Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA I KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM Dr Agnieszka Skowrońska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA I KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM Dr Agnieszka Skowrońska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki."— Zapis prezentacji:

1

2 ORGANIZACJA I KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM Dr Agnieszka Skowrońska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki Ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra e-mail: skowronska.agnieszka@poczta.onet.plskowronska.agnieszka@poczta.onet.pl agnieszka.skowronska@ue.wroc.pl

3 ZESPÓŁ TO DWIE LUB WIĘCEJ OSÓB, KTÓRE WSPÓŁDZIAŁAJĄ I WZAJEMNIE NA SIEBIE ODDZIAŁUJĄ W DĄŻENIU DO WSPÓLNEGO CELU

4 CECHY EFEKTYWNEGO ZESPOŁU: SILNE POCZUCIE WSPÓLNEGO CELU POCZUCIE WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TO, CO DZIEJE SIĘ W FIRMIE SZYBKA I SPRAWNA PRACA DOBRA ATMOSFERA OTWARTY I BEZPOŚREDNI SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WEWNĄTRZ ZESPOŁU

5 ETAPY TWORZENIA ZESPOŁU: ETAP FORMOWANIA ETAP ŚCIERANIA ETAP NORMOWANIA ETAP DZIAŁANIA

6 ZASADY, KTÓRE MUSI MIEĆ NA UWADZE LIDER: ZASADA OPTYMALNEJ LICZEBNOŚCI ZESPOŁU ZASADA REZERWY KWALIFIKACYJNEJ ZASADA PERSPEKTYWY DZIAŁANIA ZASADA DOSTĘPNEJ BAZY TECHNICZNEJ

