Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego"— Zapis prezentacji:

1 Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD Maciej Borsa Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu

2 harmonogram konsultacji
otwarta dyskusja publiczna wiosna 2012  fora subregionalne: obszar wrocławski (208 postulatów) obszar legnicko-głogowski (154 postulaty) obszar sudecki (73 postulaty) projekt ekspercki projekt UMWD, przyjęty 5-X-2012 dyskusja publiczna 8-X-2012 – 18-XII-2012 M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

3 M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego
podstawa prawna Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) czas: 35 dni procedura sposób powiadomienia po raz pierwszy taka praktyka M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

4 podmioty konsultacji (SW)
jednostki lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa, samorząd gospodarczy i zawodowy, administracja rządowa, inne województwa, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze ew. organizacje międzynarodowe i regiony innych państw, zwłaszcza sąsiednich M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

5 podmioty konsultacji (ZPPR)
jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni i gospodarczy, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

6 M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego
formy konsultacji konsultacje bezpośrednie spotkania (Prezydent RP – Bronisław Komorowski minister Elżbieta Bieńkowska - MRR) konsultacje pośrednie internet poczta informacje poprzez media M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

7 spotkania konsultacyjne
ok UCZESTNIKÓW ok ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW 72 DNI 8 października – 18 grudnia 2012 r. M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

8 spotkania konsultacyjne
4 konferencje w największych miastach regionu - Wrocław, Legnica, Jelenia Góra i Wałbrzych 2 spotkania transgraniczne - Zgorzelec i Kudowa Zdrój - z udziałem partnerów z Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Czeskiej spotkania w powiatach Dolnego Śląska M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

9 spotkania konsultacyjne
M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

10 spotkania konsultacyjne
spotkania branżowe m.in. z rektorami wyższych uczelni, studentami, przedsiębiorcami, spółdzielcami, służbą zdrowia, organizacjami pozarządowymi i turystycznymi Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego Dolnośląska Rada Gospodarcza Rada Rozwoju Dolnego Śląska M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

11 spotkania konsultacyjne
UCZESTNICY: mieszkańcy samorządowcy radni województwa przedstawiciele świata nauki przedstawiciele świata biznesu przedstawiciele instytucji wspierania biznesu służby inspekcji i straży parlamentarzyści agencje rozwoju izby gospodarczych organizacji pozarządowych M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

12 spotkania konsultacyjne
LP. TERMIN MIEJSCE 1. 8 października 2012 r. Prezentacja projektu Strategii przez Marszałka Rafała Jurkowlańca w obecności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 2. 11 października 2012 r. Prezentacja Strategii podczas posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (WKDS) 3. 17 października 2012 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata (KM RPO WD). 4. III posiedzenie Komitetu Sterującego ds. SRWD 5. 18 października 2012 r. Subregionalna konferencja konsultacyjna projektu Strategii we Wrocławiu 6. Informacja o projekcie Strategii podczas posiedzenia Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku WD 7. 22 października 2012 r. Posiedzenie Dolnośląskiej Rady Gospodarczej poświęcone projektowi Strategii 8. 23 października 2012 r. Konwent powiatów dolnośląskich w Miękini 9. Konsultacje powiatowe - Środa Śląska 10. 25 października 2012 r. Posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku WD poświęcone prezentacji SRWD 11. 26 października 2012 r. II Forum Aglomeracji Wałbrzyskiej 12. 30 października 2012 r. Konsultacje projektu z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych 13. Sesja Rady Gminy w Strzegomiu poświęcona projektowi Strategii 14. 31 października 2012 r. Konsultacje powiatowe - Lwówek Śląski 15. Konsultacje powiatowe - Lubań 16. 5 listopada 2012 r. Subregionalna konferencja konsultacyjna projektu Strategii w Jeleniej Górze 17. Posiedzenie komisji doraźnej ds. młodzieży Sejmiku WD poświęcone projektowi Strategii 18. 7 listopada 2012 r. Subregionalna konferencja konsultacyjna projektu Strategii w Legnicy 19. 8 listopada 2012 r. Prezentacja projektu Strategii przez Członka Zarządu Jerzego Tutaja podczas sesji Sejmiku WD 20. 9 listopada 2012 r. Konsultacje powiatowe - Jawor 21. Konsultacje powiatowe - Kamienna Góra M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

