Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lobbing – uwarunkowania prawne, metody i techniki – jak skutecznie realizować swoje cele i interesy dr Małgorzata Molęda-Zdziech Szkoła Główna Handlowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lobbing – uwarunkowania prawne, metody i techniki – jak skutecznie realizować swoje cele i interesy dr Małgorzata Molęda-Zdziech Szkoła Główna Handlowa."— Zapis prezentacji:

1 Lobbing – uwarunkowania prawne, metody i techniki – jak skutecznie realizować swoje cele i interesy dr Małgorzata Molęda-Zdziech Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Seminarium: Lobbing na rzecz bibliotek Warszawa, 23.06.2008

2 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.20082 Plan prezentacji I. Czym jest lobbing - Lobbing jako forma komunikacji (slajdy 3-17) 1. Aktorzy lobbingowi – kto uprawia lobbing ? (slajd 6-7) 2. Decydenci – wobec kogo prowadzone są działania lobbingowe ? (slajd 8) 3. Cele działań lobbingowych – co chcemy osiągnąć? (slajd 9) 4. Metody i techniki: techniki komunikowania; lobbing bezpośredni i lobbing pośredni (slajd 11-17) II. Wizerunek lobbingu w Polsce oraz regulacje prawne i etyczne lobbingu w Polsce i na świecie (slajdy 18-26) 1. Regulacje prawne i samoregulacje środowiskowe w świecie (tabela) 2. Prawne ramy działalności lobbingowej w Polsce – teoria i praktyka III. Strategie lobbingowe- jak skutecznie osiągać zamierzone cele ? (27-29) 1. Lobbing ofensywny 2. Lobbing defensywny 3. Co decyduje o skutecznym lobbingu? Polecana literatura (slajd 30)

3 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.20083 I. Czym jest lobbing? (1) Definicja szeroka: zjawisko społeczno- polityczno- ekonomiczne (np. lobbing parlamentarny/legislacyjny, społeczny, gospodarczy, kulturowy) Definicja wąska: technika komunikowania, narzędzie wywierania wpływu

4 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.20084 Lobbing – jako proces komunikowania (2) Nadawca przekaz odbiorca Grupa interesu cel decydenci Kto? Co? Do kogo? Kiedy? Jakiego użył kanału (środków)? Z jakim efektem? (wg. H. Laswella)

5 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.20085 DEFINICJE (3) Polska: Działalność lobbingowa każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa. Za: Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, 7 lipca 2005) USA: lobbysta jako osobę, która utrzymywała więcej niż jeden kontakt lobbingowy w Kongresie i spędza więcej niż 20% czasu na zajęciach związanych z działalnością lobbingową (badania, prezentacje, zebrania itp.) Za: Lobbying Disclosure Act, 1 stycznia 1996

6 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.20086 1. Aktorzy - kto prowadzi działalność lobbingową? (4) 1. Prowadzący lobbing we własnym imieniu: Różne grupy interesów (org. biznesu, związki zawodowe, NGO, stowarzyszenia); Rząd i jego agendy; Massmedia i dziennikarze; Kręgi opiniotwórcze i liderzy opinii publicznej 2. Działający na zlecenie: Profesjonalne agencje lobbingowe Niektóre agencje public relations Niezależni lobbyści (zwykle byli politycy i parlamentarzyści)

7 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.20087 Zawodowi lobbyści w Polsce, USA i w UE (5) Polska – od 2003, Stowarzyszenie Profesjonalnych Lobbystów w Polsce (www.splp.pl)- 6 firm CEC Government Relations, Unilob, EPPA, EPC, Profile Public Affairs, Impress Art PR&Lobyingwww.splp.pl)- USA –32890 lobbystów (w 2005 r), od 1979, American League of Lobbyists (www.alldc.org) Forum UE – w Brukseli ok. 500 firm lobbingowych, od 1997SEAP (www.seap.be) lobbystów ok. 17 tysięcy

8 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.20088 2. Decydenci – wobec kogo prowadzone są działania lobbingowe ? (6) Decydenci władz lokalnych Decydenci władz centralnych Decydenci instytucji europejskich Decydenci instytucji międzynarodowych

9 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.20089 3. Cele działań lobbingowych – co chcemy osiągnąć?(7) Projekt nowych rozwiązań prawnych, czy zmian w istniejących, np. w ustawach: Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Ustawa o bibliotekach Ustawa o egzemplarzu obowiązkowym Ustawa o ochronie zabytków Rozporządzenie w sprawie wywozu zabytków Za: http://www.bn.org.pl/index.php?id=6http://www.bn.org.pl/index.php?id=6 Wpływanie na opinię publiczną: cel: zmiana wizerunku, zbudowanie pozytywnego wizerunku

