rywalizacji na gruncie fizycznym Sport jako system współzależności silnie zakorzenionych w realiach gospodarki, rynku i biznesu sportowego Janusz Olearnik

19 Robert Korzeniowski o profesjonalizacji sportu:
Tylko realne, przedsiębiorcze i profesjonalne współdziałanie sportowców i organizacji sportowych oraz ich partnerów mogą przynieść sukces nie tylko sportowy, ale także w biznesie. Przedsiębiorcze i profesjonalne działania są najważniejszymi czynnikami dla rozwoju zarówno samego sportu, jak i wszystkich obszarów biznesu, w tym biznesu turystycznego. Janusz Olearnik

20 Instytucje wspierające przedsiębiorczość w turystyce
Janusz Olearnik

21 Główne podmioty Minister Sportu i Turystyki
Polska Organizacja Turystyczna Regionalne Organizacje Turystyczne Lokalne Organizacje Turystyczne Samorządy terytorialne Przedsiębiorstwa turystyczne Janusz Olearnik

22 POT, ROT, LOT Polska Organizacja Turystyczna
Regionalne Organizacje Turystyczne Lokalne Organizacje Turystyczne Janusz Olearnik

23 Polska Organizacja Turystyczna
POT jest państwową osobą prawną. Nadzór nad POT sprawuje Minister Sportu i Turystyki. Podstawa prawna powołania POT Janusz Olearnik

24 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r o Polskiej Organizacji Turystycznej
Dz.U. z 1999r. nr 62, poz. 689 Zmiany: Dz.U.2000 nr 22 Dz.U.2001 nr 22 Dz.U.2006 nr 170 Dz.U.2006 nr 249 Janusz Olearnik

25 Zadania POT kształtowanie wizerunku Polski
promocja walorów turystycznych Polski w kraju i za granicą, działanie na rzecz rozwoju polskiego rynku turystycznego, prowadzenie badań rynku, prowadzenie krajowego systemu informacji turystycznej, inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju infrastruktury turystycznej Janusz Olearnik

26 Przedstawicielstwa zagraniczne POT
w 14 krajach świata: Austria, Belgia, Francja,  Hiszpania,  Holandia,   Japonia,  Niemcy,  USA,  Rosja, Szwecja,  Węgry,  Wielka Brytania, Włochy, Ukraina. Dzięki znajomości specyfiki krajów – POT może planować kampanie promocyjne, które uwzględniają charakter i potrzeby poszczególnych rynków. Janusz Olearnik

27 LOGO „Polska” Logo jest traktowane jako wyróżnienie markowego produktu turystycznego i de facto jest turystycznym znakiem jakości. Polska Organizacja Turystyczna jest wyłącznym zarządzającym tym logo. Aby wykorzystać logo we własnych materiałach promocyjnych należy uzyskać zgodę POT. Zadaniem stosowania logo „Polska” są cele promocyjne tzn. może być wykorzystywane wyłącznie w celach promocji polskiej turystyki na rynkach zagranicznych i rynku krajowym. Janusz Olearnik

28 Podmioty współpracy z POT
organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorząd gospodarczy i zawodowy oraz stowarzyszenia działające w tej dziedzinie. polskie przedstawicielstwa zagraniczne - w zakresie zadań wykonywanych za granicą regionalne i lokalne organizacje turystyczne Janusz Olearnik

29 Regionalna organizacja turystyczna (ROT)
organizacja współpracy samorządu terytorialnego (zwłaszcza szczebla wojewódzkiego) i branży turystycznej w zakresie promocji obszaru obejmującego działalność tej organizacji, jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą, założona w formie prawno-organizacyjnej stowarzyszenia. Janusz Olearnik

