Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studia doktoranckie w Europie: ogólne trendy oraz przykład Politechniki Warszawskiej Andrzej Kraśniewski Konferencja UAM-FRSE, 25 lutego 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studia doktoranckie w Europie: ogólne trendy oraz przykład Politechniki Warszawskiej Andrzej Kraśniewski Konferencja UAM-FRSE, 25 lutego 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Studia doktoranckie w Europie: ogólne trendy oraz przykład Politechniki Warszawskiej Andrzej Kraśniewski Konferencja UAM-FRSE, 25 lutego 2009 r.

2 2A. Kraśniewski część I Kształcenie młodych naukowców w kontekście tworzenia Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych

3 3A. Kraśniewski PLAN PREZENTACJI Kształcenie młodych naukowców w dokumentach Procesu Bolońskiego Zmiany na rynku pracy Kształcenie młodych naukowców w Europie - stan obecny i trendy Dylematy, problemy, zalecenia Konkluzja

4 4A. Kraśniewski PLAN PREZENTACJI Kształcenie młodych naukowców w dokumentach Procesu Bolońskiego Zmiany na rynku pracy Kształcenie młodych naukowców w Europie - stan obecny i trendy Dylematy, problemy, zalecenia Konkluzja

5 5A. Kraśniewski 1998 Deklaracja Sorbońska Francja, Niemcy, W. Brytania, Włochy 29 państw 33 państwa Proces Boloński 40 państw 2010: Europejska Przestrzeń Szkolnictwa Wyższego (EHEA) w tym Polska w tym Rosja Proces Boloński 45 państw w tym Ukraina Deklaracja Bolońska 1999 2001 Komunikat Praski 2003 Komunikat Berliński 2005 Komunikat z Bergen 2007 Komunikat Londyński 46 państw

6 6A. Kraśniewski wprowadzenie systemu łatwo czytelnych i porównywalnych stopni (dyplomów) wprowadzenie dwustopniowego systemu studiów wprowadzenie punktowego systemu rozliczania osiągnięć studentów (ECTS) usuwanie przeszkód ograniczających mobilność studentów, wykładowców i naukowców współdziałanie w zakresie zapewniania jakości kształcenia propagowanie problematyki europejskiej w kształceniu Deklaracja Bolońska (1999)

7 7A. Kraśniewski Komunikat Berliński (2003) EHEA i ERA – dwa filary rozwoju Europy wiedzy European Area of Lifelong Learning European Area of Education and Training European Research Area (Research and Innovation Area) European Area of Knowledge Bruges-Copenhagen Process European Higher Education Area (Proces Boloński) KSZTAŁCENIE MŁODYCH NAUKOWCÓW

8 8A. Kraśniewski studia I stopnia studia II stopnia studia jednolite 180 240 300 Komunikat Berliński (2003) badania – integralna część systemu szkolnictwa wyższego studia III stopnia [Berlin03] kształcenie interdyscyplinarne zwiększenie mobilności doktorantów i postdoców dostosowanie tematyki prac badawczych do potrzeb rozwoju społeczeństw wspieranie sieci na poziomie doktorskim

9 9A. Kraśniewski Komunikat z Bergen (2005) zwiększanie konkurencyjności i atrakcyjności EHEA przez zwiększanie roli badań i kształcenia naukowców – jeden z 4 priorytetowych celów SPOSOBY REALIZACJI zwiększenie liczby doktorantów otwarcie na szerszy rynek pracy przez kształcenie interdyscyplinarne oraz kształcenie umiejętności ogólnych dyplomy doktorskie jako element European Qualification Framework (definiowane przez wyjście) współpraca między szkolnictwem wyższym i innymi sektorami prowadzącymi badania (uzyskanie efektu synergii) ZADANIE dla Grupy Wdrożeniowej (BFUG) Przygotowanie - na spotkanie ministrów w Londynie (2007) - raportu na temat zasad prowadzenia studiów doktoranckich

10 10A. Kraśniewski http://www.eua.be research doctoral programmes European University Association

11 11A. Kraśniewski Komunikat Londyński (2007) potwierdzenie ścisłego związku EHEA i ERA pozytywna ocena różnorodności form i programów kształcenia doktorantów (zgodnych z Qualification Framework for EHEA) poprawa perspektyw owocnej kariery zawodowej i finansowania młodych naukowców uznana za niezbędny warunek wzmocnienia potencjału badawczego Europy i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego apel do uczelni o przypisanie kształceniu doktorantów ważnego miejsca w strategii rozwoju oraz stworzenie młodym naukowcom atrakcyjnych możliwości zatrudnienia i rozwoju apel do EUA o kontynuację przekazywania informacji i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie kształcenia młodych naukowców

