Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak nie pisać wniosków o finansowanie projektów badawczych Jerzy J. Langer EURYI awards 6FP 7FP ESF NSF (USA) ANEP (E) NRF (South Africa) MNiSW Być ekspertem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak nie pisać wniosków o finansowanie projektów badawczych Jerzy J. Langer EURYI awards 6FP 7FP ESF NSF (USA) ANEP (E) NRF (South Africa) MNiSW Być ekspertem."— Zapis prezentacji:

1 Jak nie pisać wniosków o finansowanie projektów badawczych Jerzy J. Langer EURYI awards 6FP 7FP ESF NSF (USA) ANEP (E) NRF (South Africa) MNiSW Być ekspertem – najlepsza szkoła pisania projektów

2 Około 300 projektów badawczych ocenianych w latach 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008) EURYI awards 6FP (6PR) 7FP (7PR) ESF NSF (USA) ANEP (Hiszpania) NRF (South Africa) MNiSW

3 Droga do klęski

4 Praca nie na temat, czyli strzał obok tarczy

5 Wykończenie recenzenta może dać cichą satysfakcję - ale nie pieniądze! Zawiły elaborat

6 Cieżka artyleria Recenzent musi zrozumieć projekt - będzie mógł go skutecznie bronić. Komisję trzeba przekonać, a nie oszołomić.

7 Tak określona droga postępowania jest imponująca - to pewna klapa!

8 Maksymalna ilość elementów powielających kompetencje i zadania członków współpracującego zespołu - działa bardzo skutecznie

9 np. utworzenie Rady dla ogólnej koordynacji działań (bez konkretnych potrzeb i zadań do wykonania) rozbawi i zniechęci do poważnego traktowania wniosku RADA dla ogólnej koordynacji działań Kierownictwo projektu Zespól 1Zespól 2 Mnożenie biurokratycznych bytów

10 Szerokie. ogólne, nieco mgliste zarysowanie koncepcji, celu i sposobu jego osiągnięcia oraz oczekiwanych skutków jest intrygujące... lecz odsuwa szansę powodzenia

11 Proponowanie użycia modnych materiałów i metod badawczych bez wyraźnej, merytorycznie uzasadnionej potrzeby. Nie nobilituje, lecz szkodzi! Nadmierna interdyscyplinarność.

12 np. planowanie uczestnictwa w 5 zagranicznych konferencjach za 500 EUR. Księżycowy kosztorys Bez racjonalnych podstaw i uzasadnienia

13 Przykład

14 Kierunek –sukces!

15 Wypełnienie warunków formalnych i merytorycznych programu finansowania badań: - priorytety, -obszary tematyczne, - zakres zadań, - dopuszczalne formy realizacji, określonych w stosownych dokumentach (work programme)

16 Co? W jakim celu? W jaki sposób? Jakim kosztem? Jakie są potencjalne korzyści? Jak efektywne będzie zarządzanie?

17 - dobrze określony cel i sposób jego osiągnięcia (jasny, ogólny opis co i jak zostanie wykonane ), - skonkretyzować opis podając wiarygodną ilość szczegółów, - dobór kompetentnych partnerów, konieczny udział przemysłu SMEs (zastosowania praktyczne, potential impact) - zadania partnerów musza być: konkretne, ograniczone merytorycznie i czasowo, zorganizowane w logicznym porządku, - zadbać o rzeczywiste współdziałanie partnerów i podprogramów (wynikające z potrzeb realizacji podjętego zadania), - klarowny schemat zarządzania

18 - analiza możliwych problemów (niepowodzeń) z propozycją alternatywnych działań, - dyskusja bezpieczeństwa działań i zagadnień etycznych, - przedstawić sposoby rozpowszechniania wyników dla zapewnienia maksymalnego wykorzystania projektu ( mając na uwadze publiczny charakter finansowania badań ograniczyć ilość wyników zastrzeżonych – informacji poufnych), Ze względu na brak czasu, osoby piastujące kierownicze stanowiska administracyjne w dużych jednostkach organizacyjnych winny zachować wstrzemięźliwość w podejmowaniu kluczowych zadań (także w zarządzaniu projektem).

19 Wniosek to nie rozprawa naukowa, lecz... reklamówka - koncepcji, - zespołu realizatorów, - możliwości realizacyjnych, - korzyści naukowych i materialnych, która w formie oraz treści musi być przekonująca i atrakcyjna.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jak nie pisać wniosków o finansowanie projektów badawczych Jerzy J. Langer EURYI awards 6FP 7FP ESF NSF (USA) ANEP (E) NRF (South Africa) MNiSW Być ekspertem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google