Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAŁE BIOGAZOWNIE ROLNICZE – Dotacje w praktyce MAŁE BIOGAZOWNIE ROLNICZE – Dotacje w praktyce Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAŁE BIOGAZOWNIE ROLNICZE – Dotacje w praktyce MAŁE BIOGAZOWNIE ROLNICZE – Dotacje w praktyce Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 MAŁE BIOGAZOWNIE ROLNICZE – Dotacje w praktyce MAŁE BIOGAZOWNIE ROLNICZE – Dotacje w praktyce Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. 1

2 2 P L A N P R E Z E N T A C J I PROGRAMY OPERACYJNE NOWY PROW INNE MOŻLIWOŚCI 1 2 3

3 3 Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy pomocowych 0 – 606 255 253 www.funduszepomocowe.pl

4 4

5 5

6 PRIORYTETY (PL) INTELIGENTNE SPECJALIZACJE (5) PRIORYTETY (PL) INTELIGENTNE SPECJALIZACJE (5) zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa (WIKI) zrównoważona energetyka surowce naturalne i gospodarka odpadami innowacyjne technologie i procesy przemysłowe 6

7 7

8 MAPA DROGOWA UMOWAPARTNERSTWA na lata 20214-2020 WPR PROGRAMY OPERACYJNE W RAMACH WPR I WP RYBACKIEJPROW PO RYBY PROGRAMY WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ 8 szt. PROGRAMY OPERACYJNE POLITYKI SPÓJNOŚCI PO IR PO IiŚ PO WER PO PC PO PW PO PT REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE POLITYKI SPÓJNOŚCI 16 RPO 8

9 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA i ŚRODOWIS PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO DZIAŁANIE - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z OZE  modernizacja i rozbudowa linii prod. na bardziej efektywne energety.  modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;  zastosowanie technologii  zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie  budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji OZE; - przerób odpadów i pozostałości organicznych  zmiany systemu wytwarzania - przerób odpadów i pozostałości organicznych------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DZIAŁANIE - Promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię ci eplną elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię ci eplną  budowa, przebudowa jednostek e.e. i ciepła w skojarzeniu, także z OZE NP. PRZETWÓRSTWO MLEKA – duże zapotrzebowanie na e. e. oraz ciepło/chłód 9

10 Diagram; Intensywność pomocy dla dużych przedsiębiorstw mikro i małe: + 20 % średnie: + 10 % 10 Mapa pomocy regionalnej 2014-2020

11 POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 11 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Przedsiębiorcza Polska Wschodnia (0,7 mld EURO): 3a - promowanie przedsiębiorczości, głównie poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów, firm w tym inkubatory przedsiębiorczości. 3b - opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP w celu umiędzynarodowienia; 3c - wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług rozwoju produktów i usług; Tylko MŚP liczy się wielkość Lidera konsorcjum (MŚP)Konsorcja – liczy się wielkość Lidera konsorcjum (MŚP)

12 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE (np. ENERGIA) WojewództwoOś priorytetowa Dolnośląskie Dolnośląskie III. Gospodarka niskoemisyjna III. Gospodarka niskoemisyjna Kujawsko-pomorskie Kujawsko-pomorskie IV. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie IV. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Lubelskie Lubelskie V. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna V. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Lubuskie Lubuskie III. Gospodarka niskoemisyjna III. Gospodarka niskoemisyjna Łódzkie Łódzkie III. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska III. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska Małopolskie Małopolskie IV. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektor IV. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektor Mazowieckie Mazowieckie III. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną III. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Opolskie Opolskie III. Gospodarka niskoemisyjna III. Gospodarka niskoemisyjna Podkarpackie Podkarpackie III. Czysta energia III. Czysta energia Podlaskie Podlaskie V. Gospodarka niskoemisyjna V. Gospodarka niskoemisyjna Pomorskie Pomorskie XI. Środowisko XI. Środowisko Śląskie Śląskie IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka ni/e IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka ni/e Świętokrzyskie Świętokrzyskie III. Efektywna i zielona energia III. Efektywna i zielona energia Warmińsko-mazurskie Warmińsko-mazurskie IV. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektor IV. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektor Wielkopolskie Wielkopolskie III. Energia III. Energia Zachodniopomorskie III. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej III. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 12

13 13

14 WSPÓLNA POLITYKA ROLNA WSPÓLNA POLITYKA ROLNA na lata 2014-2020 14.

15 STRUKTURA PROW  Priorytet 1. Transfer wiedzy i innowacje – 3  Priorytet 2. Konkurencyjność gospodarstw rolnych - 5  Priorytet 3. Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem –5 Rolnictwo i środowisko – 4  Priorytet 4. Rolnictwo i środowisko – 4 Efektywne gospodarowanie zasobami i  Priorytet 5. Efektywne gospodarowanie zasobami i gospodarka niskoemisyjna – 1 gospodarka niskoemisyjna – 1  Priorytet 6. Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich - 3 15

