Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAŁE BIOGAZOWNIE ROLNICZE – Dotacje w praktyce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAŁE BIOGAZOWNIE ROLNICZE – Dotacje w praktyce"— Zapis prezentacji:

1 MAŁE BIOGAZOWNIE ROLNICZE – Dotacje w praktyce
Bydgoszcz, 17 czerwca r.

2 P L A N P R E Z E N T A C J I NOWY PROW
1 PROGRAMY OPERACYJNE 2 NOWY PROW 3 INNE MOŻLIWOŚCI

3 Prezentację prowadzi:
Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy pomocowych 0 –

4

5 PROGRAMY OPERACYJNE

6 PRIORYTETY (PL) INTELIGENTNE SPECJALIZACJE (5)
zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa (WIKI) zrównoważona energetyka surowce naturalne i gospodarka odpadami innowacyjne technologie i procesy przemysłowe

7

8 MAPA DROGOWA PO IiŚ PROW 8 szt. 16 RPO PO RYBY PO PW UMOWA PARTNERSTWA
na lata PROGRAMY OPERACYJNE W RAMACH WPR I WP RYBACKIEJ PROW PO RYBY PROGRAMY WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ 8 szt. PROGRAMY OPERACYJNE POLITYKI SPÓJNOŚCI PO IR PO IiŚ PO WER PO PC PO PW PO PT REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 16 RPO

9 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO
DZIAŁANIE - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z OZE modernizacja i rozbudowa linii prod. na bardziej efektywne energety. modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji OZE; zmiany systemu wytwarzania - przerób odpadów i pozostałości organicznych DZIAŁANIE - Promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną budowa, przebudowa jednostek e.e. i ciepła w skojarzeniu, także z OZE NP. PRZETWÓRSTWO MLEKA – duże zapotrzebowanie na e. e. oraz ciepło/chłód

10 Mapa pomocy regionalnej 2014-2020
Diagram; Intensywność pomocy dla dużych przedsiębiorstw mikro i małe: + 20 % średnie: + 10 %

11 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia (0,7 mld EURO): 3a - promowanie przedsiębiorczości, głównie poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów, firm w tym inkubatory przedsiębiorczości. 3b - opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP w celu umiędzynarodowienia; 3c - wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług; Tylko MŚP Konsorcja – liczy się wielkość Lidera konsorcjum (MŚP)

12 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE (np. ENERGIA)
Województwo Oś priorytetowa Dolnośląskie III. Gospodarka niskoemisyjna Kujawsko-pomorskie IV. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Lubelskie V. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Lubuskie Łódzkie III. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska Małopolskie IV. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektor Mazowieckie III. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Opolskie Podkarpackie III. Czysta energia Podlaskie V. Gospodarka niskoemisyjna Pomorskie XI. Środowisko Śląskie IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka ni/e Świętokrzyskie III. Efektywna i zielona energia Warmińsko-mazurskie IV. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektor Wielkopolskie III. Energia Zachodniopomorskie III. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

13 NOWY PROW (PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014-2020)

14 WSPÓLNA POLITYKA ROLNA na lata 2014-2020
.

15 STRUKTURA PROW gospodarka niskoemisyjna – 1
Priorytet 1. Transfer wiedzy i innowacje – 3 Priorytet 2. Konkurencyjność gospodarstw rolnych - 5 Priorytet 3. Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem –5 Priorytet 4. Rolnictwo i środowisko – 4 Priorytet 5. Efektywne gospodarowanie zasobami i gospodarka niskoemisyjna – 1 Priorytet 6. Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich - 3

16 OZE w NOWYM PROW BRAK WYDZIELONYCH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ DLA BIOGAZU (OZE) w nowym PROW Traktowanie OZE jako element a nie cel !!! Możliwość otrzymania dotacji dla OZE z PROW, a także z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – PO, RPO i Wsp. Ter Tylko w jednym działaniu PROW mamy wyraźny zapis o BIOGAZIE i OZE dla rolnictwa i klasycznej agroturystyki – a mianowicie;

17 BIOGAZ w NOWYM PROW „Modernizacja gospodarstw rolnych” (50/60% - warunek min. zastosowanie OZE ) - 200/500 /900 (DOT) oraz w; „Restrukturyzacja małych gospodarstw” (PR) „Premie dla młodych rolników” (PR) „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk …….” (DOT) „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” (DOT) DOPUSZCZONE są WSZYSTKIE technologie BIOGAZU i OZE pod warunkiem CAŁKOWITEGO wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej do celów projektu

18 PRZETWÓRSTWO - PROW BEZ nowych zakładów – WYCOFANE !!!
123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 4.2 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych - ARiMR Modernizacja, rozbudowa istniejących i budowa nowych Minimalne wskaźniki ekonomiczne, zdolność do inwestycji i utrzymania celu LIMIT 1,1/zmiana na 0,932 mld EURO – „Młody rolnik” Umowy długoterminowe 1 rok W naborach I-V BRAK preferencji, w VI – TAK 25%/40%/50% i 20 mln PLN, a konsolidacja do 50 mln PLN MŚP + WIĘKSZE-do 750/200 mln EUR BEZ nowych zakładów – WYCOFANE !!! ... jest zdolny do realizacji i utrzymania planowanego przedsięwzięcia i … dotacja możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (unikanie tzw. efektu deadweight) MALEJĄCY LIMIT-0,683/0,932/(1,1) mld EUR0 Wartościowo; 5,4% do 5,0% udziału w całym PROW UMOWY długoterminowe 3 lata z określeniem cen PREFERENCJE; GRUPY/SPÓŁDZIELNIE PROD/INNOWACYJNOŚĆ -OCHRONA ŚROD./SYSTEMY JAKOŚCI – EKO/NAJWYŻSZE BEZROBOCIE Max. KWOTA dotacji – 50 % i 3 mln PLN (15 mln PLN - grupa grup) MŚP – TYLKO do 250 etatów i 43/50 mln EURO

