Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Maciej Borsa Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Maciej Borsa Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD."— Zapis prezentacji:

1 Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Maciej Borsa Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD

2 harmonogram konsultacji otwarta dyskusja publiczna wiosna 2012 fora subregionalne: – obszar wrocławski (208 postulatów) – obszar legnicko-głogowski (154 postulaty) – obszar sudecki (73 postulaty) projekt ekspercki projekt UMWD, przyjęty 5-X-2012 dyskusja publiczna 8-X-2012 – 18-XII M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 2

3 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD podstawa prawna Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) – czas: 35 dni – procedura – sposób powiadomienia po raz pierwszy taka praktyka M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 3

4 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD podmioty konsultacji (SW) jednostki lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa, samorząd gospodarczy i zawodowy, administracja rządowa, inne województwa, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze ew. organizacje międzynarodowe i regiony innych państw, zwłaszcza sąsiednich M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 4

5 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD podmioty konsultacji (ZPPR) jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni i gospodarczy, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 5

6 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD formy konsultacji konsultacje bezpośrednie – spotkania – (Prezydent RP – Bronisław Komorowski – minister Elżbieta Bieńkowska - MRR) konsultacje pośrednie – internet – poczta informacje poprzez media M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 6

7 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD spotkania konsultacyjne M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 7 72 DNI 8 października – 18 grudnia 2012 r. 62 SPOTKANIA ok UCZESTNIKÓW ok ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW

8 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD spotkania konsultacyjne M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 8 4 konferencje w największych miastach regionu - Wrocław, Legnica, Jelenia Góra i Wałbrzych 2 spotkania transgraniczne - Zgorzelec i Kudowa Zdrój - z udziałem partnerów z Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Czeskiej spotkania w powiatach Dolnego Śląska

9 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD spotkania konsultacyjne M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 9

10 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD spotkania konsultacyjne M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 10 spotkania branżowe m.in. z rektorami wyższych uczelni, studentami, przedsiębiorcami, spółdzielcami, służbą zdrowia, organizacjami pozarządowymi i turystycznymi Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego Dolnośląska Rada Gospodarcza Rada Rozwoju Dolnego Śląska

11 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD spotkania konsultacyjne M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 11 mieszkańcy samorządowcy radni województwa przedstawiciele świata nauki przedstawiciele świata biznesu przedstawiciele instytucji wspierania biznesu służby inspekcji i straży parlamentarzyści agencje rozwoju izby gospodarczych organizacji pozarządowych UCZESTNICY:

12 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD spotkania konsultacyjne LP.TERMINMIEJSCE 1.8 października 2012 r. Prezentacja projektu Strategii przez Marszałka Rafała Jurkowlańca w obecności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 2.11 października 2012 r.Prezentacja Strategii podczas posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (WKDS) 3.17 października 2012 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata (KM RPO WD) października 2012 r.III posiedzenie Komitetu Sterującego ds. SRWD 5.18 października 2012 r.Subregionalna konferencja konsultacyjna projektu Strategii we Wrocławiu 6.18 października 2012 r. Informacja o projekcie Strategii podczas posiedzenia Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku WD 7.22 października 2012 r.Posiedzenie Dolnośląskiej Rady Gospodarczej poświęcone projektowi Strategii 8.23 października 2012 r.Konwent powiatów dolnośląskich w Miękini 9.23 października 2012 r.Konsultacje powiatowe - Środa Śląska października 2012 r. Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku WD poświęcone prezentacji SRWD października 2012 r.II Forum Aglomeracji Wałbrzyskiej października 2012 r.Konsultacje projektu z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych października 2012 r.Sesja Rady Gminy w Strzegomiu poświęcona projektowi Strategii października 2012 r.Konsultacje powiatowe - Lwówek Śląski października 2012 r.Konsultacje powiatowe - Lubań 16.5 listopada 2012 r.Subregionalna konferencja konsultacyjna projektu Strategii w Jeleniej Górze 17.5 listopada 2012 r.Posiedzenie komisji doraźnej ds. młodzieży Sejmiku WD poświęcone projektowi Strategii 18.7 listopada 2012 r.Subregionalna konferencja konsultacyjna projektu Strategii w Legnicy 19.8 listopada 2012 r.Prezentacja projektu Strategii przez Członka Zarządu Jerzego Tutaja podczas sesji Sejmiku WD 20.9 listopada 2012 r.Konsultacje powiatowe - Jawor 21.9 listopada 2012 r.Konsultacje powiatowe - Kamienna Góra M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 12