30 Regionalne organizacje turystyczne (16) - zadania
skoordynowanie działań promocyjnych w województwie, stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej w celu zapewnienia informacji o województwie w oparciu o lokalne punkty informacji turystycznej oraz włączenie w krajowe rozwiązania systemu informacji turystycznej, promocja walorów turystycznych regionu w kraju i za granicą, stymulowanie rozwoju produktu turystycznego w regionie inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, inspirowanie i pomoc przy tworzeniu Lokalnych Organizacji Turystycznych w regionie, doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki, prowadzenie badań marketingowych w dziedzinie turystyki. Janusz Olearnik

31 Lokalne organizacje turystyczne (107)
organizacje współpracy samorządu terytorialnego (zwłaszcza szczebla powiatowego lub gminnego) i lokalnej branży turystycznej w zakresie promocji turystycznej obszaru obejmującego działalność tej organizacji, a w szczególności kreowania (tworzenia, promocji i rozwoju) lokalnych produktów turystycznych, założone w formie prawno-organizacyjnej stowarzyszenia Częstochowska Organizacja Turystyczna Tadeusz Wrona Częstochowa Aleja NMP 65 tel/fax. (034) um.gov.pl Jurajska Organizacja Leszek Łazarowicz Zawiercie ul. Piastowska 1 tel. (032) Beskidzka Organizacja Turystyczna Tomasz Lorek Brenna ul. Wyzwolenia 71 tel. (033) Wiślańska Organizacja Turystyczna Rafał Skurzok Wisła pl. B. Hoffa 3 Janusz Olearnik

32 PRZYKŁADOWE NAJWAŻNIEJSZE INSTYTUCJE I ORGANIZACJE TURYSTYCZNE W POLSCE
Janusz Olearnik

33 INSTYTUCJE I ORGANIZACJE TURYSTYCZNE W POLSCE
Polska Izba Turystyki Organizacja pozarządowa, samorządu gospodarczego, zrzeszająca podmioty gospodarcze w branży turystycznej. Działa od 1992r., reprezentuje interesy gospodarcze swoich członków Zajmuje się działalnością na rzecz rozwoju biznesu turystycznego, promocją turystyki, podnoszeniem poziomu usług w turystyce. Prowadzi system rekomendacji biur podróży, wydaje biurom podróży certyfikaty, które są gwarancją jakości usług. Janusz Olearnik

34 INSTYTUCJE I ORGANIZACJE TURYSTYCZNE W POLSCE
Automobilklub Polski Założony 1909r. Jest społeczną organizacją działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach, powołaną do: upowszechniania kultury motoryzacyjnej oraz popularyzowania: sportów motorowych, turystyki motorowej, zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cele swe Automobilklub realizuje przez: zrzeszanie osób zainteresowanych motoryzacją; inicjowanie i organizowanie imprez mających na celu podnoszenie kultury i bezpieczeństwa jazdy organizowanie zawodów i rajdów w sportach samochodowych, motocyklowych i kartingu; organizowanie zlotów, rajdów i innych imprez turystyki motorowej i caravaningowej oraz dla posiadaczy pojazdów zabytkowych; udział swoich członków w imprezach w kraju i za granicą; prowadzenie szkoleń podstawowych i doskonalących w dziedzinie kierowania pojazdami; prowadzenie działalności wychowawczo – szkoleniowej dla dzieci i młodzieży, organizowanie spotkań i prelekcji na tematy prawne i techniczne związane z działalnością motoryzacji; udzielanie poradnictwa w zakresie rozwoju techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego; nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych służących rozwojowi działalności statutowej, przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji i ochrona środowiska; prowadzenie działalności w dziedzinie rzeczoznawstwa motoryzacyjnego. Janusz Olearnik

35 INSTYTUCJE I ORGANIZACJE TURYSTYCZNE W POLSCE
Instytut Turystyki Od 2007r. jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Jednostka badawczo-rozwojowa. Główne zadania statutowe: 1. Działalność wydawnicza 2. Badania i ekspertyzy naukowe 3. Badanie rynku i opinii publicznej 4. Działalność szkoleniowa Janusz Olearnik