10 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.200810 Kontekst komunikacji biblioteki z otoczeniem (8) Ustawodawcy: - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - Parlament (Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu; Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu), - stowarzyszenia – eksperci wobec ww. Grupy interesu: - Polskie Towarzystwo Wydawców Książek - Stowarzyszenie Księgarzy Polskich - Krajowa Rada Biblioteczna - Konferencja Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych - Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich - Rada do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Wydawnictwa - stowarzyszenia europejskie (np. EBLIDA) - media masowe i branżowe Pracownicy i partnerzy: bibliotekarze, pracownicy informacji naukowej, pracownicy naukowi zajmujący się bibliotekoznawstwem i informacją naukową; Biblioteka Narodowa; Instytut Książki; czytelnicy (opinia publiczna) Dostarczyciele sprzętu i kapitału: ALEPH Polska, Konsorcjum WAKO-FORSTER- VARIA; banki,

11 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.200811 4. METODY I TECHNIKI KOMUNIKOWANIA (1) Public Relations Public Affairs (Government Relations) Lobbing

12 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.200812 Public Relations (2) Opracowywanie strategii komunikacji Kampanie PR, informacyjne, promocyjne Kontakty z mediami (konferencje prasowe, briefiengi) Monitoring mediów Przygotowywanie materiałów (komunikaty prasowe, zestawy informacyjne, ulotki)

13 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.200813 Public Affairs (3) Kontakty na szczeblu parlamentarnym oraz w administracji centralnej i lokalnej Opracowywanie strategii działania firm na danym rynku Analizy dziedzin Monitorowanie warunków gospodarczych, działalności legislacyjnej Nawiązywanie kontaktów ze strukturami UE

14 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.200814 Rodzaje lobbingu (kryterium : adresaci działań) (4) Lobbing bezpośredni Grupa interesu/stowarzyszenie decydenci Lobbing pośredni stowarzyszenie opinia publiczna decydenci

15 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.200815 Lobbing bezpośredni - metody (5) Osobiste spotkania (twarzą w twarz) Rozmowy telefoniczne Przygotowanie argumentacji, materiałów informacyjnych, prezentacji, przykładów z innych rynków Organizowanie spotkań, konferencji Wysyłki informacji prasowych

16 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.200816 Lobbing pośredni - grassroots lobbying(6) Konferencje, targi Kampanie informacyjne Bojkoty Manifestacje Mailingi Petycje e-lobbing (cyberlobbying)

17 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.200817 e-lobbing (cyberlobbying) (7) Lobbing za pośrednictwem sieci W USA: Lobbing polityczny (np. fund raising w sieci; kampanie wyborcze – FAQvoter.com, vote.com) W POLSCE: portale tematyczne poświęcone m.in. lobbingowi: np. www.epr.plwww.epr.pl, www.lobbying-europe.com, www.proto.pl, www.piar.pl ;www.lobbying-europe.com www.proto.pl EBIB – platforma cyfrowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich www.ebib.info

18 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.200818 II. Wizerunek lobbingu w Polsce (1) (wg. CBOS, luty 2003, Polacy o korupcji, lobbingu i kupowaniu ustaw, BS/37/2003)

19 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.200819 Wizerunek lobbingu w Polsce (2) (wg. CBOS, Korupcja, nepotyzm, nieuczciwy lobbing, styczeń 2004, BS/2/2004)

20 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.200820 Sytuacja lobbystów w Stanach Zjednoczonych, Australii i Kanadzie oraz krajach europejskich (3) KrajRegulacja ustawowa Obowiązek rejestracji w ParlamencieStowarzyszenia lobbystów Kodeks etyczny lobbystów AustraliaNieTylko lobbyści wobec rządu, a nie w parlamencie; w Ministerstwie Stanu, istnieją dwa poufne rejestry: Rejestr Powszechny służy do rejestrowania lobbystów mających klientelę australijską, Rejestr Specjalny - do rejestrowania lobbystów obsługujących klientelę zagraniczną. tak KanadaTak, od 1988 r.Taktak Stany Zjedno- czone Tak, od 1946 r., znowelizowana w 1996 r. tak, bardzo Szczegółowy kwestionariusz, ok. 40 stron informacji Americain League of Lobbyists tak DaniabrakTak FrancjabrakBrakAFCL – Association des Conseils en Lobbying et Affaires Publiques tak LitwaTak, z 27 czerwca 2000r., I nowelizacja 8 maja 2001 r. TakBrakbrak NiemcybrakTak, od 1972 r., w Bundestagu, ale częściowy, dotyczy tylko federacji (a nie pojedynczych firm czy konsultantów- lobbystów) Brak dla lobbystów, ale istnieją dla stowarzyszeń, federacji, mających status organizacji lobbingowych brak

