Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda projektu Opracowała: Katarzyna Otorowska. PROJEKT polega na samodzielnej pracy uczniów – indywidualnej lub zespołowej – nad zadanym tematem. Może.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda projektu Opracowała: Katarzyna Otorowska. PROJEKT polega na samodzielnej pracy uczniów – indywidualnej lub zespołowej – nad zadanym tematem. Może."— Zapis prezentacji:

1 Metoda projektu Opracowała: Katarzyna Otorowska

2 PROJEKT polega na samodzielnej pracy uczniów – indywidualnej lub zespołowej – nad zadanym tematem. Może trwać kilka tygodni lub miesięcy. To także przygotowanie do dorosłego życia – w wielu zawodach już dziś pracuje się przecież nad różnymi projektami. samodzielnej pracy uczniów – indywidualnej lub zespołowej – nad zadanym tematem. Może trwać kilka tygodni lub miesięcy. To także przygotowanie do dorosłego życia – w wielu zawodach już dziś pracuje się przecież nad różnymi projektami.

3 PRACA NAD PROJEKTEM OBEJMUJE: określenie celów (co robimy i po co?) określenie celów (co robimy i po co?) oraz podziału na kilkuosobowe zespoły. oraz podziału na kilkuosobowe zespoły. Uczniowie muszą zaplanować etapy pracy – zbieranie informacji, materiałów (obserwacja, zdjęcia, eksperymenty, wywiady z ekspertami i mieszkańcami), opracowanie informacji, przygotowanie prezentacji – oraz sprawiedliwie podzielić się pracą, w tym mniej atrakcyjnymi zajęciami. Uczniowie muszą zaplanować etapy pracy – zbieranie informacji, materiałów (obserwacja, zdjęcia, eksperymenty, wywiady z ekspertami i mieszkańcami), opracowanie informacji, przygotowanie prezentacji – oraz sprawiedliwie podzielić się pracą, w tym mniej atrakcyjnymi zajęciami.

4 ETAPY PROJEKTU 1. Przygotowanie To zazwyczaj robi nauczyciel, może jednak liczyć na pomoc uczniów. To zazwyczaj robi nauczyciel, może jednak liczyć na pomoc uczniów. Do zadań nauczyciela należy wybór głównego celu projektu i obszaru tematycznego. Do zadań nauczyciela należy wybór głównego celu projektu i obszaru tematycznego. Musi opisać sytuację problemową, Musi opisać sytuację problemową, następnie powinny powstać zespoły zadaniowe, następnie powinny powstać zespoły zadaniowe, trzeba również pamiętać o ustaleniu zasad współpracy w zespole. trzeba również pamiętać o ustaleniu zasad współpracy w zespole.

5 WYBÓR I SFORMUŁOWANIE TEMATU Nauczyciel określa pewną pulę tematów, natomiast uczniowie podzieleni na grupy wybierają sobie jeden spośród nich. Nauczyciel określa pewną pulę tematów, natomiast uczniowie podzieleni na grupy wybierają sobie jeden spośród nich. Wszystkie grupy realizują ten Wszystkie grupy realizują ten sam temat określony sam temat określony przez nauczyciela. przez nauczyciela.

6 2. PLANOWANIE DZIAŁAŃ Zaangażowany jest tu zarówno nauczyciel, jak i uczniowie. Powstaje możliwie precyzyjny scenariusz działań. W planowaniu może pomóc przygotowana wraz z uczniami instrukcja projektu, w która powinna zawierać następujące zagadnienia: Zaangażowany jest tu zarówno nauczyciel, jak i uczniowie. Powstaje możliwie precyzyjny scenariusz działań. W planowaniu może pomóc przygotowana wraz z uczniami instrukcja projektu, w która powinna zawierać następujące zagadnienia: temat projektu i jego cele oraz uzasadnienie wyboru tematu temat projektu i jego cele oraz uzasadnienie wyboru tematu źródła, w których można poszukiwać informacji (lub osoby, które mogą pomóc) źródła, w których można poszukiwać informacji (lub osoby, które mogą pomóc) sposoby realizacji projektu sposoby realizacji projektu

7 zadania, które mają prowadzić do realizacji celów, zadania, które mają prowadzić do realizacji celów, harmonogram realizacji projektu sposoby i terminy konsultacji (spotkań)harmonogram realizacji projektu sposoby i terminy konsultacji (spotkań) sposób dokumentowania prac nad projektem ( zdjęcia, protokoły)sposób dokumentowania prac nad projektem ( zdjęcia, protokoły) sposób prezentacji rezultatów sposób prezentacji rezultatów kryteria oceny projektu.kryteria oceny projektu.