12 12A. Kraśniewski PLAN PREZENTACJI Kształcenie młodych naukowców w dokumentach Procesu Bolońskiego Zmiany na rynku pracy Kształcenie młodych naukowców w Europie - stan obecny i trendy Dylematy, problemy, zalecenia Konkluzja

13 13A. Kraśniewski Rynek pracy naukowców – dwa modele Europa Południowa, Centralna i Wschodnia rynek tradycyjny - uczelnie i instytuty badawcze Europa Północno-Zachodnia, USA rynek rozszerzony o instytucje gospodarcze w Holandii tylko 38% doktorów pozostaje na uczelni w Niemczech większość osób zarządzających dużymi firmami ma stopień doktora w Sun Microsystems (USA) do pracy w dziale projektowania przyjmowani tylko doktorzy zatrudnienie doktorów w gospodarce USA: 6/1000 Europa (UE-15): 2.5/1000 źródło: E. Wittbrodt, 2004

14 14A. Kraśniewski Strategia Lizbońska Polska liczba doktoratów rocznie – ok. 6 000 liczba nauczycieli akademickich – ok. 97 000 źródło: GUS 2007 Strategia Lizbońska 3% PKB na prace badawcze w 2010 r. w krajach UE 700 000 nowych miejsc pracy w Europie związanych z badaniami naukowymi źródło: Komisja Europejska, czerwiec 2003 Investing in research: an action plan for Europe ale... tylko 50 000 - 70 000 na uczelniach Rynek pracy naukowców - nie tylko uczelnie

15 15A. Kraśniewski Nowe oczekiwania wobec absolwenta Pożądane cechy absolwenta (umiejętności ogólne) umiejętność uczenia się (samokształcenia) umiejętność stawiania i rozwiązywania problemów umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia (krytycznej refleksji) umiejętność komunikowania się (w mowie i piśmie), także z niespecjalistami (mediami,...) umiejętność zarządzania zespołem i projektem umiejętność pracy w zespole międzynarodowym rozumienie problemów środowiska badawczego (aspekty prawne, etyczne, komercyjne,...) elastyczność – umiejętność adaptacji do nowych warunków, zadań,... przedsiębiorczość

16 16A. Kraśniewski źródło: A. Huijser, Executive V-President, Philips, EUA Conf., Maastricht 2004 Nowe oczekiwania wobec absolwenta

17 17A. Kraśniewski Kształtowanie umiejętności ogólnych - opinie młodych naukowców źródło: M. Lola, Marie Curie Fellowship Association, EUA Conf., Salzburg 2005 ankieta MCFA, Eurodoc & Pi-Net (2003); 2790 odpowiedzi Nowe oczekiwania wobec absolwenta

18 18A. Kraśniewski źródło: M. Lola, Marie Curie Fellowship Association, EUA Conf., Salzburg 2005 ankieta MCFA, Eurodoc & Pi-Net (2003); 2790 odpowiedzi Najbardziej pożądane umiejętności ogólne – opinie młodych naukowców Nowe oczekiwania wobec absolwenta

19 19A. Kraśniewski Zmiany na rynku pracy DYLEMAT ZWIĄZANY Z KSZTAŁCENIEM NAUKOWCÓW [Geiger, 1997] Doktorat (PhD): zbyt mało - dla tradycyjnych odbiorców: przyszłych profesorów i naukowców zbyt dużo (i niekoniecznie to, co najbardziej potrzebne) - dla wielu potencjalnych klientów

20 20A. Kraśniewski PLAN PREZENTACJI Kształcenie młodych naukowców w dokumentach Procesu Bolońskiego Zmiany na rynku pracy Kształcenie młodych naukowców w Europie - stan obecny i trendy Dylematy, problemy, zalecenia Konkluzja

21 21A. Kraśniewski instytucje kształcące forma (kształcenie indywidualne, studia) charakter kształcenia (ogólne, specjalistyczne) - wymagania czas trwania (ustalony, nieustalony) status młodego naukowca sposób finansowania Różnorodność ale widoczne trendy

22 22A. Kraśniewski Umasowienie kształcenia 2695 10482 1990/91 25622 33040 1995/962000/012004/05 31814 2007/08 Polska źródło: GUS 2008

23 23A. Kraśniewski Umasowienie kształcenia źródło: S. Reichert, Doctoral Education: The Next Focus of Higher Education Reforms, 2006

24 24A. Kraśniewski indywidualna praca naukowa kariera akademicka Różnicowanie charakteru kształcenia udział w zajęciach zbiorowych kariera nieakademicka Komisja Europejska, lipiec 2003: Researchers in the ERA: One Profession, Multiple Careers

25 25A. Kraśniewski Różnicowanie charakteru kształcenia research doctorates taught doctorates professional doctorates industrial doctorates studia full-time i part-time różne warunki przyjęcia na studia (po studiach I lub II stopnia) kształcenie podoktorskie (post-doc)

26 26A. Kraśniewski Professional doctorates kształtowanie umiejętności analitycznych i metodologicznych ale mniejsze wymagania dotyczące nowatorskiego charakteru wyników badań tematyka rozprawy wynikająca z doświadczeń zawodowych wspólne promotorstwo (uczelnia – inna instytucja) większy nacisk na kształtowanie umiejętności ogólnych, przydatnych na rynku pracy zaangażowanie instytucji gospodarczych w tworzenie programów i zarządzanie studiami specjalne nazwy programów (New Route PhD w UK) inne nazwy stopni (Doctor of Engineering, Doctor of Education, Doctor of Business Administration,...)