36 INSTYTUCJE I ORGANIZACJE TURYSTYCZNE W POLSCE
Polska Agencja Promocji Turystyki Jednostka państwowa 11 oddziałów regionalnych Zajmuje się organizacją krajowego systemu informacji turystycznej i promowaniem walorów turystycznych Polski. Prowadzi ogólnopolski system informacji turystycznej INFOTUR i Bank Ofert Turystycznych BOT Janusz Olearnik

37 INSTYTUCJE I ORGANIZACJE TURYSTYCZNE W POLSCE
Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA powstała w 1993 r. Głównym celem jej działalności jest konsulting w zakresie kreowania polskich marek turystycznych, opracowywanie strategii rozwoju produktów turystycznych. Oprócz tego agencja zajmuje się także: działalnością wydawniczą działalnością inwestycyjną pośrednictwem inwestycyjnym i finansowym doradztwem w zakresie organizacji Janusz Olearnik

38 INSTYTUCJE I ORGANIZACJE TURYSTYCZNE W POLSCE
Polska Federacja Campingu i Caravaningu Głównymi celami statutowymi Federacji są: popularyzowanie idei campingu, a w szczególności kultury zachowania na campingach, prowadzenie ewidencji, klasyfikacji, rekomendacji i kontroli campingów w Polsce, poradnictwo w zakresie campingu, pomoc w budowie i modernizacji campingów reklamowa i promocja campingu i turystyki campingowej współpraca z klubami campingowymi, realizacja konkursu "Mister Camping" jako współzawodnictwa między campingami organizowanie zlotów campingowych i caravaningowych, krajowych i międzynarodowych Janusz Olearnik

39 INSTYTUCJE I ORGANIZACJE TURYSTYCZNE W POLSCE
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwo Gościnne” Zrzesza stowarzyszenia w celu: 1. wspólnego prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej; 2. tworzenia ogólnopolskiego systemu kategoryzacji i standaryzacji wiejskiej bazy noclegowej; 3. współpracy z przedstawicielami władzy oraz innymi organizacjami, 4. wymiany i upowszechniania doświadczeń z zakresu organizacji i rozwoju turystyki wiejskiej; 5. tworzenia bazy danych o gospodarstwach agroturystycznych; 6. analizy rynku turystyki wiejskiej; 7. współpracy z mass mediami; 8. organizowania szkoleń, wykładów, odczytów, wystaw, Janusz Olearnik

40 INSTYTUCJE I ORGANIZACJE TURYSTYCZNE W POLSCE
Polski Związek Alpinizmu Federacja skupiająca kluby górskie i wspinaczkowe w Polsce, związek sportowy. Zrzesza ponad 60 podmiotów, w tym 34 kluby powierzchniowe oraz 24 kluby i sekcje jaskiniowe osób. Do jego zadań należą m.in. działalność szkoleniowa i popularyzatorska, koordynacja wypraw, organizacja współzawodnictwa na terenie Polski reprezentacja Polski ramach współzawodnictwa międzynarodowego. nadawanie uprawnień wspinaczkowych. Wydaje 1907 r kwartalnik „Taternik” oraz pomniejsze biuletyny. Janusz Olearnik

41 INSTYTUCJE I ORGANIZACJE TURYSTYCZNE W POLSCE
Polski Związek Jeździecki Związek sportowy, zajmuje się organizacją, rozwojem i popularyzacją jeździectwa. Działa przez wojewódzkie związki i kluby jeździeckie. Nadaje certyfikaty i licencje: klubom, zawodnikom, szkoleniowcom, sędziom i koniom. Przygotowuje kadrę Polski do udziału w zawodach różnych szczebli. Janusz Olearnik

