Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PSYCHOLOGIA REKLAMY wykład 2 - - definicje - - krótka historia - - reklama jako proces komunikowania się z klientem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PSYCHOLOGIA REKLAMY wykład 2 - - definicje - - krótka historia - - reklama jako proces komunikowania się z klientem."— Zapis prezentacji:

1 PSYCHOLOGIA REKLAMY wykład 2 - - definicje - - krótka historia - - reklama jako proces komunikowania się z klientem

2 Definicje reklamy Reklama to rozpowszechnianie wiadomości o usługach i towarach w celu wpływania na kształtowanie się podaży. 1932 r., Advertising Age Reklama to wszelka płatna forma nieosobowego przedstawiania i popierania towarów, usług lub idei przez określonego nadawcę. 1950 r., American Marketing Association Reklama to perswazyjne komunikowanie masowe. Współcześnie

3 Reklama pojawiła się gdy powstał rynek (nadmiar produktów do wymiany, sprzedaży)

4 Historia reklamy Krzyk na jarmarkach i ulicach Rysunek ok. 3 tyś. r. p.n.e. – papirus z Teb (British Museum) Starogreckie szkoły retoryki Tablice ogłoszeniowe, reklamy wyborcze – ruiny Pompei Biuro informacji handlowej – starożytna Grecja Afisze w kamieniu i miedzi – starożytny Rzym Listy kupieckie (ręcznie pisane) – po upadku Imperium Rzymskiego

5 Wynalazek Gutenberga, XV wiek Pierwsze kolumny ogłoszeniowe (drukowane listy kupieckie) – XVI wiek Pierwsze pismo ogłoszeniowe – Paryż, XVII wiek Biura ogłoszeń – Anglia, Holandia, Francja, XVII wiek Polskie pisma ogłoszeniowe – Kraków, Warszawa, XVIII wiek

6 XIX wiek – wiek prasy Fotografia w gazetach Agencje reklamowe – USA, 1869, N. W. Ayer & Son Reklama artystyczna – dziennik Le Figaro, 1880 XX wiek - radio, telewizja, Internet Neony – 1910

7 Wielkie fortuny zbudowane dzi ę ki reklamie : Procter & Gamble – 1837 r. Kodak – 1888 r. Wrigley – 1893 roku na rynku pojawiła si ę Juicy Fruit Ford - 1899 r. Gillette – 1903 r.

8 Początki nauki o reklamie 1896 ( Pensylwania ) – Page & Davis Advertising School 1898 – University of Minnesota ( psychologia, kierunek reklama ) 1914 – Archiwum Reklamy przy Instytucie Nauk o Przedsiębiorstwie w Mannheim Instytut Wiedzy Reklamowej 1925 ( Lwów ) – wykłady z reklamy w Wyższej Szkole dla Handlu Zagranicznego

9 Reklama jako proces komunikowania się firmy z klientem Nadawca Komunikat reklamowy Odbiorca Odbiór Dekodowanie Interpretacja Reakcja Dane demograficzne Doświadczenia Potrzeby Postawy Grupa odniesienia Styl życia kodowanie Kanał (środek przekazu) Nadawca w przekazie Język – np. gwara Nasycenie emocjami Odwołania do symboli, kultury Cechy fizyczne

10 Modele hierarchii efektów reklamy Zasadnicze efekty reklamy: R – rozumowy E – emocjonalny Z – zachowawczy Główne założenia: – –istnieje związek przyczynowy między etapami – –etapy nie muszą być oddzielone równymi odległościami czasowymi – –można pokonywać je równocześnie

11 Ró ż ne konfiguracje efektów reklamy R – E – Z (AIDA – Elmo Lewis)) klasyczna kolejno ść efektów reklamy (klient rozumny, my ś l ą cy, poznawczo zaanga ż owany) – –AICA – przekonanie – –AIDAS – zadowolenie – –AICCA – zrozumienie, zaufanie – –AIDCA – przekonanie – –…. itp. Inna kolejno ść : R – Z – E (klient pasywny, leniwy, mało zainteresowany) E – Z – R (preferencje budowane na chwilowych emocjach) Z – E – R (zachowania nawykowe) E – R – Z (produkty zaspokajające potrzeby emocjonalne)

12 Trzy hierarchie efektów reklamy wg Raya Myślący konsument Klasyczna hierarchia efektów Zagubiony konsument Redukcja dysonansu poznawczego Leniwy konsument Małe zaangażowanie klienta zaangażowanie w zakup duże różnice w ofertach firm reklama (ważne źródło informacji) wczesne etapy cyklu życia produktu zaangażowanie w zakup skomplikowane produkty niewiele różniące się od siebie komunikacja osobista (ważne źródło informacji) etap dojrzałości cyklu życia produktu małe ryzyko związane z produktem niewielkie różnice między ofertami reklama (ważne źródło informacji) etap dojrzałości cyklu życia produktu R – E – ZZ – E - RR – Z - E

13 Matryca FCB Reakcja rozumowa Reakcja emocjonalna Du ż e zaanga ż owanie Produkty białe R – E - Z Produkty czerwone E – R - Z Małe zaanga ż owanie Produkty niebieskie Z – R - E Produkty żół te Z – E - R

14 Strategie reklamowe: Strategia informacyjna Strategia emocjonalna Strategia zwyczajowa Strategia satysfakcji

15 Skuteczna reklama (wpływa na postawy i zachowania) przyciąga uwagę jest zrozumiała zwiększa prawdopodobieństwo pozytywnej interpretacji produktu (marki) przez odbiorców

16 Rodzaje reakcji odbiorców uświadomienie sobie istnienia marki zmiana (utrwalenie) postawy wobec marki zmiana (utrwalenie) image marki wywołanie chęci posiadania

17 Schemat oddziaływania na postawę wg. Timothy Joycea: reklama uwagaselektywna percepcja przypominanie modyfikacja, wzmocnienie pobudzenie, wzmocnienie zainteresowań zakupy postawy doświadczenie, redukcja dysonansu


Pobierz ppt "PSYCHOLOGIA REKLAMY wykład 2 - - definicje - - krótka historia - - reklama jako proces komunikowania się z klientem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google