19 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej MIKROBIOGAZ
Nabór; 17 X - 4 XI 2011 r. Max 500 tys. PLN - wytwarzania biogazu rolniczego - energii elektrycznej z biogazu rolniczego Złożono 176 wniosków Podpisano 3 umowy - realizacja 2 inwestycji Główne problemy; - procedury jak dla dużych inwestycji - opór w wydawaniu „Decyzji środowiskowej” - Pozwolenia na Budowę, Kosztorys Inwestorski, Projekt technologiczny - brak sprawdzonych technologii - brak profesjonalnej kadry

20 INNE MOŻLIWOŚCI

21 MAŁE BIOGAZOWNIE ROLNICZE
Art. 3 pkt. 20a ustawa „Prawo Energetyczne” Biogaz rolniczy; paliwo gazowe powstałe w wyniku fermentacji beztlenowej surowców rolniczych … lub pozostałości przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego ….

22

23 Kredyty preferencyjne
KREDYTY z dopłatami do oprocentowania nGP, nBR 15 – 2,0 %, TYLKO do końca roku min. na: Budowa, przebudowa, remont Zakup i instalacja maszyn – mogą być używane !!! Zakup budynków i budowli !!! Infrastruktura techniczna w tym ochrony środowiska Komputery i oprogramowanie Koszty ogólne

24 Finansowanie w ramach PolSEFF2 inwestycji w urządzenia i materiały z listy LEME oznacza w praktyce 10% rabatu Od 5 XI 2014 r. druga edycja Programu Finansowania Zrównoważonej Energii w Polsce (PolSEFF2) - EBOiR z NFOŚiGW i UE. Inwestycje poprawiające efektywność energetyczną MŚP mln. EUR.

25

26 ZIP/F Zwrotne Instrumenty Pomocowe/Finansowe
Rozwiązanie dla WSZYSTKICH firm – także większych niż MŚP !!! Niskooprocentowane kredyty inwestycyjne z dopłatą unijną - różnica pomiędzy stawką komercyjną a preferencyjną (ok. 1 %), mechanizm podobny do obecnych kredytów preferencyjnych ARiMR - możliwość sfinansowania całości lub części inwestycji (środki trwałe) z wyłączeniem części z innymi dotacjami lub pomocą publiczną - także nieruchomości lub zakup gruntu (do 10 % k.k.) - możliwość kredytowania maszyn i urządzeń używanych - max. 7 letnich, atest/gwarancja - np. poleasingowych (!!! ?)

27 ZIP/F Zwrotne Instrumenty Pomocowe/Finansowe
ZIP - dźwignia finansowa (alternatywa FINANSOWANIA FABRYCZNEGO) 4,5 mld EUR z UE (sumarycznie ok. 50 mld EUR) BGK - produkt wcześniej nazywał się kredytem technologicznym, a teraz kredytem na innowacje technologiczne". Wsparcie z programu "Inteligentny Rozwój", na granty przeznaczono 422 mln euro Pomoc zwrotna udzielana w formie (w tym hybryda); - kredytu, - pożyczki, - leasingu, - gwarancji - finansowanie typu mezzanine - spłacany zależnie od zyskowności inwestycji ~ % Ocena 2-częściowa; BANK/AGENCJA ZIP także po roku 2020

28 ZAGOSPODAROWANIE POFERMENTU NAWÓZ ORGANICZNY

29 ZAGOSPODAROWANIE POFERMENTU NAWÓZ ORGANICZNY
SKŁAD CHEMICZNY   - zawartość tlenku wapnia (CaO) min % - zawartość substancji organicznej min. 30 % - zawartość azotu (N) min ,60% - zawartość fosforu (P205) ,30% - zawartość potasu (K20) ,29% - magnez (MgO) Nawóz OrCal® jest dopuszczony do wytwarzania i wprowadzania do obrotu Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 183/07 z (HORnn /07) Instalacja o wydajności 0,8 – 1,2 t/h to koszt ok. 1,8 mln PLN (dotacja - 50/70%)

30 ZAGOSPODAROWANIE POFERMENTU MIKRO ZGAZOWARKA
Fffffffff Wielkość 12-40 mm (1/2 cala - 11/2 cala) Zawartość wilgotności 10-30% w suchej masie Przetestowane i zatwierdzone w normalnych warunkach operacyjnych; ZAPOTRZEBOWANIE; 42 kg/h - 18 kWe. e. Łupiny orzecha (włoski, laskowy), Zrębki iglaste (np. Sosna, Jodła), Zrębki liściaste (np. Dąb, Jesion). SUCHY POFERMENT

31 BŁĘDY/OSZUSTWA - statystycznie

32 Więcej informacji o tej tematyce w cyklu artykułów „Dotacje w praktyce”
.

33 Dziękuję za uwagę: Wiesław Wasilewski funduszepomocowe@wp.pl
… Jesteśmy dumni z faktu, że posiadamy skromny udział w radykalnej zmianie oblicza polskiego rolnictwa … Bydgoszcz , 17 czerwca r.


Pobierz ppt "MAŁE BIOGAZOWNIE ROLNICZE – Dotacje w praktyce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google