Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PSYCHOLOGIA REKLAMY wykład 6 Cechy skutecznego przekazu reklamowego Język w reklamie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PSYCHOLOGIA REKLAMY wykład 6 Cechy skutecznego przekazu reklamowego Język w reklamie."— Zapis prezentacji:

1 1 PSYCHOLOGIA REKLAMY wykład 6 Cechy skutecznego przekazu reklamowego Język w reklamie

2 2 Cechy skutecznego przekazu reklamowego Du ż a widoczno ść informacji – –Skojarzenie z emocjami – –Bliskość w czasie i przestrzeni – –Nietypowość, oryginalność Dost ę pno ść informacji – –Powtarzanie – –Skojarzenie nowych inf. z wiedz ą ju ż posiadan ą ze wspomnieniami ze stereotypami z tradycj ą

3 3 Mechanizmy ukrytej perswazji w reklamie Emocjonalizacja odbioru (stereotyp) Opozycja semiotyczna – znaczeniowa (np. swój – obcy) Łatwa orientacja aksjologiczna, czyli łatwy rozkład warto ś ci Odbiór bezalternatywny

4 4 Rola języka w reklamie (1) Zdanie zło ż one Słowa zawieraj ą ce w sobie inne Quasi-informacja Prawdopodobna obiektywno ść Tekst prawdziwo ś ciowo bezpieczny Sformułowania niejednoznaczne Subiektywne oceny

5 5 Rola języka w reklamie (2) Wypowiedzi nie podlegaj ą ce kryterium prawdziwo ś ci (ze wzgl ę du na swoj ą natur ę gramatyczn ą ) – –Pytania – –Polecenia, rady, pro ś by – –Podzi ę kowania – –Wypowiedzi bez orzeczenia – –Stopie ń wy ż szy bez przyimka – –Niepełna informacja o liczbie – –Orzekanie o przyszło ś ci – –Cytaty

6 6 Styl reklamy Koniec XIX w. E. Powers – pierwszy spójny styl (prosty) PROSTY Konkretne informacje Unikanie pustego zachwalania Unikanie ilustracji Unikanie ozdobnych czcionek Potoczny język Unikanie wielu informacji WYSZUKANY Barwny, bogaty język Ilustracje artystyczne Ciekawa forma graficzna Wiele informacji

7 7 Styl reklamowy – sposób i zakres u ż ycia strategii twórczych (J. Simon) STRATEGIE TWÓRCZE Informacja Logiczna argumentacja Motywowanie Twierdzenie powtarzane Nakaz Zapoznanie z mark ą Skojarzenie symboliczne Modelowanie Zobowi ą zanie Tworzenie nawyku

8 8 Style reklamy: s. racjonalny (informacja, logiczna argumentacja) s. emocjonalny (zapoznanie z mark ą, skojarzenia symboliczne) s. twardy (informacja, logiczna argumentacja, nakaz, powtarzanie twierdze ń ) s. mi ę kki (skojarzenia symboliczne, motywowanie, zobowi ą zanie) s. behawioralny (twierdzenie powtarzane, modelowanie, tworzenie nawyku) s. wpływu społecznego (modelowanie, zobowi ą zanie, tworzenie nawyku)

9 9 Funkcje stylu reklamowego: Umo ż liwia szybszy i łatwiejszy przepływ informacji od nadawcy do odbiorcy, nios ą c gotowy klucz do interpretacji Dopasowuje komunikacj ę rynkow ą do mentalno ś ci przeci ę tnych konsumentów, zwłaszcza od strony uznawanych przez nich warto ś ci kulturowych Pobudza wyobra ź ni ę i zaskakuje konsumenta

10 10 Reklama narodowa Ameryka ń ska – –Informacja, argumentacja (liczby, wykresy, statystyki) – –Agresywna prezentacja produktu – –Osoby publiczne – –Bezpośrednie zwracanie si ę do klienta Francuska – –Symbolika – –Humor – –Koncentracja na nowo ś ci – –Scenki dramatyczne (opowiadanie o produkcie nie wprost, trzeba się czegoś domyślić) Polska – –Ameryka ń ska argumentacja – –Francuska symbolika i humor – –Konformizm i nacisk grupowy (tysiące Polaków…, wszyscy mają mambę….)

11 11 Koniec


Pobierz ppt "1 PSYCHOLOGIA REKLAMY wykład 6 Cechy skutecznego przekazu reklamowego Język w reklamie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google