42 INSTYTUCJE I ORGANIZACJE TURYSTYCZNE W POLSCE
Polski Związek Narciarski Główne zadania: organizowanie, popularyzacja i rozwijanie narciarstwa reprezentowanie interesów narciarstwa w organizacjach międzynarodowych. organizowanie i prowadzenie: - szkolenia zawodników - szkolenia instruktorów, trenerów, sędziów i działaczy narciarskich - kontaktów sportowych z zagranicznymi organizacjami sportowymi - współzawodnictwa sportowego. nadawanie zawodnikom licencji sportowych prowadzenie szkół mistrzostwa sportowego współpraca z producentami sprzętu i urządzeń narciarskich wnioskowanie i nadzorowanie budowania obiektów narciarskich Janusz Olearnik

43 INSTYTUCJE I ORGANIZACJE TURYSTYCZNE W POLSCE
Polski Związek Żeglarski Główne zadania: ustala niezbędne normy organizacyjne oraz przepisy sportowe, techniczne, szkoleniowe i bezpieczeństwa dla żeglarstwa, popularyzuje dobre obyczaje żeglarskie przygotowuje udział reprezentantów sportowego żeglarstwa polskiego w zawodach przyznaje licencje sportowe i szkoleniowe, prowadzi szkolenia żeglarskie, organizuje regaty, obozy, pokazy, kursy, reprezentuje żeglarstwo polskie w organizacjach międzynarodowych Janusz Olearnik

44 INSTYTUCJE I ORGANIZACJE TURYSTYCZNE W POLSCE
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Działalność statutowa PTSM obejmuje: organizowanie sieci schronisk młodzieżowych organizowanie imprez turystycznych upowszechnianie taniej formy letniego wypoczynku - obozów wędrownych - w oparciu o ponad 80 tzw. "tras typowych" PTSM i sieć ponad 300 schronisk młodzieżowych. Członkostwo w PTSM poświadcza legitymacja PTSM, wydawana każdemu turyście. Dostępna jest też legitymacja międzynarodowa - rabaty na nocleg. Ważnym ogniwem organizacyjnym Towarzystwa są koła PTSM, które w liczbie ponad 800 (głównie szkolne) skupiają miłośników taniej turystyki schroniskowej. Janusz Olearnik

45 INSTYTUCJE I ORGANIZACJE TURYSTYCZNE W POLSCE
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) 61 tysięcy członków, 260 oddziałów kół i klubów, 20 tysięcy miejsc noclegowych w 200 obiektach (domy turysty, schroniska górskie, stanice i ośrodki turystyki wodnej, ośrodki campingowe, zajazdy). sieć 16 muzeów regionalnych. wydawca map, folderów i przewodników. własna kadra przewodników turystycznych, instruktorów krajoznawstwa i ochrony przyrody oraz przodowników turystyki kwalifikowanej (pieszej, górskiej, rowerowej, kajakowej, motorowej, jeździeckiej i narciarskiej). 63 tys. km wyznakowanych przez PTTK szlaków: pieszych nizinnych i górskich, rowerowych, narciarskich, jeździeckich oraz wodnych. dalekobieżne (transeuropejskie) szlaki piesze i rowerowe nad którymi merytoryczną i prawną opiekę sprawuje PTTK. legitymacja członkowska, będąca jednocześnie Kartą Rabatową PTTK. Janusz Olearnik

46 INSTYTUCJE I ORGANIZACJE TURYSTYCZNE W POLSCE
Polskie Zrzeszenie Hoteli Główne cele PZHT: reprezentowanie polskiego hotelarstwa w kraju i za granicą, rozwój branży hotelarskiej i podnoszenie jakości obsługi klienta. kształcenie kadr dla branży, wspieranie badań naukowych ochrona interesów zawodowych hotelarzy, gastronomików, pracowników turystyki i ośrodków wypoczynkowych, Przykładowe działania: Wydawca miesięcznika „Hotelarz". Współtwórca programów nauczania dla szkół hotelarskich, Uczestnik opracowania ustawy o usługach turystycznych, która zawiera m.in. przepisy dotyczące kategoryzacji obiektów hotelarskich. Organizator warszawskich targów "Trend Hotel" - producentów dla hoteli; Współorganizator „Międzynarodowych Targów Turystycznych" w Poznaniu „Tour-Salon". Prowadzący system rekomendacji hoteli, a także konkursy (dla barmanów, kucharzy). Janusz Olearnik