13 spotkania konsultacyjne
LP. TERMIN MIEJSCE 22. 12 listopada 2012 r. Konsultacje powiatowe - Lubin 23. Konsultacje powiatowe - Polkowice 24. 13 listopada 2012 r. Transgraniczna konferencja konsultacyjna projektu Strategii w Zgorzelcu 25. 15 listopada 2012 r. Konsultacje powiatowe - Powiat Wrocławski 26. Debata o projekcie Strategii podczas XIV Forum w Krzyżowej 27. 16 listopada 2012 r. Subregionalna konferencja konsultacyjna projektu Strategii w Wałbrzychu 28. 19 listopada 2012 r. Konsultacje z rektorami dolnośląskich wyższych uczelni we Wrocławiu 29. Prezentacja projektu SRWD podczas posiedzenia Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa 30. 20 listopada 2012 r. Konsultacje powiatowe - Ząbkowice Śląskie 31. Konsultacje powiatowe - Kłodzko 32. 26 listopada 2012 r. Konsultacje powiatowe - Trzebnica 33. Konsultacje powiatowe - Wołów 34. Spotkanie w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej poświęcone projektowi Strategii 35. 27 listopada 2012 r. Transgraniczna konferencja konsultacyjna projektu Strategii w Kudowie Zdrój 36. 28 listopada 2012 r. Konsultacje powiatowe - Oleśnica 37. Konsultacje powiatowe - Milicz 38. 29 listopada 2012 r. Konsultacje powiatowe - Góra 39. Konsultacje powiatowe - Głogów 40. 30 listopada 2012 r. Spotkanie z przedstawicielami Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra 41. 3 grudnia 2012 r. Konsultacje powiatowe - Oława 42. Konsultacje powiatowe - Strzelin 43. Sesja Rady Gminy w Szczawnie Zdroju poświęcona projektowi Strategii 44. 4 grudnia 2012 r. Konferencja „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” na lata 2012 – oraz rola obszarów wiejskich w „Strategii Rozwoju Woj. Dolnośląskiego 2020” - Wrocław M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

14 spotkania konsultacyjne
LP. TERMIN MIEJSCE 45. 3 - 4 grudnia 2012 r. Konferencja „Dolny Śląsk - Nowa Perspektywa Założenia Umowy Partnerstwa” - Domasław 46. 5 grudnia 2012 r. Debata nad  projektem Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - Wrocław 47. Debata o Strategii Dolnego Śląska w redakcji Gazety Wyborczej - Wrocław 48. 6 grudnia 2012 r. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi - Wrocław 49. 7 grudnia 2012 r. Debata nad  projektem Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego w PAN - (Komisja Nauk o Ziemi) - Wrocław 50. Panel dyskusyjny "Perspektywy zwiększenia potencjału kapitału społecznego i miejsce przyszłych absolwentów uczelni wyższych w projekcie SRWD 2020 w ramach projektu "Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych - bezpieczne państwo" 51. 10 grudnia 2012 r. Konsultacje powiatowe - Świdnica 52. Konsultacje powiatowe - Dzierżoniów 53. 12 grudnia 2012 r. Konsultacje z udziałem studentów dolnośląskich uczelni wyższych - Wyższa Szkoła Bankowa 54. 13 grudnia 2012 r. Konsultacje z udziałem srodowisk akademickich - Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław 55. Konsultacje z udziałem dolnośląskich organizacji turystycznych - Jelenia Góra 56. 14 grudnia 2012 r. Konferencja "Rozwój gospodarczy Subregionu Wrocławskiego - szanse i mozliwości" - Wrocław 57. Spotkanie z członkami Towarzystwa lotniczego w Świebodzicach 58. 16-17 grudnia 2012 r. Posiedzenie Rady Rozwoju Dolnego Śląska nt. projektu Strategii - Czeszów 59. 17 grudnia 2012 r. Konsultacje powiatowe - Złotoryja 60. Konsultacje powiatowe - Bolesławiec 61. 18 grudnia 2012 r. Konsultacje ze środowiskiem medycznym - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Wrocław 62. 18 stycznia 2013 r. Konferencja podsumowująca proces konsultacji Strategii – Wrocław (zaplanowana) M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

15 M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego
debata w mediach LP. Data publikacji Zakres tematyczny 1. 25 października 2012 r. Województwo dolnośląskie i jego, wyznaczone w strategii obszary strategicznej interwencji. Materiał edukacyjny przedstawiający zróżnicowanie Dolnego Śląska. Informacje społeczno – gospodarcze. 2. 2 listopada 2012 r. Wyzwania związane z dostępnością transportową zewnętrzną i wewnętrzną – najważniejsze inwestycje transportowe na Dolnym Śląsku. 3. 8 listopada 2012 r. Turystyka, w tym turystyka uzdrowiskowa. Szanse województwa Dolnośląskiego w kreowaniu atrakcyjnej oferty. 4. 15 listopada 2012 r. Dolnośląskie miasta. Problemy rewitalizacji i suburbanizacji. 5. 22 listopada 2012 r. Głównie wnioski z debaty przeprowadzonej w Wałbrzychu. Problematyka transgraniczna. Powiązania transportowe z RFN i CR. Kwestie współpracy transgranicznej. Wyzwania. 6. 29 listopada 2012 r. Kwestie środowiskowe i zasoby województwa. Obszary chronione na Dolnym Śląsku. Dziedzictwo kulturowe w aspekcie ochronnym. Rozwój zrównoważony. 7. 6 grudnia 2012 r. Włączenie społeczne, edukacja i dostęp do usług publicznych. Wyzwania demograficzne. M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