27 27A. Kraśniewski Industrial doctorates Bosch: nakłady na badania: 3 mld euro = 7.5% sprzedaży (2004) źródło: M. Rimini-Döring, R. Bosch GmbH, EUA Conf., Salzburg 2005 (160 studentów)Industrial Research Degree

28 28A. Kraśniewski źródło: M. Ritter, Pro-Rector, Imperial College London, EUA Conf., Maastricht 2004 Dostosowanie programów do potrzeb rynku

29 29A. Kraśniewski źródło: M. Ritter, Pro-Rector, Imperial College London, EUA Conf., Maastricht 2004 Dostosowanie programów do potrzeb rynku

30 30A. Kraśniewski Projekt w ramach 6PR - Marie Curie Program (2005) Improving Generic and Professional Communication of Doctoral Graduates across Europe (ProComDoc) koordynator: Universite Pierre & Marie Curie, Paris 9 uczelni, w tym SGH, Uniw. Wrocławski Dostosowanie programów do potrzeb rynku

31 31A. Kraśniewski Strukturalizacja kształcenia wydzielony program studiów w uczelni (jednostce) prowadzącej inne rodzaje studiów wydzielona jednostka typu graduate school w ramach uczelni wydzielona instytucja - uczelnia kształcąca wyłącznie na poziomie graduate, często o charakterze międzynarodowym European University Institute, Florencja -studia na poziomie doktorskim i post-doc w dziedzinie nauk społecznych

32 32A. Kraśniewski Strukturalizacja kształcenia źródło: Doctoral Programmes in Europes Universities: Achievements and Challenges, EUA 2007 Formy organizacyjne

33 33A. Kraśniewski Status młodych naukowców pracownik uczelni (instytucji naukowej)... student (studiów doktoranckich) niepłacący za kształcenie, otrzymujący wynagrodzenie (stypendium) za realizację określonych zadań... student (studiów doktoranckich) płacący za kształcenie + zróżnicowane gwarancje socjalne

34 34A. Kraśniewski źródło: Doctoral Programmes in Europes Universities: Achievements and Challenges, EUA 2007 Status kandydata do stopnia doktora Status młodych naukowców

35 35A. Kraśniewski źródło: T. Brown, Eurodoc Survey of Doctoral Researchers - Brief and Summary of Pretest Results, 2007 obciążenie doktoranta związane z pracą naukową (a nie nauczaniem, administrowaniem, …) Status młodych naukowców

36 36A. Kraśniewski źródło: Doctoral Programmes in Europes Universities: Achievements and Challenges, EUA 2007 Sposób finansowania kandydatów ? Status młodych naukowców

37 37A. Kraśniewski źródło: Doctoral Programmes in Europes Universities: Achievements and Challenges, EUA 2007 Poziom finansowania kandydatów (pensja, stypendium) Status młodych naukowców

38 38A. Kraśniewski Problem: bezpieczeństwo socjalne źródło: M. Lola, Marie Curie Fellowship Association, EUA Conf., Salzburg 2005 ankieta MCFA, Eurodoc & Pi-Net (2003); 2790 odpowiedzi Status młodych naukowców

39 39A. Kraśniewski Zmiana podejścia do opieki nad doktorantem role and responsibilities of a supervisor models of supervision formal arrangements selection of a supervisor training of supervisors qualification requirements for a supervisor conflict resolution SUPERVISION MONITORING & ASSESSMENT źródło: A. Krasniewski, EUA Conf. on Doctoral Programmes in Europe, Nice, Dec. 2006

40 40A. Kraśniewski Opieka nad doktorantami - ważny, a w dyskusjach w Polsce zwykle pomijany problem z witryny http://www.eua.be/events/eua-council-for-doctoral-education EUA-CDE Workshop "Enhancing of Supervision: Professional Development and Assessment of Supervisors" at Imperial College, London, UK, 8-9 January 2009 uwaga na marginesie

41 41A. Kraśniewski Internacjonalizacja źródło: Doctoral Programmes in Europes Universities: Achievements and Challenges, EUA 2007 Cudzoziemcy wśród doktorantów