7 CO ZYSKAM TWORZĄC ZESPOŁY? LEPSZĄ JAKOŚĆ PRODUKTÓW I USŁUG LEPSZĄ PRODUKTYWNOŚĆ LEPSZĄ KOMUNIKACJĘ

8 KIEDY NIE JEST WSKAZANE TWORZENIE ZESPOŁÓW ????

9 GDY: ZALEŻY CI NA SZYBKICH ZMIANACH I NISKICH KOSZTACH PRODUKCJI

10 GDY: TWÓJ PRODUKT JEST STANDARDOWY I NIE CHCESZ W NIM WPROWADZAĆ ZMIAN

11 GDY: POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY MOGĄ BYĆ ROZWIĄZANE NA POZIOMIE DZIAŁU/KOMÓRKI

12 GDY: PRACA ZESPOŁU NIE DA LEPSZYCH EFEKTÓW NIŻ PRACA JEDNOSTKI

13 JAKIE SĄ ZALETY PRACY ZESPOŁOWEJ ???

14 SYNERGICZNY EFEKT DZIAŁANIA ZESPOŁOWEGO

15 WZROST WYDAJNOŚCI PRACY

16 SPRZYJAJĄCE WARUNKI DO WYKORZYSTANIA INDYWIDUALNYCH UMIEJĘTNOŚCI W INTERESIE ZESPOŁU

17 ZMNIEJSZENIE POCZUCIA ZALEŻNOŚCI OD PRZEŁOŻONEGO

18 ODCIĄŻENIE APARATU KIEROWNICZEGO OD WYKONYWANIA ZADAŃ PROSTYCH I ZADAŃ O NISKIM STOPNIU ODPOWIEDZIALNOŚCI

19 JAKIE SĄ WADY PRACY ZESPOŁOWEJ ???

20 KONFORMIZM

21 MOŻLIWOŚĆ POJAWIENIA SIĘ LIDERA-SAMOZWAŃCA WYMUSZAJĄCEGO NA CZŁONKACH ZESPOŁU PRZYJĘCIE POSTAW NEGATYWNYCH

22 KONIECZNOŚĆ REZYGNACJI Z WŁASNYCH AMBICJI NA RZECZ NORM I WARTOŚCI ZESPOŁOWYCH

23 WYDŁUŻANIE SIĘ CZASU ZWIĄZANEGO Z PODJĘCIEM DECYZJI/ ROZWIĄZANIEM PROBLEMU

24 JAK CZŁONKÓW ZESPOŁU SKŁONIĆ DO NATYCHMIASTOWEGO DZIAŁANIA ???

25 OGRANICZ LICZBĘ MOŻLIWOŚCI WYBORU

26

27 WYZNACZ OSTATECZNY I NIEPRZEKRACZALNY TERMIN

28

29 WYKORZYSTAJ PRAWO BEZWŁADNOŚCI

30 WYKORZYSTAJ PRAWO SPEŁNIAJĄCYCH SIĘ PRZEWIDYWAŃ

31 UPROŚĆ PROCES PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

32 W SYTUACJI, GDY ZADANIE JEST ZŁOŻONE: ZAOFERUJ DODATKOWĄ GRATYFIKACJĘ

33 TAKTYKI SKŁANIANIA LUDZI DO NATYCHMIASTOWEGO DZIAŁANIA - PODSUMOWANIE -

34 OGRANICZANIE WYBORU W CELU UNIKNIĘCIA NIEKOŃCZĄCYCH SIĘ DELIBERACJI

35 WYZNACZANIE OSTATECZNYCH TERMINÓW UKOŃCZENIA PRACY

36 WYKORZYSTYWANIE POTRZEBY POCZUCIA KONSEKWENCJI DZIAŁANIA I ZACZYNANIE OD MAŁEJ PROŚBY

37 POSŁUGIWANIE SIĘ SŁOWAMI I GESTAMI W CELU WYKORZYSTANIA PRAWA SPEŁNIAJĄCYCH SIĘ PRZEWIDYWAŃ

38 POTĘGOWANIE DZIAŁANIA PRAWA BEZWŁADNOŚCI PRZEZ SPROWADZANIE OCZEKIWANEGO DZIAŁANIA DO PROSTYCH KROKÓW

39 OFEROWANIE DODATKOWEJ NAGRODY ZA PODJĘCIE DZIAŁANIA TERAZ/ZARAZ

40 JAK SKUTECZNIE PRZEKONAĆ ZESPÓŁ DO NASZYCH POMYSŁÓW I PROPOZYCJI ???

41 ODWOŁAJ SIĘ DO EMOCJI I UCZUĆ

42 PRZEDSTAW KONKRETNY PLAN DZIAŁANIA Z JASNO OKREŚLONYMI KROKAMI

43 WSKAŻ SKUTKI REALIZACJI TWOJEGO POMYSŁU

44 WEŹ POD UWAGĘ CZTERY CZYNNIKI:

45 1. LUDZIE PRZYCHYLNIEJ PRZYJMUJĄ ROZWIĄZANIA, GDY WIERZĄ, ŻE PLAN DZIAŁANIA WYSZEDŁ OD NICH

46 2. LUDZIE MAJĄ POTRZEBĘ POCZUCIA KONSEKWENCJI DZIAŁANIA

47 3. LUDZIE NIE LUBIĄ SŁUCHAĆ MĘDRKÓW

48 4. ENTUZJAZM JEST ZARAŹLIWY

49 SPOSOBY SKUTECZNEGO PRZEKONYWANIA - PODSUMOWANIE -

50 PRZEMAWIANIE DO UCZUĆ I EMOCJI

51 PROPONOWANIE KONKRETNEGO PLANU POSTĘPOWANIA Z WYRAŹNIE WYPUNKTOWANYMI KROKAMI

52 PODKREŚLANIE NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI ODMIENNEGO DZIAŁANIA, KTÓRYCH PRZYJĘCIE PLANU POZWOLI UNIKNĄĆ