13 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD spotkania konsultacyjne LP.TERMINMIEJSCE listopada 2012 r.Konsultacje powiatowe - Lubin listopada 2012 r.Konsultacje powiatowe - Polkowice listopada 2012 r.Transgraniczna konferencja konsultacyjna projektu Strategii w Zgorzelcu listopada 2012 r.Konsultacje powiatowe - Powiat Wrocławski listopada 2012 r.Debata o projekcie Strategii podczas XIV Forum w Krzyżowej listopada 2012 r.Subregionalna konferencja konsultacyjna projektu Strategii w Wałbrzychu listopada 2012 r.Konsultacje z rektorami dolnośląskich wyższych uczelni we Wrocławiu listopada 2012 r. Prezentacja projektu SRWD podczas posiedzenia Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa listopada 2012 r.Konsultacje powiatowe - Ząbkowice Śląskie listopada 2012 r.Konsultacje powiatowe - Kłodzko listopada 2012 r.Konsultacje powiatowe - Trzebnica listopada 2012 r.Konsultacje powiatowe - Wołów listopada 2012 r.Spotkanie w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej poświęcone projektowi Strategii listopada 2012 r.Transgraniczna konferencja konsultacyjna projektu Strategii w Kudowie Zdrój listopada 2012 r.Konsultacje powiatowe - Oleśnica listopada 2012 r.Konsultacje powiatowe - Milicz listopada 2012 r.Konsultacje powiatowe - Góra listopada 2012 r.Konsultacje powiatowe - Głogów listopada 2012 r. Spotkanie z przedstawicielami Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra 41.3 grudnia 2012 r.Konsultacje powiatowe - Oława 42.3 grudnia 2012 r.Konsultacje powiatowe - Strzelin 43.3 grudnia 2012 r.Sesja Rady Gminy w Szczawnie Zdroju poświęcona projektowi Strategii 44.4 grudnia 2012 r. Konferencja Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012 – 2020 oraz rola obszarów wiejskich w Strategii Rozwoju Woj. Dolnośląskiego Wrocław M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 13

14 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD spotkania konsultacyjne LP.TERMINMIEJSCE grudnia 2012 r. Konferencja Dolny Śląsk - Nowa Perspektywa Założenia Umowy Partnerstwa - Domasław 46.5 grudnia 2012 r. Debata nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - Wrocław 47.5 grudnia 2012 r.Debata o Strategii Dolnego Śląska w redakcji Gazety Wyborczej - Wrocław 48.6 grudnia 2012 r.Spotkanie z organizacjami pozarządowymi - Wrocław 49.7 grudnia 2012 r. Debata nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego w PAN - (Komisja Nauk o Ziemi) - Wrocław 50.7 grudnia 2012 r. Panel dyskusyjny "Perspektywy zwiększenia potencjału kapitału społecznego i miejsce przyszłych absolwentów uczelni wyższych w projekcie SRWD 2020 w ramach projektu "Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych - bezpieczne państwo" grudnia 2012 r.Konsultacje powiatowe - Świdnica grudnia 2012 r.Konsultacje powiatowe - Dzierżoniów grudnia 2012 r.Konsultacje z udziałem studentów dolnośląskich uczelni wyższych - Wyższa Szkoła Bankowa grudnia 2012 r.Konsultacje z udziałem srodowisk akademickich - Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław grudnia 2012 r.Konsultacje z udziałem dolnośląskich organizacji turystycznych - Jelenia Góra grudnia 2012 r.Konferencja "Rozwój gospodarczy Subregionu Wrocławskiego - szanse i mozliwości" - Wrocław grudnia 2012 r.Spotkanie z członkami Towarzystwa lotniczego w Świebodzicach grudnia 2012 r.Posiedzenie Rady Rozwoju Dolnego Śląska nt. projektu Strategii - Czeszów grudnia 2012 r.Konsultacje powiatowe - Złotoryja grudnia 2012 r.Konsultacje powiatowe - Bolesławiec grudnia 2012 r.Konsultacje ze środowiskiem medycznym - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Wrocław stycznia 2013 r.Konferencja podsumowująca proces konsultacji Strategii – Wrocław (zaplanowana) M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 14

15 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD debata w mediach LP.Data publikacjiZakres tematyczny 1.25 października 2012 r. Województwo dolnośląskie i jego, wyznaczone w strategii obszary strategicznej interwencji. Materiał edukacyjny przedstawiający zróżnicowanie Dolnego Śląska. Informacje społeczno – gospodarcze. 2.2 listopada 2012 r. Wyzwania związane z dostępnością transportową zewnętrzną i wewnętrzną – najważniejsze inwestycje transportowe na Dolnym Śląsku. 3.8 listopada 2012 r. Turystyka, w tym turystyka uzdrowiskowa. Szanse województwa Dolnośląskiego w kreowaniu atrakcyjnej oferty listopada 2012 r.Dolnośląskie miasta. Problemy rewitalizacji i suburbanizacji listopada 2012 r. Głównie wnioski z debaty przeprowadzonej w Wałbrzychu. Problematyka transgraniczna. Powiązania transportowe z RFN i CR. Kwestie współpracy transgranicznej. Wyzwania listopada 2012 r. Kwestie środowiskowe i zasoby województwa. Obszary chronione na Dolnym Śląsku. Dziedzictwo kulturowe w aspekcie ochronnym. Rozwój zrównoważony. 7.6 grudnia 2012 r. Włączenie społeczne, edukacja i dostęp do usług publicznych. Wyzwania demograficzne M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 15

