Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obserwacja Wybranej Grupy Uczniów Wdrażanie procedury w Szkole Podstawowej w Lubieszewie Styczeń 2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obserwacja Wybranej Grupy Uczniów Wdrażanie procedury w Szkole Podstawowej w Lubieszewie Styczeń 2014r."— Zapis prezentacji:

1 Obserwacja Wybranej Grupy Uczniów Wdrażanie procedury w Szkole Podstawowej w Lubieszewie Styczeń 2014r.

2 To, co dzieje się w sali lekcyjnej decyduje o jakości pracy szkoły prof. Jan Potworowski Nie usprawiedliwiamy wyników naszych uczniów czynnikami zewnętrznymi. Jesteśmy przekonani o tym, że to właśnie my – nauczyciele tej szkoły – mamy największy wpływ na to, ile i co, nasi uczniowie umieją.

3 Od czego zaczynaliśmy… Nasze plany w Laboratorium: poprawić wyniki uczniów, aby klasy IV znalazła się w grupie uczniów o wysokich osiągnięciach, wdrażać nowe procedury, które pomogą nam osiągnąć cel.

4 Wybór uczniów – kto może pójść wyżej? Monika Krystian Paulina Łukasz

5 Wzajemne obserwacje lekcji pomoc w obserwowaniu wybranej grupy uczniów obserwacja tego, jak zastosowane metody działają na uczniów (czy i jak uczniowie się uczą?) wsparcie w poszukiwaniu lepszych rozwiązań informacja zwrotna od obserwatorów (atuty i rezerwy ) Wzajemne obserwacje lekcji i spacery edukacyjne

6 Wspólne planowanie zajęć W grupach lub w parach między- przedmiotowych zwracamy uwagę na poziom intelektualny zadań taksonomia Blooma) OK obserwacja zaplanowanych zajęć Warsztatowy model lekcji

7 Wspólne prowadzenie lekcji wspólnie planujemy cykl lekcji w poszczególnych klasach przeprowadzamy wspólną lekcję uczniów różnych klas Uczniowie klasy szóstej uczą się razem z uczniami klasy trzeciej

8 Cel: Dokonywanie ciągłej diagnozy uczniów i modyfikacji działań, aby w efekcie uzyskać widoczny postęp każdego ucznia Planowane aktywności: Diagnoza umiejętności wybranych uczniów Opracowanie mapy klasy Analizowanie prac uczniów Planowanie działań Gromadzenie dowodów na uczenie się Obserwacje wybrańców Modyfikacja działań Laboratorium - drugi rok …

9 Etapy pracy nad obserwacją uczniów 1) Objęcie procedurą uczniów z innych klas

10 Etapy pracy nad obserwacją uczniów 2) Diagnoza wstępna uczniów w klasach

11 Etapy pracy nad obserwacją uczniów ADAM W. SEBASTIAN W. AGNIESZKA NATALIA AGATA OLEK KUBASEBASTIAN L. PAWEŁ NIKOLA ADAM S. MARTYNA KACPER 3) Opracowanie map poszczególnych klas

12 Etapy pracy nad obserwacją uczniów 4) Opracowanie pytań badawczych Przykładowe pytania: Czy praca z jakąś konkretną osobą powoduje, że A. jest bardziej zaangażowana? W jakich sytuacjach T. pracuje samodzielnie? Kiedy oczekuje gotowych rozwiązań od innych uczniów lub nauczyciela? Czy ćwiczenia/zadania, nad którymi K. pracuje podczas lekcji są dla niego wyzwaniem? Czy i w jaki sposób dokonuje samooceny swojej pracy? Kiedy i dlaczego Ł. korzysta/nie korzysta z nacobezu? W jaki sposób P. współpracuje z innymi uczniami? Czy bierze pod uwagę zdanie/opinię innych uczniów?

13 Etapy pracy nad obserwacją uczniów 5) Przykładowy arkusz obserwacji

14 Wizyta studyjna spotkanie z uczniami, obserwacje wybranych uczniów na lekcjach omówienie wyników obserwacji podsumowanie wizyty

15 6) Przedstawienie opisu ucznia – fakty! 7) Dyskusja i pomysły na zmianę praktyki : - rozmowy z uczniami, na przykład: Chcielibyśmy Ci pomóc uczyć się jak najlepiej tylko się da. Zaobserwuj sama siebie, kiedy wyłączasz się. Od dzisiaj, jeśli o coś pytamy, musisz odpowiedzieć, co myślisz. Nie możesz mówić Nie wiem. - dobór w pary, grupy – kto dla kogo może być zasobem, kto komu może pomóc - praca w grupach – każdy powinien wykonać swoją pracę, część zadania 8) Planowanie działań Etapy nad obserwacją uczniów

16 Dowody na uczenie się Obserwacja wybranych uczniów na lekcji – wnioski z obserwacji Samodzielnie prowadzone notatki/tabelki nt. wybranych uczniów, uzupełniane po lekcji Nagranie lekcji i jego analiza Portfolio Wytwory pracy uczniów Zmiany w osiąganiu określonego poziomu kryteriów

17 Efekty pracy z klasą laboratoryjną Lepsze efekty uczenia się Sukcesy uczniów z trudnościami Zaangażowanie uczniów Współpraca uczniów Poziom pytań uczniów

18 Efekty po roku pracy z wybrańcami z klasy laboratoryjnej M. – wyższy poziom umiejętności z 4 przedmiotów, nadal na uboczu klasy, ale z niektórymi osobami doskonale pracuje; P. – wyższy poziom umiejętności z 5 przedmiotów współpracuje ze wszystkimi uczniami, rzadko manifestuje niechęć; K. – wyższy poziom umiejętności z 5 przedmiotów, inicjator wszelkich prac; Ł. - wyższy poziom umiejętności z 4 przedmiotów, nie przejawia chęci do pracy, ma trudności ze skupieniem uwagi.

19 Co dla nas wynika ze stosowania OWU? 1.Obserwacja wybranego ucznia pozwala na prowadzenie z nim efektywnego dialogu. 2.Uczenie się wybranego ucznia jest w centrum uwagi nauczycieli. 3.Opis tego, co uczeń robił przez całą lekcję kieruje refleksję nauczyciela na własne działania. 4.Decydując się na konkretne działanie wobec wybrańca stosujemy je również w stosunku do innych uczniów. 5.Obserwacja wybranych uczniów: – ujawnia schemat działań nauczycieli, – pozwali na stwierdzenie, dlaczego działanie nie jest skuteczne rys.D.Sterna

20 Wnioski, wybór rozwiązań 1.W zespołach poziom zaangażowania w pracę Laboratorium nie jest jednakowy – zmiana organizacji zespołów. 2.Nagrywanie lekcji – w sytuacjach, gdy koleżeńskie obserwacje nie są możliwe. 3.Powtórna obserwacja musi dotyczyć tego samego. 4.Nie wprowadzamy nowych interwencji dotąd, dopóki nie będziemy mieć pewności, czy działają/ nie działają. 5. Gromadzenie dowodów wymaga czasu, ale bez nich nie będziemy wiedzieć, czy odnosimy sukcesy.

21 Dziękujemy za uwagę Elżbieta Elmrych Dyrektorka Szkoły Podstawowej Lubieszewo, Nowy Dwór Gdański Małgorzata Borowska-Leszczyszyn Bogusława Jastrząb Kamila Żwirek splubieszewo@wp.pl


Pobierz ppt "Obserwacja Wybranej Grupy Uczniów Wdrażanie procedury w Szkole Podstawowej w Lubieszewie Styczeń 2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google