21 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.200821 Sytuacja lobbystów w krajach europejskich (4) KrajRegulacja ustawowaObowiązek rejestracji w Parlamencie Stowarzyszenia lobbystów Kodeks etyczny lobbystów PolskaUstawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa z 7 lipca 2005 roku tak, zawodowych lobbystów tak, Stowarzyszenie Profesjonalnych Lobbystów w Polsce tak Włochybrak, ale we Włoszech obowiązuje ograniczony wstęp do biblioteki parlamentarnej brak Wielka Brytania brakTakAPPC – Association of Professional Political Consultants tak Parlament Europejski (PE) ** brak - obecnie tworzone nowe rozwiązanie rejestracyjne w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Przejrzystości TakTak, kilka, np. SEAP Society of European Public Affairs, EPACA tak

22 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.200822 Prawne podstawy do działalności lobbingowej i rzeczniczej w Polce (5) Konstytucja RP (art.61, 63) Ustawa Prawo o stowarzyszeniach 1989 roku Dz. U Nr 20, poz. 104). Ustawa prawo o zgromadzeniach, Dz. U. z 1990, Nr 51, poz. 297 Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. z 2001, Nr 112, poz. 1198 Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa z 2005, Dz.U Nr 169, poz. 1414

23 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.200823 Zasady jawności działalności lobbingowej procesie stanowienia prawa (6) Projekty ustaw: Rada Ministrów – program prac legislacyjnych dotyczący projektów ustaw – co 6 miesięcy RM przekazuje program niezwłocznie do Sejmu RP Sejm RP może zorganizować wysłuchanie publiczne w sprawie projektu ustawy może wziąć w nim udział m.in. lobbysta, który zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem sposób organizowania przesłuchania ma zostać określony w regulaminie Sejmu RP Sejm RP, Senat RP – czytania

24 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.200824 Zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (7) Projekty rozporządzeń: Rada Ministrów, premier, ministrowie – program prac legislacyjnych dotyczący projektów rozporządzeń Podmiot odpowiedzialny za opracowanie rozporządzenia: może przeprowadzić wysłuchanie publiczne w sprawie projektu rozporządzenia i organizuje je we wskazanym przez siebie miejscu sposób organizacji ma zostać określony przez rozporządzenie RM może wziąć w nim udział lobbysta, który na 3 dni przed terminem wysłuchania zgłosi zainteresowanie projektem

25 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.200825 Instytucja wysłuchania publicznego (Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa) (8) Dzięki transparentności i ujednoliceniu zasad uczestnictwa – mogłaby stać się instrumentem uniemożliwiającym dzielenie uczestników procesu konsultacji na: obiektywnych ekspertów i stronniczych lobbystów.

26 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.200826 Zarejestrowani lobbyści w Polsce (9) Ogółem w rejestrze MSWiA: 115 nazwisk lub firm Za: http://bip.mswia.gov.plhttp://bip.mswia.gov.pl na stronie Sejmu jedynie 9 nazwisk W Senacie: 11 nazwisk (stan na 05.06.2008, godz. 12.47)

27 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.200827 III. Strategie lobbingowe (1) Lobbing ofensywny : strategie ataku, antycypacja problemów Lobbing defensywny : zachowanie status quo

28 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.200828 LOBBING MIX (2) 20% PRAWA 20% POLITYKI 20% EKONOMII 20% DYPLOMACJI 20% KOMUNIKOWANIA

29 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.200829 Skuteczny lobbing wymaga (3): Wiedzy merytorycznej Znajomości procesów decyzyjnych Technik komunikowania (przekonywanie i argumentowanie)

30 dr Małgorzata Molęda-Zdziech, SGH, 23.06.200830 Polecana literatura K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska, Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, OE, Kraków, II wydanie uzupełnione 2006 M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska, Lobbing w Unii Europejskiej, ISP, Warszawa 2002 R. van Schendelen, Machiavelli w Brukseli, GJW Sopot 2006 M. Clamen, Lobbing i jego sekrety, Felberg, Warszawa, 2005 E. Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Znak, Kraków 2004 Obciążeni polityką. Posłowie i partie, pod red. W. Wesołowskiego, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2001 Polityka i Sejm. Formowanie się elity politycznej, pod red. W. Wesołowskiego i B. Post, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998 K. Gadowska, Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego, Wyd. UJ, Kraków 2002 Paul Levinson Miękkie ostrze. Naturalna historia i przyszłość rewolucji informacyjnej., Muza, Warszawa 1999


Pobierz ppt "Lobbing – uwarunkowania prawne, metody i techniki – jak skutecznie realizować swoje cele i interesy dr Małgorzata Molęda-Zdziech Szkoła Główna Handlowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google