Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.oskko.edu.pl System awansu zawodowego nauczycieli – propozycja zmiany jakościowej www.oskko.edu.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.oskko.edu.pl System awansu zawodowego nauczycieli – propozycja zmiany jakościowej www.oskko.edu.pl."— Zapis prezentacji:

1 www.oskko.edu.pl System awansu zawodowego nauczycieli – propozycja zmiany jakościowej www.oskko.edu.pl

2 Zarządzanie wewnątrzszkolne w krajach: (rys.: opracowanie Jana Potworowskiego www.oskko.edu.pl/kkds7/ ) www.oskko.edu.pl/kkds7/ www.oskko.edu.pl

3 (rys.: opracowanie Jana Potworowskiego www.oskko.edu.pl/kkds7/ )www.oskko.edu.pl/kkds7/

4 www.oskko.edu.pl (rys.: opracowanie Jana Potworowskiego www.oskko.edu.pl/kkds7/ )www.oskko.edu.pl/kkds7/

5 www.oskko.edu.pl (rys.: opracowanie Jana Potworowskiego www.oskko.edu.pl/kkds7/ )www.oskko.edu.pl/kkds7/

6 System awansu zawodowego nauczycieli – propozycja zmiany jakościowej Na podstawie: Stanowiska OSKKO, Kongres Zarządzania Oświatą www.oskko.edu.pl Polski system awansu zawodowego nie jest wystarczająco projakościowy. szkolni liderzy powinni otrzymać za swą pracę zapłatę, wpływ na zarządzanie szkołą oraz odpowiedzialność za swe działania kierownicze. Proponujemy podjęcie działań w kierunku stworzenia nowego systemu, realnie pozwalającego na pionowy awans w ramach szkoły. Może to być uzupełnienie aktualnie funkcjonującej, części systemu zapewniającej status kadrze pedagogicznej. Należy w jego ramach: odejść od opłacania jedynie kolejnych, następujących co kilka lat zbiurokratyzowanych działań nauczycieli, zarzucić (lub rozwinąć) skomplikowany i sztuczny system "awansu" na rzecz prostej zasady:

7 Dajmy władzę nauczycielom www.oskko.edu.pl Należy zmierzać do utworzenia formalnych stanowisk liderów w szkole: szefów zespołów przedmiotowych, wychowawczych, szkolnych koordynatorów itp. Taki system awansu i motywowania nauczycieli pozwoli: - zrealizować ambicje nauczycieli w konstruktywny sposób - uruchomić aktywność ludzi zaangażowanych w proces zarządzania - dać dyrektorowi sojuszników w drodze ku jakości edukowania Spowoduje, że zaczniemy płacić za realnie wykonywaną pracę. Dyrektor, mogąc delegować uprawnienia na osoby o statusie członków zespołu kierowniczego, zyska sojuszników w swej pracy.

8 Uwarunkowania www.oskko.edu.pl Dotychczasowe osiągnięcia awansowe nauczycieli straciły wartość projakościową, stały się podwyżką i gwarancją statusu zawodowego. Tak wiele osób o najwyższych stopniach awansu nie może być jednak grupą autentycznych liderów. Przed wprowadzaniem sugerowanych tu zmian w systemie awansu zawodowego powinno się zapewnić nauczycieli o nienaruszalności uzyskanego statusu materialnego. Osiągnięte płace nie powinny ucierpieć. Kwestią do dyskusji pozostaje kierunek rozwoju systemu stopni zawodowych. Obok tematu: Należy zadbać o funkcjonowanie odczuwalnego płacowego systemu motywacyjnego nauczycieli, niezależnego od pozycji lidera czy koordynatora. Ten system funkcjonuje w postaci premiowania tzw. dodatkami motywacyjnymi i powinien dotyczyć nadal wszystkich nauczycieli. Często jednak środki przeznaczane na premiowanie nie stanowią poważnej zachęty dla aktywnych pracowników.

9 Kadra kierownicza – potrzeba rozwoju www.oskko.edu.pl Jako przedstawiciele środowiska kadry kierowniczej oświaty prezentujemy niniejszym stanowisko: Dyrektor nie będzie w stanie kierować zespołem kierowniczym bez rozwoju kompetencji związanych z delegowaniem uprawnień. Rozwój umiejętności kierowniczych, wdrożenie wyższej kultury zarządzania, opartej na szacunku dla współkierujących szkołą partnerów to nadzieja na lepszą oświatę. Rosnąca grupa sprawdzających się w praktyce liderów jest także szansą wyłaniania coraz lepiej przygotowanych do swych zadań dyrektorów.

10 Niezbędne prace badawcze www.oskko.edu.pl Zwracamy ponadto uwagę na konieczność prowadzenia badań na temat realizacji ambicji kierowniczych nauczycieli, przywództwa w szkole, skuteczności środków motywujących do lepszej pracy. Środowisko kadry kierowniczej oświaty jest gotowe do tej pracy. Warto skorzystać np. z doświadczeń OECD na ten temat. (http://www.oecd.org/edu/schoolleadership). Kontakt: marek.plesniar@oskko.edu.pl


Pobierz ppt "Www.oskko.edu.pl System awansu zawodowego nauczycieli – propozycja zmiany jakościowej www.oskko.edu.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google