42 42A. Kraśniewski 200 400 600 800 00/01 cudzoziemcy przeprowadzający przewody doktorskie w Polsce 95/9690/9103/0406/07 482 715710 385 źródło: GUS 2007 uwaga na marginesie

43 43A. Kraśniewski Internacjonalizacja wspólnie prowadzone programy studiów (European Doctorate, joint degrees, co-tutelle) międzynarodowe instytucje kształcące młodych naukowców program KE Human Resources and Mobility (Marie Curie Actions) rozszerzenie Erasmus Mundus na studia III stopnia

44 44A. Kraśniewski PLAN PREZENTACJI Kształcenie młodych naukowców w dokumentach Procesu Bolońskiego Zmiany na rynku pracy Kształcenie młodych naukowców w Europie - stan obecny i trendy Dylematy, problemy, zalecenia Konkluzja

45 45A. Kraśniewski Europejskie dylematy Jaki model kształcenia? charakter kształcenia wymagania (minimalne?) warunki przyjęcia (po studiach II stopnia?) stopień integracji studiów doktoranckich (studiów III stopnia) ze studiami II stopnia czas trwania Jaki status młodego naukowca? Jak finansować kształcenie? Kto ma nadawać stopnie naukowe? Kto ma kształcić? (tylko centra doskonałości?) Jak zapewnić jakość?

46 46A. Kraśniewski Brak strategii (zbyt wielu badaczy i wyników w nasyconych obszarach, braki w innych) Zbyt wąskie kształcenie Uczelnie/profesorowie rekrutują więcej doktorantów niż są w stanie obsłużyć Projekty badawcze zbyt zależne od potrzeb opiekuna Doktoranci używani jako tania siła robocza do realizacji zadań różnych Niejasny status i niedostateczne prawa socjalne Europejskie problemy

47 47A. Kraśniewski Postulaty, zalecenia Europejska Karta Naukowca (2005) Commission Recommendation on the European Charter for Researchers and a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers Salzburg Principles (2005) 1.Główny element kształcenia – badania naukowe training by research, not training for research ale z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy (pracodawców innych niż uczelnie) 10. …

48 48A. Kraśniewski PLAN PREZENTACJI Kształcenie młodych naukowców w dokumentach Procesu Bolońskiego Zmiany na rynku pracy Kształcenie młodych naukowców w Europie - stan obecny i trendy Dylematy, problemy, zalecenia Konkluzja

49 49A. Kraśniewski Kształcenie doktorantów jako temat analiz, dyskusji i badań naukowych na forum międzynarodowym ma swoje pięć minut Z perspektywy europejskiej/globalnej … Konferencje i seminaria European University Association - 2006 Doctoral programmes in Europe: Supervision and General Skills Training (Bruksela, marzec 2006) Doctoral candidates as young professionals: funding and support mechanisms (Wiedeń, czerwiec 2006) Doctoral education: the focus of transatlantic dialogue between Council of Graduate Schools and European University Association (Salzburg, wrzesień 2006) Doctoral programmes in Europe: Master degree and its link to doctoral education, doctoral/graduate schools in Europe (Bruksela, paźdz. 2006) Form follows function: Comparing doctoral training in Europe and North America (Frankfurt, listopad 2006) Bologna Seminar: European Doctoral Programmes in Transition (Nicea, grudzień 2006)

50 50A. Kraśniewski powołanie – styczeń 2008 r. członkostwo – uczelnie EUA (1000 euro/rok) korzyści warsztaty, seminaria, szkoły letnie/zimowe, doroczna konferencja tematyczna i spotkania robocze regularna informacja nt. nowych inicjatyw i tendencji w kształceniu doktorantów w Europie i na świecie (biuletyn elektroniczny, publikacje EUA-CDE, informacje o konferencjach i innych spotkaniach, informacje nt. badań, analiz, publikacji dot. kształcenia doktorantów etc.) możliwość udziału w projektach badawczych http://www.eua.be EUA Council for Doctoral Education European University Association EUA Council for Doctoral Education (EUA-CDE) zadanie dla kierowników studiów i samorządu doktorantów: wymusić członkostwo uczelni w EUA-CDE luty 2009: 120 uczelni, w tym 2 polskie (PW, PWr)

51 51A. Kraśniewski część II Studia doktoranckie na Politechnice Warszawskiej: wczoraj, dziś, jutro

52 52A. Kraśniewski Co osiągnęliśmy? Studia III stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW Ewolucja studiów doktoranckich na PW Dokąd zmierzamy? Podsumowanie PLAN PREZENTACJI

53 53A. Kraśniewski Co osiągnęliśmy? Studia III stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW Ewolucja studiów doktoranckich na PW Dokąd zmierzamy? Podsumowanie PLAN PREZENTACJI