8 3. Działanie Zarówno nauczyciel, jak i uczniowie wypełniają zaplanowane role. Zarówno nauczyciel, jak i uczniowie wypełniają zaplanowane role. Nauczyciel wspiera i kontroluje prace uczniów podczas wcześniej uzgodnionych konsultacji. Nauczyciel wspiera i kontroluje prace uczniów podczas wcześniej uzgodnionych konsultacji. Prace w zespole powinny być rozdzielone. Prace w zespole powinny być rozdzielone.

9 4. Prezentacja i ocena Odpowiedzialność za prezentację biorą na siebie uczniowie. Odpowiedzialność za prezentację biorą na siebie uczniowie. Dokonują również samooceny własnej pracy i współpracy w zespole. Dokonują również samooceny własnej pracy i współpracy w zespole. Sposób prezentacji powinien być zaplanowany wcześniej. Powinni o nim zdecydować uczniowie uwzględniając możliwości swoje i szkoły oraz publiczność, która weźmie udział w prezentacji. Sposób prezentacji powinien być zaplanowany wcześniej. Powinni o nim zdecydować uczniowie uwzględniając możliwości swoje i szkoły oraz publiczność, która weźmie udział w prezentacji. Nauczyciel powinien pomóc w zapewnieniu strony technicznej prezentacji. Nauczyciel powinien pomóc w zapewnieniu strony technicznej prezentacji.

10 SPOSOBY PREZENTACJI plakat, collage, inna forma plastyczna; plakat, collage, inna forma plastyczna; książka, broszura, ulotka, gazetka; książka, broszura, ulotka, gazetka; skonstruowanie modelu zjawiska, makiety budowli itp.; skonstruowanie modelu zjawiska, makiety budowli itp.; album ilustrowany zdjęciami, szkicami, mapkami, relacjami, wierszami: album ilustrowany zdjęciami, szkicami, mapkami, relacjami, wierszami: wywiad wywiad film film prezentacja multimedialna prezentacja multimedialna odegranie scenki odegranie scenki artykuł w gazetce szkolnej artykuł w gazetce szkolnej

11 PRZYKŁADOWE FORMY PREZENTACJI: (WG Hanny Komorskiej) wystawa wykonanych prac (albumów, plakatów, rysunków) wystawa wykonanych prac (albumów, plakatów, rysunków) inscenizacja inscenizacja wykład wykład wspólny raport wspólny raport prezentacja prezentacja akademia akademia

12 OCENA Oceniać powinno się za: zgodność z tematem (rzeczowość), zgodność z tematem (rzeczowość), estetykę i staranność, estetykę i staranność, poprawność językową, poprawność językową, wykorzystane źródła; wykorzystane źródła; nakład pracy – ocena nakład pracy – ocena wysiłku ucznia, sposób prezentacji, sposób prezentacji, terminowość. terminowość.

13 Narzędzia oceny Karta oceny zawierająca: Karta oceny zawierająca: 1. Ocenę nauczyciela (komisji) 2. Samoocenę ucznia Ankieta Ankieta Karty do głosowania Karty do głosowania Dyskusja otwarta Dyskusja otwarta Przyznanie punktów wg przyjętej skali Przyznanie punktów wg przyjętej skali

14 BIBLIOGRAFIA Dzierzgowska Irena, Jak uczyć metodami aktywnymi, Fraszka Edukacyjna, Warszawa Dzierzgowska Irena, Jak uczyć metodami aktywnymi, Fraszka Edukacyjna, Warszawa Gołębniak Bogusława D. (red.), Uczenie metodą projektów, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa Gołębniak Bogusława D. (red.), Uczenie metodą projektów, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa Goźlińska Elżbieta, Metoda projektów, CODN Warszawa Goźlińska Elżbieta, Metoda projektów, CODN Warszawa Jadczak Maria (red.), Interaktywne Jadczak Maria (red.), Interaktywne metody nauczania z przykładowymi metody nauczania z przykładowymi konspektami, BEA-BLEJA, Toruń konspektami, BEA-BLEJA, Toruń Miklina Agnieszka. Zając B., Miklina Agnieszka. Zając B., Jak wdrażać metodę projektów, Jak wdrażać metodę projektów, Oficyna Wydawnicza Impuls 2004 Oficyna Wydawnicza Impuls 2004


Pobierz ppt "Metoda projektu Opracowała: Katarzyna Otorowska. PROJEKT polega na samodzielnej pracy uczniów – indywidualnej lub zespołowej – nad zadanym tematem. Może."

Podobne prezentacje


Reklamy Google