Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzień Energii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzień Energii."— Zapis prezentacji:

1 Dzień Energii

2 Zaklinacze Deszczu

3

4

5

6

7

8

9 Odnawialne źródła energii
Michał Paprocki

10 Odnawialne źródło energii – to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesie odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Energetyka oparta na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii jest znana człowiekowi od zarania dziejów. Promienie słoneczne wykorzystywane były do ogrzewania i suszenia już przez człowieka pierwotnego. Palenie ognisk, a więc spalanie biomasy w celach energetycznych, stanowiło pierwszy, znaczący skok cywilizacyjny. W czasach średniowiecza powszechnie już wykorzystywano energię wiatru i wody do napędzania urządzeń, które świadczyły pracę na rzecz człowieka - wiatraków i młynów wodnych.

11 Do surowców odnawialnych należą:
energia wód energia geotermalna energia słoneczna energia wiatru biomasa (drewno, słoma, odchody zwierząt) biogaz

12 ŹRÓDŁEM ENERGII WODNEJ (energia spadku wód) – jest energia słoneczna (parowanie i skraplanie), której 0,4% zostaje przetworzone i skumulowane w postaci energii wodnej. Energia elektryczna pozyskiwana z elektrowni wodnych, pomimo niewielkiego jeszcze udziału w ogólnej jej produkcji, stwarza wymierne korzyści dla ochrony środowiska. Dzięki elektrowniom wodnym regulowane są biegi rzek i budowane są zbiorniki wodne przez co wyrównują się przepływy i zmniejsza ryzyko powodzi. Rzeki oczyszczane są z rumowiska, zwiększa się natlenianie, mineralizacja i fotosynteza wody oraz nierzadko stwarzane są nowe powierzchnie wodne idealne do wypoczynku i rekreacji. W Polsce pracuje obecnie 128 elektrowni wodnych i około 580 małych elektrowni wodnych. Elektrownia pływowa Rance Elektrownia wykorzystująca energię fal morskich

13 ENERGIA GEOTERMALNA - jest naturalnym ciepłem Ziemi nagromadzonym w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny w skałach. W Polsce występują naturalne baseny wypełnione gorącymi wodami podziemnymi o zróżnicowanych temperaturach: od kilkudziesięciu do ponad 90°C, a w skrajnych przypadkach osiągają sto kilkadziesiąt stopni. Przy niskich temperaturach nośnika, energia wód geotermalnych wykorzystywana jest zwykle jako źródło ciepła, np. w układach z pompą ciepła.

14 Przykładowe źródła energii geotermalnej
Najwyższy gejzer świata - Steamboat Geyser (90 m wys.) - znajduje się na terenie amerykańskiego Parku Narodowego Yellowstone Elektrownia wraz z instalacją wykorzystująca energię gorących wód podziemnych (USA) Źródło geotermalne w Lądku – Zdroju (Polska)

15 SŁOŃCE jest podstawowym źródłem energii dla naszej planety
SŁOŃCE jest podstawowym źródłem energii dla naszej planety. Energia słoneczna, to dla Ziemi pierwotne źródło energii, a wszystkie inne źródła są tylko jej pochodnymi. Energię słoneczną można wykorzystać do produkcji energii elektrycznej i do produkcji ciepłej wody. Energia słoneczna jest najbezpieczniejsza. W Polsce istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego. Ogniwa fotowoltaiczne (inaczej: ogniwa słoneczne bądź fotoogniwa) Zasilanie oświetlenia przejścia dla pieszych z zastosowaniem ogniw słonecznych Elektrownia słoneczna

16 WIATR - Jest to energia kinetyczna poruszających się mas powietrza
WIATR - Jest to energia kinetyczna poruszających się mas powietrza. Bezpośrednią przyczyną powstawania wiatru jest nierównomierny rozkład ciśnienia atmosferycznego nad powierzchnią ziemi, co z kolei spowodowane jest niejednakowym nagrzewaniem jej przez słońce. Prędkość wiatru, czyli przemieszczania się mas powietrza, zawiera w sobie ogromny ładunek energii, która praktycznie jest niewyczerpalna. Szacuje się, że globalny potencjał energii wiatru jest równy obecnemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Energia wiatru znajduje zastosowanie od bardzo dawnych czasów. Już 4000 lat temu starożytni Babilończycy pompowali wodę przy pomocy wiatraków, nawadniając pola i osuszając mokradła, o wiele wcześniej zaś wykorzystywano wiatr w żegludze. Od VI wieku Persowie mełli ziarno w młynach wiatrowych. W VIII wieku w Europie pojawiły się wiatraki, wykorzystywane przez Holendrów do wypompowywania wody z obszarów nisko położonych. Pod koniec XIX wieku podjęto pierwsze próby wykorzystania jej do produkcji prądu, zaś do roku 1960 na świecie działało już ponad milion siłowni wiatrowych.

17 Wiatr i jego zastosowanie
Turbiny wiatrowe ustawiane są zarówno na lądzie, jak i na morzu, pojedynczo lub w grupach - tzw. farmach wiatrowych. Najkorzystniejsze warunki panują w pasach nadmorskich i właśnie głównie tam lokalizowane są turbiny. Polska jest uważana za kraj średnio zasobny w wiatr. Pierwsze elektrownie wiatrowe powstały tu już na początku lat 90. Wiatr jest czystym źródłem energii, nie emitującym żadnych zanieczyszczeń.

18 BIOMASA - to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. Biomasa jest źródłem energii odnawialnej w największym stopniu wykorzystywanym w Polsce.

19 Na cele energetyczne wykorzystuje się drewno i odpady z przerobu drewna, rośliny pochodzące z upraw energetycznych, produkty rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa, niektóre odpady komunalne i przemysłowe. Im suchsza, im bardziej zagęszczona jest biomasa, tym większą ma wartość jako paliwo. Bardzo wartościowym paliwem jest produkowany z rozdrobnionych odpadów drzewnych brykiet. Paliwo uszlachetnione, takie jak brykiet czy pelety drzewne, uzyskuje się poprzez suszenie, mielenie i prasowanie biomasy. Koszty ogrzewania takim paliwem są obecnie niższe od kosztów ogrzewania olejem opałowym. Zrębki drzewne Brykiet drzewny Pelety (inaczej granulat)

20 BIOGAZ - powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, podczas której substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste. Biogaz wykorzystywany do celów energetycznych powstaje w wyniku fermentacji: odpadów organicznych na wysypiskach śmieci, odpadów zwierzęcych i odpadów roślinnych w gospodarstwach rolnych, osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków. Typowe przykłady wykorzystania obejmują: produkcję energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinach; produkcję energii cieplnej w przystosowanych kotłach gazowych; produkcję energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach skojarzonych; dostarczanie gazu wysypiskowego do sieci gazowej; wykorzystanie gazu jako paliwa do silników trakcyjnych/pojazdów; wykorzystanie gazu w procesach technologicznych, np. w produkcji metanolu.

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ MIKO

22 Urwipołcie

23

24 Polski Klub Ekologiczny
Okreg Lubuski w Nowej Soli


Pobierz ppt "Dzień Energii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google