54 54A. Kraśniewski 30000 studentów, ok. 1000 doktorantów 2400 nauczycieli akad. (540 prof. i dr hab.) 19 wydziałów - wszystkie z uprawnieniami do prowadzenia studiów doktoranckich zdecentralizowany model studiów doktoranckich (znaczna autonomia wydziałów) Politechnika Warszawska (PW) 4000 studentów, ok. 200 doktorantów 280 nauczycieli akad. (> 70 prof. i dr hab.) uprawnienia do doktoryzowania w czterech dyscyplinach naukowych Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WETI) Kim jesteśmy

55 55A. Kraśniewski od 1999 r. inż. kandydaci spoza Wydziału mgr inż. dr 1990 2000 1995 2005 studia I st. studia II st. studia III st. 9 lat doświadczeń Berlin Communique Bologna Declaration studia doktoranckie - element systemu studiów trzystopniowych Studia na Wydziale Elektroniki i Technik Inf. Proc. BolońskiWETI

56 56A. Kraśniewski www.elka.pw.edu.pl studia … III stopnia

57 57A. Kraśniewski Koncepcja programowa dominujące znaczenie indywidualnej pracy naukowej (począwszy od 1. semestru) duża swoboda kształtowania indywidualnego programu studiów (wykorzystanie ECTS) warunek ukończenia studiów – złożenie rozprawy < 25%

58 58A. Kraśniewski Integracja ze studiami II stopnia wspólna oferta przedmiotów zaawansowanych dla studiów II i III stopnia > 80 przedmiotów zaawansowanych w każdym roku akad. (podstawowych i specjalistycznych) rozwiązanie nierozwiązywalnego problemu zapewnienia odpowiedniej liczby przedmiotów do wyboru częściowy transfer punktów ECTS ze studiów II stopnia harmonogram zajęć i procedury administracyjne (zapisy na zajęcia, rejestracja, …) – takie same jak na studiach I i II stopnia

59 59A. Kraśniewski otwartość na kandydatów spoza Wydziału – także spoza uczelni technicznych elastyczność programowa przedmioty można zaliczać na innych wydziałach/uczelniach Tematyka badań (rozpraw) poza tradycyjnymi dyscyplinami reprezentowanymi na Wydziale Elektronika i Techniki Informacyjne Biologia Chemia obliczenia molekularne inżynieria biomedyczna Medycyna e-handel (aspekty techniczne) Ekonomia Wspieranie kształcenia interdyscyplinarnego

60 60A. Kraśniewski Ustalenia kompetencyjne kompetencje i obowiązki Rektora Rady Wydziału Dziekana kierownika studiów dokt. dyrektora instytutu kierownika zakładu opiekuna naukowego Zadania opiekuna naukowego doktoranta Obowiązki kandydata przyjętego na studia oraz studenta studiów III stopnia Jasno określona organizacja

61 61A. Kraśniewski Rekrutacja otwartość na kandydatów spoza Wydziału - także spoza uczelni technicznych przyjmowani są wszyscy sensowni kandydaci (nie ma egzaminów) warunki pozytywna opinia przyszłego opiekuna naukowego (kandydat musi się dogadać) zobowiązanie instytutu do zapewnienia materialnych warunków realizacji badań (kierownik zakładu + dyrektor instytutu)

62 62A. Kraśniewski współdziałanie w planowaniu indywidualnego programu studiów (wybór przedmiotów) współdziałanie w tworzeniu plany prac badawczych śledzenie postępów doktoranta w badaniach i dostarczanie mu niezbędnego sprzężenia zwrotnego ocena - z komentarzami - sprawozdań doktoranta z prac badawczych (Pracownia Naukowa – zaliczana co semestr) ocena prezentacji doktoranta na seminariach (w każdym semestrze) opiekun/promotor końcowa ocena sprawozdań doktoranta z prac badawczych oraz uwag opiekuna naukowego sprawdzanie postępów studenta w realizacji programu studiów (zaliczaniu przedmiotów) kontrola wykonania obowiązków dydaktycznych kierownik studiów doktoranckich nadzór nad opiekunami Opieka nad doktorantem

63 63A. Kraśniewski Inne cechy Mechanizmy zapewnienia jakości systematyczna analiza pracy doktoranta (co semestr) dwupoziomowy nadzór Troska o warunki bytowe i rozwój naukowy stypendia dla wszystkich wnioskujących (ok. 30%) specjalny fundusz Dziekana na dofinansowanie udziału w konferencjach (obok funduszy instytutowych) Wspieranie mobilności wykorzystanie ECTS do sformułowania wymagań programowych i rejestracyjnych dostosowanie procedur rejestracji do potrzeb studentów realizujących badania w innych ośrodkach ok. 50% rozpraw – w jęz. angielskim