53 PODKREŚLANIE, ŻE POMYSŁEM ZAINSPIROWAŁA NAS OSOBA, KTÓRĄ STARAMY SIĘ PRZEKONAĆ

54 PODKREŚLANIE, ŻE NOWY SPOSÓB MYŚLENIA JEST SPÓJNY Z TYM, JAKI PREZENTUJE NASZ ROZMÓWCA

55 OKAZYWANIE ZAPAŁU DO WŁASNEGO POMYSŁU

56 JAK POGODZIĆ I ZJEDNOCZYĆ GRUPĘ ORAZ SKŁONIĆ LUDZI DO WSPÓŁPRACY ????

57 NALEŻY WSKAZAĆ CEL/ ZAGROŻENIE ZEWNĘTRZNE

58 NALEŻY ZJEDNOCZYĆ GRUPĘ W OPOZYCJI DO INNEJ GRUPY Z NIĄ RYWALIZUJĄCEJ

59 JAK ZMNIEJSZYĆ RYZYKO KONFLIKTÓW POMIĘDZY OSOBAMI, KTÓRE SIĘ NIE LUBIĄ ???

60 PODCZAS SPOTKAŃ NALEŻY ZWAŚNIONE OSOBY SADZAĆ OBOK SIEBIE

61 NIE WOLNO STWORZYĆ SYTUACJI, W KTÓREJ JEDNA ZE ZWAŚNIONYCH OSÓB PODLAGAŁABY DRUGIEJ

62 NALEŻY ZWAŚNIONYM OSOBOM STWARZAĆ CZĘSTE OKAZJE DO KONTAKTÓW

63 NALEŻY STWARZAĆ SYTUACJE, W KTÓRYCH ZWAŚNIONE OSOBY MUSIAŁYBY PODAĆ SOBIE RĘCE

64 JAK PRZEKONAĆ UPARTĄ OSOBĘ DO ZMIANY ZDANIA ???

65 A OSOBA, KTÓRA Z REGUŁY NA WSZYSTKO MÓWI NIE. OBOJĘTNIE O CO CHODZI, Z GÓRY WIADOMO, ŻE JEJ SIĘ NIE SPODOBA. WSZYSTKO, CO NOWE, BUDZI W NIEJ LĘK I NIECHĘĆ

66 B. CZŁOWIEK UPRZEDZONY WOBEC CIEBIE. BEZ WZGLĘDU NA TO, JAK DOBRY JEST TWÓJ POMYSŁ, WYSTARCZY, ŻE POCHODZI OD CIEBIE, BY ZOSTAŁ ODRZUCONY

67 C. OSOBA, KTÓREJ WŁAŚNIE PRZYTRAFIŁA SIĘ PRZYKRA HISTORIA. NIE MA TO NIC WSPÓLNEGO Z TOBĄ, ALE OSOBA ZOSTAŁA ZROBIONA W KONIA I STRACIŁA ZAUFANIE DO SWOICH KOMPETENCJI

68 D. CZŁOWIEK, KTÓREMU NIE PODOBA SIĘ CAŁA SYTUACJA. TO, CO PROPONUJESZ JEST SPRZECZNE Z JEGO WYOBRAŻENIEM O WŁASNEJ OSOBIE – JAKI JEST I JAK POSTĘPUJE

69 JAKA JEST METODA NA UPARCIUCHA A, B, C ???

70 KROK 1: SKŁONIENIE GO DO AKCEPATACJI POMYSŁU LUB ROZUMOWANIA ANALOGICZNEGO DO TEGO, JAKI ZAMIERZASZ ZAPROPONOWAĆ

71 KROK 2: POSTAWIENIE PRZESZKODY NA DRODZE DO PROPONOWANEGO CELU I STWORZENIE OKAZJI, BY UPARCIUCH JĄ PRZEZWYCIĘŻYŁ

72 JAKA JEST METODA NA UPARCIUCHA D ???

73 ZMIEŃ SPOSÓB, W JAKI POSTRZEGA SIEBIE I ŚWIAT

74 NIE ODDZIELAJ POCZUCIA TOŻSAMOŚCI UPARCIUCHA OD JEGO POCZYNAŃ

75 ZBLIŻ MNIEMANIE, JAKIE ŻYWI DANA OSOBA NA SWÓJ TEMAT DO JEJ POSTĘPOWANIA

76 GDY KTOŚ ZAWZIĘCIE BRONI WŁASNEGO ZDANIA, ZMIEŃ JEDNO CO MOŻESZ ZMIENIĆ, JEGO FIZJOLOGIĘ

77 JEŚLI TO MOŻLIWE, PODKREŚL ROLĘ OSOBY, KTÓRĄ PRZEKONUJESZ, W POWSTANIU PROPONOWANEJ KONCEPCJI

78 ROZPATRZ DOBRE I ZŁE STRONY SWOJEJ PROPOZYCJI, ZACZYNAJĄC OD DOBRYCH (EFEKT DOMINACJI PIERWSZEGO WRAŻENIA)

79 ŁATWIEJ PRZEKONAĆ OSOBĘ, KTÓREJ WCZEŚNIEJ PRZYZNAŁO SIĘ RACJĘ (WZAJEMNOŚĆ PERSWAZJI)

