Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda projektu Opracowała: Katarzyna Otorowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda projektu Opracowała: Katarzyna Otorowska."— Zapis prezentacji:

1 Metoda projektu Opracowała: Katarzyna Otorowska

2 PROJEKT polega na samodzielnej pracy uczniów – indywidualnej lub zespołowej – nad zadanym tematem. Może trwać kilka tygodni lub miesięcy. To także przygotowanie do dorosłego życia – w wielu zawodach już dziś pracuje się przecież nad różnymi projektami.

3 PRACA NAD PROJEKTEM OBEJMUJE:
określenie celów (co robimy i po co?) oraz podziału na kilkuosobowe zespoły. Uczniowie muszą zaplanować etapy pracy – zbieranie informacji, materiałów (obserwacja, zdjęcia, eksperymenty, wywiady z ekspertami i mieszkańcami), opracowanie informacji, przygotowanie prezentacji – oraz sprawiedliwie podzielić się pracą, w tym mniej atrakcyjnymi zajęciami.

4 ETAPY PROJEKTU 1. Przygotowanie
To zazwyczaj robi nauczyciel, może jednak liczyć na pomoc uczniów. Do zadań nauczyciela należy wybór głównego celu projektu i obszaru tematycznego. Musi opisać sytuację problemową, następnie powinny powstać zespoły zadaniowe, trzeba również pamiętać o ustaleniu zasad współpracy w zespole.

5 WYBÓR I SFORMUŁOWANIE TEMATU
Nauczyciel określa pewną pulę tematów, natomiast uczniowie podzieleni na grupy wybierają sobie jeden spośród nich. Wszystkie grupy realizują ten sam temat określony przez nauczyciela.

6 2. PLANOWANIE DZIAŁAŃ Zaangażowany jest tu zarówno nauczyciel, jak i uczniowie. Powstaje możliwie precyzyjny scenariusz działań. W planowaniu może pomóc przygotowana wraz z uczniami instrukcja projektu, w która powinna zawierać następujące zagadnienia: temat projektu i jego cele oraz uzasadnienie wyboru tematu źródła, w których można poszukiwać informacji (lub osoby, które mogą pomóc) sposoby realizacji projektu

7 zadania, które mają prowadzić do realizacji celów,
harmonogram realizacji projektu sposoby i terminy konsultacji (spotkań) sposób dokumentowania prac nad projektem ( zdjęcia, protokoły) sposób prezentacji rezultatów kryteria oceny projektu.

8 3. Działanie Zarówno nauczyciel, jak i uczniowie wypełniają zaplanowane role. Nauczyciel wspiera i kontroluje prace uczniów podczas wcześniej uzgodnionych konsultacji. Prace w zespole powinny być rozdzielone.

9 4. Prezentacja i ocena Odpowiedzialność za prezentację biorą na siebie uczniowie. Dokonują również samooceny własnej pracy i współpracy w zespole. Sposób prezentacji powinien być zaplanowany wcześniej. Powinni o nim zdecydować uczniowie uwzględniając możliwości swoje i szkoły oraz publiczność, która weźmie udział w prezentacji. Nauczyciel powinien pomóc w zapewnieniu strony technicznej prezentacji.

10 SPOSOBY PREZENTACJI plakat, collage, inna forma plastyczna;
książka, broszura, ulotka, gazetka; skonstruowanie modelu zjawiska, makiety budowli itp.; album ilustrowany zdjęciami, szkicami, mapkami, relacjami, wierszami: wywiad film prezentacja multimedialna odegranie scenki artykuł w gazetce szkolnej

11 PRZYKŁADOWE FORMY PREZENTACJI: (WG Hanny Komorskiej)
wystawa wykonanych prac (albumów, plakatów, rysunków) inscenizacja wykład wspólny raport prezentacja akademia

12 OCENA Oceniać powinno się za: zgodność z tematem (rzeczowość),
estetykę i staranność, poprawność językową, wykorzystane źródła; nakład pracy – ocena wysiłku ucznia, sposób prezentacji, terminowość.

13 Narzędzia oceny Karta oceny zawierająca: Ocenę nauczyciela (komisji)
Samoocenę ucznia Ankieta Karty do głosowania Dyskusja otwarta Przyznanie punktów wg przyjętej skali

14 BIBLIOGRAFIA Dzierzgowska Irena, Jak uczyć metodami aktywnymi , Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2001. Gołębniak Bogusława D. (red.), Uczenie metodą projektów, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004. Goźlińska Elżbieta , „Metoda projektów”, CODN Warszawa Jadczak Maria (red.), Interaktywne metody nauczania z przykładowymi konspektami, BEA-BLEJA , Toruń 2001. Miklina Agnieszka. Zając B., Jak wdrażać metodę projektów, Oficyna Wydawnicza Impuls 2004


Pobierz ppt "Metoda projektu Opracowała: Katarzyna Otorowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google