64 64A. Kraśniewski 50 100 150 200 2003 liczba doktorantów 2002200120001999 45-75 kandydatów przyjmowanych w każdym roku akademickim przyjęcia w każdym semestrze 200520042006 potencjał badawczy odpowiadający zasobom Wydziału 2007 Po 9 latach: masa krytyczna

65 65A. Kraśniewski 1 20% czas studiowania [lata] 234 40%40% 60%60% 80%80% 100% ukończone studia (złożona rozprawa) 05Z 04Z 99Z 06Z 5678 00Z 01Z 02Z 03Z uzyskany stopień dr średni czas do doktoratu ok. 11 semestrów Po 9 latach: rozsądna sprawność studiów

66 66A. Kraśniewski ECTS – użyteczny mechanizm uznawania przedmiotów i innych form kształcenia prowadzonych przez inne uczelnie/instytucje znaczenie indywidualnej pracy naukowej odzwierciedlone przez przypisanie dużej liczby punktów ECTS przedmiotowi Pracownia Naukowa te same procedury administracyjne i ten sam system informacyjny dla wszystkich trzech stopni kształcenia Pozytywne doświadczenie tylko 27% uczelni europejskich używa ECTS na studiach doktoranckich Trends V, European University Association, 2007 Popularny pogląd: ECTS – nie nadaje się dla studiów doktoranckich Po 9 latach: ECTS

67 67A. Kraśniewski Po 9 latach: problemy, zagrożenia niezadowalająca sprawność studiów pochodna warunków finansowania studiów i doktorantów (ok. 60% doktorantów ma stałe zatrudnienie poza Uczelnią) niestabilność i kiepska jakość regulacji prawnych niesprzyjające zasady rozdziału dotacji budżetowej

68 68A. Kraśniewski Co osiągnęliśmy? Studia III stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW Ewolucja studiów doktoranckich na PW Dokąd zmierzamy? Podsumowanie PLAN PREZENTACJI

69 69A. Kraśniewski Studia doktoranckie na PW Inspiracja doświadczenia WETI i innych wydziałów aktywność środowiska doktorantów znaczna autonomia wydziałów zasady funkcjonowania koordynowane na poziomie Uczelni uchwała Senatu PW ws. trzystopniowego systemu studiów na PW (1998) uchwały Senatu PW ws. zmiany Regulaminu studiów doktoranckich (zasad funkcjonowania) + zarządzenia Rektora dostosowywanie do regulacji zewnętrznych, a przy okazji zmiany merytoryczne

70 70A. Kraśniewski możliwość prowadzenia studiów środowiskowych (także wspólnie z instytucjami zagranicznymi) elastyczne wymagania programowe obowiązkowe zajęcia kształtujące umiejętności ogólne obowiązkowe przedmioty w jęz. angielskim rozwiązania ułatwiające mobilność Rok 2005

71 71A. Kraśniewski nowe formy pomocy materialnej Europejska Karta Naukowca – punkt odniesienia przy interpretacji przyjętych regulacji oraz rozwiązywaniu konfliktów Rok 2007

72 72A. Kraśniewski dodatkowe zajęcia koordynowane przez Centrum Studiów Zaawansowanych zaawansowane przedmioty mat.-fiz. specjalne przedmioty kształtujące umiejętności ogólne (transferable skills) i wrażliwość społeczną specjalistyczne jednosemestralne seminaria inne wykłady profesorów wizytujących warsztaty tematyczne doroczna ogólnopolska konferencja Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki, organizowana przez Radę Doktorantów PW nowa jednostka organizacyjna PW Rozszerzenie oferty programowej

73 73A. Kraśniewski oferta dydaktyczna dla doktorantów PW - przedmioty specjalne (2007/2008) Etyczne aspekty działalności badawczej w technice Zarządzanie technologiami Nauka i biznes – jak to robią w Cambridge? Techniki komunikowania się w działalności naukowca przedmioty kształtujące umiejętności ogólne

74 74A. Kraśniewski Międzyuczelniany program studiów doktoranckich w zakresie optoelektroniki, fotoniki i nanotechnologii Politechnika Warszawska - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych - Wydział Mechatroniki - Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Wydział Fizyki Wojskowa Akademia Techniczna Współpraca z innymi uczelniami

75 75A. Kraśniewski Co osiągnęliśmy? Studia III stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW Ewolucja studiów doktoranckich na PW Dokąd zmierzamy? Podsumowanie PLAN PREZENTACJI

76 76A. Kraśniewski problemy i wyzwania związane z kształceniem młodych naukowców ogólnopolska debata nad modelem kariery akademickiej międzynarodowa debata nt. kształcenia doktorantów trendy w Europie i poza Europą przyszłościowy model kształcenia doktorantów na PW dyskusja nad modelem kształcenia doktorantów Co dalej?

