Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY. Reklama jest zjawiskiem ściśle związanym z gospodarką rynkową i stanowi jej integralną część.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY. Reklama jest zjawiskiem ściśle związanym z gospodarką rynkową i stanowi jej integralną część."— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

2 Reklama jest zjawiskiem ściśle związanym z gospodarką rynkową i stanowi jej integralną część.

3 Rynek reklamy w Polsce znajduje się wciąż w fazie rozwoju.

4 Pozostaje wiele miejsca do zagospodarowania w tej dziedzinie.

5 Nowopowstające firmy, jak również istniejące już na rynku, nastawiają się na zatrudnianie ludzi młodych

6 Nauczysz si ę pozyskiwać klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami,pozyskiwać klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, definiować cele reklamy przedsiębiorstwa (klienta agencji reklamowej),definiować cele reklamy przedsiębiorstwa (klienta agencji reklamowej), dobierać metody prowadzenia badań rynkowych i reklamowych, weryfikować i interpretować wyniki tych badań,dobierać metody prowadzenia badań rynkowych i reklamowych, weryfikować i interpretować wyniki tych badań,

7 dobierać środki i nośniki reklamy w zależności od celu (funkcji) reklamy oraz branży towarowej,dobierać środki i nośniki reklamy w zależności od celu (funkcji) reklamy oraz branży towarowej, stosować różnorodne techniki reklamowe, sprzęt i materiały wykorzystywanych w reklamie,stosować różnorodne techniki reklamowe, sprzęt i materiały wykorzystywanych w reklamie, organizować działania promocyjne przedsiębiorstwa, wystawyorganizować działania promocyjne przedsiębiorstwa, wystawy

8 Masz du ż e mo ż liwo ś ci na rynku pracy. Czekaj ą na Ciebie: pełnoprofilowe specjalistyczne agencje reklamowe, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych handlowych, biura ogłoszeń środków masowego przekazu,

9 działy promocji środków masowego przekazu,działy promocji środków masowego przekazu, agencje scenariuszowe i studia graficzne,agencje scenariuszowe i studia graficzne, studia produkcyjne,studia produkcyjne, agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations)..agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations)..

10 TZN DABROWA GÓRNICZA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

11 NOWE TRENDY NOWE KIERUNKI

12 BLENDED LEARNING

13 Metoda blended learning łączy formy tradycyjne, takie jak wykład, ćwiczenia oraz podręcznik z wykorzystaniem platformy elektronicznej dla przekazania dodatkowych materiałów, interakcji między uczniami a nauczycielem oraz dla realizacji pracy grupowej (współpraca uczniów w małych grupach)

14 BLENDED LEARNING UMO Ż LIWIA Naukę w dowolnym czasie i miejscu Łatwy dostęp do materiałów dydaktycznych Możliwość szybkiego nadrobienia zaległości, również w przypadku nieobecności na lekcji Możliwość rozwoju własnych umiejętności, również wykraczających poza program nauczania. Dostosowanie materiałów nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów


Pobierz ppt "TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY. Reklama jest zjawiskiem ściśle związanym z gospodarką rynkową i stanowi jej integralną część."

Podobne prezentacje


Reklamy Google