80 SPRÓBUJ TAK ZAARANŻOWAĆ SYTUACJĘ, ABY PODWYŻSZYĆ SAMOŚWIADOMOŚĆ ROZMÓWCY

81 ZANIM POPROSISZ O POWTÓRNE ROZWAŻENIE TWOJEJ PROPOZYCJI, DOSTARCZ ŚWIEŻYCH INFORMACJI

82

83 JAK PRZEKONAĆ UPARTĄ OSOBĘ DO ZMIANY ZDANIA - PODSUMOWANIE -

84 1. SKŁOŃ JĄ DO AKCEPTACJI POMYSŁU LUB ROZUMOWANIA ANALOGICZNEGO DO TEGO, JAKI ZAMIERZASZ ZAPROPONOWAĆ

85 2. POSTAW PRZESZKODY NA DRODZE DO REALIZACJI CELU I STWÓRZ JEJ OKAZJĘ, ABY JE PRZEZWYCIĘŻYŁA

86 3. WPŁYŃ NA JEJ FIZJOLOGIĘ

87 4. ZANIM POPROSISZ O PONOWNE ROZWAŻENIE TWOJEJ PROPOZYCJI, DOSTARCZ ŚWIEŻYCH INFORMACJI

88 5. PRZYPOMNIJ, ŻE DAŁEŚ SIĘ JEJ OSTATNIO PRZEKONAĆ

89 6. ROZPATRZ DOBRE I ZŁE STRONY SWOJEJ PROPOZYCJI

90 7. PODKREŚL ROLĘ OSOBY, KTÓRĄ PRZEKONUJESZ, W POWSTANIU PREZENTOWANEJ KONCEPCJI

91 JAK RADZIĆ SOBIE ZE SKARGAMI I ZAŻALENIAMI ???

92

93 WYSŁUCHAJ PRZYZNAJ RACJĘ UGŁASKAJ EGO ZAPYTAJ, CZEGO DANA OSOBA OCZEKUJE OD CIEBIE

94 JAKIE CZYNNIKI SKŁADAJĄ SIĘ NA DYNAMICZNE I SKUTECZNE PRZYWODZTWO ???

95

96

97 OSOBOWOŚĆ LIDERA MECHANIZMY PRZYWÓDZTWA

98 OSOBOWOŚĆ LIDERA: IDENTYFIKACJA POKORA PROSTOTA OSOBISTE ODDZIAŁYWANIE

99 JAK WPŁYWAĆ NA CZŁONKÓW ZESPOŁU, BY ZAPEWNIĆ SOBIE ICH WSPÓŁPRACĘ ???

100 NIGDY NIE MYL ŻARLIWOŚCI Z AUTORYTETEM

101 NIGDY NIE PODNOŚ GŁOSU NA PODWŁADNYCH

102

103 OKAZUJ WSZYSTKIM SZACUNEK

104 WZBUDZAJ W LUDZIACH ICH WIARĘ WE WŁASNE SIŁY

105 MECHANIZMY PRZYWÓDZTWA: DOPUSZCZANIE ODPOWIEDNIEGO POZIOMU WKŁADU SZEREGOWYCH CZŁONKÓW ORGANIZACJI W PODEJMOWANIE DECYZJI

106

107 PSYCHOLOGICZNE TAJNIKI PRZYWÓDZTWA - PODSUMOWANIE -

108 NIE ODRYWANIE SIĘ OD GRUPY I POZOSTAWANIE JEJ CZĘŚCIĄ

109 POKORA PRZYWÓDCY I NIE STWARZANIE PRZEZ NIEGO BARIER W KONTAKTACH Z PODWŁADNYMI

110 UPOWSZECHNIANIE JASNYCH, PROSTYCH I UPORZĄDKOWANYCH WIZJI

111 NIE MYLENIE EGZALTACJI Z AUTORYTETEM

112 NIE UDZIELANIE PUBLICZNYCH REPRYMEND

113 OKREŚLENIE OPTYMALNEGO POZIOMU UCZESTNICTWA

114 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!...Ach... i jeszcze jedno...

115


Pobierz ppt "ORGANIZACJA I KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM Dr Agnieszka Skowrońska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google