16 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD statystyka konsultacji M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 16 formy zgłoszenia

17 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD statystyka konsultacji przedmiot uwag szczegółowych M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 17

18 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD statystyka konsultacji M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 18 uwagi do makrosfer

19 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD statystyka konsultacji M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 19 POZIOMY KLASYFIKACJI UWAG: uwaga uwzględniona - włączona do projektu Strategii lub zawierająca się już w istniejących zapisach uwaga uwzględniona częściowo - uwzględniona w ogólnych zapisach SRWD lub znajdująca się w innych dokumentach programowych, wdrożeniowych uwaga nieuwzględniona (wniosek niezrozumiały, dla którego określenie istoty zgłaszanej uwagi nie było możliwe lub uwaga zbyt szczegółowa do poziomu Strategii odnosząca się do szczebla dokumentów programowych, wdrożeniowych).

20 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD statystyka konsultacji M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 20 poziom uwzględnienia

21 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD uwagi: diagnoza tekst ochrona środowiska, ochrona zdrowia mapy aktualizacja, zamiana, nowe mapy SWOT całkowicie nowe opracowanie, w układzie makrosfer M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 21

22 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD zmiany: diagnoza Uzupełnienie i redakcja i zapisów dotyczących: – ochrony środowiska, w tym form ochrony przyrody; – zabytków; – obszarów turystycznych; – ochrony zdrowia. Aktualizacja map obrazujących: – walory środowiska kulturowego; – lokalizację podstref specjalnych stref ekonomicznych oraz obiektów innowacji i przedsiębiorczości. Uzupełnienie i redakcja Analizy SWOT M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 22

23 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD uwagi: cele poprawki redakcyjne część uwag uwzględniono poprzez zmianę struktury dokumentu M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 23

24 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD zmiany: cele Uzupełnienie: – opisu wizji rozwoju regionu oraz celu głównego; – celu szczegółowego 7 o jakość życia; – zasad realizacji o zasadę zrównoważonego rozwoju i zasadę równości szans M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 24

25 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD uwagi: zasady realizacji terytorializacja ankiety: – subregionalna hierarchia celów zasięgi obszarów integracji zasięgi obszarów interwencji nowe obszary interwencji – Ziemia Dzierżoniowska – obszar rolniczy wyjaśnienie pojęć wyjaśnienie dalszych procedur M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 25

26 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD zmiany: zasady realizacji Zasięgi obszarów interwencji (będą one podlegać szczegółowej delimitacji w ramach studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania instrumentów wsparcia. Obszary te mają być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, dla realizacji wspólnych zadań). OBSZARY INTERWENCJI: – zmiana nazwy z Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowego na Legnicko-Głogowski Okręg Przemysłowy; – zmiana nazwy Ziemi Kłodzkiej i rozszerzenie obszaru o gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Ząbkowice Śląskie; – rozszerzenie obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej o obszar Nowej Rudy; – uzupełnienie nazwy Kraina Baryczy o obszar Wzgórz Trzebnickich. Dwa dodatkowe obszary interwencji: Ziemia Dzierżoniowska i Obszar rolniczy M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 26

27 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD uwagi: ramy finansowe płynność czasów brak decyzji w sprawie wysokości wsparcia prace badawcze partnerstwo: – zasada wynikająca z terytorializacji M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 27

28 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD uwagi: makrosfery infrastruktura rozwój obszarów miejskich i wiejskich zasoby (węgiel brunatny) turystyka zdrowie i bezpieczeństwo edukacja, nauka, kultura, sport i informacja partnerstwo i przedsiębiorczość: – społeczeństwo i partnerstwo – przedsiębiorczość i innowacyjność M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 28

29 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD uwagi: makrosfery priorytety – sfery realizacji celów strategicznych korzyści – efekty, które mają być osiągnięte kryteria – brane pod uwagę przy selekcji przedsięwzięć przedsięwzięcia – lista indykatywna – odwołania do polityk i programów M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 29

30 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD uwagi: monitoring i wskaźniki drobne uzupełnienia zestawu wskaźników o: – łączną długość dróg wojewódzkich i powiatowych [km] - realizacja celu 2; – zużycie energii elektrycznej w miastach na 1 mieszkańca [kWh] - realizacja celu M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego 30

31 dziękuję za uwagę ! Maciej Borsa Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD


Pobierz ppt "Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Maciej Borsa Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google