Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie projektami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie projektami"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie projektami
Wykład 6

2 Zarządzanie zespołem projektowym

3 Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w projekcie
planowanie zasobów ludzkich – określanie i dokumentowanie ról, obowiązków i relacji służbowych w projekcie oraz tworzenie planu zarządzania obsadą stanowisk pozyskiwanie zespołu projektu – zdobywanie zasobów ludzkich potrzebnych do ukończenia projektu

4 kształtowanie zespołu projektu – rozwój kompetencji i wzajemnych relacji między członkami zespołu w celu usprawnienia wykonania projektu kierowanie zespołem projektu – monitorowanie wyników członków zespołu, przekazywanie opinii i komentarzy, rozwiązywanie spornych kwestii oraz koordynacja zmian w celu usprawnienia wykonania projektu

5 Zespół jest zbiorem ludzi, którzy muszą polegać na skumulowanej wiedzy, umiejętnościach i talentach każdego z wzajemnie zależnych członków zespołu; dzięki efektywnej współpracy zespół może wygenerować rozwiązania problemów, które są znacznie lepsze od tych, jakie mogłyby być stworzone przez każdego z członków zespołu indywidualnie

6 Przyczyny zespołowego zarządzania projektami:
skupienie się na jakości i satysfakcji klienta; waga wkładu każdego pracownika w realizację projektu i wykonanie końcowego produktu przekonanie, że ludzie zaakceptują to, w czego tworzeniu uczestniczyli; autokratyczne i paternalistyczne metody organizacji nie sprawdzają się przy zarządzaniu projektami

7 powszechnie obecne nowoczesne technologie wymagają zaangażowania wyspecjalizowanych osób, które muszą pracować wspólnie w wydajny sposób przy ograniczonych zasobach nowe sposoby organizacji pracy wymagają współpracy i rotacji na stanowiskach pracy współczesny menedżer projektu nie może sam decydować, planować i śledzić realizacji projektu

8 Konieczność pracy zespołowej w projekcie jest spowodowana przez:
projekt wymaga wykonania zadań angażujących więcej niż jedną osobę zadania jednych ludzi będą wykorzystywały rezultaty pracy innych osób lub zespołów w ramach zespołu będą wykorzystywane te same metody i narzędzia zespół będzie musiał wspólnie identyfikować i rozwiązywać problemy, a także wspólnie wykorzystywać rezultaty pracy innych

9 ETAPY TWORZENIA ZESPOŁU

10 Tworzenie Znaczny niepokój, próby wykrycia natury sytuacji, jakiej pomocy można się spodziewać od lidera czy osoby zwołującej, oraz jakie zachowania będą lub nie będą właściwe Członkowie szukają odpowiedzi na pytanie o charakter zadania, wraz z poznawaniem reguł i metod do zastosowania

11 Burza Pomiędzy podgrupami rodzi się konflikt; zostaje rzucone wyzwanie władzy lub kompetencji lidera; opinie polaryzują się; jednostki sprzeciwiają się wysiłkom sterowania nimi przez lidera lub grupę Kwestionuje się wartość i wykonalność zadania; ludzie reagują emocjonalnie przeciw jego wymaganiom

12 Normowanie Grupa zaczyna się harmonizować; po raz pierwszy doświadcza swojej spójności czy jedności; wyłaniają się normy, jako że dochodzi do pojednania osób pozostających w konflikcie i przezwyciężenia oporu; rozwija się wzajemne wsparcie Rozpoczyna się współpraca nad zadaniem; robi się plany i wykłada normy; rozwija się komunikowanie poglądów i uczuć

13 Realizacja Grupa tworzy swoją strukturę albo przyjmuje strukturę najlepiej pasującą do jej wspólnego zadania; role postrzega się w kategoriach funkcjonalności wobec zadania i rośnie ich elastyczność Następuje fala konstruktywnej pracy nad zadaniem; doświadcza się postępu, gdyż więcej energii grupy wykorzystuje się do osiągnięcia skuteczności w dziedzinie wspólnego zadania

14 Tworzenie zespołu projektowego

15 1. Stworzenie pozytywnego środowiska:
zdefiniować cele działań dotyczących budowy zespołu określić co będzie potrzebne w kategoriach terminów i zobowiązań skupienie się na misji zespołu określenie kluczowych zadań i odpowiedzialności zbudowanie ról w zespole

16 2. Stworzenie poczucia zależności:
stworzenie poczucia zależności i szacunku dla uzupełniających się zdolności członków zespołu należy stworzyć warunki do przedyskutowania doświadczeń i umiejętności członków zespołu

17 3. Zdefiniowanie i wyjaśnienie celów projektu:
członkowie zespołu powinni rozumieć i akceptować cele projektu należy wspólnie sformułować misję określającą oczekiwania wobec zespołu na jej podstawie generuje się cele szczegółowe, dotyczące kosztów, terminów i kryteriów oceny wykonania zadań cele powinny być zrozumiane przez każdego członka zespołu, mierzalne i określone co do terminu realizacji

18 4. Zdefiniowanie ról w zespole:
trzeba zdefiniować odpowiedzialność za każdą funkcję, zdefiniować zakresy odpowiedzialności w kategoriach celów głównych i cząstkowych przekazanie oczekiwań dotyczących wyników pracy należy wyjaśnić i otwarcie przedyskutować przewidywane trudności dotyczące tych oczekiwań

19 5. Stworzenie procedur: należy stworzyć wytyczne i zasady postępowania w sytuacjach typowych oraz nietypowych odpowiednie wytyczne pomogą uniknąć konfliktów w przyszłości i skoncentrować się na osiągnięciu celów projektu

20 6. Określenie procedur podejmowania decyzji:
określenie uprawnień do podejmowania decyzji ustalenie granic uprawnień i zakresu władzy zespołu

21 ZALETY I WADY PRACY ZESPOŁOWEJ

22 Zalety pracy zespołowej
praca z innymi ludźmi wyzwala u większości osób więcej energii i kreatywności różne perspektywy i propozycje mogą zaowocować twórczymi rozwiązaniami praca z ludźmi może dawać dużo satysfakcji – ludzie są z natury istotami społecznymi, a struktura i przestrzeń zespołu stwarzają możliwości dla wszystkich jednostek praca zespołowa może być efektywna – im więcej umiejętności i doświadczenia ma zespół, tym bardziej efektywna

23 Wady pracy zespołowej zbyt długi czas, który przeznaczają członkowie zespołu na wzajemną komunikację – za dużo się mówi, a za mało działa złe relacje między ludźmi, mogące znacznie obniżyć jakość pracy cała organizacja może ucierpieć, gdy zespoły rywalizują między sobą

24 Warunki efektywności zespołu projektowego
dostosować wielkość zespołu do wykonywanych zadań odpowiednio rozmieścić stanowiska i umożliwić pracownikom łatwy kontakt wzrokowo-słuchowy starać się o jednorodny skład zespołu w celu łatwiejszego podporządkowania się normom

25 wpływać na zrozumienie przez pracowników sensu ich pracy
jasno formułować cele ściśle łączyć liczbę popełnianych błędów i braków, tempo pracy i absencje z wynagrodzeniem

26 Bariery efektywności zespołu
nieodpowiedni styl kierowania braki materiałowe i wąskie gardła produkcyjne cechy członków zespołu uprzedzenia, którym ulegają jednostki i grupy – bariera decyzyjna nadmierne zaufanie – im ktoś jest bardziej pewny siebie, tym częściej się myli samospełniające się przepowiednie pułapki wynikające z zachowań stereotypowych

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zarządzanie projektami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google