16 statystyka konsultacji
formy zgłoszenia M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

17 statystyka konsultacji
przedmiot uwag szczegółowych M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

18 statystyka konsultacji
uwagi do „makrosfer” M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

19 statystyka konsultacji
poziomy klasyfikacji uwag: uwaga uwzględniona - włączona do projektu Strategii lub zawierająca się już w istniejących zapisach uwaga uwzględniona częściowo - uwzględniona w ogólnych zapisach SRWD lub znajdująca się w innych dokumentach programowych, wdrożeniowych uwaga nieuwzględniona (wniosek niezrozumiały, dla którego określenie istoty zgłaszanej uwagi nie było możliwe lub uwaga zbyt szczegółowa do poziomu Strategii odnosząca się do szczebla dokumentów programowych, wdrożeniowych). M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

20 statystyka konsultacji
poziom uwzględnienia M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

21 M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego
uwagi: diagnoza tekst  ochrona środowiska, ochrona zdrowia mapy  aktualizacja, zamiana, nowe mapy SWOT  całkowicie nowe opracowanie, w układzie makrosfer M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

22 M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego
zmiany: diagnoza Uzupełnienie i redakcja i zapisów dotyczących: ochrony środowiska, w tym form ochrony przyrody; zabytków; obszarów turystycznych; ochrony zdrowia. Aktualizacja map obrazujących: walory środowiska kulturowego; lokalizację podstref specjalnych stref ekonomicznych oraz obiektów innowacji i przedsiębiorczości. Uzupełnienie i redakcja Analizy SWOT M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

23 M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego
uwagi: cele poprawki redakcyjne część uwag uwzględniono poprzez zmianę struktury dokumentu M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

24 M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego
zmiany: cele Uzupełnienie: opisu wizji rozwoju regionu oraz celu głównego; celu szczegółowego 7 o jakość życia; zasad realizacji o zasadę zrównoważonego rozwoju i zasadę równości szans. M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

25 uwagi: zasady realizacji
terytorializacja  ankiety: subregionalna hierarchia celów zasięgi obszarów integracji zasięgi obszarów interwencji nowe obszary interwencji Ziemia Dzierżoniowska obszar rolniczy wyjaśnienie pojęć wyjaśnienie dalszych procedur M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

26 zmiany: zasady realizacji
Zasięgi obszarów interwencji (będą one podlegać szczegółowej delimitacji w ramach studiów i analiz planistycznych przygotowywanych w celu wykorzystania instrumentów wsparcia. Obszary te mają być podstawą wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji oraz podstawą dla zawiązywania koalicji sąsiadujących samorządów gminnych i powiatowych, dla realizacji wspólnych zadań). Obszary interwencji: zmiana nazwy z Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowego na Legnicko-Głogowski Okręg Przemysłowy; zmiana nazwy Ziemi Kłodzkiej i rozszerzenie obszaru o gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Ząbkowice Śląskie; rozszerzenie obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej o obszar Nowej Rudy; uzupełnienie nazwy Kraina Baryczy o obszar Wzgórz Trzebnickich. Dwa dodatkowe obszary interwencji: Ziemia Dzierżoniowska i Obszar rolniczy. M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

27 M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego
uwagi: ramy finansowe „płynność czasów” brak decyzji w sprawie wysokości wsparcia prace badawcze partnerstwo: zasada wynikająca z terytorializacji M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

28 M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego
uwagi: makrosfery infrastruktura rozwój obszarów miejskich i wiejskich zasoby (węgiel brunatny) turystyka zdrowie i bezpieczeństwo edukacja, nauka, kultura, sport i informacja partnerstwo i przedsiębiorczość: społeczeństwo i partnerstwo przedsiębiorczość i innowacyjność M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

29 M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego
uwagi: makrosfery priorytety sfery realizacji celów strategicznych korzyści efekty, które mają być osiągnięte kryteria brane pod uwagę przy selekcji przedsięwzięć przedsięwzięcia lista indykatywna odwołania do polityk i programów M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

30 uwagi: monitoring i wskaźniki
drobne uzupełnienia zestawu wskaźników o: łączną długość dróg wojewódzkich i powiatowych [km] - realizacja celu 2; zużycie energii elektrycznej w miastach na 1 mieszkańca [kWh] - realizacja celu 4. M.Borsa: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Woj.Dolnośląskiego

31 dziękuję za uwagę ! mborsa@poczta.wbu.wroc.pl
KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD Maciej Borsa Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu


Pobierz ppt "Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google