Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specyfika komunikowania w i-nauczaniu (wybrane problemy) Maria Wilkin Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specyfika komunikowania w i-nauczaniu (wybrane problemy) Maria Wilkin Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW."— Zapis prezentacji:

1 Specyfika komunikowania w i-nauczaniu (wybrane problemy) Maria Wilkin Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW

2 Komunikowanie – czym jest? Komunikowanie jest rodzajem kontaktu nawiązanego za pomocą zmysłów, bądź także specjalnie do tego przystosowanych narzędzi (środków komunikowania), między co najmniej dwiema osobami, z których jedna (nadawca) przekazuje drugiej (odbiorcy) za pomocą zrozumiałych dla nich obu znaków pewne treści pojęciowe lub emocje z zamiarem wywołania u odbiorcy określonych reakcji. M. Mrozowski (2001) Media masowe

3 Model komunikowania Kto mówi (analiza nadawcy) Co mówi (analiza treści) Jakim środkiem (jakim medium) Do kogo (analiza odbiorcy) W jakim skutkiem (analiza efektów)

4 Proces komunikowania bezpośredniego Nadawca Odbiorca Odbiorca Nadawca Przekaz

5 Proces komunikowania w i-nauczaniu NADAWCANADAWCA ODBIORCAODBIORCA

6 Uwarunkowania komunikacji w i-nauczaniu Brak bezpośredniego kontaktu ze studentem Środowisko internetu i jego specyficzny multimedialny język Pisemna forma komunikacji nauczyciela ze studentami i studentów między sobą Asynchroniczność i indywidualizacja kontaktu

7 Mówienie a pisanie Mówienie jest naturalne, jest fizjologiczne, jest łatwiejsze od nie mówienia. Trudno jest nie mówić. Milczenie ciąży. Tylko z prawdziwym przyjacielem można milczeć. Milczenie jest pewnym rodzajem mówienia. Milczenie jest odpowiedzią. Wynika z kontaktu i wytwarza kontakt. Pisanie to praca. Pisaniu towarzyszy refleksja, towarzyszy odpowiedzialność (z wykładu prof. Bralczyka)

8 Cechy komunikacji ustnej Nadawanie i odbiór odbywa się w tym samym miejscu i czasie Komunikat składa się z elementów językowych i pozajęzykowych (mimika i gestykulacja mówiącego – kod kinetyczny) Zmieniająca się relacja przestrzenna (kod proksemiczny) Powiązanie z sytuacją (kod sytuacyjny, kulturowy) Na ogół jest to dialog

9 Cechy komunikacji pisemnej Składa się z dwóch oddzielnych faz: w innym miejscu i czasie odbywa się konstruowanie tekstu, a w innym jego odbiór (nie ma znaków kinetycznych, proksemicznych i sytuacyjnych (kulturowych) Ma zawsze charakter monologu (jednokierunkowy)

10 Różnice między językiem ustnym a pisanym Wyraźnie widoczny metakomunikat Dialog Bardziej ekspresywny, emocjonalny Niespójność składniowa, luki, przeskoki, potoczne słownictwo Spójniki: ale, bo, chociaż, i, albo Metakomunikat słaby lub ukryty Monolog Koncentracja na temacie, logiczniejszy Staranny dobór słownictwa i składni Spójniki: lecz, ponieważ, jakkolwiek, aczkolwiek, oraz, lub

11 Co przekazujemy w formie pisemnej? Wiedzę specjalistyczną Informacje o kursie Instrukcje do zadań Pytania do dyskusji Odpowiedzi na pytania Indywidualne opinie o wykonanych zadaniach Zachęty do aktywności Podsumowania dyskusji i zadań

12 Jakie odmiany i style języka pisanego w e- nauczaniu? Styl naukowy Styl potoczny Elementy innych stylów (artystycznego, urzędowego) Indywidualne style osób piszących Specyficzny mix języka mówionego i pisanego

13 Co może generować nieporozumienia i problemy? 1 Niefortunna konstrukcja gramatyczna Niedopowiedzenia (pominięcia istotnych składników zdania) Użycia niejednoznacznego terminu Nadmierne niedopowiedzenia Nieuchwytne metafory Użycie zwrotów ubogich w treści opisowe Wypowiedzi niejasne, które dałoby się skorygować przez kontekst Za długie wypowiedzi

14 Co może generować nieporozumienia i problemy? 2 Środowisko internetu Pierwsze wrażenie Nasze poznawcze skąpstwo Przyjęte uprzedzenia i stereotypy Pisemne zachowania różnych typów studentów

15 Typy studentów online wg S. Ko, St. Rossen, Teaching Online Hałaśliwy Cichy Przeszkadzający Wszystkowiedzący Podburzacz Spóźnialski Agresywny Przeciągający Muszę mieć 5

16 Jak można zapobiegać nieporozumieniom i problemom? 1 Podawać wyczerpujące informacje (przed rozpoczęciem zajęć) o: - kursie (celach, treściach, lekturach, aktywnościach, pracach zaliczeniowych, zasadach oceniania, terminach) - tym, czego oczekujemy od studentów, czego oni mogą oczekiwać od nas i jak mogą się z nami kontaktować - wymaganiach technicznych (sprzęt, oprogramowanie, przeglądarka, programy do odtwarzania różnego rodzaju plików) - co i gdzie mogą znaleźć na stronie kursu

17 Jak można zapobiegać nieporozumieniom i problemom? 2 Materiały udostępniać stopniowo Informować na bieżąco o tym, co nowego w danym tygodniu zajęć Zapewnić wsparcie merytoryczne i techniczne Monitorować aktywność i zachęcać do niej w różny sposób Zapewnić dostęp do uzyskanych wyników Podtrzymywać kontakt, integrować grupę Zachęcać do wzajemnej pomocy

18 Jak można zapobiegać nieporozumieniom i problemom? 3 Wykorzystywać dostępne formy kontaktu ze studentem - asynchroniczne (różnego rodzaju fora dyskusyjne, pliki dźwiękowe) - synchroniczne (czat, skype) Korzystać z technicznych możliwości wyróżniania tekstu (pogrubienia, podkreślenia, wielkie litery, kolor) i ocieplania kontaktu (emotikony) Na pytania i zachowania studentów reagować życzliwie (pozytywnie sformułowanym komunikatem) i z dystansem

19 Podsumowanie Internet, który integruje rozmaite techniki, kody i formaty, dając możliwość na przekaz multimedialny, jednocześnie przywraca rangę słowa pisanego. W i nauczaniu zmienia się sposób posługiwania się słowem pisanym, jak i całą sferą wymiany informacji za pomocą pisma. Tekstowa forma komunikacji w i-nauczaniu wymaga od nauczyciela oswojenia się z nowym sposobem porozumiewania się z uczącymi się zdalnie i wypracowania nowych umiejętności.


Pobierz ppt "Specyfika komunikowania w i-nauczaniu (wybrane problemy) Maria Wilkin Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google