Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLIETERY. Są połączeniami wielkocząsteczkowymi lub oligomerycznynymi z merami o strukturze -R-O- gdzie R składa się z co najmniej dwóch grup metylenowych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLIETERY. Są połączeniami wielkocząsteczkowymi lub oligomerycznynymi z merami o strukturze -R-O- gdzie R składa się z co najmniej dwóch grup metylenowych,"— Zapis prezentacji:

1 POLIETERY

2 Są połączeniami wielkocząsteczkowymi lub oligomerycznynymi z merami o strukturze -R-O- gdzie R składa się z co najmniej dwóch grup metylenowych, pierścienia aromatycznego lub alifatycznego. POLIETERY aromatycznealifatyczne Do polieterów nie zalicza się poli(tlenku metylenu) – jest on przedstawicielem poliacetali

3 POLIFORMALDEHYDWŁAŚCIWOŚCI: Duży stopień krystaliczności (50-60%) - tworzywo konstrukcyjne Temperatura topnienia 180 o C Gęstość 1,42 g / cm 3 Nierozpuszczalny w typowych rozpuszczalnikach organicznych Odporny na działanie zasad, nieodporny na działanie kwasów W temperaturze 80 o C ulega degradacji z wytworzeniem formaldehydu OTRZYMYWANIE: Anionowa polimeryzacja formaldehydu Kationowa polimeryzacja 1,3,5-trioksanu

4 FORMALDEHYD Temperatura topnienia -118 o C Temperatura wrzenia -19 o C Gaz o ostrym zapachu Dobrze rozpuszczalny w wodzie Ulega samorzutnej polimeryzacji dlatego przechowywany jest w formalinie OTRZYMYWANIE: Katalityczne utlenianie metanolu w fazie gazowej nad tlenkami żelaza i molibdenu lub wobec srebra, w temperaturze 300-600 o C. Gazowy formaldehyd absorbuje się w wodzie i otrzymuje się zwykle produkt handlowy w postaci około 37% wagowo roztworu, zwanego formaliną. WŁAŚCIWOŚCI:

5 TRIOSKANWŁAŚCIWOŚCI: Temperatura topnienia 61-62 o C Temperatura wrzenia 114-115 o C Odporny na działanie zasad OTRZYMYWANIE:

6 POLIFORMALDEHYD Wiązanie hemiacetalowe w poliformaldehydzie ulega degradacji w temperaturze 80 o C w wyniku czego powstają wiązania aldehydowe. Aby temu zapobiec dokonuje się zabezpieczania grup hemiacetalowych.

7 POLIETERY ALIFATYCZNE

8 POLIETERY Z TLENKÓW CYKLICZNYCH MONOMERY: 1. α – tlenki: - EPOKSYDY 1. α – tlenki: tlenek etylenu, tlenek propylenu - EPOKSYDY ANIONOWO, KATIONOWO, KOORDYNACYJNIE 2. β – tlenkiOKSETANY 2. β – tlenki (z pierścieniem oksetanowym) – OKSETANY KATIONOWO 3. γ – tlenki – OKSOLANY 3. γ – tlenki (z pierścieniem oksolanowym) – OKSOLANY KATIONOWO Polietery powstają w wyniku polimeryzacji cyklicznych tlenków alkilenowych. Następuje rozerwanie pierścienia i przekształcenie tlenku w polieter wg jednego z trzech mechanizmów: kationowego, anionowego lub koordynacyjnego.

9 REAKCJE OTRZYMYWANIA POLIETERÓW α – tlenki β – tlenki γ – tlenki

10 POLI(TLENEK ETYLENU)WŁAŚCIWOŚCI: Temperatura topnienia 66-70 o C Elastyczny o woskowatej konsystencji Dzięki identycznym rozmiarom meru z cząsteczką wody w stanie ciekłym wykazuje całkowitą rozpuszczalność w wodzie w pełnym zakresie stężeń. Mieszanie się łańcucha poli(tlenku etylenu) z wodą.

11 POLI(TLENEK ETYLENU) Łańcuch poli(tlenku etylenu) w konformacji zygzakowatej (na fioletowo kation litu) Łańcuch poli(tlenku etylenu) w konformacji typu meander (na fioletowo kation litu) Nanowłókna poli(tlenku etylenu)

12 POLI(TLENEK ETYLENU)OTRZYMYWANIE: Poli(tlenek etylenu) otrzymuje się w polireakcji suspensyjnej z użyciem katalizatorów Zieglera-Natty w postaci proszku lub perełek. PRZETWÓRSTWO: Polimer ten o stopniu krystaliczności dochodzącym do 95% można przetwarzać wszystkimi technikami przetwórstwa termoplastów bez obawy utraty rozpuszczalności w wodzie. ZASTOSOWANIE: włókiennictwo, przemysł papierniczy (powlekanie papieru), jako emulgator i zagęszczacz lakierów jako flokulant do odwadniania zawiesin (tylko gdy masa cząsteczkowa>2mln).

13 POLI(TLENEK PROPYLENU) OTRZYMYWANIE: polimeryzacja anionowa w obecności zasad (glicerynian potasu, KOH). Jest cieczą o niskim stopniu wilgoci (<0,3%).

14 POLIMERY AROMATYCZNE

15 POLIETERY AROMATYCZNE lub Gdzie: Ar, Ar- oznacza jednostkę R jest grupą alkilową, atomem chlorowca, grupą fenylową WŁAŚCIWOŚCI: Wysoka temperatura zeszklenia ( powyżej 200 o C) Polimery termoplastyczne, twarde, o naprężeniu zrywającym ok. 130MPa Dobre własności dielektryczne Rozpuszczalne w rozpuszczalnikach aromatycznych i chlorowanych Nierozpuszczalne w wodzie

16 POLIETERY AROMATYCZNE OTRZYMYWANIE:

17

18 POLIETEROLEOTRZYMYWANIE: Polieterole powstają w reakcjach epoksydów z połączeniami inicjującymi (starterami) zawierającymi reaktywne atomy tlenu. OKSIRANY: Tlenek etylenu Tlenek propylenu Fabryka tlenku etylenu

19 POLIETEROLESTARTERY: Glikol etylenowy Glikol propylenowy Fabryki glikolu etylenowego i propylenowego

20 POLIETEROLEOTRZYMYWANIE: Syntezę polieteroli prowadzi się w autoklawach w temperaturze 80-150oC, w atmosferze azotu lub argonu. Katalizatorem może być np: KOH. Szybkość poliaddycji TE lub TP do alkoholu - startera jest odwrotnie proporcjonalna do jego rzędowości. Reakcja ta jest silnie egzotermiczna. Ciężar cząsteczkowy polieteroli (w przedziale 200-20000) determinuje ich konsystencję, która może być ciekła, pastowata lub woskowata. ZASTOSOWANIE: Jako prepolimery do produkcji poliuretanów Przemysł farmaceutyczny Przemysł kosmetyczny Przemysł maszynowy (jako smary i płyny maszynowe)


Pobierz ppt "POLIETERY. Są połączeniami wielkocząsteczkowymi lub oligomerycznynymi z merami o strukturze -R-O- gdzie R składa się z co najmniej dwóch grup metylenowych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google