16 16 OZE w NOWYM PROW OZE w NOWYM PROW BRAK WYDZIELONYCH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ DLA BIOGAZU (OZE)BRAK WYDZIELONYCH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ DLA BIOGAZU (OZE) w nowym PROW Traktowanie OZE jako element a nie cel !!! Możliwość otrzymania dotacji dla OZE z PROW, a także z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – PO, RPO i Wsp. Ter BIOGAZIE Tylko w jednym działaniu PROW mamy wyraźny zapis o BIOGAZIE i OZE dla rolnictwa i klasycznej agroturystyki – a mianowicie;

17 BIOGAZ w NOWYM PROW  „ Modernizacja gospodarstw rolnych” (50/60% - warunek min. zastosowanie OZE ) - 200/500 /900 (DOT) oraz w;  „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - 60 (PR)  „Premie dla młodych rolników” - 100 (PR)  „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk …….” - 300 (DOT)  „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - 300 (DOT) DOPUSZCZONE są WSZYSTKIE technologie BIOGAZU i OZE pod warunkiem CAŁKOWITEGO wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej do celów projektu DOPUSZCZONE są WSZYSTKIE technologie BIOGAZU i OZE pod warunkiem CAŁKOWITEGO wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej do celów projektu 17

18 PRZETWÓRSTWO - PROW 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Modernizacja, rozbudowa istniejących i budowa nowych Minimalne wskaźniki ekonomiczne, zdolność do inwestycji i utrzymania celu LIMIT 1,1/zmiana na 0,932 mld EURO – „Młody rolnik” Umowy długoterminowe 1 rok W naborach I-V BRAK preferencji, w VI – TAK 25%/40%/50% i 20 mln PLN, a konsolidacja do 50 mln PLN MŚP + WIĘKSZE -do 750/200 mln EUR 4.2 Przetwórstwo i marketing produktów roln ych - ARiMR BEZ nowych zakładów – WYCOFANE !!!... jest zdolny do realizacji i utrzymania planowanego przedsięwzięcia i … (unikanie tzw. efektu deadweight)... jest zdolny do realizacji i utrzymania planowanego przedsięwzięcia i … dotacja możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (unikanie tzw. efektu deadweight) MALEJĄCY LIMIT -0,683 / 0,932 /(1,1) mld EUR0MALEJĄCY LIMIT -0,683 / 0,932 /(1,1) mld EUR0 Wartościowo; 5,4% do 5,0% udziału w całym PROW Wartościowo; 5,4% do 5,0% udziału w całym PROW UMOWY3UMOWY długoterminowe 3 lata z określeniem cen PREFERENCJE; GRUPY/SPÓŁDZIELNIE PROD/INNOWACYJNOŚĆ -OCHRONA ŚROD./SYSTEMY JAKOŚCI – EKO/NAJWYŻSZE BEZROBOCIEPREFERENCJE; GRUPY/SPÓŁDZIELNIE PROD/INNOWACYJNOŚĆ -OCHRONA ŚROD./SYSTEMY JAKOŚCI – EKO/NAJWYŻSZE BEZROBOCIE Max. KWOTA dotacji – 50 % i 3 mln PLNMax. KWOTA dotacji – 50 % i 3 mln PLN ( 15 mln PLN - grupa grup) ( 15 mln PLN - grupa grup) MŚP – TYLKO do 250 etatów i 43/50 mln EUROMŚP – TYLKO do 250 etatów i 43/50 mln EURO 18

19 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej MIKROBIOGAZ 19 Nabór; 17 X - 4 XI 2011 r. Max 500 tys. PLN  Nabór; 17 X - 4 XI 2011 r. Max 500 tys. PLN - wytwarzania biogazu rolniczego - energii elektrycznej z biogazu rolniczego  Złożono 176 wniosków  Podpisano 3 umowy - realizacja 2 inwestycji  Główne problemy; - procedury jak dla dużych inwestycji - opór w wydawaniu „Decyzji środowiskowej” - Pozwolenia na Budowę, Kosztorys Inwestorski, Projekt technologiczny - brak sprawdzonych technologii - brak profesjonalnej kadry

20 20

21 MAŁE BIOGAZOWNIE ROLNICZE MAŁE BIOGAZOWNIE ROLNICZE Art. 3 pkt. 20a ustawa „Prawo Energetyczne” Biogaz rolniczy; paliwo gazowe powstałe w wyniku fermentacji beztlenowej surowców rolniczych … lub pozostałości przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego …. Biogaz rolniczy; paliwo gazowe powstałe w wyniku fermentacji beztlenowej surowców rolniczych … lub pozostałości przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego …. 21

22 22

23 Kredyty preferencyjne Kredyty preferencyjne KREDYTY KREDYTY z dopłatami do oprocentowania 2,0 TYLKO nGP, nBR 15 – 2,0 %, TYLKO do końca roku min. na: Budowa, przebudowa, remont mogą być używane !!!Zakup i instalacja maszyn – mogą być używane !!! Zakup budynków i budowli !!!Zakup budynków i budowli !!! Infrastruktura techniczna w tym ochrony środowiska Komputery i oprogramowanie Koszty ogólne 23

24 24 LEME10% rabatu Finansowanie w ramach PolSEFF 2 inwestycji w urządzenia i materiały z listy LEME oznacza w praktyce 10% rabatu Od 5 XI 2014 r. druga edycja Programu Finansowania Zrównoważonej Energii w Polsce (PolSEFF 2 ) - EBOiR z NFOŚiGW i UE. Inwestycje poprawiające efektywność energetyczną MŚP - 200 mln. EUR.

