Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W punkcie sprzedaży detalicznej Wykonała : Natalia Malcann.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W punkcie sprzedaży detalicznej Wykonała : Natalia Malcann."— Zapis prezentacji:

1 w punkcie sprzedaży detalicznej Wykonała : Natalia Malcann

2 Zgromadzone w sklepie artykuły stanowią towary sklepu. Zbyt małe zapasy powodują braki towarów a za duże zapasy są przyczyną zamrożenia,zajmują powierzchnię magazynową i mogą wywołać nadmierne ubytki.

3 Można wyróżnić następujące rodzaje zapasów: prawidłowenieprawidłowe BIEŻĄCE- Zapewniają ciągły przebieg sprzedaży. Są one największe w dniu sprzedaży. SEZONOWE- Gromadzone w celu zaspokojenia oczekiwanego wzrostu popytu w przyszłym okresie. NADMIERNE- Przekraczają zapas maksymalny i nie uczestniczą w obrocie TRUDNO ZBYWALNE- Nie są kupowane z powodu złej jakości,zbyt wysokiej ceny.

4 Wyrazem oceny gospodarki zapasami jest rotacja towarów Określająca szybkość ruchu towarów (częstotliwość obrotu zapasu) Miernikiem rotacji są:

5 1.Wskaźnik rotacji wyrażony w liczbie obrotów (wskaźnik rotacji w razach)- informuje ile obrotów wykonuje dany zapas w pewnym okresie czasu tzn. ile razy trzeba odnowić zapas aby można uzyskać określoną wielkość sprzedaży S Z R o = S - sprzedaż w pewnym okresie Z – zapas przeciętny (średni) w pewnym okresie

6 2. Wskaźnik rotacji w dniach informuje na ile dni wystarczy Określony zapas towarów Rd=Rd= Z ś * T S T – czas (liczba dni w pewnym okresie czasu) Z ś – zapas przeciętny (średni) w pewnym okresie czasu S – sprzedaż w pewnym okresie

7 Przeciętny zapas towarów można obliczyć poprzez: Metodę średniej arytmetycznej : Zś=Zś= Z p +Z m1 +...+Z n n Metodę średniej chronologicznej: Zś=Zś= 1 2 Z p +Z m1 +...+Z n-1 + 1 2 Z n n-1 n – liczba wszystkich zapasów przyjętych do obliczeń Z p -stan na początku okresu Z m -stany międzyokresowe

8 zadanie Oblicz wskaźnik w dniach i liczbie obrotów (w razach), jeżeli średni zapas w roku ubiegłym wynosił 3250 zł,a obrót w tym okresie 78000 zł. Ro=Ro= 78000 3250 =24 2.Obliczam rotacje w dniach 1.Obliczam rotacje w liczbie obrotów Rd=Rd= 360 24 = 15 Odpowiedź: Średni zapas w ubiegłym roku musiał być odnawiany 24 razy i wystarczał przeciętnie na 15 dni sprzedaży


Pobierz ppt "W punkcie sprzedaży detalicznej Wykonała : Natalia Malcann."

Podobne prezentacje


Reklamy Google