Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.kierowcabezpieczny.pl Paneuropejski projekt Ten D by Night Badania pilotażowe Konferencja Drogi bez uzależnień, Szczytno, 05-06 czerwca 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.kierowcabezpieczny.pl Paneuropejski projekt Ten D by Night Badania pilotażowe Konferencja Drogi bez uzależnień, Szczytno, 05-06 czerwca 2012r."— Zapis prezentacji:

1 www.kierowcabezpieczny.pl Paneuropejski projekt Ten D by Night Badania pilotażowe Konferencja Drogi bez uzależnień, Szczytno, 05-06 czerwca 2012r.

2 www.kierowcabezpieczny.pl Fundacja Kierowca Bezpieczny Fundacja Kierowca Bezpieczny została założona w marcu 2004 r. przez znanego i utytułowanego kierowcę rajdowego Krzysztofa Hołowczyca. Główne cele działań Fundacji to : Działanie na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach. Popularyzacja zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży. Podnoszenie umiejętności bezpiecznego prowadzenia pojazdów mechanicznych wśród kierowców. Działania na rzecz ustanawiania programów kształtowania Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD). Działania na rzecz budowy sieci nowoczesnych dróg w Polsce. Wspieranie kooperacji pomiędzy instytucjami i firmami propagującymi problematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wspieranie inicjatyw samorządowych na rzecz lokalnego rozwoju BRD

3 www.kierowcabezpieczny.pl Projekt Ten D by Night TEN D by Night to międzynarodowy projekt, którego celem było zwiększenie świadomości, wśród młodych Europejczyków, zagrożeń wynikających z jazdy samochodem lub motocyklem po alkoholu i narkotykach. Przeprowadzony został w latach 2007/2009 na zlecenie Komisji Europejskiej w 7 krajach (Włochy, Łotwa, Hiszpania, Bułgaria, Holandia, Belgia, Polska) Strategicznym celem projektu TEN D by Night było zdefiniowanie (znalezienie) europejskich rozwiązań w celu zmniejszenia liczby wypadków samochodowych, spowodowanych tzw. syndromem dyskotekowym, zwłaszcza tych z udziałem młodych ludzi, które mają miejsce podczas weekendów i są powiązane z wcześniejszym piciem alkoholu i zażyciem narkotyków. Prawie 5000 uczestników w Europie Ponad 1000 zebranych ankiet w Polsce

4 www.kierowcabezpieczny.pl Europejski zasięg Programu

5 www.kierowcabezpieczny.pl Przebieg badań I Etap (Badanie przy wejściu) 1. Wolontariusz pyta czy uczestnik imprezy ma ochotę wziąć udział w badaniu i przekazuje wszystkich informacje związane z badaniem 2. Uczestnik badania wypełnia z wolontariuszem pierwszą część ankiety na temat alkoholu i narkotyków.

6 www.kierowcabezpieczny.pl 3. Sprawdzenie poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu 4. Test na Symulatorze Bezpiecznej Jazdy – czas reakcji. 5. Uczestnik proszony jest o podejście do wolontariusza – kiedy będzie zamierzał opuścić lokal - celu zakończenia testu.

7 www.kierowcabezpieczny.pl II etap (Badanie przy wyjściu) 1. Uczestnik badania wypełnia drugą (ostatnią) część ankiety (odpowiada na pytania dot. przebiegu imprezy, planowanym powrocie do domu i swoich poglądów na temat prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i/lub narkotyków). 2. Anonimowy test na obecność narkotyków w organizmie i sprawdzenie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

8 www.kierowcabezpieczny.pl II etap (Badanie przy wyjściu) 3. Powtórne sprawdzenie czasu reakcji na Symulatorze Bezpiecznej Jazdy. 4. Uczestnik badania otrzymuje specjalny upominek w podziękowaniu za współprace oraz kartkę ze swoimi wynikami.

9 www.kierowcabezpieczny.pl Najważniejsze wyniki badań Przeprowadzone badania dostarczyły: cennych danych demograficznych oraz socjo-ekonomicznych w podziale na państwa danych porównawczych w zakresie nawyków i zachowań młodzieży różnych krajach danych w zakresie spożycia substancji psychoaktywnych i alkoholu wśród młodzieży danych w zakresie częstości prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem danych co do zwyczajów panujących wśród bawiącej się młodzieży. danych porównawczych w zakresie deklarowanego i rzeczywistego spożycia tych używek Polska W Polsce w badaniach wzięło udział 1006 osób (wypełniło ankiety) 61% mężczyzn, 39% kobiet 6% jest niepijących, 6% pije codziennie, 88% pije okazjonalnie Podczas imprez 58% pije alkohol, a 5% zażywa środki psychoaktywne, 6% badanych prowadziło samochód pod wpływem alkoholu 3% badanych prowadziło auto pod wpływem substancji psychoaktywnych 1% badanych deklarowało chęć prowadzenia pod wpływem alkoholu, po imprezie ( dla porównania, w Hiszpanii aż 12%)

10 www.kierowcabezpieczny.pl Pozytywne i negatywne aspekty badań Pozytywna ocena przez managerów, członków zespołów badawczych oraz wolontariuszy. Pozytywne nastawienie wśród właścicieli klubów i wszystkich osób biorących udział w realizacji projektu, w tym wśród uczestników poddanych badaniom. Przekonanie, że interwencje podnoszą atrakcyjność i prestiż klubów. Uzyskanie niezbędnych danych naukowych, w jednym miejscu. Wprowadzenie pomiaru czasu reakcji jako miernika obiektywnego, udowodniło pogorszenie czasu reakcji wśród badanych, będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Istotne zmiany w przekonaniach młodzieży na temat szkodliwości spożycia alkoholu i narkotyków oraz ich wpływu na obniżenie zdolności do prowadzenia pojazdów. Wzrost świadomości na temat problemu alkoholu i narkotyków wśród kierowców. Sporadyczne, niechętne nastawienie właścicieli klubów wpływały na obniżenie potencjalnych możliwości zebrania maksymalnej ilości danych. Badanie alkomatem nie wykazuje, jaka ilość alkoholu znajduje się we krwi badanego. Test narkotykowy niestety tylko sygnalizuje możliwość obecności substancji psychoaktywnej. Formularze w wielu przypadkach postrzegane były jako zbyt długie..

11 www.kierowcabezpieczny.pl Wnioski praktyczne Dane uzyskane podczas badań mogą być wykorzystane do dalszych celów naukowych. Mogą być też wykorzystane dla potrzeb tworzenia innych tego typu programów oraz dla potrzeb kampanii promujących zdrowie i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Mogą być wykorzystane w programach edukacyjnych, w gimnazjach i liceach oraz w ośrodkach szkolących kierowców pokazując, jaki wpływ ma alkohol i narkotyki na zmianę czasu reakcji. Zebrany materiał badawczy został opublikowany w broszurze Projekt Ten D by Night dostępnej w PDF na www.kierowcabezpieczny.plwww.kierowcabezpieczny.pl

12 Dziękuję za uwagę ! Fundacja Krzysztofa Hołowczyca Kierowca Bezpieczny tel. +48 22 869 01 46 fundacja@holowczyc.pl www.kierowcabezpieczny.pl


Pobierz ppt "Www.kierowcabezpieczny.pl Paneuropejski projekt Ten D by Night Badania pilotażowe Konferencja Drogi bez uzależnień, Szczytno, 05-06 czerwca 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google