25 25

26 ZIP /F Zwrotne Instrumenty Pomocowe /Finansowe ZIP /F Zwrotne Instrumenty Pomocowe /Finansowe o Rozwiązanie dla WSZYSTKICH firm – także większych niż MŚP !!! o Niskooprocentowane kredyty inwestycyjne z dopłatą unijną - różnica pomiędzy stawką komercyjną a preferencyjną (ok. 1 %), mechanizm podobny do obecnych kredytów preferencyjnych ARiMR mechanizm podobny do obecnych kredytów preferencyjnych ARiMR całości lub części - możliwość sfinansowania całości lub części inwestycji (środki trwałe) z wyłączeniem części z innymi dotacjami lub pomocą publiczną nieruchomości lub zakup gruntu (do 10 % k.k.) - także nieruchomości lub zakup gruntu (do 10 % k.k.) maszyn i urządzeń używanych - możliwość kredytowania maszyn i urządzeń używanych -. 7 letnichnp. poleasingowych (!!! ?) max. 7 letnich, atest/gwarancja - np. poleasingowych (!!! ?) 26

27 ZIP - dźwignia finansowa (alternatywa FINANSOWANIA FABRYCZNEGO) 4,5 mld EUR z UE (sumarycznie ok. 50 mld EUR) BGK 422 BGK - produkt wcześniej nazywał się kredytem technologicznym, a teraz kredytem na innowacje technologiczne". Wsparcie z programu "Inteligentny Rozwój", na granty przeznaczono 422 mln euro (w tym hybryda); Pomoc zwrotna udzielana w formie (w tym hybryda); - kredytu, - pożyczki, - leasingu, - gwarancji mezzanine - finansowanie typu mezzanine - spłacany zależnie od zyskowności inwestycji ~ 14 - 21% Ocena 2-częściowa; BANK/AGENCJA ZIP także po roku 2020 27 ZIP/F Zwrotne Instrumenty Pomocowe/Finansowe ZIP/F Zwrotne Instrumenty Pomocowe/Finansowe

28 ZAGOSPODAROWANIE POFERMENTU NAWÓZ ORGANICZNY 28

29 SKŁAD CHEMICZNY - zawartość tlenku wapnia (CaO) min. 40% - zawartość substancji organicznej min. 30 % - zawartość azotu (N) min. 3,60% - zawartość fosforu (P205) 1,30% - zawartość potasu (K20) 0,29% - magnez (MgO)  Nawóz OrCal® jest dopuszczony do wytwarzania i wprowadzania do obrotu Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 183/07 z 04.06.2007 (HORnn-4077-2/07) 0,8 – 1,2 1,8 50/70  Instalacja o wydajności 0,8 – 1,2 t/h to koszt ok. 1,8 mln PLN (dotacja - 50/70%)  29 ZAGOSPODAROWANIE POFERMENTU ZAGOSPODAROWANIE POFERMENTU NAWÓZ ORGANICZNY

30 ZAGOSPODAROWANIE POFERMENTU MIKRO ZGAZOWARKA ZAGOSPODAROWANIE POFERMENTU MIKRO ZGAZOWARKA Fffffffff 30 Wielkość 12-40 mm (1/2 cala - 11/2 cala) Zawartość wilgotności 10-30% w suchej masie Przetestowane i zatwierdzone w normalnych warunkach operacyjnych; ZAPOTRZEBOWANIE; 42 kg/h - 18 kWe. e. Łupiny orzecha (włoski, laskowy), Zrębki iglaste Zrębki liściaste (np. Sosna, Jodła), Zrębki liściaste (np. Dąb, Jesion). SUCHY POFERMENT

31 BŁĘDY/ OSZUSTWA - statystycznie 31

32 Więcej informacji o tej tematyce w cyklu artykułów „Dotacje w praktyce”. 32

33 33 Wiesław Wasilewski funduszepomocowe@wp.pl Dziękuję za uwagę: Wiesław Wasilewski funduszepomocowe@wp.pl … Jesteśmy dumni z faktu, że posiadamy skromny udział w radykalnej zmianie polskiego rolnictwa … oblicza polskiego rolnictwa … Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r.


Pobierz ppt "MAŁE BIOGAZOWNIE ROLNICZE – Dotacje w praktyce MAŁE BIOGAZOWNIE ROLNICZE – Dotacje w praktyce Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google