Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektroniczny Rekord Pacjenta = Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Rafał Włach 1/12/2014Synchronizing Healthcare 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektroniczny Rekord Pacjenta = Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Rafał Włach 1/12/2014Synchronizing Healthcare 1."— Zapis prezentacji:

1 Elektroniczny Rekord Pacjenta = Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Rafał Włach 1/12/2014Synchronizing Healthcare 1

2 Podstawa prawna 1/12/2014Footer 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2010 nr 252 poz. 1697. Rozdział 8 art.. 80-86 ) Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z 28 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 113 poz.657 art. 13) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 - art.. 30 ust. 1,)

3 Dokumentacja medyczna 1/12/2014Footer 3 Dokumentację medyczną stanowi: o dokumentacja indywidualna - odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych np: o Wywiad choroby o Obserwacje lekarskie i pielęgniarskie o Karta zleceń leków o … o dokumentacja zbiorcza - odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych. o Księga przyjęć i wypisów o Księga pracowni diagnostycznej o …

4 Problemy organizacyjne związane z ograniczeniem dostępności do papierowej dokumentacji medycznej: 1/12/2014EDM 4 1.Bark możliwości korzystania z dokumentacji przez więcej niż jedną osobę w tym samym czasie. 2.Możliwość zgubienia dokumentacji lub jej części w procesie wymiany pomiędzy poszczególnymi użytkownikami. 3.Nieczytelność wpisów poczynionych pismem odręcznym. 4.Trudności w analizie ze względu na brak stałej struktury danych. 5.Rozproszenie informacji archiwalnych pomiędzy różnymi zakładami opieki zdrowotnej 6.Dużą czasochłonność wyszukiwania informacji w obszernym zbiorze danych gromadzonych przez poszczególnych członków zespołu terapeutycznego

5 Prawidłowo prowadzona dokumentacja powinna spełniać następujące warunki: 1/12/2014Footer 5 1.Wspomagać proces leczenia jako podstawowe źródło oceny stanu chorego 2.Zapewniać zgodność terapii z obwiązującą wiedzą 3.Zapewniać zgodność terapii z obowiązującym w danym czasie stanem prawnym 4.Umożliwić prowadzenie badań naukowych w zakresie epidemiologii oraz skutków stosowania nowych rodzajów terapii 5.Umożliwić jednoznaczną ocenę jakości opieki 6.Wspomagać proces kształcenia kadr medycznych 7.Zapewnić informacje zarządcze umożliwiające rozliczenia z płatnikiem

6 Zasady gromadzenia danych w elektronicznej dokumentacji medycznej 1/12/2014Footer 6 1.Czasowo zorientowana elektroniczna dokumentacja medyczna Wszystkie dane odnośnie przebiegu procesu diagnostyczno- leczniczego są zapisywane według chronologii powstania. Prezentacja danych przebiegu procesu diagnostyczno-leczniczego odbywa się również według chronologii powstania 2.Źródłowo zorientowana elektroniczna dokumentacja medyczna Wszystkie dane odnośnie przebiegu procesu diagnostyczno- leczniczego są zapisywane z możliwością identyfikacji miejsca ich powstania. Prezentacja danych przebiegu procesu diagnostyczno-leczniczego odbywa się również z możliwością identyfikacji miejsca ich powstania.

7 Zasady gromadzenia danych w elektronicznej dokumentacji medycznej 1/12/2014Footer 7 1.Czasowo zorientowana elektroniczna dokumentacja medyczna Wszystkie dane odnośnie przebiegu procesu diagnostyczno- leczniczego są zapisywane według chronologii powstania. Prezentacja danych przebiegu procesu diagnostyczno-leczniczego odbywa się również według chronologii powstania 2.Źródłowo zorientowana elektroniczna dokumentacja medyczna Wszystkie dane odnośnie przebiegu procesu diagnostyczno- leczniczego są zapisywane z możliwością identyfikacji miejsca ich powstania. Prezentacja danych przebiegu procesu diagnostyczno-leczniczego odbywa się również z możliwością identyfikacji miejsca ich powstania.

8 Czasowo zorientowana elektroniczna dokumentacja medyczna 1/12/2014Footer 8 Chronologia wpisu

9 Źródłowo zorientowana elektroniczna dokumentacja medyczna 1/12/2014*rozporządzenia MZ w sprawie wymagań dla systemu informacji medycznej 9 Źródła danych dla EDM* Osobowe (profesjonaliści medyczni) LekarzePielęgniarkiRehabilitanci… Nieosobowe (urządzenia diagnostyczne) Pliki DICOM 3 pliki mutimedialne non-DICOM

10 Źródłowo zorientowana elektroniczna dokumentacja medyczna 1/12/2014Footer 10 Źródło wpisu

11 1/12/2014Footer 11 Źródło wpisu Źródłowo zorientowana elektroniczna dokumentacja medyczna

12 Elektroniczny Rekord Pacjenta 1/12/2014* Adam Maria Gadomski: Global TOGA Meta-Theory. 1989 (ang.)Global TOGA Meta-Theory.ang. 12 Zbiór danych* medycznych powstały w czasie przebiegu procesu (pobytu) diagnostyczno-terapeutycznego dotyczący konkretnego pacjenta.

13 Elektroniczny Rekord Pacjenta = Elektroniczna Dokumentacja Medyczna 1/12/2014Synchronizing Healthcare 13

14 1/12/2014Synchronizing Healthcare 14 Koncepcja budowy EPR / centralne repozytorium informacji medycznych

15 Elektroniczny Rekord Medyczny 1/12/2014Synchronizing Healthcare 15 Dostępny gdziekolwiek go potrzebujesz poprzez WWW Multimedialne dane medyczne Otwarty dla nowoczesnych urządzeń Infokioski Tablety Palmtopy Terminale

16 1/12/2014Synchronizing Healthcare 16

17 1/12/2014Footer 17

18 Dziękuję za uwagę! 1/12/2014Synchronizing Healthcare 18


Pobierz ppt "Elektroniczny Rekord Pacjenta = Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Rafał Włach 1/12/2014Synchronizing Healthcare 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google