Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
Realizacja zadania 4 i 9 „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka” „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, nawet ucznia… Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego W Świeminie

2 poznawanie podstawowych reguł prawa cywilnego
Cel: poznanie podstawowych praw związanych z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej oraz na czym polega kultura języka Uświadomienie potrzeby przestrzegania prawa, rozwijanie umiejętności przewidywania skutków następstw łamania ustalonych norm postępowania, poznawanie podstawowych reguł prawa cywilnego

3 We wrześniu wszyscy wychowawcy przeprowadzili lekcje wychowawcze wg konspektu organizatora konkursu oraz potrzeb swojej klasy. Zostały ustalone kodeksy klasowe, regulaminy.

4 Słowa też mogą ranić Wychowawcy klas przeprowadzili pogadanki na temat kultury języka. Każdy człowiek postrzegany jest na podstawie sposobu, w jaki mówi, jak dobiera słowa i konstrukcje zdań oraz jaki styl ma jego komunikacja. Język decyduje o tym, czy postrzegamy innego człowieka jako kulturalnego, czy raczej za osobę ubogą duchowo, taką która ma mocno zawężone horyzonty myślowe.

5 „Przepis na grzeczność”
Klasa III pod opieką pani Ewy Sowy przygotowała przedstawienie dotyczące zaczarowanych słów: proszę, przepraszam, dziękuję. Właśnie słowa te miały przypomnieć uczniom o tym, jak ważna jest grzeczność, na co dzień.

6

7

8

9 Wielkie owacje Uczniowie klasy III przygotowywali się do tego przedstawienia przez dłuższy okres czasu, ucząc się tekstu na pamięć oraz wykonując potrzebne rekwizyty i stroje. Całej widowni szkolnej, rodzicom i nauczycielom przedstawienie podobało się, a aktorzy otrzymali gromkie brawa. Myślę, że wszyscy wyciągnęli wnioski z obejrzanego przedstawienia.

10 Prawo karne Uczniowie klas V –VI na godzinach wychowawczych pracując metodą burzy mózgów zastanawiali się : w jakich sytuacjach, gdzie uczniowie spotykają się z koniecznością przestrzegania prawach

11 Metaplan Dyskusja na temat faktycznego stanu przestrzegania przez uczniów praw i obowiązków oraz sposobów poprawienia tego stanu.

12

13 Prezentacja multimedialna
Co grozi za łamanie prawa? - Rozmowa z uczniami Przedstawione zostały podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego

14 Nauka o prawie od najmłodszych lat
Nauczyciel historii pani Marzena Smolińska przeprowadziła zajęcia w klasie I, aby zapoznać dzieci z podstawowymi prawami oraz omówić przypadki łamania praw.

15 Będziemy mówić o prawie

16 Poznanie najważniejszego dokumentu

17 Dyskutowaliśmy

18 Ale nie możemy zapominać o obowiązkach
Poznaliśmy prawa Ale nie możemy zapominać o obowiązkach

19 Zabawa z balonami

20 Rozmowa z dziećmi Baloniki to prawa dziecka, każdy je miał. Dzieci opowiadały jak się czuły, gdy ich balonik uległ zniszczeniu. Wniosek: moje prawa nie mogą naruszać praw drugiego człowieka

21 Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka , w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne

22 Zajęcia z zakresu prawnej ochrony dóbr osobistych człowieka , w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne przeprowadziła Pani pedagog Wykorzystała proponowany konspekt zajęć modernizując go o dodatkowe treści związane z edukacją prawną dzieci i młodzieży.

23 Zajęcia wzbogacone zostały o zagadnienia związane z przestrzeganiem prawa i o konsekwencje wynikające ze złamaniem prawa, którego nieprzestrzeganie było rezultatem braku wiedzy uczniów jaki czyn jest przestępstwem, jaki wykroczeniem, naruszeniem dóbr osobistych , nietykalności cielesnej itp.

24 Szczególną uwagę zwracała uczniom właśnie na konieczność znajomości prawa, bowiem wiedząc co jest dozwolone a co nie można uniknąć przykrych i bardzo bolesnych konsekwencji. Uczniowie obejrzeli także publikacje książkowe z zakresu prawa cywilnego, konstytucyjnego, rzeczowego. Zapoznali się z preambułą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

25 Wysłuchali fragmentów książki sędzi Anny Marii Wesołowskiej „Bezpieczeństwo młodzieży” , po czym chętnie dyskutowali na temat konsekwencji łamania prawa.

26 Zakończenie: Uczniowie zapoznali się z podstawowymi regułami prawa cywilnego i karnego. Uświadomili sobie potrzebę przestrzegania prawa oraz rozwinęli umiejętność przewidywania skutków i następstw łamania ustalonych norm. Koordynator konkursu Marzena Smolińska


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google