77 77A. Kraśniewski przyszłościowy model kształcenia doktorantów środowisko akademickie PW (nauczyciele akad., doktoranci, studenci) Senat PW komisje senackie środowisko akademickie/naukowe spoza PW (inne uczelnie, PAN, …) pracodawcy & partnerzy społeczni misja PW Stanowisko Senatu PW 19.12.2007 Model kształcenia doktorantów na PW

78 78A. Kraśniewski Model kształcenia doktorantów na Politechnice Warszawskiej Misją Politechniki Warszawskiej jako uczelni akademickiej jest m.in. kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr. Szczególne znaczenie ma kształcenie prowadzące do nadania stopnia naukowego doktora. Ta właśnie forma kształcenia jest tym, co w największym stopniu spina szkolnictwo wyższe i badania naukowe, w wymiarze europejskim - Europejską Przestrzeń Szkolnictwa Wyższego z Europejską Przestrzenią Badań Naukowych. … załącznik do Stanowiska Senatu PW … Stanowisko Senatu Politechniki Warszawskiej z dn. 19 grudnia 2007 r. w sprawie kształcenia doktorantów

79 79A. Kraśniewski wizja (postulaty, a nie rozwiązania) podstawa konkretnych działań (o charakterze ewolucyjnym) Regulamin (przyszłe modyfikacje) decyzje władz Uczelni (organizacyjne, finansowe, …) rozwiązania na poziomie wydziałów pewne kwestie kontrowersyjne - do dalszej dyskusji ?? Model … - status dokumentu

80 80A. Kraśniewski ?? formuła mistrz-uczeń Zróżnicowane formy kształcenia pracownicy PW (asystenci, …) stacjonarne studia doktor. osoby z zasady niepracujące niestacjonarne studia doktor. (professional doc.) osoby pracujące w temacie odpłatne podstawowy element kształcenia: prowadzenie badań formaodpłatnośćprzeznaczenie bezpłatne swoboda w tworzeniu programu kształcenia ukończenie (świadectwo) przedłożenie rozprawy (opracowania naukowego) ??? osoby pracujące poza tematem odpłatne

81 81A. Kraśniewski ?? otwartość na absolwentów innych wydziałów i uczelni (także uczelni nietechnicznych) zasady postępowania kwalifikacyjnego wykluczają sytuacje, w których bardzo dobry kandydat nie zostaje przyjęty z powodu niemożności zapewnienia mu obciążeń dydaktycznych rezygnuje z podjęcia studiów w wyniku nieprzyznania mu stypendium warunek rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego: zadeklarowanie przez przyszłego opiekuna możliwości udziału doktoranta w projektach badawczych i zapewnienia związanego z tym dodatkowego wynagrodzenia Rekrutacja

82 82A. Kraśniewski ?? studia doktoranckie (III stopnia) przynajmniej częściowo zintegrowane ze studiami II stopnia szybka ścieżka współpraca (także zinstytucjonalizowana) z innymi podmiotami inne wydziały PW i inne uczelnie instytuty PAN i inne jednostki badawcze instytucje gospodarcze współpraca (także zinstytucjonalizowana) z partnerami zagranicznymi - z uwzględnieniem interesów PW (wydziału) Organizacja kształcenia

83 83A. Kraśniewski Kształcenie doktorantów Prawo o szkolnictwie wyższym Zarządzanie kształceniem doktorantów System Szk. Wyż. prorektor ds. nauki akty prawne dot. nauki System Nauki prorektor ds. studenckich prorektor ds. studiów prodziekan ds. nauki kierownik st. dokt. prorektor ds. studenckich prodziekan ds. studiów ?

84 84A. Kraśniewski ?? decyzje na poziomie Uczelni finansowanie inicjatyw ogólnouczelnianych np. Centrum Studiów Zaawansowanych alokacja środków między jednostki uwzględniająca w większym stopniu efekty kształcenia doktorantów zobowiązanie wydziałów: finansowanie studiów doktoranckich składnik dotacji wynikający z liczby doktorantów stymulowanie i wspomaganie działań doktorantów zmierzających do pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych Finansowanie kształcenia

85 85A. Kraśniewski dobrze zdefiniowane prawa i obowiązki każdej strony doktorant opiekun uczelnia (wydział) konflikt Opieka nad doktorantami Doktorant ma prowadzić zlecone przez opiekuna badania i nie zaprzątać sobie głowy innymi sprawami – wykładami, konferencjami … procedura rozwiązywania konfliktów rzecznik interesów doktoranta ??

86 86A. Kraśniewski ?? Do rozważenia … dokształcanie opiekunów (przyszłych promotorów) ocena jakości sprawowania funkcji przez opiekuna/promotora gromadzenie informacji o przebiegu współpracy (interaktywna strony www) odbyte spotkania charakter przekazywanych dokumentów i informacji (zwłaszcza przez opiekuna) dodatkowy zbiorowy opiekun Opieka nad doktorantami (cd.)

