Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Immobilizacja biokatalizatorów. Metody unieruchamiania (Kourkoutas i in. Food Microbiology 24, 2004, 377-397)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Immobilizacja biokatalizatorów. Metody unieruchamiania (Kourkoutas i in. Food Microbiology 24, 2004, 377-397)"— Zapis prezentacji:

1 Immobilizacja biokatalizatorów

2 Metody unieruchamiania (Kourkoutas i in. Food Microbiology 24, 2004, 377-397)

3 Immobilizacja enzymów

4 Właściwości fizyczne nośników ceramicznych NośnikŚrednica porów (średnia) [nm] Średnica porów (minimalna) [nm] Średnica porów (maksymalna) [nm] Powierzchnia właściwa [m 2 /g] SiO 2 51356850 Al 2 O 3 17,51422100 44%TiO 2 + 56% Al 2 O 3 22143075 TiO 2 35224048

5 Immobilizacja -amylazy na szkle porowatym - optimum aktywności symbole pełne – enzym immobilizowany symbole puste – enzym wolny

6 Immobilizacja -amylazy na szkle porowatym - optimum stabilności symbole pełne – enzym immobilizowany symbole puste – enzym wolny

7 Immobilizacja -amylazy na szkle porowatym - optimum aktywności symbole pełne – enzym immobilizowany symbole puste – enzym wolny

8 Immobilizacja -amylazy na szkle porowatym - optimum stabilności symbole pełne – enzym immobilizowany symbole puste – enzym wolny

9 Metody aktywacji powierzchni nośników nieorganicznych silanizacja

10 Silanizacja c.d.

11 Aktywacja powierzchni nośników nieorganicznych c.d.

12 Eupergit ® C– nowy aktywny nośnik do immobilizacji enzymów (Katchalsky-Katzir i Kraemer, 2000, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 10, 157-176)

13 Kowalencyjne wiązanie enzymów z nośnikiem – trwałość enzymu N – enzym (acylaza penicylinowa) natywny; Z – enzym związany, R - enzym stabilizowany PEI

14 Kowalencyjne wiązanie enzymów z nośnikiem – termostabilność enzymu N – enzym (acylaza penicylinowa) natywny; Z – enzym związany, R - enzym stabilizowany PEI

15 Kowalencyjne wiązanie enzymów z nośnikiem – optimum temperaturowe enzymu N – enzym (acylaza penicylonowa) natywny; Z – enzym związany, R - enzym stabilizowany PEI

16 Kowalencyjne wiązanie enzymów z nośnikiem – odporność na skrajne warunki pH N – enzym (acylaza penicylonowa) natywny; Z – enzym związany, R - enzym stabilizowany PEI

17 Kowalencyjne wiązanie enzymów z nośnikiem – optimum pH N – enzym (acylaza penicylonowa) natywny; Z – enzym związany, R - enzym stabilizowany PEI

18 Kowalencyjne wiązanie enzymów z nośnikiem – kinetyka reakcji N – enzym (acylaza penicylonowa) natywny; Z – enzym związany, R - enzym stabilizowany PEI

19 Kowalencyjne wiązanie enzymów z nośnikiem – optymalizacja immobilizacji Nośniki: I – żel krzemionkowy aktywowany grupami epoksydowymi; IV Kopolimer akrylowy aktywowany etylenodiaminą

20 Kowalencyjne wiązanie enzymów z nośnikiem – optymalizacja immobilizacji Nośniki: I – żel krzemionkowy aktywowany grupami epoksydowymi; IV Kopolimer akrylowy aktywowany etylenodiaminą

21 Kowalencyjne wiązanie enzymów z nośnikiem – optymalizacja immobilizacji Wpływ serynowej proteinazy kapusty na aktywność peroksydazy kapusty a - enzym natywny b – enzym immoblizowany

22 Kowalencyjne związanie komórek z nośnikiem - Wydajność immobilizacji Sacchcaromyces carlbergensis symbole pełne – krzemionka nieaktywowana symbole puste – krzemionka aktywowana

23 Usieciowanie – mechanizm reakcji z aldehydem glutarowym

24 Alginian liniowe kopolimery blokowe lub naprzemienne kwasu glukuronowego i malunurowego

25 Struktura alginianu

26 Struktura komplesku alginianowo-wapniowego

27 Karagenian produkty izolowane przez alkaliczną ekstrakcję z morskich wodorostów (Rhodophycae) liniowe polimery galaktozy o różnym stopniu podstawienia grupami siarczanowymi

28 Agar izolowane podobnie jak karagenian przez ekstrakcję z morskich wodorostów (Rhodophycae) Mieszanina agarozy i agaropektyny, polimerów galaktozy – nie zawiera ugrupowań siarczanowych

29 Chitozan

30 Mikrokapsułki alginianowo- chitozanowe (Taqieddin i Amiji, 2004, Biomaterials 25, 1937-1945)

31 Hydroliza kazeiny c.d. chitosan alginian karagenian

32 Immobilizacja mikroorganizmów

33 Adhezja mikroorganizmów – tworzenie biofilmu Biofilm Escherichia coli

34 Tworzenie biofilmu

35 Teoria DLVO c.d.

36 Kolonizacja powierzchni przez mikroorganizmy

37 Kolonizacja powierzchni przez mikroorganizmy c.d.

38 Adhezja mikroorganizmów

39 Ściany komórkowe

40 Adhezja mikroorganizmów

41 Biofilm

42 Usuwanie biofilmów

43 Usuwanie biofilmów c.d.

44 Złoża biologiczne

45

46 Flokulacja mikroorganizmów – tworzenie kłaczków osadu czynnego

47 Usieciowanie mikroorganizmów– wykorzystuje się budowę ścian komórkowych

48 Usieciowanie aldehydem glutarowym

49 Biokonwersja D-sorbitolu do L- sorbozy

50 wielokrotna biokonwersja przy użyciu komórek immobilizowanych w alginianie

51 Otrzymywanie kwasu propionowego Jasne słupki – Propionibacterium freudenreichi; Ciemne słupki – Propionibacterium shermanii; 1 1 – komórki wolne 2-9 – rosnące stężenia żelu alginianowego


Pobierz ppt "Immobilizacja biokatalizatorów. Metody unieruchamiania (Kourkoutas i in. Food Microbiology 24, 2004, 377-397)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google