Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOTATKA SPOSOBY SPORZĄDZANIA NOTATEK. NOTATKA – to krótki tekst napisany w celu zapamiętania lub podania do wiadomości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOTATKA SPOSOBY SPORZĄDZANIA NOTATEK. NOTATKA – to krótki tekst napisany w celu zapamiętania lub podania do wiadomości."— Zapis prezentacji:

1 NOTATKA SPOSOBY SPORZĄDZANIA NOTATEK

2 NOTATKA – to krótki tekst napisany w celu zapamiętania lub podania do wiadomości.

3 NOTOWANIE – to przelewanie na papier w możliwie skróconej, ale wyraźnej formie naszych myśli skojarzeń, wniosków.

4 RODZAJE NOTATEK Streszczenie - własnymi słowami przedstawiamy w skrócie najważniejsze informacje, zagadnienia i ich powiązania. Wyciąg - polega na dosłownym wypisaniu ważniejszych cytatów, fragmentów tekstu, definicji Plan - ujmuje treść w punktach

5 PLAN MOŻE BYĆ: Równoległy albo porównawczy – polega on na tym, że zestawiamy ze sobą dwie treści, dwa tematy. Nadaje mu się często formę tabelaryczną np. czas akcji w dwóch lub trzech utworach, miejsca akcji, czy różne sądy o tej samej sprawie Równoległy albo porównawczy – polega on na tym, że zestawiamy ze sobą dwie treści, dwa tematy. Nadaje mu się często formę tabelaryczną np. czas akcji w dwóch lub trzech utworach, miejsca akcji, czy różne sądy o tej samej sprawie Punktowy – to wyszczególnienie wszystkich ważnych myśli występujących w tekście. Każdą myśl zaopatruje się kolejnym numerem. Zaletą tego planu jest to, że uwzględnia on treści w kolejności, następstwa w czasie. Punktowy – to wyszczególnienie wszystkich ważnych myśli występujących w tekście. Każdą myśl zaopatruje się kolejnym numerem. Zaletą tego planu jest to, że uwzględnia on treści w kolejności, następstwa w czasie. Rozwinięty – w planie tym są wyszczególnione wszystkie punkty treści, a jednocześnie ukazane jest ich zależność: schemat Rozwinięty – w planie tym są wyszczególnione wszystkie punkty treści, a jednocześnie ukazane jest ich zależność: schemat1.A)B)

6 PRZYKŁADOWY UKŁAD GRAFICZNY FISZKI DO SPORZĄDZANIA NOTATEK TEMAT OPIS BIBLIOGRAFICZNY OPIS BIBLIOGRAFICZNY Uwagi Uwagi TEKST NOTATKI EWENTUALNEUZUPEŁNIENIA

7 GRAFICZNE FORMY NOTOWANIA 1. Mapy myśli 2. Technika rozgałęzień 3. Technika dendrytów

8 MAPY MYŚLI Zasady sporządzania: Na środku kartki napisz hasło – najważniejszą informację (można wykonać rysunek) Na środku kartki napisz hasło – najważniejszą informację (można wykonać rysunek) Od środka wyprowadź rozgałęzienia. Wpisuj słowa - klucze wzdłuż linii. Im dalej od środka tym mniej ważna informacja. Od środka wyprowadź rozgałęzienia. Wpisuj słowa - klucze wzdłuż linii. Im dalej od środka tym mniej ważna informacja. Pisz drukowanymi literami. Na jednej linii jedno słowo-klucz. Pisz drukowanymi literami. Na jednej linii jedno słowo-klucz. Używaj wielu kolorów i rób rysunki. Używaj wielu kolorów i rób rysunki. Nie zastanawiaj się gdzie umieścić poszczególne elementy i czy w ogóle je umieścić. Twój umysł zatroszczy się o uporządkowanie informacji. Ważne jest zapisanie wszystkiego, co nasuwa Ci się Nie zastanawiaj się gdzie umieścić poszczególne elementy i czy w ogóle je umieścić. Twój umysł zatroszczy się o uporządkowanie informacji. Ważne jest zapisanie wszystkiego, co nasuwa Ci się w związku z zadanym tematem.

9 TECHNIKA ROZGAŁĘZIEŃ Opiera się ona na zasadach podobnych do map myśli. Zagadnienie główne umieszczamy w centrum i zakreślamy kółkiem Od niego rozchodzą się zagadnienia poboczne. Należy zapisywać zagadnienia w postaci schematu ukazującego połączenia pomiędzy nimi.

10 TECHNIKA DENDRYTÓW Czyli tworzenie drzewa. Ma nieco inną formę. Rozpoczynamy u dołu kartki, a następnie rozwijamy notatkę ku górze i na boki tak jak rozrasta się drzewo.

11 TECHNIKA SPORZĄDZANIA NOTATEK I ICH GROMADZENIA Notatki można sporządzać w zeszytach Notatki można sporządzać w zeszytach W postaci luźnych kart – wówczas najlepiej gromadzić je w teczkach, pudełkach umieszczając na pierwszej karcie w zbiorze kart danego tematu hasło (temat). W postaci luźnych kart – wówczas najlepiej gromadzić je w teczkach, pudełkach umieszczając na pierwszej karcie w zbiorze kart danego tematu hasło (temat). Obecnie bardzo wygodne jest układanie kartek do segregatorów Obecnie bardzo wygodne jest układanie kartek do segregatorów

12 NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ, ABY NOTATKI BYŁY: 1. Przejrzyste, staranne i uporządkowane. 2. Opatrzone datą sporządzenia, tematem. 3. Urozmaicone w schematy, rysunki, podkreślenia, kolory. 4. Fiszki powinny być luźnymi kartkami jednakowego formatu. 5. Piszemy tylko na jednej stronie. KONIEC


Pobierz ppt "NOTATKA SPOSOBY SPORZĄDZANIA NOTATEK. NOTATKA – to krótki tekst napisany w celu zapamiętania lub podania do wiadomości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google