Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sposób na szybkie zastępstwo

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sposób na szybkie zastępstwo"— Zapis prezentacji:

1 Sposób na szybkie zastępstwo
z wykorzystaniem metod aktywizujących w edukacji czytelniczej i medialnej

2 Metody aktywizujące Metody aktywizujące to taki sposób nauczania, w którym nauczyciel nie przekazuje uczniom gotowej wiedzy, lecz stwarza warunki do samodzielnego uczenia się. Można to osiągnąć poprzez takie zorganizowanie zajęć, by uczeń mógł samodzielnie myśleć, uruchomić wyobraźnię, realizować własne poglądy i działać. Zajęcia w bibliotece nie są wyjątkiem i podczas nich również można stosować metody aktywizujące.

3 Burza mózgów Metoda ta polega na postawieniu przez prowadzącego pytania lub zagadnienia Uczniowie podają pomysły rozwiązywania tego problemu. Wszystkie pomysły są notowane W drugim etapie następuje dyskusja na temat każdego rozwiązania i jego ocena W trzecim etapie dokonuje się wyboru najlepszego rozwiązania, które zostaje wprowadzone w życie i sprawdzane pod kątem efektywności.

4 Przykład zastosowania burzy mózgów na zajęciach z Edukacji czytelniczej i medialnej:
„Dlaczego czytam czasopisma?”, „ Jak zwiększyć czytelnictwo w naszej klasie?” „Jak używać komputera, żeby się od niego nie uzależnić?”, „Książki to…………..”

5 Schemat skojarzeń

6 Dyskusja Jest wymianą poglądów między nauczycielem i uczniami na temat wybranego problemu Opiera się na posiadanej wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniach uczniów. Dyskusja może mieć charakter: wolny – wszyscy biorą udział; panelu – wyznaczone osoby przygotowują swoje wystąpienie.

7 Dyskusja Dyskusja służy dokonywaniu oceny, wartościowaniu, dlatego jest ważną umiejętnością społeczną Pomaga w posługiwaniu się wiedzą w różnych sytuacjach wymagających poszukiwania rozwiązania i dróg postępowania.

8 Taką metodą można przeprowadzić lekcję na temat:
„Telewizja – przyjaciel czy wróg?” „Czy media takie jak TV, komputer pomagają nam czy szkodzą?”

9 Debata „za i przeciw” Jest metodą ułatwiającą spojrzenie na ten sam problem z różnych punktów widzenia Uczniowie w dwóch podstawowych grupach prezentują argumenty „za i przeciw”, których celem jest przekonanie adwersarzy do swojego stanowiska. Dzięki tej metodzie uczniowie uczą się logicznego myślenia, argumentowania, wystąpień publicznych, skutecznej komunikacji, aktywnego słuchania.

10 Debata na zajęciach czytelniczych to np.
„Co lepiej – przeczytać książkę, czy obejrzeć film?” „Reklama. Jesteś za czy przeciw?”

11 Jest graficznym zapisem analizy podejmowania decyzji.
Drzewo decyzyjne Jest graficznym zapisem analizy podejmowania decyzji.

12 Drzewo decyzyjne W „pniu” drzewa należy wpisać, na czym polega problem decyzyjny, czyli to w jakiej sprawie należy podjąć decyzję Następny poziom to „gałęzie”, gdzie wpisuje się możliwe rozwiązania problemu. Może być dwie, trzy lub więcej „gałęzi” Trzeci poziom to miejsce na rozpisanie dobrych i złych (osobno) konsekwencji poszczególnych wariantów rozwiązania problemu W „koronie” drzewa należy określić cele i wartości, którymi kieruje się osoba podejmująca decyzję. Stanowią one zarazem kryterium oceny rozważanych możliwości.

13 Przykład zastosowania metody drzewa decyzyjnego:
„Czy korzystać z mediów ?”

14 Metaplan Jest metodą pozwalająca na postawienie diagnozy sytuacji, a następnie wskazanie możliwości rozwiązania trudnego problemu. To graficzny, plakatowy sposób dyskusji, toczonej w małych zespołach (5 – 6 osobowych) lub w większych grupach.

15 Elementy budowy metaplanu
Temat Jak jest? Jak powinno być? Dlaczego nie jest tak, jak być powinno? Wnioski

16 Wykorzystanie metaplanu na zajęciach polecając uczniom, aby zastanowili się nad zagadnieniem „Uczniowie a książki”

17 Mapa mentalna (pojęciowa)
To metoda wizualnego przedstawienia problemu z wykorzystaniem schematów, rysunków, haseł, zwrotów, symboli. Metoda przybiera kształt plakatu. W centrum zawiera główne hasło (wyróżnione pisemne drukowanym, kolorem, rysunkiem) od którego odchodzą bezpośrednie skojarzenia „słowa klucze” wypisane dużymi literami na grubych liniach. Każda linia ma odgałęzienia „dalsze skojarzenia” w postaci jednego „słowa klucza”.

18 Na zajęciach można zadać uczniom zadanie dokończenia zdania: Lubię moją bibliotekę, gdyż ma …

19 Schemat poszukiwania informacji w bibliotece

20 Prezentacje Prezentacje można stworzyć samodzielnie, ale również czerpać z dorobku innych bibliotekarzy. Pod następującym adresem zgromadzono prezentacje opracowane przez bibliotekarzy śląskich. Świetna baza, którą warto sprawdzić!

21 Przykładowe slajdy do tematu: Warsztat informacyjny biblioteki

22 SPOSÓB NA SZYKBIE ZASTĘPSTWO DLA BIBLIOTEKARZY
DOBRY POMYSŁ PRZYGOTOWANA BAZA KONSPEKTÓW ZAJĘĆ MULIMEDIALNA OBUDOWA DO LEKCJI

23 Bibliografia Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2000 Dzierzgowska J., Jak uczyć metodami aktywnymi?, Wyd. Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o., Warszawa 2006 Szpulak G., Aktywizacji ciąg dalszy: biblioteka szkolna, Poradnik Bibliotekarza nr 6/2004 Dudek K., Aktywizujące metody nauczania w pracy bibliotekarza, Poradnik Bibliotekarza nr 2/2006 PBW Filia Końskie Elżbieta Fitas Katarzyna Kucharska


Pobierz ppt "Sposób na szybkie zastępstwo"

Podobne prezentacje


Reklamy Google