87 87A. Kraśniewski członkostwo EUA-CDE (czerwiec 2008) ogólnopolska debata nad modelem kariery akademickiej międzynarodowa debata nt. kształceniem doktorantów trendy w Europie i poza Europą przyszłościowy model kształcenia doktorantów na PW dyskusja nad modelem kształcenia doktorantów Model … - To tylko początek drogi doskonalenie i wdrażanie

88 88A. Kraśniewski Odpowiednie i stałe finansowanie w celu zapewnienia doktorantom dobrych warunków rozwoju naukowego godziwych i stabilnych dochodów Model … - Wdrożenie potencjalne źródło dodatkowych środków: fundusze strukturalne UE (European Social Fund) działanie 4.1 poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

89 89A. Kraśniewski konkurs ogłoszony w I kwartale 2008 r. projekt Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej uzyskał finansowanie 89 mln zł (2008-2015) istotny element (22 mln zł): działania związane z kształceniem doktorantów opracowanie nowych przedmiotów zaawansowanych zajęcia poświęcone doskonaleniu umiejętności ogólnych stypendia dla doktorantów, w tym także zagranicznych stypendia dla post-doców staże młodych naukowców z PW w uczelniach zagranicznych wizyty znanych naukowców zagranicznych w PW przygotowanie projektu (wniosku): aktywny udział środowiska doktorantów realizacja projektu: kierownik - dr inż. Rafał Ruzik Model … - Wdrożenie

90 90A. Kraśniewski Co osiągnęliśmy? Studia III stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW Ewolucja studiów doktoranckich na PW Dokąd zmierzamy? Podsumowanie PLAN PREZENTACJI

91 91A. Kraśniewski Mamy się czym pochwalić ! two-cycle system Bachelor studies Doctoral studies Master studies [Berlin03] Bologna Process wyprzedzamy Europę studia III stopnia – od 1999 r. wnosimy wkład do międzynarodowej dyskusji nt. modelu studiów doktoranckich promujemy nasze rozwiązania jesteśmy słuchani może bardziej za granicą niż w bliższym otoczeniu

92 92A. Kraśniewski Publications & published conference presentations (selected) A. Krasniewski, K. Malinowski, Making Ph.D. Studies More Attractive, Proc. SEFI Annual Conf., pp. 141-146, Winterthur, Sept. 1999. A. Krasniewski, Towards transparent, readable and comparable third degree: Making doctorate-level engineering education a part of the Bologna Process, Proc. Int. Conf. on Engineering Education and Research, pp. 1363-1371, Olomouc, June 2004. (Best paper award in category Bologna Declaration Processes) A. Krasniewski, Engineering education at the doctorate level: meeting the Bologna objectives, Proc. SEFI 2004 Annual Conference: The XXI Century - The Golden Opportunity for Engineering Education, pp. 229-235, Valencia, Sept. 2004. A. Krasniewski, Transformation of doctorate-level engineering education: meeting expectations of the society, Proc. Int. Conf. on Engineering Education, Pecs-Budapest, July 2008 A. Krasniewski, Transformation of Doctoral Training in Poland, Higher Education in Europe, vol. 33, no. 1, pp. 125-138, Routledge: Taylor & Francis Group, April 2008 Invited presentations (selected) A. Krasniewski, Transformation of Doctoral Training in Poland, HRK/UNESCO-CEPES Workshop: Form Follows Function – Comparing Doctoral Training in Europe and North America, Frankfurt, Nov. 2006. A. Krasniewski, Supervision, Monitoring and Assessment – An Introduction (moderators presentation at the working group meeting), EUA Conf.: Doctoral Programmes in Europe, Nice, Dec. 2006. jesteśmy słuchani …

93 93A. Kraśniewski Co wynika z naszych doświadczeń? Klucz do sukcesu partnerska współpraca prorozwojowo nastawionych władz uczelni ze środowiskiem doktorantów rola kierowników studiów i samorządu doktorantów śledzić, co się dzieje - w kraju, w Europie, na świecie zachęcać władze uczelni do zainteresowania się kształceniem doktorantów (pokazywać, jak to robią inni) członkostwo w EUA-CDE inicjować i wnosić konkretny wkład (pracę) w przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków i jakości kształcenia doktorantów wnioski o fundusze strukturalne !!!

94 94A. Kraśniewski Studia doktoranckie w Europie: ogólne trendy oraz przykład Politechniki Warszawskiej Andrzej Kraśniewski Konferencja UAM-FRSE, 25 lutego 2009 r.


Pobierz ppt "Studia doktoranckie w Europie: ogólne trendy oraz przykład Politechniki Warszawskiej Andrzej Kraśniewski Konferencja UAM-FRSE, 25 lutego 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google