Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody otrzymywania, właściwości i zastosowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody otrzymywania, właściwości i zastosowania"— Zapis prezentacji:

1 Metody otrzymywania, właściwości i zastosowania
Polimery syntetyczne Metody otrzymywania, właściwości i zastosowania

2 Co to są polimery syntetyczne?
Polimery syntetyczne to polimery, które, w odróżnieniu od biopolimerów, nie występują naturalnie lecz są w całości otrzymywane ze związków chemicznych o małej masie cząsteczkowej zwanych monomerami.

3 Poliolefin Poliolefiny to polimery zawierające tylko węgiel i wodór, w których występują długie łańcuchy węglowe -C-C-C-, stanowiące podstawowy szkielet łańcuchów samych polimerów.

4 Metody otrzymywania poliolefinu
Najpowszechniej stosowaną metodą ich syntezy jest łańcuchowa polimeryzacja winylowa. W przypadku bardziej rozbudowanych poliolefin aromatycznych stosuje się polimeryzację Friedla-Craftsa, polegającą na kondensacji chlorowanego węglowodoru katalizowanego silnym kwasem.

5 Polietylen-polimer etenu. Symbol przemysłowy: (PE).
Polietylen jest giętki, woskowaty, przezroczysty, termoplastyczny. Traci elastyczność pod wpływem światła słonecznego i wilgoci.

6 Metody otrzymywania Ogrzewania diazometanu- CH2N2, związek org., najprostszy alkilowy związek diazowy, żółty gaz; Działania skrajnie wysokim ciśnieniem na mieszaninę etenu i benzaldehydu-organiczny związek chemiczny, najprostszy aromatyczny aldehyd o wzorze C6H5CHO.

7 Poli(chlorek winylu) Tworzywa sztuczne otrzymywane w wyniku polimeryzacji monomeru – chlorku winylu. Ma właściwości termoplastyczne, charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, jest odporny na działanie wielu rozpuszczalników.

8 Zastosowanie PCW Do produkcji wykładzin podłogowych, stolarki okiennej i drzwiowej. W medycynie: dreny, sondy, cewniki, strzykawki Do wyrobu opakowań, elementów urządzeń, płyt gramofonowych, drobnych przedmiotów itp. Pokrywanie powierzchni sportowych oraz innych, zakrytych i otwartych (czasem jako igelit)

9 Polistyren (-[CH2CH(C6H5)]n-)
Polimer z grupy poliolefin otrzymywany w procesie polimeryzacji styrenu, pochodzącego zwykle z procesu katalitycznego odwodornienia etylobenzenu lub z rafinacji (Zestaw procesów, które przekształcają ropę naftową w bardziej użyteczne produkty.) ropy naftowej.

10 Zastosowanie Polistyren jako tworzywo lite jest stosowane do produkcji sztucznej biżuterii, szczoteczek do zębów, pudełek do płyt CD, elementów zabawek. Posiada jednak znacznie mniejszą odporność chemiczną od polietylenu i dlatego nie stosuje się go raczej do produkcji opakowań produktów żywnościowych.

11 Polipropylen –[CH2CH(CH3)]–
Otrzymuje się go w wyniku niskociśnieniowej polimeryzacji propylenu. Polipropylen jest jednym z dwóch, obok polietylenu, najczęściej stosowanych tworzyw sztucznych. Na przedmiotach produkowanych z tego tworzywa umieszcza się zwykle symbol PP. Polipropylen jest węglowodorowym polimerem termoplastycznym, tzn. daje się wprowadzić w stan ciekły pod wpływem zwiększenia temperatury oraz z powrotem zestalić po jej obniżeniu, bez zmian własności chemicznych.

12 Zastosowanie przemysł chemiczny i farmaceutyczny: przewody do wody i cieczy agresywnych, zbiorniki, wykładziny, naczynia laboratoryjne, tkaniny filtracyjne, sprzęt medyczny, naczynia dla chorych. przemysł włókienniczy: oprzyrządowanie narażone na działanie chemikaliów (cewki, skrętarki, snowarki). przemysł samochodowy. budownictwo i meblarstwo: izolacje piankowe, wykładziny, wyposażenie łazienek, sprzęt pralniczy. artykuły gospodarstwa domowego i zabawki.

13 Metody otrzymywania PP otrzymuje się w wyniku polimeryzacji propenu
Współcześnie większość polipropylenu produkuje się w fazie gazowej z użyciem katalizatorów związków metaloorganicznych, zawieszanych na specjalnych podłożach.

14 Koniec 


Pobierz ppt "Metody otrzymywania, właściwości i zastosowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google