47 Biznes turystyczny w sieci
Janusz Olearnik

48 E-przedsiębiorczość w turystyce
Obszar prawny Założenie podmiotu Relacja handlowa na odległość Ochrona danych osobowych Obszar techniczny Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem Strona/ Portal internetowa Systemy informatyczne do obsługi relacji z klientami Obszar rynkowy Bazy i relacje z dostawcami Bazy danych o klientach i produktach Promocja Janusz Olearnik

49 Podstawowe akty prawne regulujące działalność firmy turystycznej w Internecie
Ustawa z dn. 18 VII 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. Ustaw nr 44, poz.1204); Ustawa z dn. 18 IX 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. Ustaw nr 130, poz. 1450); Ustawa z dn. 29 VIII 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw nr 101; poz. 926). Janusz Olearnik

50 ETAPY ZAŁOŻENIA INTERNETOWEGO BIURA PODRÓŻY
Krok 1 Prace przygotowawcze Krok 2 Utworzenie firmy Krok 3 Przygotowanie warunków technicznych Krok 4 Stworzenie oferty produktowej Krok 5 Marketing i sprzedaż ETAPY ZAŁOŻENIA INTERNETOWEGO BIURA PODRÓŻY Janusz Olearnik

51 Krok 1 Prace przygotowawcze
Analizy rynkowe i strategiczne Porównanie portali i ofert turystycznych w internecie Biznesplan Krok 2 Utworzenie firmy Wybór formy prawnej Wybór nazwy Czynności formalno-prawne Krok 3 Przygotowanie warunków technicznych Biuro i meble Sprzęt komputerowy Oprogramowanie biurowe Oprogramowanie CMS plus komunikacja z klientami i płatności Domena Profesjonalna strona internetowa Krok 4 Stworzenie oferty produktowej Ustalenie asortymentu Wyszukanie produktów Nawiązanie kontaktów Zawarcie umów z dostawcami Umieszczenie oferty na stronie internetowej Krok 5 Marketing i sprzedaż Pozycjonowanie strony internetowej Kampania reklamowa Zatrudnienie i wyszkolenie pracowników Janusz Olearnik

52 Krok 1 Prace przygotowawcze
Analizy rynkowe i strategiczne Porównanie portali i ofert turystycznych w internecie Biznesplan Janusz Olearnik

53 Czynności formalno-prawne
Krok 2 Utworzenie firmy Wybór formy prawnej Wybór nazwy Czynności formalno-prawne Janusz Olearnik

54 Oprogramowanie biurowe
Krok 3 Przygotowanie warunków technicznych Biuro i meble Sprzęt komputerowy Oprogramowanie biurowe Oprogramowanie CMS plus komunikacja z klientami i płatności Domena Profesjonalna strona internetowa Janusz Olearnik

55 Ustalenie asortymentu
Krok 4 Stworzenie oferty produktowej Ustalenie asortymentu Wyszukanie produktów Nawiązanie kontaktów Zawarcie umów z dostawcami Umieszczenie oferty na stronie internetowej Janusz Olearnik

56 Pozycjonowanie strony internetowej
Krok 5 Marketing i sprzedaż Pozycjonowanie strony internetowej Kampania reklamowa Zatrudnienie i wyszkolenie pracowników Janusz Olearnik

57 Koniec wykładu 5 Janusz Olearnik


Pobierz ppt "Przedsiębiorczość i biznes we współczesnym sporcie, turystyce i rekreacji Janusz Olearnik Wykład 5 Halloween 2014 Janusz Olearnik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google